Giáo án Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

3 48 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:34

Bài 12 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI A MỤC TIÊU : - Bài tổng kết dịp để học sinh nắm lại khái quát điều khoá trình Về lâu dài, khóa trình gợi lại cho học sinh hình ảnh sinh động cụ thể, đọng lại tổng kết - Giúp học sinh nắm vững phương pháp khái qt hóa, Vì thế, có ý nghĩa quan trọng, không nên biến thành nhắc lại cách tẻ nhạt, nặng nề B ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC : Giáo viên : - SGK SGV Lịch sử lớp 10, ban KHTN - Sơ đồ tiến triển xã hội nguyên thủy - Sơ đồ xã hội thời cổ đại phương Đông phương Tây - Bảng so sánh chế độ phong kiến châu Á châu Âu Học sinh : Đọc kỹ nhà trước lên lớp C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC I Ổn định lớp kiểm tra cũ : Tính chất phong trào văn hóa Phục hưng ? Đặc điểm ý nghĩa phong trào cải cách tôn giáo ? II Giảng : Mở : Trong thời gian vừa qua học trình hình thành phát triển lịch sử xã hội loài người, em cho biết từ có xã hội lồi người đến hết Tây Âu trung đại, học qua thời kỳ lịch sử lớn ? (Dự kiến học sinh trả lời: Xã hội nguyên thủy, xã hội cổ đại, xã hội phong kiến) Hoạt động dạy học : - GV nêu vấn đề vào bài: “Thời kỳ lịch sử mà dân tộc phải trải qua ? I Thời kỳ nguyên thủy: bước chập chững mà dân tộc phải trải qua * Hoạt động 1: - GV vẽ (hoặc treo sơ đồ câm) sơ đồ tiến triển xã hội nguyên thủy Sử dụng tranh ảnh, phát vấn cho học sinh nắm lại khái quát trình tiến triển xã hội nguyên thủy, học sinh tự ghi Nội dung 10.000 -> 5500 Thời kỳ công xã triệu năm 40.000 năm năm nguyên thuỷ Thời gian Đá cũ sơ kỳ Đá cũ hậu kỳ Đá ->Kim chia làm Người tối cổ Người tinh khơn khí Người giai đoạn ? đại Dựa vào đâu để Cơng cụ Rìu tay thơ sơ Dao, nạo, lao, Nhiều loại rìu, phân chia cung tên dao, liềm, hái vậy? Phương thức sinh sống ? Đời sống vật chất, tinh thần ? Sinh hoạt văn hóa? Lượm hái, săn bắt Đời sống vật chất-tinh Ở hang thần Đời sống bấp bênh Tổ chức xã hội Lượm hái, săn bắn - Chăn nuôi, trồng trọt, làm gốm - Có nhiều loại Ở nhà lều nhạc cụ đơn giản Tạm đủ ăn -> Đời sống ổn Có quần áo, trang định sức Gia đình phụ hệ Thị tộc, lạc Phân tích q Cộng đồng, bình trình hình thành Quan hệ xã Bầy người đẳng, làm Tư hữu xã hội có giai hội nguyên thủy hưởng cấp? * Chuyển ý: Thời kỳ nguyên thủy bước chập chững loài người mà dân tộc phải trải qua Trong thời kỳ khó khăn này, nguyên tắc vàng cho lồi người tồn phát triển :”cộng đồng & bình đẳng” Từ cơng cụ kim loại đời, sản phẩm dư thừa thường xuyên hơn, tư hữu xuất hiện, nguyên tắc vàng xã hội nguyên thủy bị phá vỡ, loài người đứng trước ngưỡng cửa thời đại xã hội có giai cấp : Thời Cổ đại II Xã hội cổ đại: * Hoạt động 2: - GV phát vấn: Xã hội cổ đại giới xuất đâu ? - Treo bảng sơ đồ xã hội cổ đại, HS quan sát sơ đồ, nêu khác xã hội cổ đại phương Đông phương Tây ( sơ đồ trang 65 – SGV) III Xã hội phong kiến trung đại : * Hoạt động 3: GV vẽ bảng so sánh câm, gợi ý cho học sinh dựa vào SGK kiến thức học để hoàn chỉnh học Chế độ phong kiến châu Á Chế độ phong kiến châu Âu Ra đời sớm Ra đời muộn Thời gian ( khoảng kỷ V TCN) ( 476, đế quốc Roma sụp đổ ) - Nông nghiệp Kinh tế lãnh địa Kinh tế - TCN thương nghiệp - LLSX chính: nơng dân lĩnh canh LLSX chính: nơng nơ Thể chế Tập quyền chun chế Phân quyền -> Tập quyền trị Nông nô >< Lãnh chúa phong Xã hội Nông dân lĩnh canh >< Địa chủ kiến Kết thúc Muộn ( kỷ XVII – XIX ) Sớm ( kỷ XV – XVII ) Kết luận toàn : III Củng cố bài: dựa vào bảng sơ đồ bảng so sánh, học sinh ôn lại chương học, chuẩn bị làm kiểm tra tiết D BỔ SUNG & GÓP Ý : Đại Ngãi, ngày… /… /2010 ... hiện, nguyên tắc vàng xã hội nguyên thủy bị phá vỡ, loài người đứng trước ngưỡng cửa thời đại xã hội có giai cấp : Thời Cổ đại II Xã hội cổ đại: * Hoạt động 2: - GV phát vấn: Xã hội cổ đại giới. .. bảng sơ đồ xã hội cổ đại, HS quan sát sơ đồ, nêu khác xã hội cổ đại phương Đông phương Tây ( sơ đồ trang 65 – SGV) III Xã hội phong kiến trung đại : * Hoạt động 3: GV vẽ bảng so sánh câm, gợi ý... Kết luận toàn : III Củng cố bài: dựa vào bảng sơ đồ bảng so sánh, học sinh ôn lại chương học, chuẩn bị làm kiểm tra tiết D BỔ SUNG & GÓP Ý : Đại Ngãi, ngày… /… /2 010
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại, Giáo án Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn