Giáo án Lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

4 82 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:47

Bài CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA -TINH (Thế kỉ XIX - đầu kỉ XX) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức : Sau học xong học, yêu cầu HS cần: - Nắm vài nét châu Phi, khu vực Mĩ La-tinh trước xâm lược - Hiểu trình nước đế quốc xâm lược chế độ thực dân châu Phi, Mĩ La -tinh - Phong trào đấu tranh giành độc lập châu Phi, Mĩ La -tinh cuối thể kỉ XIX đầu kỉ XX Tư tưởng: Giáo dục thái độ đồng tình ủng hộ đấu tranh nhân dân châu Phi, Mĩ La -tinh, lên án thống trị áp bức, bóc lột CNTD , giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế Kỹ năng: Nâng cao kỹ học tập môn, biết liên hệ kiến thức học thực tế sống nay, phân tích tài liệu, kiện rút kết luận II THIẾT BỊ - TÀI LIỆU DẠY HỌC - Bản đồ châu Phi, đồ khu vực Mĩ La -tinh, tranh ảnh, tài liệu có liên quan III TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC TRÊN LỚP Kiểm tra cũ: Câu 1: Nêu nét tình hình nước Đơng Nam Á cuối thể kỉ XIX đầu kỉ XX Câu 2: Giải thích khu vực Đơng Nam Á, Xiêm nước không trở thành thuộc địa nước phương Tây? Dẫn dắt vào Nếu kỉ XVIII giới chứng kiến thắng chủ nghĩa tư chế độ phong kiến, kỉ XIX kỉ tăng cường xâm chiếm thuộc đại nước tư Âu Mĩ Cũng châu Á, châu Phi khu vực Mĩ La -tinh không tránh khỏi lốc xâm lược Để hiểu chủ nghĩa thực dân xâm lược thống trị châu Phi nào, nhân dân dân tộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân nào? Chúng ta tìm hiểu hơm Tổ chức hoạt động dạy học lớp: Hoạt động GV HS * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân - GV dùng lược đồ châu Phi cuối thể kỉ XIX đầu XX giới thiệu đôi nét châu Phi – Đặc biệt kênh đào Xuy-ê - Hỏi: Vì Châu Phi bị xâm lược? - HS theo dõi phần GV giới thiệu + hiểu biết qua NB, TQ, Ấn Độ, ĐNÁ để trả lời - Hỏi: Quá trình nước TB phương Tây xâm lược Châu Phi nào? - GV yêu cầu HS sử dụng lược đồ thuộc địa nước đế quốc châu Phi cuối thể kỉ XIX đầu kỉ Kiến thức HS cần nắm I Châu Phi 1/ Quá trình xâm chiếm Châu Phi Các nước đế quốc hồi cuối TK XIX: * Nguyên nhân Châu Phi bị xâm lược: * Quá trình xâm chiếm Châu Phi Các nước đế quốc hồi cuối TK XIX: - Từ kỉ XIX, sau hoàn XX - quan sát lược đồ lập bảng thống kê theo mẫu: Tên ĐQ Các nước CP Tit lệ % Anh Nam Phi, Ai Cập, 32 Pháp Angiêri, Mađagaxca, 28 Đức Camơrun, Tơgơ 7,5 BĐNha Mơdămbích, Ănggơla, 6,5 Hỏi: Qua bảng thống kê quan sát lược đồ SGK ,hãy rút nhận xét trình phân chia thuộc địa Châu Phi hồi đầu TKXX? - HS trả lời – GV chốt: + Đầu TK XX, việc phân chia thụôc địa nước đế quốc châu Phi hoàn thành + Việc phân chia không đồng nước ĐQ, Anh Pháp ĐQ chiếm nhiều (Vì sao?- ĐQ già ) thành kênh đào Xuyê, thực dân phương Tây đua xâm chiếm châu Phi: + Anh chiếm: Nam Phi, Ai Cập, Tây Nigiêria, Xômali, … + Pháp chiếm: phần Tây Phi, Angiêri, Mađagaxca, Tuynidi, … + Đức: Camôrun, Tôgô, Tây Nam Phi, … + Bồ Đào Nha: Mơdămbích, Ănggơla, … ⇒ Đầu kỉ XX, việc phân chia thụôc địa nước đế quốc châu Phi hoàn thành 2/ Phong trào đấu tranh chống thực dân nhân dân châu Phi : Hỏi: Nguyên nhân ND châu Phi đấu tranh chống - Nguyên nhân ND châu Phi đấu tranh: CNTD ? Do ách thống trị hà khắc CNTD đối - HS trả lời –GV chốt với dân tộc châu Phi -> bùng nô phong trào đấu tranh GPDT châu Phi - GV yêu cầu HS theo dõi SGK lập bảng niên biểu - Tiêu biểu: Khởi nghĩa Ápđen Cađe diễn biến phong trào đấu tranh châu Phi theo Angiêri (1830 – 1847); phong trào đấu mẫu: tranh tầng lớp trí thức sỹ quan yêu Tên nước P/t đ.tr Thời gian Kết nước Ai Cập, … đặc biệt kháng Angieeri K/n Apđen 1830-1847 Thất bại chiến nhân dân Êtiôpia Cade Ai Cập P/t “Ai Cập 1879-1882 Thất bại trẻ” Acmet- a-ra-bi Xu Đăng K/n 1882-1898 Thất bại Môhamet => KL: Phong trào đấu tranh chống thực Ê ti ôpi K/c nhân 1889-1896 Thắng lợi dân nhân dân châu Phi diễn sôi dân Êti ôpi nôi, thể tinh thần yêu nước, - Hỏi: Em có nhận xét phong trào đấu tranh trình độ tơ chức thấp, lực lượng chênh lệch, nên bị thực dân phương Tây đàn chống chủ nghĩa thực dân châu Phi? áp Cuộc đấu tranh GPDT châu Phi - HS suy nghĩ trả lời tiếp tục phát triển TK XX - GV bổ sung kết luận: * Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân II Khu vực Mĩ La-tinh - GV nêu đôi nét khu vực MLT , khái qát - Ngay từ TK XVI, XVII, hầu hết trình MLT bị CNTD xâm lược nước Mĩ Latinh trở thành thuộc địa -GV ĐVĐ: Phong trào đấu tranh MLT diễn Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha như nào? Có khác với Châu Phi Châu Á? Nguyên nhân khác đó? - GV giải thích: Do sau xâm lược MLT, chủ nghĩa thực dân thiết lập chế độ thống trị phản động, gây nhiều tội ác dã man, tàn khốc ( tàn sát dân địa, đưa nô lệ da đen từ Châu phi sang tùy tùng TBN,BĐN) - Đầu kỉ XIX nhu cầu phát triển kinh tế văn hóa riêng thúc đẩy đấu tranh chống thực dân để thiết lập quốc gia độc lập - Sự thống trị chủ nghĩa thực dân nguyên nhân dẫn tới đấu tranh giành độc lập dân tộc Mĩ Latinh - Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân Mĩ Latinh diễn liệt nhiều nước giành độc lập từ đầu TK XIX - Tiêu biểu + K/n 1791 Haiti, lãnh đạo Tútxanh Luvéctuya  nước Cộng hòa da đen Mĩ Latinh đời + Tiếp đấu tranh giành độc lập Áchentina (1816), Mêhicô Pêru (1821), … - GV hỏi: Em nhận xét phong trào giải => Chỉ thập kỷ đầu TK XIX phong trào phóng dân tộc Mĩ La-tinh? đấu tranh diễn liệt MLT -> - HS dựa vào bảng thống kê, lược đồ để trả lời quốc gia độc lập hình thành Đây thắng lợi to lớn nhân dân Mĩ - GV: Sau giành độc lập từ Tây Ban Nha Latinh đấu tranh chống chủ Bồ Đào Nha, tình hình Mĩ La-tinh nào? nghĩa thực dân châu Âu - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy tình - Sau giành độc lập, nhân dân hình Mĩ La-tinh sau giành độc lập thấy Mĩ Latinh lại phải tiếp tục đấu tranh âm mưu thủ đoạn Mĩ với khu vực chống lại sách bành trướng Mỹ khu vực Củng cố: GV củng cố việc yều HS trả lời câu hỏi nêu từ đầu học: Chủ nghĩa thực dân xâm lược thống trị châu Phi nào? Nhân dân dân tộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân sao? Dặn dò: Học cũ, đọc trước Sưu tầm tranh ảnh, mẩu chuyện Chiến tranh giới thứ 1914 - 1918 * TƯ LIỆU: 1/ Kênh đào Xuy-ê : Nằm vùng Tây Bắc Ai Cập, nối liền biển đỏ với Điạ Trung Hải Kênh Công ty kênh Xuy-ê Pháp - Ai Cập (Pháp chiếm 52% cô phần, Ai Cập chiếm 44%) xây dựng, tháng 4/1859 hồn thành vào năm 1869 Kênh có giá trị kinh tế, quân cao, đường thủy từ châu Âu sang châu Á qua kênh Xuy-ê gần nhất, giảm 50% quãng đường Trong chiến tranh giới thứ thứ II kênh Xuy-ê có vị trí chiến lược đặc biệt ... Đầu kỉ XX, việc phân chia thụôc địa nước đế quốc châu Phi hoàn thành 2/ Phong trào đấu tranh chống thực dân nhân dân châu Phi : Hỏi: Nguyên nhân ND châu Phi đấu tranh chống - Nguyên nhân ND châu. .. dân châu Phi? áp Cuộc đấu tranh GPDT châu Phi - HS suy nghĩ trả lời tiếp tục phát triển TK XX - GV bổ sung kết luận: * Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân II Khu vực Mĩ La-tinh - GV nêu đôi nét khu vực. .. với khu vực chống lại sách bành trướng Mỹ khu vực Củng cố: GV củng cố việc yều HS trả lời câu hỏi nêu từ đầu học: Chủ nghĩa thực dân xâm lược thống trị châu Phi nào? Nhân dân dân tộc đấu tranh chống
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX), Giáo án Lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn