Giáo án Lịch sử 10 bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:41

Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ A Mục tiêu: Học sinh cần: -Ghi nhớ nét phát triển lịch sử lan tỏa VH truyền thống lãnh thổ Ấn Độ thời gian từ TK VII đến TK XII; nét vương triều Hồi giáo Đê-li, vương triều Mơ-gơn -Có ý thức tơn trọng văn hóa truyền thống Ấn Độ; ý thức tơn trọng giữ gìn di sản văn hóa dân tộc Việt Nam B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ? Bài mới: Hoạt động giáo viên- học sinh Sau Hac-sa chết (648) ấn Độ chia cắt nam bắc, miền chia thành nước Do cq TW suy yếu hoàn cảnh khách quan (đ/nước rộng lớn…) Nội dung 1.Sự phát triển lịch sử văn hóa truyền thống toàn lãnh thổ ấn Độ: -Đến TK VII, ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán Nổi lên vai trò Pa-la (vùng Đơng bắc) Pa-la-va (miền Nam) -Mặc dù phân tán, nước tiếp tục phát triển Tại tình trạng chia rẽ, văn hóa riêng sở văn hóa phân tán => văn hóa ấn Độ truyền thống ấn Độ phát triển?-> phản ánh phát triển tự cường địa phương… -Văn hóa ấn Độ TK VII - XII phát triển sâu rộng tồn lãnh thổ có ảnh hưởng bên 2.Vương triều Hồi giáo Đê-li (1206-1526): -Hoàn cảnh đời: phân tán, không đủ sức VN, Lào, Cam-pu-chia… chống lại cơng từ bên ngồi Vì ấn Độ khơng chống -Năm 1206, người Thổ (Tuốc) xâm nhập ấn Độ, lập công người Hồi giáo nên vương triều Hồi giáo Đê-li gốc Thổ? -Chính sách thống trị: Đóng Đê-li +áp đặt đạo Hồi vào ấn Độ +Giành quyền ưu tiên ruộng đất địa vị máy quan lại -Văn hóa: đạo Hồi truyền bá vào ấn Độ -Kiến trúc: số cơng trình mang đậm phong cách Hai VH đặc sắc gặp nhau: ấn Hồi giáo Độ Hin đu ả rập Hồi giáo -Vị trí (sgk) 3.Vương triều Mơ-gơn(1526-1707): -1398, vua Ti mua Leng công ấn Độ, đến 1526 lập vương triều Mô-gôn Do cháu nội Ti mua Leng Babua lập ra.Là thời kì cuối -Dưới thời A-cơ-ba (1556-1605) phát triển thịnh chế độ PK ấn Độ vượng Biểu (sgk- tr 43) -Giai đoạn cuối, sách thống trị hà khắc => ấn Độ khủng hoảng => đứng trước thách thức xâm Giahan Ghita Sagiahan => cai lược Bồ Đào Nha Anh trị chun quyền, đàn áp khắc -Xây dựng hai cơng trình lớn là: lâu đài Thành đỏ nghiệt… Lăng Tagiơ Mahan Củng cố: -Nét hai vương triều Đê-li Mơ-gơn -Vị trí hai vương triều lịch sử Ấn Độ? Dặn dò: Học xem trước *Lăng mộ…: cơng trình thu hút tới 20000 công nhân nhà kiến trúc lao động liên tục 22 năm Là lăng mộ Hoàng hậu Mun-ta Ma-han vợ vua Sac-đja-khan Lăng mộ có tầng: tầng đá đỏ, tầng đá trắng Lăng “một cơng trình Hồi giáo thực sự, Ấn Độ”, “một công trình hồn hảo giới” (Hồ Chí Minh tồn tập) ... thời kì cuối -Dưới thời A-cơ-ba (1556-1605) phát triển thịnh chế độ PK ấn Độ vượng Biểu (sgk- tr 43) -Giai đoạn cuối, sách thống trị hà khắc => ấn Độ khủng hoảng => đứng trước thách thức xâm... triều Đê-li Mơ-gơn -Vị trí hai vương triều lịch sử Ấn Độ? Dặn dò: Học xem trước *Lăng mộ…: cơng trình thu hút tới 20000 công nhân nhà kiến trúc lao động liên tục 22 năm Là lăng mộ Hồng hậu Mun-ta.. .Độ Hin đu ả rập Hồi giáo -Vị trí (sgk) 3.Vương triều Mô-gôn(1526-1707): -1398, vua Ti mua Leng công ấn Độ, đến 1526 lập vương triều Mô-gôn Do cháu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ, Giáo án Lịch sử 10 bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn