Giáo án Lịch sử 10 bài 9: Vương Quốc Campuchia và Vương quốc Lào

2 38 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:38

Bài 9: VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO A Mục tiêu: Học sinh cần: -Nhận biết nét hình thành vương quốc Cam-pu-chia, biểu thịnh vượng nhà nước Cam-pu-chia phong kiến (thời kì Ăng-co); Vương quốc Lan xang sách đối nội, đối ngoại vua Lan xang, nét tiêu biểu VH Cam-pu-chia Lào -Bồi dưỡng tình cảm u q, tôn trọng truyền thống lịch sử hai dân tộc, tinh thần đồn kết dân tộc Đơng Dương B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Sự phát triển thịnh đạt quốc gia phong kiến ĐNA kỉ X-XVIII ? Bài mới: Hoạt động giáo viên- học sinh Hs đọc sgk=> trình bày h/thành phát triển đất nước Cpc? Địa hình: lòng chảo khổng lồ, xung quanh vùng rừng cao nguyên bao bọc, đáy Biển Hồ… Nội dung Vương quốc Cam-pu-chia: a Khái quát trình đời: -Cư dân: chủ yếu người Khơ me -Từ TK I-TK VI: lập nước Phù Nam -Thế kỉ VI, vương quốc Phù Nam tan rã, người Khơ me lập nước Chân Lạp cao nguun Cò Rạt b Thời kì phát triển: thời kì Ăng-co (802-1432) -Về kinh tế: nơng nghiệp, ngư nghiệp, thủ công Quần cư bắc Biển Hồ nghiệp phát triển Kinh đô ăng-co -Về đối ngoại: chinh phục nước khu vực Xâm lược Cham-pa -Về văn hóa: +Sáng tạo chữ Khơ me cổ Trên sở chữ Phạn +Văn hóa viết văn hóa dân gian phát triển +Kiến trúc: quần thể Ăng-co Vát Ăng-co Thom Mang dấu ấn Hin-đu giáo c Thời kì suy vong: cuối kỉ XIII đến 1863(sgk) 1863 bị pHáp chiếm Vương quốc Lào: a Quá trình đời: -Cư dân cổ: người Lào Thơng -Thế kỉ XIII, người Thái di cư xuống, gọi Lào Lùm Trên sở thống mường -Năm 1353, Pha Ngừm lập nước Lan Xang (Triệu Lào Voi) Vua Xulinha Vơngxa b Thời kì phát triển (TK XV-XVII): -Chính sách đối nội: vua chia nước thành mường Thổ cẩm, cánh kiến, ngà voi… Chống quân x/lược Mianma đặt quan cai trị Đời sống kinh tế ổn định, có nhiều sản vật q… -Chính sách đối ngoại:hòa hiếu với nước láng Trên sở chữ viết người Cpc giềng Mianma -Văn hóa: Là trung tâm Phật giáo ĐNA +Sáng tạo chữ viết riêng +Đời sống văn hóa tinh thần phong phú +Thế kỉ XIII, đạo Phật truyền bá vào Lào +Kiến trúc Phật giáo độc đáo: Thạt Luổng c Thời kì suy vong:Thế kỉ XVIII đến 1893 Củng cố: -Các giai đoạn lịch sử Cam-pu-chia Lào Dặn dò: -Học bài, trả lời câu hỏi sgk *Ăng-co Vát: theo tiếng Khơ me “Thành phố chùa”, xây dựng năm 1122 Khu vực đền rộng 1500m x1300m Khu vực ăng-co Vát rộng 200 ha, bao quanh hồ nước tường thành đá Một đường lớn dẫn vào cổng chính.Trong đền có khu hồi tháp, bao quanh hàng cột, góc có tháp.Trên tường có nhiều phù điêu… ... Mianma -Văn hóa: Là trung tâm Phật giáo ĐNA +Sáng tạo chữ viết riêng +Đời sống văn hóa tinh thần phong phú +Thế kỉ XIII, đạo Phật truyền bá vào Lào +Kiến trúc Phật giáo độc đáo: Thạt Luổng c Thời... đáo: Thạt Luổng c Thời kì suy vong:Thế kỉ XVIII đến 1893 Củng cố: -Các giai đoạn lịch sử Cam-pu-chia Lào Dặn dò: -Học bài, trả lời câu hỏi sgk *Ăng-co Vát: theo tiếng Khơ me “Thành phố chùa”, xây...Thổ cẩm, cánh kiến, ngà voi… Chống quân x/lược Mianma đặt quan cai trị Đời sống kinh tế ổn định, có nhiều sản vật q… -Chính sách đối ngoại:hòa hiếu với nước láng Trên sở chữ viết người
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 9: Vương Quốc Campuchia và Vương quốc Lào, Giáo án Lịch sử 10 bài 9: Vương Quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn