Giáo án Lịch sử 10 bài 16: Thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tt)

2 58 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:44

Bài 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (tt) A Mục tiêu: Học sinh cần: - Trình bày chứng minh được: suốt thời kì Bắc thuộc, kéo dài nghìn năm, nhân dân ta không cam chịu nước, độc lập mà kiên trì, bền bỉ, liệt đấu tranh giành lại quyền độc lập - Ghi nhớ nét diễn biến, phân tích ý nghĩa to lớn khởi nghĩa: Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ, chiến thắng Bạch Đằng - Bồi dưỡng lòng biết ơn tổ tiên, truyền thống đánh giặc giữ nước căm thù phong kiến phương Bắc đô hộ nước ta B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn n định: Kiểm tra: - Chính sách đô hộ phong kiến phương Bắc nước ta? Bài mới: Hoạt động giáo viên- học sinh Học sinh đọc phần chữ in nhỏ => n/xét Trưng Trắc, Trưng Nhị vị tướng thuộc dòng dõi Hùng Vương Thái thú Tơ Định bỏ chạy nước Mùa hè năm 42, Mã Viện vua Hán cử sang xâm lược nước ta… Chống nhà Lương Năm 545, Lý Nam Đế giao quyền cho Triệu Quang Phục (Triệu Việt Vương).Năm 571 Lý Phật Tử Nội dung II Cuộc đấu tranh giành độc lập( từ TK I-TK X): Khái quát phong trào đấu tranh từ TK I đến đầuTK X: - Các đấu tranh lớn (sgk) - ý nghĩa: thể tinh thần bất khuất, không cam chịu kiếp nô lệ, bền bỉ đấu tranh giành lại quyền ĐLDT Một số khởi nghĩa tiêu biểu: a Khởi nghĩa Hai Bà Trưng: - Diễn biến: Mùa xuân năm 40, Hát Môn (Phúc Thọ- Hà Tây) khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ chống nhà Đông Hán giành thắng lợi - Kết quả: Trưng Trắc lên làm vua, xây dựng quyền tự chủ, xá thuế năm liền, bãi bỏ luật pháp hà khắc chế độ lao dịch quyền cũ - ý nghĩa: mở đầu cho đấu tranh chống áp bức, đô hộ nhân dân Âu Lạc b Khởi nghĩa Lý Bí thành lập nhà nướn Vạn Xuân: - Diễn biến: Năm 542, khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ, thứ sử Giao Châu bỏ thành Long Biên(Bắc Binh) cướp 603 nhà Tùy xâm lược Trung Quốc Lý Bí chiếm thành , khởi nghĩa thắng lợi - Kết quả: năm 544, Lý Bí lên ngôi, hiệu Lý Nam Đế, lập nước Vạn Xuân (năm 603 kết thúc) Nhân hội nhà Đường suy yếu… - ý nghĩa: giành quyền ĐLDT, quyền tự chủ sau 500 năm đấu tranh bề bỉ c Cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ: - Diễn biến: năm 905, Khúc Thừa Dụ dậy đánh chiếm Tống Bình (Hà Nội), giành quyền tự chủ Năm 907, Khúc Hạo lên thay, xây dựng quyền độc lập, tự chủ - ý nghĩa: Tạo điều kiện tiền đề cho đấu Dương Đình Nghệ cha vợ Ngơ tranh chống ngoại xâm nhân dân ta đến thắng Quyền bị Kiều Công Tiễn giết hại, lợi vào năm 938 NQ đánh KCT => KCT cầu cứu d Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng năm 938: nhà Hán… - Diễn biến: mùa đông năm 938, Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán sông Bạch Đằng - ý nghĩa: chấm dứt thời kì nước ta bị phong kiến Trung Quốc đô hộ 1000 năm mở thời kì độc lập lâu dài Tổ quốc Củng cố: - Đóng góp Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ, Ngơ Quyền cho đấu tranh giành độc lập thời bắc thuộc? Dặn dò: Học trả lời câu hỏi sgk, xem trước 17 ... 938, Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán sông Bạch Đằng - ý nghĩa: chấm dứt thời kì nước ta bị phong kiến Trung Quốc đô hộ 100 0 năm mở thời kì độc lập lâu dài Tổ quốc Củng cố: -... dài Tổ quốc Củng cố: - Đóng góp Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền cho đấu tranh giành độc lập thời bắc thuộc? Dặn dò: Học trả lời câu hỏi sgk, xem trước 17 ... Dụ dậy đánh chiếm Tống Bình (Hà Nội), giành quyền tự chủ Năm 907, Khúc Hạo lên thay, xây dựng quyền độc lập, tự chủ - ý nghĩa: Tạo điều kiện tiền đề cho đấu Dương Đình Nghệ cha vợ Ngô tranh chống
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 16: Thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tt), Giáo án Lịch sử 10 bài 16: Thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn