Giáo án Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

3 62 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:43

- Bài : CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ A MỤC TIÊU : Kiến thức : giúp học sinh hiểu : - Ấn Độ nước có văn minh lâu đời, phát triển cao, với Trung Quốc có ảnh hưởng sâu rộng châu Á giới (có Việt Nam) - Ấn Độ nước có điều kiện tự nhiên phân tán, nên suốt hàng ngàn năm lịch sử Ấn trình đấu tranh thống thân khơng phải bành trướng, - Vai trò vị trí vương triều Gúp ta lịch sử Ấn Kỹ : Quan sát tranh ảnh, nhận xét phân tích kiện lịch sử Tư tưởng : Văn hóa Ấn Độ có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, tạo nên mối quan hệ kinh tế văn hóa mật thiết hai nước Tăng cường hiểu biết, quan hệ thân tình, tơn trọng hai nước B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : - Bản đồ Ấn Độ cổ đại trung đại - SGK Sách giáo viên Lịch sử lớp 10, ban KHTN - W Duran, Lịch sử văn minh Ấn Độ - Lương Ninh, giáo trình lịch sử giới trung đại, ĐHSP, 1990 - Tranh ảnh : đô thị cổ Mohenjodaro, chùa hang Ajanta, Phật Chakya Muni, Thần Siva… Học sinh : - Đọc trước giảng nhà, ý từ khó, thử trả lời câu hỏi - Sưu tập tư liệu tranh ảnh có liên quan đến giảng C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC I Ổn định lớp kiểm tra cũ : Nêu thành tựu văn hóa chủ yếu Trung Quốc thời phong kiến? II Giảng : Mở bài: Từ 2500 năm trước Công nguyên, lưu vực sơng Ấn hình thành vương quốc thành thị đầu tiên, tiêu biểu Harappa Mohenjodaro (văn minh sông Ấn) Đến khoảng 2000 – 1500 năm trước công nguyên, người Aria thuộc tộc Ấn – Âu xâm nhập Bắc Ấn, xây dựng nhiều quốc gia lưu vực sông Hằng (Gange) Như sông Ấn nơi khởi nguồn văn hóa Ấn, từ có tên gọi Ấn Độ (Hindustan) lưu vực sông Hằng rộng lớn, màu mỡ quê hương, nơi sinh trưởng văn hóa truyền thống, văn minh Ấn Độ Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI * Hoạt động 1: GV sử dụng đồ AĐ cổ Thời kỳ quốc gia : đại, giới thiệu sơ nét địa lý, trình hình thành quốc gia cổ lưu vực sông Ấn sông Hằng, liên hệ - Giới thiệu sơ nét Asoka (292 – 237 TCN): người có công thống gần hết bán đào Ấn Độ (trừ phần cực Nam), thiết lập đế quốc hùng cường Ơng tơn thờ đạo Phật, khuyến khích truyền bá nước (liên hệ Việt Nam) - Khoảng kỷ 15 TCN, lưu vực sơng Hằng phía Đơng Bắc Ấn Độ hình thành quốc gia - Đến kỷ TCN Ma-ga-đa vương quốc mạnh - Thế kỷ thứ III TCN, vua Asoka thống - GV đề nghị học sinh kể sơ nét sơ nét tiểu Ấn Độ, xây dựng đất nước hùng mạnh, phát sử Phật Chakya Muni, hệ thống triết lý triển Phật giáo dựng nhiều “cột Asoka” đạo Phật với tư tưởng bình đẳng - Sau Asoka mất, Ấn Độ bước vào thời kỳ loạn lạc * Hoạt động : GV sử dụng đồ Ấn Thời kỳ Vương triều Gúp-ta sư Độ phong kiến xác định lãnh thổ hai phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ vương triều Gúpta, Harsa đặt vấn đề: a Lịch sử: ?.1 Tại thời kỳ văn hóa Ấn Năm 319, vua Gúpta I thống Bắc Ấn, phát triển mạnh? (câu hỏi dành cho học lập vương triều Gúpta Qua hai triều Gúpta sinh giỏi) (319 – 467) Hác-sa (606 – 647), văn hóa truyền thống Ấn Độ dịnh hình phát triển - GV giải thích rõ đạo Hindu: thờ Tam thần: Brahma (sáng tạo), Vishnou (Bảo vệ), b Văn hóa Siva (hủy diệt) thần Indra (tam vị thể)-> chia xã hội thành nhiều đẳng cấp=> * Tôn giáo: hai tôn giáo phát triển song song phong cách Ấn - Phật giáo: đời vào kỷ TCN, truyền bá khắp miền bắc Ấn Độ lan rộng * Hoạt động 3: - GV cho học sinh xem hình giới thiệu nhiều nơi đôi nét chùa hang Ajanta, Stupa Sanchi… Đề nghị học sinh liên hệ ĐNÁ - Hindu giáo: đời sớm, bắt nguồn từ Việt Nam, kể tên cơng trình kiến tín ngưỡng cổ xưa, cải biến để thay trúc có ảnh hưởng phong cách Ấn (tháp cho đạo Phật, thờ tam thần, mang đậm nét Chăm, đền Ăng-co, Bay-on, Thạt Luổng, truyền thống văn hóa Ấn Pagan ) * Kiến trúc – chữ viết - Kể tên số sử thi tiếng Ấn Độ, giới thiệu sơ nét sử thi Ramayana - Chữ viết có nguồn gốc từ xa xưa, ảnh hưởng với Đơng Nam Á hoàn thiện thời Asoka thành hệ chữ Phạn (sanskrit), sở truyền bá văn học văn ?.2 Câu hỏi kết bài: Văn hóa Ấn thời hóa Ấn Độ, mang đậm màu sắc tơn giáo Gúp ta có nét đặc sắc gì? Nêu vài (kinh Vêđa, kinh Tam tạng) ví dụ ảnh hưởng văn hóa - Nhiều cơng trình kiến trúc, điêu khắc có Ấn đến ĐNÁ Việt Nam ? giá trị cao mang đậm dấu ấn tơn giáo =>Văn hố Ấn Độ ảnh hưởng mạnh mẽ đến ĐNA, đặc biệt đạo Phật, đạo Hindu, kiến trúc chùa tháp Kết luận tồn : Thời Gúpta định hình sắc văn hóa truyền thống Ấn, có giá trị vĩnh cửu, góp phần quan trọng vào phát triển văn minh nhân loại Văn hóa Ấn, đặc biệt văn học, tôn giáo kiến trúc truyền bá bên ngồi có ảnh hưởng sâu rộng Đơng Nam Á, tạo nên nét độc đáo văn hóa khu vực III Củng cố : Văn hóa truyền thống Ấn định hình phát triển vào thời kỳ ? Những yếu tố văn hóa truyền thống Ấn Độ có ảnh hưởng bên ngồi đến nơi ? IV Ơn tập chuẩn bị : Học hai câu hỏi SGK, trang 34 Đọc trước 7, ý từ khó, sưu tập tư liệu tranh ảnh liên quan đến giảng IV RÚT KINH NGHIỆM Đại Ngãi, ngày… /… /2010 ... rộng Đơng Nam Á, tạo nên nét độc đáo văn hóa khu vực III Củng cố : Văn hóa truyền thống Ấn định hình phát triển vào thời kỳ ? Những yếu tố văn hóa truyền thống Ấn Độ có ảnh hưởng bên ngồi đến... (sanskrit), sở truyền bá văn học văn ?.2 Câu hỏi kết bài: Văn hóa Ấn thời hóa Ấn Độ, mang đậm màu sắc tôn giáo Gúp ta có nét đặc sắc gì? Nêu vài (kinh Vêđa, kinh Tam tạng) ví dụ ảnh hưởng văn hóa - Nhiều... Thời Gúpta định hình sắc văn hóa truyền thống Ấn, có giá trị vĩnh cửu, góp phần quan trọng vào phát triển văn minh nhân loại Văn hóa Ấn, đặc biệt văn học, tôn giáo kiến trúc truyền bá bên ngồi có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ, Giáo án Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn