Giáo án Lịch sử 10 bài 16: Thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tt)

5 66 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:44

BÀI 16 THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Tiếp theo) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức - Giúp HS thấy tính liên tục rộng lớn, quần chúng đấu tranh giành độc lập dân tộc nhân dân ta kỷ I - IX Nguyên nhân sách thống trị tàn bạo phong kiến phương Bắc tinh thần đấu tranh bất khuất không cam chịu làm nô lệ nhân dân ta - Nắm nét diễn biến, kết quả, ý nghĩa số khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng, Lý Bí, chiến thắng Bạch Đằng (938) Về tư tưởng - Giáo dục lòng căm thù qn xâm lược hộ - Giáo dục lòng biết ơn vị anh dân tộc, tự hào chiến thắng oanh liệt dân tộc Về kĩ - Rèn kĩ hệ thống hóa kiến thức, lập bảng thốn kê, sử dụng đồ để trình bày diễn biến II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lược đồ chiến thắng Bạch Đằng (938) - Bảng thống kê khởi nghĩa GV tự chuẩn bị - Tranh ảnh SGK tài liệu có liên quan III TỔ CHỨC TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi: Chính sách hộ quyền phương Bắc nhân dân ta? Mở Trải qua nhiều kỷ bị phong kiến phương Bắc đô hộ từ 179 TCN đến 938 nhân dân ta không ngừng dậy đấu tranh giành độc lập Để hiểu tính liên tục, rộng lớn tính chất quần chúng đấu tranh giành độc lập nhân dân ta thời kỳ Bắc thuộc, tìm hiểu 16 Tổ chức dạy học Các hoạt động thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững * Hoạt động 1: Cả lớp: II CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH - GV sử dụng bảng thống kê ĐỘC LẬP (THẾ KỶ I - ĐẦU THẾ đấu tranh tiêu biểu chuẩn bị theo mẫu KỶ X) Khái quát phong trào đấu tranh từ kỷ I đến đầu kỷ X Thời gian Tên khởi nghĩa Địa bàn 40 KN Hai Bà Trưng Hát Môn 100, 137, 144 KN ND Nhật Nam Quận Nhật Nam 157 KN ND Cửu Chân Quận Cửu Chân 178, 190 KN ND Giao Chỉ Quận Giao Chỉ 248 KN Bà Triệu 542 KN Lý Bí 687 KN Lý Tự Tiên 722 KN Mai Thúc Loan 776- 791 KN Phùng Hưng 819- 820 KN Dương Thanh 905 KN Khúc Thừa Dụ 938 KN Ngơ Quyền - Sau GV u cầu HS đưa nhận xét đấu tranh nhân dân ta - Trong suốt 100 năm Bắc thuộc, thời Bắc thuộc dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu - GV gợi ý để HS có nhận xét, trả tranh giàng độc lập dân tộc lời - Các khởi nghĩa nổ liên - GV nhận xét, bổ sung, kết luận: tiếp, rộng lớn, nhiều khởi nghĩa có nhân dân ba quận tham gia - Kết quả: Nhiều khởi nghĩa thắng lợi lập quyền tự chủ (Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ) - Ý nghĩa: Thể tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, ý chí tự chủ tinh thần dân tộc nhân dân Âu Lạc Một số khởi nghĩa tiêu biểu HĐ 1: Nhóm - cá nhân - GV chia lớp làm nhóm, yêu cầu nhóm theo dõi sách giáo khoa Mỗi nhóm theo dõi khởi nghĩa theo nội dung + Thời gian bùng nổ khởi nghĩa + Chống kẻ thù (Triều đại đô hộ nào) + Địa bàn khởi nghĩa + Diễn biến quyền khởi nghĩa + Kết quả, ý nghĩa GV phân cơng cụ thể: + Nhóm 1: KN Hai Bà Trưng + Nhóm 2: KN Lý Bí + Nhóm 3: KN Khúc Thừa Dụ + Nhóm 4: Chiến thắng Bạch Đằng 938 - H theo dõi sách giáo khoa; thảo luận theo nhóm, cử đại biểu ghi nội dung tóm tắt khởi nghĩa vào giấy sau trình bày trước lớp Từng cá nhân nghe ghi nhớ - GV nhận xét phần trình bày hai nhóm sau sử dụng bảng thống kê chi tiết khởi nghĩa tiêu biểu nhân dân ta thời Bắc thuộc, theo mẫu sau Cuộc Thời khởi gian nghĩa Hai Bà - 40 Trưng Kẻ thù Nhà Đông Hán Địa bàn Hát Môn Mê Linh, Cổ Loa, Luy Lâu Tóm tắt diễn biến - Tháng - 40 Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa nhân dân hưởng ứng chiếm Cổ Loa buộc thái thú Tô Định trốn TQ KN thắng lợi, Trưng Trắc lên làm vua xây dựng quyền tự chủ - Năm 42 Nhà Hán đưa hai vạn quân sang xâm lược Hai Bà Trưng tổ chức Ý nghĩa Lý Bí 542 Nhà Long Lương Biên Tơ Lịch Khúc Thừa Dụ 905 Đường Tống Bình kháng chiến anh dũng chênh lệch lực lượng, kháng chiến thất bại Hai Bà Trưng hi sinh - Năm 542 Lý Bí liên kết châu thuộc miền Bắc khởi nghĩa Lật đổ chế độ đô hộ - Năm 544 Lý Bí lên ngơi lập nước Vạn Xn - Năm 542 nhà Lương đem quân xâm lược, Lý Bí trao binh quyền cho Triệu Quang Phục tổ chức kháng chiến  năm 550 thăng lợi Triệu Quang Phục lên vua - Năm 571 Lý Phật Tử cướp - Năm 603 nhà Tùy xâm lược, nước Vạn Xuân thất bại - Năm 905 Khúc Thừa Dụ nhân dân ủng hộ đánh chiếm Tống Bình, dành quyền tự chut (giành chức Tiết độ sứ) - Năm 907 Khúc - Lật đổ ách đô hộ nhà Đường giành độc lập tự chủ - Đánh dấu thắng lợi đấu tranh giành độc lập Ngô Quyền 938 Nam Hán Sông Bạch Đằng Hạo xây dựng quyền độc lập tự chủ - Năm 938 quân Năm Hán xâm lược nước ta, Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân giết chết tên phản tặc Kiều Công Tiễn (cầu viện Nam Hán) tổ chức đánh quân Nam Hán sông Bạch Đằng, đập tan âm mưu xâm lược nhà Nam Hán nhân dân ta thời Bắc thuộc - Bảo vệ vững độc lập tự chủ đất nước - Mở thời đại thời đại độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc - Kết thúc vĩnh viễn nghìn năm đô hộ phong kiến phương Bắc Củng cố - Tính liên tục rộng lớn phong trào đấu tranh chống Bắc thuộc - Đóng góp Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Ngơ Quyền đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc Dặn dò - Học bài, trả lời câu hỏi SGK trang 77 sưu tầm tư liệu lịch sử, tranh ảnh đền thờ vị anh hùng đấu tranh chống ách áp đô hộ cuarpk phương Bắc - Tự hoàn thiện thống kê kiến thức khởi nghĩa tiêu biểu ... nhận xét đấu tranh nhân dân ta - Trong suốt 100 năm Bắc thuộc, thời Bắc thuộc dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu - GV gợi ý để HS có nhận xét, trả tranh giàng độc lập dân tộc lời - Các khởi nghĩa... quân Nam Hán sông Bạch Đằng, đập tan âm mưu xâm lược nhà Nam Hán nhân dân ta thời Bắc thuộc - Bảo vệ vững độc lập tự chủ đất nước - Mở thời đại thời đại độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc - Kết... phương Bắc Củng cố - Tính liên tục rộng lớn phong trào đấu tranh chống Bắc thuộc - Đóng góp Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Ngơ Quyền đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc Dặn dò - Học bài,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 16: Thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tt), Giáo án Lịch sử 10 bài 16: Thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn