Giáo án Lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

6 233 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:47

Bài CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA TINH (Thế kỉ XIX đầu kỉ XX) I Mục tiêu học Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được: - Nguyên nhân trình xâm lược châu Phi Mĩ Latinh nước thực dân, đế quốc -Phong trào đấu tranh giành độc lập nước châu Phi khu vực Mĩ Latinh Kĩ - Rèn luyện kĩ sử dụng đồ, phân tích, so sánh… Tư tưởng - Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế, ủng hộ đấu tranh chống CNTD II Phương pháp dạy học: III Chuẩn bị thầy trò Chuẩn bị thầy - Lươc đồ châu Phi, lược đồ Mĩ Latinh -Tư liệu có liên quan học Chuẩn bị trò - Đọc kỹ trước sách giáo khoa nhà để chuẩn bị tham gia xây dựng học IV Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học Kiểm tra cũ (5’) - Câu hỏi: + Em có nhận xét hình thức đấu tranh GPDT Đơng Nam Á cuối TK XIX - đầu TK XX - Đáp án: + Hình thức đấu tranh phong phú: cải cách, đấu tranh vũ trang + Phong trào diễn đơn lẻ, chưa có phối thống địa phương toàn quốc Dạy - học (39’) - Giới thiệu (1’) Châu Phi khu vực Mĩ Latinh khu vực rộng lớn, giàu có tài nguyên thiên nhiên, nên sớm trở thành đối tượng xâm lược thống trị chủ nghĩa thực dân phương Tây Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân nơi diễn nào, vào tìm hiểu học hơm Thơ øi Hoạt động Hoạt động học Kiến thức lượ giáo viên sinh ng CHÂU PHI 17’ * Hoạt động 1: (Cá nhân) a Khái quát chung - GV sử dụng lược đồ - Châu Phi SGK giới thiệu châu lục rộng lớn, nét chung châu giàu có tài Phi: nguyên, + Châu Phi lục địa lớn, nôi văn minh nhân loại Từ lâu nơi có vị trí chiến lược quan trọng, thị trường rộng lớn, nhân công rẻ mạt, tài nguyên phong phú, trở thành đối tượng xâm lược chủ nghĩa thực dân phương Tây - Về trình phân chia châu Phi GV cho học sinh - HS theo dõi SGK để lập dựa vào lược đồ SGK bảng thống kê: lập bảng thống kê theo mẫu Thực Thuộc địa Thực Thuộc địa dân Ai Cập, Nam Phi, dân Anh * Hoạt động 2: Cá nhân - GV chia lớp thành nhóm để thảo luận: + Dựa vào bảng thống kê lược đồ nhận xét phân chia thuộc địa cường quốc Pháp Đức Bỉ Bồ Đào Nha Ni-giê-ri-a, bờ biển vàng, Gambi-a, Kê-ni-a, Ugan-đa, Xơ-ma-li, Xu-đăng Tây Phi, Xích đạo châu Phi, Ma-đaga-xca, phần Xô-ma-li, An-giêri, Tuy-ni-di, Xaha-ra Ca-mơ-run, Tơgơ, Tây Nam Phi, Tan-da-ni-a Cơng-gơ Mơ-dăm-bích, Ăng-gơ-la, Ghinê nơi văn minh nhân loại - Đây nơi có vị trí chiến lược quan trọng, thị trường rộng lớn, nhân công rẻ mạt, nên trở thành đối tượng xâm lược chủ nghĩa thực dân phương Tây - Từ kỉ XIX, nước tư phương Tây bắt đầu xâm lược châu Phi Đầu kỉ XX, việc phân chia thuộc địa châu Phi hoàn thành nước đế quốc: Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia - GV giải thích thêm Anh Pháp lại nước đầu - Các nhóm thảo luận cử việc xâm lược châu Phi đại diện trình bày bổ sung + GV dẫn dắt: Cùng với vấn đề sau: trình xâm lược - Sự phân chia không đồng CNTD phương Tây đế quốc trình đấu tranh chống - Anh Pháp nước ngoại xâm giải phóng đầu cơng xâm lược có nhiều thuộc địa dân tộc - Điều gây mâu b Phong trào đấu thuẫn nước đế quốc - HS: + Nguyên nhân: Do sách cai trị hà khắc chủ - Nguyên nhân dẫn nghĩa thực dân phương Tây đến phong trào đấu + HS lập bảng: tranh nhân dân T Kết châu Phi ? Phong trào 1877- Khởi nghĩa Thất 1898 Mô-ha-mét bại - Dựa vào SGK lập bảng Xu đăng theo mẫu: 1830- Khởi nghĩa Thất 1847 Apđencađê bại Angiêri 1879- Ptrào” Ai Thất 1882 cập trẻ” bại 1885- Đấu tranh Thắng 1896 nhân dân lợi Etiôpia 18’ - HS: + Nó nổ liên tục, sơi nổi, + Em có nhận xét tiêu biểu cho tinh thần yêu đấu tranh ? nước ( HS TB, Khá) + Đa số bị chủ nghĩa tư phương Tây đàn áp trình độ tổ chức thấp, chênh lệch lực lượng + Chỉ có Ê-ti-ơ-pi-a Li-pêri-a giành thắng lợi giữ độc lập + Phong trào tiếp tục diễn phát triển kỉ XX KHU VỰC MĨ LA TINH * Hoạt động 1: Cá nhân - GV sử dụng lược đồ Mĩ la tinh giới thiệu khái quát - HS: khu vực + Từ kỉ XVI-XVII, đa số - Từ kỉ XVI, phần lớn nước Mĩ Latinh Mĩ Latinh thuộc địa biến thành thuộc địa Tây ? Ban Nha Bồ Đào Nha - Vì TBN BĐN nước xâm chiếm Mĩ Latinh sớm ? - Giải thích có tên tranh - Ngun nhân: Do sách cai trị hà khắc chủ nghĩa thực dân phương Tây - Tiêu biểu đấu tranh nhân dân Angiêri, AiCập, Xuđăng Đặc biệt đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc nhân dân Êtiôpia, Libêria - Kết quả: Phong trào đấu tranh chống CNTD nhân dân châu Phi diễn sôi nổi, đa số bị thất bại - Ý nghĩa: thể tinh thần yêu nước, tạo tiền đề cho giai đoạn đầu kỉ XX - Mĩ Latinh phận châu Mĩ, bao gồm toàn vùng Trung Nam Mĩ phần Bắc Mĩ (Mêhicô) - Từ kỉ XVI-XVII, đa số nước Mĩ Latinh biến thành thuộc địa gọi Mĩ Latinh ( cư dân nói tiếng Tây Ban Nha Bồ Đào Nha-ngữ hệ Latinh) - Chính sách thống trị chủ nghĩa thực dân ? - GV bổ sung thêm sách thống trị: + Tàn sát dân địa, đuổi họ vào rừng sâu + Chiếm đất lập đồn điền + Buôn bán nô lệ từ châu Phi sang,… -> Tác động: + Hình thành cộng đồng cư dân da trắng, da đỏ da đen + Đại phận cư dân nói tiếng TBN, BĐN thuộc ngữ hệ Latinh-> Mĩ Latinh - Trước sách thống trị phong trào đấu tranh nhân dân diễn ? Kết ? - HS: + Chế độ thống trị phản động, gây nhiều tội ác dã man, tàn khốc (dồn đuổi cư dân địa, chiếm đất lập đồn điền) - HS: + Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn liệt nhiều nước giành độc lập từ đầu kỉ XIX + Từ 1791-1804, đấu tranh nhân dân Haiti bùng nổ giành thắng lợi Nước cộng hoà da đen Mĩ Latinh đời Tuy nhiên, sau thực dân Pháp trở lại đàn áp Mặc dù thất bại cổ vũ mạnh mẽ PTGPDT Mĩ Latinh + Sau đó, hàng loạt đấu tranh nổ nhiều nước cộng hoà thiết lập: Ac-hen-ti-na (1816), Mêhi-cô Pê-ru (1821)… Tây Ban Nha Bồ Đào Nha - Chế độ thống trị phản động, gây nhiều tội ác dã man, tàn khốc - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn liệt - Từ 1791-1804, đấu tranh nhân dân Haiti bùng nổ giành thắng lợi Nước cộng hoà da đen Mĩ Latinh đời cổ vũ mạnh mẽ PTGPDT Mĩ Latinh - Sau đó, hàng loạt - Sau giành độc lập đấu tranh nổ tình hình khu vực Mĩ nhiều nước Latinh ? - HS: cộng hoà thiết - GV bổ sung thêm + Sau giành độc lập, lập: Ác-hen-ti-na sách Mĩ: nước Mĩ Latinh có (1816), Mê-hi-cơ + Đưa học thuyết bước tiến nhiều mặt Pê-ru (1821) … “Châu Mĩ người Mĩ”, +Tuy nhiên, khu vực Mĩ thành lập tổ chức Liên Mĩ Latinh phải tiếp tục + Gây chiến với Tây Ban đấu tranh chống sách Nha hất cẳng TBN bành trướng Mĩ khu + Thực sách vực “cái gậy lớn” “ngoại giao đôla” để khống chế khu vực Mĩ Latinh - GV liên hệ thêm tình hình - Sau giành độc lập, nước Mĩ Latinh có bước tiến nhiều mặt - Mĩ âm mưu biến Mĩ Latinh thành “cái sân sau”, thiết lập thống trị độc quyền + Đưa học thuyết “Châu Mĩ người Mĩ”, thành lập tổ chức Liên Mĩ + Gây chiến với Tây Ban Nha hất cẳng TBN + Thực sách “cái gậy lớn “ “ngoại giao đồng đôla “ để khống chế khu vực Mĩ Latinh CỦNG CỐ, DẶN DỊ 2’ Củng cố - GV tóm tắt lại nội dung học: + Cùng với trình phát triển từ chủ nghĩa tư sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, nước đế quốc tăng cường trình xâm chiếm thuộc địa khắp Á, Phi, Mĩ Latinh + Với thủ đoạn cai trị tàn bạo chủ nghĩa thực dân làm bùng nổ phong trào đấu tranh mạnh mẽ nhân dân nước thuộc địa châu Phi Mĩ Latinh Các đấu tranh nhìn chung bị thất bại + Trong trình tranh giành, phân chia thuộc địa nước thực dân làm cho mâu thuẫn nước đế quốc ngày thêm gay gắt Dặn dò - Nắm cũ trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Xem trước V Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………… ………………………………………… …………………………… ……………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………… …………… ... tượng xâm lược chủ nghĩa thực dân phương Tây - Từ kỉ XIX, nước tư phương Tây bắt đầu xâm lược châu Phi Đầu kỉ XX, việc phân chia thuộc địa châu Phi hoàn thành nước đế quốc: Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Tây... triển kỉ XX KHU VỰC MĨ LA TINH * Hoạt động 1: Cá nhân - GV sử dụng lược đồ Mĩ la tinh giới thiệu khái quát - HS: khu vực + Từ kỉ XVI-XVII, đa số - Từ kỉ XVI, phần lớn nước Mĩ Latinh Mĩ Latinh thuộc... khu + Thực sách vực “cái gậy lớn” “ngoại giao đôla” để khống chế khu vực Mĩ Latinh - GV liên hệ thêm tình hình - Sau giành độc lập, nước Mĩ Latinh có bước tiến nhiều mặt - Mĩ âm mưu biến Mĩ Latinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX), Giáo án Lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn