Giáo án Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

5 62 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:43

BÀI CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức - Qua học giúp HS nhận thức được: + Ấn Độ quốc gia có văn minh lâu đời, phát triển cao, với Trung Quốc có ảnh hưởng sâu rộng châu Á giới + Thời Gúp- ta định hình văn hóa truyền thống Ấn Độ + Nội dung văn hóa truyền thống Về tư tưởng - Văn hóa Ấn Độ có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, tạo nên mối quan hệ kinh tế văn hóa mật thiết hai nước Về kỹ - Rèn luyện kỹ phân tích, tổng hợp II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Lược đồ Ấn Độ SGK phóng to - Bản đồ Ấn Độ ngày - Tranh ảnh cơng trình nghệ thuật Ấn Độ - Chuẩn bị đoạn băng video văn hóa Ấn Độ (đã phát VTV2 vào tháng 2003) III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ - Câu 1: Hãy nêu nét máy nhà nước phong kiến thời Tần Hán Đường? - Câu 2: Mầm mống kinh tế TBCN xuất Trung Quốc nào? Biểu hiện? Tại khơng tiếp tục phát triển? Dẫn dắt vào GV khái phần kiểm tra cũ , dẫn dắt vào nêu nhiệm vụ nhận thức cho HS sau: - Ấn Độ alf quốc gia cổ đại phương Đơng có văn minh lâu đời khoảng 3000 năm đến 1500 năm TCN khởi đầu cho văn minh dông Hằng, học nghiên cứu từ văn minh sông Hằng nằm vùng đông bắc, đồng rộng lớn màu mỡ, quê hương , nơi sinh trưởng văn hóa truyền thống văn minh Ấn Độ Để hiểu văn hóa truyền thống Ấn Độ gì? Nó phát triển sao? Nó ảnh hưởng bên nào? Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ nào? Bài học hôm giúp em hiểu vấn đề Tổ chức hoạt động lớp Các hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Làm việc cá nhân GV đặt câu hỏi: Vì số nhà nước lại hình thành bên lưu vực sông Hằng? HS đọc SGK trả lời câu hỏi, HS khác bổ sung Gv nhận xét chốt ý: Khoảng 1500 năm TCN, vùng lưu vực sơng Hằng phía Đơng Bắc có điều kiện tự nhiên thuận lợi, lạc đến sinh sống hình thành nhà nước, đứng đầu tiểu vương quốc lớn mạnh tranh giành ảnh hưởng lẫn GV đặt câu hỏi: Quá trình hình thành phát triển nước Ma-ga-đa? - GV đặt câu hỏi gợi mở: Vai trò vua Asơca? - GV gọi HS trả lời, HS khác bổ sung, sau GV chốt ý: + A-sơ-ca vua thứ 11 nước Magađa, lên vào đầu kỷ III TCN Ông xây dựng đất nước, đem quân đánh nước nhỏ, thống Ấn Độ (thống gần hết bán đảo Ấn Độ, trừ cực nam (Pan-đia) GV lược đồ SGK phóng to treo bảng, đồng thời cho HS thấy lãnh thổ Ấn Độ cổ đại rộng lớn so với Ấn Độ ngày (chỉ đồ giới Ấn Độ ngày nay) - Sau thống Ấn Độ, chán cảnh binh đao, ơng lòng theo đạo phật tạo điều kiện cho đạo phật truyền bá sâu rộng khắp Ấn Độ đến tận Xri-lan-ca Ông cho khắc chữ lên cột sắt "cột A-sơ-ca" nói lên chiến cơng lòng sùng kính ơng Những kiến thức HS cần nắm vững Thời kỳ quốc gia - Khoảng 1500 năm TCN đồng sơng Hằng hình thành số nước, thường xảy tranh giành ảnh hưởng mạnh nước Ma-ga-đa - Vua mở nước Bim-bi-sa-ra, kiệt xuất (vua thứ 11) A-sô-ca (thế kỷ III TCN) + Đánh dẹp nước nhỏ thống lãnh thổ + Theo đạo phật có cơng tạo điều kiện cho đạo phật truyền bá rộng khắp Ông cho dựng nhiều "cột A-sôca" - A-sô-ca qua đời vào cuối kỷ III TCN, Ấn Độ lại rơi vào giai đoạn khủng hoảng Hoạt động 2: Hoạt động theo nhóm - GV đặt câu hỏi cho nhóm Nhóm 1: Quá trình hình thành vương triều Gúp-ta? Thời gian tồn tại? Vai trò mặt trị vương triều này? Nhóm 2: Điểm bật văn hóa Ấn Độ thời Gúp-ta? Nội dung cụ thể? Nhóm 3: Văn hóa Ấn Độ thời Gúp-ta ảnh hưởng đến Ấn Độ giai đoạn sau ảnh hưởng bên nào? Việt Nam ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ lĩnh vực nào? - Gv gọi đại diện nhóm lên trình bày nhóm khác bổ sung cho bạn, sau GV nhận xét chốt ý: + Nhóm 1: - Đầu công nguyên, miền Bắc Ấn Độ thống - bật vương triều Gúp-ta (319 - 467), vương triều tổ chức kháng cự không cho người Tây Á xâm lấn từ phía tây bắc, thống miền bắc Ấn Độ, làm chủ gần toàn miền trung Ấn Độ Sự phát triển nét đặc sắc vương triều Gúp-ta giữ thời Hác-sa giai đoạn sau (606 - 647) + Nhóm 2: Điểm bật thời kỳ Gúp-ta định hình phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ Cụ thể: + Đạo phật tiếp tục phát triển sau hàng năm đời Ấn Độ đến thời Gúp-ta truyền bá khắp Ấn Độ truyền nhiều nơi Cùng với đạo Thời kỳ vương triều Gúp-ta phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ Q trình hình thành vai trò mặt trị: - Đầu cơng ngun, miền Bắc Ấn Độ thống - bật vương triều Gúp-ta (319- 467), Gúp-ta thống miền Bắc Ấn Độ, làm chủ gần toàn miền trung Ấn Độ - Về văn hóa thời Gúp-ta: + Đạo phật: Tiếp tục phát triển truyền bá khắp Ấn Độ truyền nhiều nơi Kiến trúc phật giáo phát triển (chùa Hang, tượng phật đá) phật phát triển kiến trúc ảnh hưởng đạo, chùa Hang mọc nhiều nơi tượng phật điêu khắc đá, đá (giới thiệu chua Hang Át-gian-ta, ) + Đạo Ấn Độ hay đạo Hin-đu vốn đạo cổ xưa người Ấn đời phát triển, thờ vị thần chính: thần Sáng tạo, thần thiện, thần ác nhiều vị thần khác Cùng với đạo Hin-đu phát triển cơng trình kiến trúc thờ thần xây dựng Các đền xây đá cao đồ sộ, hình chóp núi, nơi ngự trị thần nơi tạc nhiều tượng thần thánh đá, (giới thiệu cho HS xem đền tháp hình núi Meenu, lăng mộ hình bán cầu, hình bát úp, ) + Chữ viết: Từ chữ viết cổ Brahmi nâng lên, sáng tạo hoàn chỉnh hệ chữ Sanskrit (chữ Phạn) chữ viết phổ biến ỏ Ấn Độ thời sở hình thành chữ viết Ấn Độ ngày Chữ viết phát triển tạo điều kiện cho văn học viết Ấn Độ phát triển rực rỡ với tác giả tác phẩm tiêu biểu Sơ kun ta la Ka li đa sa + Nhóm 3: Văn hóa thời Gúp-ta phát triển khắp Ấn Độ, rực rỡ sang thời Hác-sa Ngày dân số Ấn Độ đa số theo đạo Ấn Độ, chữ viết ngày Ấn Độ dựa chữ Sanskrit Trong q trình bn bán với quốc gia Đơng Nam Á, văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng sang nước chủ yếu tôn giáo đạo phật, đạo Hin-đu chữ Sankrít Việt Nam ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ (chữ Chăm cổ dựa chữ + Đạo Ấn Độ hay đạo Hin-đu đời phát triển, thờ vị thần chính: thần Sáng tạo, Thần thiện, Thần ác Các cơng trình kiến trúc thờ thần xây dựng + Chữ viết: Từ chữ viết cổ Brahmi nâng lên, sáng tạo hoàn chỉnh hệ chữ sanskrit Văn học cổ điển Ấn Độ văn học Hin-đu, mang tinh thần triết lý Hin-đu giáo phát triển Tóm lại thời Gúp-ta định hình văn hóa truyền thống Ấn Độ với tơn giáo lớn cơng trình kiến trúc, tượng, tác phẩm văn học tuyệt vời, làm cho văn hóa truyền thống Ấn Độ có giá trị văn hóa vĩnh cửu - Người Ấn Độ mang văn hóa, đặc biệt văn hóa truyền thống truyền bá bên ngồi mà Đơng Nam Á ảnh hưởng rõ nét Việt Nam ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ (tháp Chàm, đạo phật, đạo Hin-đu) Sanskrit, đạo Bà-la-môn người Chăm kiến trúc tháp Chàm, đạo phật cơng trình chùa mang kiến trúc ảnh hưởng phật giáo Ấn Độ, ) ... Nhóm 2: Điểm bật văn hóa Ấn Độ thời Gúp-ta? Nội dung cụ thể? Nhóm 3: Văn hóa Ấn Độ thời Gúp-ta ảnh hưởng đến Ấn Độ giai đoạn sau ảnh hưởng bên nào? Việt Nam ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ lĩnh vực nào?... Hin-đu giáo phát triển Tóm lại thời Gúp-ta định hình văn hóa truyền thống Ấn Độ với tơn giáo lớn cơng trình kiến trúc, tượng, tác phẩm văn học tuyệt vời, làm cho văn hóa truyền thống Ấn Độ có... thống Ấn Độ có giá trị văn hóa vĩnh cửu - Người Ấn Độ mang văn hóa, đặc biệt văn hóa truyền thống truyền bá bên ngồi mà Đơng Nam Á ảnh hưởng rõ nét Việt Nam ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ (tháp Chàm, đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ, Giáo án Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn