Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại

5 35 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:35

Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI A MỤC TIÊU : Kiến thức : Giúp học sinh nhận thức : * Tiết 14: - Nhu cầu vàng bạc, nguyên liệu, thị trường dẫn đến phát kiến địa lý Nó đem lại cho châu Âu nhiều cải hiểu biết trái đất, dân tộc giới - Nhờ phát kiến địa lý, công tích lũy ban đầu vốn nhân cơng đẩy mạnh Xã hội châu Âu có nhiều biến đổi, hai giai cấp hình thành, quan hệ sản xuất TBCN đời * Tiết 15 : Giai cấp tư lên, lực kinh tế chưa có vai trò trị nên muốn hình thành tư tưởng riêng Họ đấu tranh với giai cấp phong kiến, khơi phục lại văn hóa cổ Hy Lạp-Roma, đòi tự cho giai cấp mình, tiến hành cải cách tơn giáo Từ châm ngòi cho đấu tranh nơng dân mà tiêu biểu chiến tranh nông dân Đức Kỹ : Rèn cho học sinh : - Biết sử dụng đồ mô tả phát kiến địa lý, đồng thời biết tự vẽ đồ - Thông qua kiện lịch sử, biết phân tích khái quát hóa rút kết luận Tư tưởng : - Giáo dục học sinh tinh thần dũng cảm, khám phá mới; tinh thần đoàn kết dân tộc; giúp học sinh hiểu giá trị lao động, căm ghét bọn bóc lột, hiểu giá trị lao động người bị áp - Giúp học sinh biết quý trọng di sản văn hóa dân tộc giới, đồng thời có hiểu biết tơn giáo để có thái độ đắn với tơn giáo tồn nước ta B ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC : Giáo viên : - Bản đồ phát kiến địa lý - Ảnh chân dung: C Colomb Ma-gien-lăng, Chúa Jésus, Luther, Calvin, Mona Lisa… - Hình tàu Caraven, họa thời Phục hưng, ngày lễ thánh Barthélémé… - Lương Ninh, Lịch sử giới trung đại, sđd, tập - Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh nhân loại, NXB Giáo Dục, 2002 - Phan Ngọc Liên, Thuật ngữ lịch sử PTTH, NXB ĐHQG Hà Nội, 1995 Học sinh : đọc trước SGK, cố gắng thử trả lời câu hỏi tìm hiểu thuật ngữ khó C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC I Ổn định lớp kiểm tra cũ : * Tiết 14 : Các giai cấp lãnh chúa nơng nơ hình thành ? Thế lãnh địa phong kiến? Đời sống kinh tế trị lãnh địa 3 Nguồn gốc vai trò thành thị trung đại ? * Tiết 15 : Nguyên nhân hệ phát kiến địa lý ? Tại nói thời hậu kỳ trung đại, quan hệ sản xuất TBCN xuất Tây Âu? II Hoạt động dạy học : Mở : Sự đời thành thị thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển Tây Âu Từ kỷ XV – XVII, số vương quốc hùng mạnh (Pháp, Anh, TBN, BĐN) muốn hướng tầm mắt bên ngoài, mà nỗi khao khát bồi đắp thêm hưng thịnh kích thích nhà thám hiểm khai phá thêm vùng đất lạ với tài nguyên thiên nhiên hội mậu dịch Q trình tích luỹ tư ngun thuỷ diễn sôi động Mặt khác, thành thị đời đánh dấu bừng tỉnh học thức sáng tạo, cho đời thành tựu nghệ thuật vĩ đại thời Phục hưng Đồng thời phong trào cải cách tơn giáo giáng đòn liệt vào dinh luỹ nhà nước phong kiến thần quyền (giáo hội Gia-tô) Tất nhát búa tạ giáng tới tấp vào thành trì chế độ phong kiến mở đường cho đời chế độ xã hội kỷ XVII Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ * Hoạt động 1: GV nêu vấn đề: Khái niệm nguồn gốc phát kiến địa lý ? - Khái niệm: Sự phát có ý nghĩa khoa học mặt địa lý (tìm đường vùng đất mà châu Âu chưa biết) - GV nhắc lại “con đường tơ lụa” ?.1 Tại quốc gia châu Âu có nhu cầu tìm kiếm đường đến vùng đất ? * Hoạt động 2: Sử dụng đồ “Các phát kiến địa lý” ảnh chân dung nhà hàng hải, mô tả nét hành trình phát kiến địa lý ?.2 Vì BĐN TBN nước tiên phong ? - Cho học sinh xem hình C Colombo tìm châu Mỹ.(Thủy thủ Italy, nữ hoàng TBN phong làm đốc, dẫn đồn thám hiểm gồm thuyền 90 thủy thủ sang Ấn Độ Ngày 12/10/1492, ông đến Cuba số đảo Trung Mỹ cho Ấn Độ (Indians) Về sau Amerigo Verpuci lập NỘI DUNG BÀI Những phát kiến địa lý a Nguyên nhân - Kinh tế hàng hóa phát triển, nhu cầu nguyên liệu thị trường từ phương Đông tăng cao - Con đường thông thương Đông – Tây (con đường tơ lụa) bị người Ả-rập chiếm giữ - KHKT phát triển, đặc biệt ngành hàng hải b Các phát kiến địa lý - 1487, Bartolomeu Dias vòng qua cực Nam châu Phi, đặt tên mũi Bão Tố (Hảo Vọng) - 1492, Cristoforo Colombo phát châu Mỹ - 1497, Vasco de Gama đến Callicut (Ấn Độ) - 1519 – 1522, Ferdinand Magellan lần vòng quanh giới đường biển c Hệ - Khẳng định trái đất hình cầu, tìm vùng đất mới, đồng thời thúc đẩy trình tan rã chế độ phong kiến, tạo tiền đề cho đời CNTB Châu Âu bản đồ & cho châu lục mới> đặt tên cho châu Mỹ) * Hoạt động 3: phát vấn : ?.3 Nêu kết ý nghĩa phát kiến địa lý ? Gợi ý cho học sinh trả lời - Khẳng định trái đất hình cầu - Chuyển ý: hệ phát kiến địa lý, hệ quan trọng ? (tiền đề nảy sinh CNTB châu Âu) - Giải thích khái niệm: “CNTB” (là hình thái kinh tế xã hội xuất sau chế độ phong kiến, tính chất kinh tế sản xuất hàng hóa, tư liệu sản xuất giai cấp tư sản chiếm hữu dùng làm phương tiện để bóc lột lao động làm thuê) * Hoạt động 4: Đặt vấn đề: “Những điều kiện kinh tế xã hội dẫn đến nảy sinh CNTB châu Âu kỷ XVI – XVII ?” - Giải thích thuật ngữ: “tích lũy tư ngun thủy (góp nhặt dần lại cho nhiều, phong phú lên, dành phần sản phẩm xã hội hình thức tiền tệ nguyên vật liệu để thực tái sản xuất mở rộng) - So sánh công trường thủ công xưởng thủ công ? ?.4 Từ biến đổi kinh tế, xã hội Tây Âu có phân hóa sâu sắc ? - Chuyển ý: “Giai cấp tư sản bước thoát khỏi chèn ép nhà nước phong kiến ?” * Hoạt động 5: GV đặt vấn đề: “Tại giai cấp tư sản lại chủ trương phục hưng văn hóa cổ ? Phong trào nổ đâu? Thời gian? - Sử dụng tác phẩm văn học để minh họa, kể chuyện khắc họa lại gương mặt điển hình, người “khổng lồ” xuất phong trào Văn hóa Phục hưng (L.d.Vinci, Mikenlangelo, Shakespeare…) - Hạn chế: nảy sinh q trình cướp bóc thuộc địa buôn bán nô lệ Sự nảy sinh CNTB Tây Âu  Q trình tích lũy tư ban đầu - Vốn: tích lũy từ cướp bóc thuộc địa, bn bán nơ lệ bóc lột nơng dân - Nhân công: người nông dân bị đất, thợ thủ công bị phá sản => làm thuê  Hình thức kinh doanh + Cơng trường thủ cơng thay cho phường hội + Nông nghiệp: xuất trang trại TBCN công nhân nông nghiệp + Thương nghiệp: công ty thương mại thay cho thương hội =>Xã hội tây Âu có biến đổi; giai cấp tư sản giai cấp vô sản đời Phong trào văn hóa Phục hưng: - Nguyên nhân: Giai cấp tư sản lực kinh tế, muốn chống lại giáo lý Kitô lỗi thời - Nội dung: + Khơi phục tinh hoa văn hóa cổ Hylạp – Roma, xây dựng văn hóa cho giai cấp tư sản + Đề cao KHKT giá trị người + Phê phán xã hội phong kiến giáo hội - Thành tựu: KHKT phát triển mạnh, văn hóa - Khơng phục hưng văn hóa cổ Hy-Ro mà phát huy giá trị văn hóa nhân loại bị chế độ phong kiến kìm hãm + Chuyển ý: Sau Văn hóa Phục hưng, đấu tranh giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến diễn ngày mạnh nhiều lĩnh vực phong phú với tài Leona de Vinci, Shakespeare … - Ý nghĩa: lần giai cấp tư sản công khai chống chế độ phong kiến lỗi thời lĩnh vực văn hóa tư tưởng Đồng thời mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển * Hoạt động 6: Vai trò & địa vị giáo hội Ki-tô xã hội phong kiến ? (thế lực phong kiến thực sự, bóc lột nơng dân địa tô & sinh hoạt hủ bại) -> lực lượng cản trở phát triển giai cấp tư sản ?.5 Phong trào cải cách tôn giáo diễn đâu ? Kết quả? (Đức ->Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Anh) - Xem ảnh chân dung Luther & Calvin, giới thiệu sơ nét phong trào cải cách tôn giáo Đức - Đặc điểm: thay đổi cho phù hợp, tôn giáo - Chuyển ý: người nơng dân có điều kiện tiếp thu tư tưởng từ cải cách tôn giáo * Hoạt động 7: Tại nói chiến tranh nơng dân Đức hệ cải cách tôn giáo ? Cải cách tôn giáo chiến tranh nông dân: a Cải cách tôn giáo - Nguyên nhân: giáo hội Kitô lỗi thời, ngăn cản hoạt động giai cấp tư sản - Nội dung: dùng biện pháp ôn hòa, đơn giản hóa lễ nghi tơn giáo, có đại biểu tiêu biểu Luther Calvin - Kết quả: Tôn giáo bị phân làm hai nhánh Tin lành Kitô, tư tưởng cải cách châm ngòi cho chiên tranh nơng dân b Chiến tranh nơng dân Đức - Người nơng dân Đức bị bóc lột nặng nề, tiếp thu cải cách tôn giáo, lãnh tụ Thomas Muyns - Xem ảnh chân dung giới thiệu sơ nét - Phong trào thắng lợi bước đầu sau bị đàn áp Thomas Muyns - Mặc dù thất bại biểu khí phách anh hùng nông dân Đức, báo hiệu chế độ - Xem tranh: “Chiến tranh nông dân Đức” phong kiến suy vong * Nguyên nhân thất bại: mang tính chất địa phương, phân tán, hiểu biết quân ** Kết luận toàn bài: Từ thành thị đời, nhu cầu phát triển kinh tế hàng hóa thúc đẩy trình phát kiến địa lý diễn nhanh mạnh, tạo tiền đề cho kinh tế TBCN phát triển mạnh Giai cấp tư sản đời tìm cách khẳng định vai trò vị trí thơng qua phong trào Văn hóa Phục hưng cải cách tôn giáo Từ , thời kỳ lịch sử xã hội loài người mở ra: Thời Cận đại III Củng cố : * Tiết 14: Nêu nguyên nhân hệ phát kiến địa lý ? Tại quan hệ sản xuất TBCN xuất Tây Âu thời hậu kỳ trung đại ? * Tiết 15 : Tính chất phong trào văn hóa Phục hưng ? Đặc điểm ý nghĩa phong trào cải cách tơn giáo ? IV Ơn tập chuẩn bị : Học sinh học câu hỏi sách giáo khoa, trang 57 lập bảng niên biểu, thống kê kiện ( lấy điểm cộng) Đọc kỹ : 12, ôn lại kiến thức cũ Sưu tập tư liệu liên quan đến giảng D BỔ SUNG & GÓP Ý : Đại Ngãi, ngày… /… /2010 ... tôn giáo Từ , thời kỳ lịch sử xã hội loài người mở ra: Thời Cận đại III Củng cố : * Tiết 14: Nêu nguyên nhân hệ phát kiến địa lý ? Tại quan hệ sản xuất TBCN xuất Tây Âu thời hậu kỳ trung đại. ..3 Nguồn gốc vai trò thành thị trung đại ? * Tiết 15 : Nguyên nhân hệ phát kiến địa lý ? Tại nói thời hậu kỳ trung đại, quan hệ sản xuất TBCN xuất Tây Âu? II Hoạt động dạy học : Mở : Sự đời... đời đánh dấu bừng tỉnh học thức sáng tạo, cho đời thành tựu nghệ thuật vĩ đại thời Phục hưng Đồng thời phong trào cải cách tơn giáo giáng đòn liệt vào dinh luỹ nhà nước phong kiến thần quyền (giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại, Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn