Giáo án Lịch sử 10 bài 10: Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)

6 68 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:37

BÀI 10 THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ kỷ V kỷ XIV) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học yêu cầu HS cần: Kiến thức - Hiểu nguyên nhân trình dẫn đến đời quốc gia phong kiến Tây Âu - Nắm giai cấp địa vị xã hội giai cấp xã hội; hiểu lãnh địa đời sống kinh tế, trị lãnh địa - Nắm nguyên nhân, hoạt động vai trò thành thị trung đại Về tư tưởng - Giáo dục cho HS thấy chất giai cấp bóc lột, tinh thần lao động quần chúng nhân dân Kĩ - Rèn cho HS kĩ phân tích, tổng hợp đánh giá đời vương quốc phong kiến tây âu , đời thành thị vai trò cảu - Biết khai thác nội dung tranh ảnh SGK II THIẾT BỊ TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Tranh ảnh SGK - Sưu tầm tranh ảnh lâu đài, thành quách, cảnh sinh hoạt buôn bán chợ thời kỳ III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Lập niên biểu giai đoạn lịch sử lớn Cam-pu-chia Lào (GV chuẩn bị giấy để chiếu chuẩn bị giấy tơ-rô-ki) Câu hỏi 2: Lào Cam-pu-chia đạt thành tựu văn hóa gì? Nêu chứng thể sáng tạo văn hóa hai dân tộc này? Dẫn dắt vào - GV khái quát nội dung phần kiểm tra cũ, dẫn dắt vào nêu nhiệm vụ nhận thức cho HS sau: Từ kỷ V , Tây Âu dần hình thành quốc gia phong kiến cảu người Giéc-man, quan hệ sản xuất phong kiến dần hình thành cải củng cố phát triển, với xuất thành thị trung đạo vào kỉ XI - XII có vai trò to lớn phát triển kinh tế xã hội châu Âu thời trung đại Để hiểu q trình diễn tra nào? Mối quan hệ giai cấp xã hội sao? Nguyên nhân, hoạt động vai trò thành thị nào? Chúng ta tìm hiểu học để lý giải cho câu hỏi nêu trên? Tổ chức hoạt động lớp Các hoạt động thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Làm việc cá nhân - Trước hết GV gợi lại cho HS nhớ lại kiến thức xã hội cổ đại phương Tây bành trướng lớn mạnh đế quốc Rơ-ma Sau GV nêu câu hỏi: biểu khủng hoảng đế quốc Rô-ma kỉ III? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi, HS khác bổ sung cho bạn - GV nhận xét, bổ sung chốt ý - Tiếp GV nhấn mạnh: tình hình đó, cuối kỉ V , đế quốc Rơ-ma bị người Giéc-man tràn xuống xâm chiếm - GV nêu câu hỏi: Hậu việc người Giéc-man xâm lược đế quốc Rô-ma? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét HS trả lời kết luận Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm - GV nêu câu hỏi: - Nhiệm vụ cụ thể nhóm là: + Nhóm 1: Khi tràn vào lãnh thổ Rơma, người Giéc-man có việc làm gì? + Nhóm 2: Tác động việc làm xã hội phong kiến châu Âu? - HS nhóm đọc SGK, tìm ý trả lời thảo luận với - Sau đại diện nhóm trình bày kết , GV u cầu HS nhóm khác bổ sung - Cuối GV nhận xét chốt ý: + Nhóm 1: Khi tràn vào lãnh thổ Rô-ma, người Giéc-man thủ tiêu máy nhà nước cũ, thành lập nên nhiều vương quốc họ nhe vương quốc người Ăng-glô Xắc- xông, vương quốc Phơ- Sự hình thành vương quốc phong kiến Tây Âu - Thế kỷ III, đế quốc Rô-ma lâm vào khủng hoảng, nô lệ dậy đấu tranh sản xuất sút kém, xã hội rối ren - Cuối kỷ V, đế quốc Rô-ma bị ng Giécman xâm chiếm, năm 476 đế quốc Rô ma bị diệt vong, thời đại phong kiến châu Âu hình thành châu Âu - Những việc làm người Giéc-man: + Thủ tiêu máy nhà nước cũ, thành lập nên nhiều vương quốc răng, vương quốc Tây Gốc, Đơng Gốc Người Giéc man chiếm ruộng đất chủ nô Rô-ma cũ đem chia cho tướng lĩnh qn q tộc phần nhiều Đồng thời, thủ lĩnh lạc, quí tộc người Giéc-man tự xưng vua, tự phong cho tước vị cao cấp công tước, bá tước, nam tước, tạo nên hệ thống đẳng cấp quí tộc vũ sĩ Người Giéc-man từ bỏ tơn giáo ngun thủy tiếp thu Ki - tô giáo, xây dựng nhà thờ tìm cách chiếm ruộng nơng dân, đồng thời họ nhà vua ban ruộng đất + Nhóm 2: Hình thành giai cấp mới: Lãnh chúa phong kiến, nơng nơ, với quan hệ sản xuất phong kiến châu Âu hình thành Hoạt động 1: Cả lớp - GV trình bày phân tích: Đến kỉ IX phần lớn đất đai quí tộc nhà thờ chia chiếm đoạt xong, vùng đất đai rộng lớn nhanh chóng bị họ biến thành khu đất gọi lãnh địa phong kiến lãnh địa đơn vị hành kinh tế thời kì phong kiến phân quyền Tây Âu - GV giải thích khái niệm lãnh địa việc kết hợp khai thác trang ảnh SGK " Lâu đài thành quách kiên cố lãnh chúa" với tranh ảnh sưu tầm lãnh địa khu đất rộng bao gồm đất lãnh chúa đất phần Trong khu đất lãnh chúa coa lâu đài, dinh thự, nhà thờ, nhà kho, chuồng trại có hào sâu, tường cao, tạo thành pháo đài kiên cố Đất phần xung quanh pháo đài lãnh chúa giao cho nông nô cày cấy + Chiếm ruộng đất chủ nô Rô-ma cũ chia cho + Từ bỏ tơn giáo ngun thủy tiếp thu Ki-tơ giáo, xây dựng nhà thờ tìm cách chiếm ruộng nơng dân - Các giai cấp hình thành: lãnh chúa phong kiến, nông nô, quan hệ sản xuất phong kiến châu Âu bắt đầu hình thành Xã hội phong kiến Tây Âu - Giữa kỷ IX lãnh địa phong kiến Tây Âu đời, đơn vị trị kinh tế thời kỳ phong kiến phân quyền và thu tô thuế Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm - GV chia lớp thành nhóm, nêu câu hỏi cho nhóm sau: + Nhóm 1: Miêu tả sống nơng nơ lãnh địa? + Nhóm 2: Nêu đặc trưng kinh tế lãnh địa? + Nhóm 3: Đời sống trị lãnh địa? + Nhóm 4: Miêu tả sống lãnh chúa lãnh địa? - HS nhóm đọc SGK, thảo luận tìm ý trả lời Sau đại diện nhóm trình bày kết mình, nhóm khác bổ sung - Cuối GV nhận xét chốt ý: + Nơng nơ người sản xuất lãnh địa Họ bị gắn chặt phụ thuộc vào lãnh chúa Bỏ trốn bị trừng phạt nặng Họ nhận ruộng đất cày cấy phải nộp tô nặng, ngồi họ phải nộp nhiều thứ thuế khác Song họ tự sản xuất, có gia đình riêng, có nơng cụ gia súc + Trong sản xuất họ biết dùng phân bón, gieo trồng theo thời vụ, thứ dùng lãnh địa nơng nơ tự sản xuất ra, có trao đổi bn bán với bên ngồi GV nhấn mạnh: lãnh địa sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cung, tự cấp, tự túc + Lãnh chúa coi ông vua con, có qn đội, tòa án, pháp luật riêng, chế độ thuế khóa riêng, tiền tệ riêng Lãnh chúa buộc nhà vua ban cho quyền miễn trừ khơng can thiệp vào lãnh địa + Lãnh chúa có sống nhàn rỗi, xa hoa, sung sướng, thời bình luyện tập - Các giai cấp xã hội: + Nông nô người sản xuất lãnh địa Họ bị gắn chặt lệ thuộc vào lãnh chúa + Lãnh chúa có sống nhàn rỗi, xa hoa, sung sướng việc bóc lột tơ thuế sức lao động nơng nô - Lãnh địa sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cung, tự cấp, tự túc - Lãnh địa đơn vị trị độc lập có qn đội, tòa án, pháp luật riêng, chế độ thuế khóa riêng, tiền tệ riêng cung kiếm, cưỡi ngựa, hội, tiệc tùng Hoạt động 1: Làm việc lớp cá nhân - GV trình bày: Từ kỷ XI Tây Âu xuất tiền đề kinh tế hàng hóa, thị trường mở rộng khơng bị đóng kín lãnh địa.Thủ cơng nghiệp diễn q trình chun mơn hóa mạnh mẽ mộc, đồ da, gốm - GV nêu câu hỏi: Trước phát triển sản xuất thành thị dời nào? - HS đọc SGK tim nội dung trả lời, HS khác bổ sung - GV nhận xét chốt ý: Để có điều kiện thuận lợi cho sản xuất, trao đổi buôn bán, thợ thủ công đến ngã ba đường, bến sơng nơi có đơng người qua lại lập xưởng sản xuất trung bn bán hình thành thành thị Hoạt động 2: Cả lớp cá nhân - GV trình bày hoạt động thành thị: Cư dân chủ yếu thành thị thợ thủ công thương nhân, họ tập hợp lại với tổ chức gọi phường hội hay thương hội đặt quy chế riêng (phường quy) nhằm giữ độc quyền sản xuất tiêu thụ sản phẩm mình, đấu tranh chống áp sách nhiễu lãnh chúa - GV giới thiệu nội dung tranh hình 24 SGK "Hội chợ Đức", tranh thể cảnh mua bán hội chợ Đức phản ánh phát triển thương nghiệp xã hội phong kiến Tây Âu lúc - GV nêu câu hỏi: Nêu vai trò thành thị? HS đọc SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: Sự phát triển ngành thủ công phá vỡ kinh tế tự nhiên, tự cấp tự túc, tạo điều kiện cho Sự xuất thành thị trung đại - Nguyên nhân thành thị đời: + Tây Âu xuất tiền đề kinh tế hàng hóa + Thị trường buôn bán tự + Thủ công nghiệp diễn q trình chun mơn hóa - Thợ thủ cơng đến ngã ba đường, bến sơng nơi có đông người qua lại lập xưởng sản xuất buôn bán hình thành thành thị kinh tế hàng hóa phát triển, góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phân quyền Đặc biệt - Vai trò thành thị: mang lại khơng khí tự + Phá vỡ kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển + Góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phân quyền Đặc biệt mang lại khơng khí tự cho xã hội phong kiến Tây Âu Sơ kết học - GV kiểm tra hoạt động nhận thức HS với việc yêu cầu HS nêu lại đời vương quốc phong kiến Tây Âu; yêu cầu giải thích khái niệm lãnh địa? Các giai cấp xã hội phong kiến Tây Âu địa vị giai cấp xã hội Nguyên nhân đời vai trò thành thị trung đại Dặn dò, tập nhà - Học cũ, đọc trước trả lời câu hỏi SGK - Bài tập: + Lập bảng so sánh giống khác chế độ phong kiến phương Đông với Tây Âu theo nội dung sau: Nội dung so sánh -Giai cấp xã hội - Đặc trưng kinh tế - Thể chế trị Chế độ phong kiến phương Đông Chế độ phong kiến Tây Âu ... hình thành Xã hội phong kiến Tây Âu - Giữa kỷ IX lãnh địa phong kiến Tây Âu đời, đơn v trị kinh tế thời kỳ phong kiến phân quyền v thu tô thuế Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm - GV chia lớp thành. .. Rô ma bị diệt vong, thời đại phong kiến châu Âu hình thành châu Âu - Những việc làm người Giéc-man: + Thủ tiêu máy nhà nước cũ, thành lập nên nhiều v ơng quốc răng, v ơng quốc Tây Gốc, Đông... phong kiến phương Đông v i Tây Âu theo nội dung sau: Nội dung so sánh -Giai cấp xã hội - Đặc trưng kinh tế - Thể chế trị Chế độ phong kiến phương Đông Chế độ phong kiến Tây Âu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 10: Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV), Giáo án Lịch sử 10 bài 10: Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn