Giáo án Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

3 64 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:34

Bài 12 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học yêu cầu HS cần nắm được: Kiến thức: - Tổng kết dịp để học sinh nắm lại khái quát điều khố trình Về lâu dài, khóa trình gợi lại cho học sinh hình ảnh sinh động cụ thể, đọng lại tổng kết - Giúp học sinh nắm vững phương pháp khái quát hóa II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Lược đồ - Tranh ảnh C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC I Kiểm tra cũ : Tính chất phong trào văn hóa Phục hưng ? Đặc điểm ý nghĩa phong trào cải cách tôn giáo ? II Dẫn dắ vào : Mở : Trong thời gian vừa qua học trình hình thành phát triển lịch sử xã hội loài người, em cho biết từ có xã hội lồi người đến hết Tây Âu trung đại, học qua thời kỳ lịch sử lớn ? (Dự kiến học sinh trả lời: Xã hội nguyên thủy, xã hội cổ đại, xã hội phong kiến) Hoạt động dạy học : I Thời kỳ nguyên thủy: bước chập chững mà dân tộc phải trải qua * Hoạt động 1: - GV vẽ (hoặc treo sơ đồ câm) sơ đồ tiến triển xã hội nguyên thủy Sử dụng tranh ảnh, phát vấn cho học sinh nắm lại khái quát trình tiến triển xã hội nguyên thủy, học sinh tự ghi Nội dung Thời kỳ công 10.000 -> 5500 40.000 năm xã nguyên triệu năm năm Đá cũ hậu kỳ thuỷ chia Đá cũ sơ kỳ Đá ->Kim Người tinh làm giai Người tối cổ khí Người khơn đoạn ? đại Dựa vào đâu Rìu tay thơ sơ Dao, nạo, lao, Nhiều loại rìu, để phân chia cung tên dao, liềm, hái vậy? Phương thức sinh sống ? Đời sống vật chất, tinh thần ? Sinh hoạt văn hóa? Lượm hái, săn bắt Ở hang Đời sống bấp bênh Lượm hái, săn bắn Ở nhà lều Tạm đủ ăn Có quần áo, trang sức Thị tộc, lạc - Chăn nuôi, trồng trọt, làm gốm - Có nhiều loại nhạc cụ đơn giản -> Đời sống ổn định Gia đình phụ hệ Phân tích Cộng đồng, bình trình hình Bầy người đẳng, làm Tư hữu thành xã hội có nguyên thủy hưởng giai cấp? II Xã hội cổ đại: * Hoạt động 2: - GV phát vấn: Xã hội cổ đại giới xuất đâu ? - Treo bảng sơ đồ xã hội cổ đại, HS quan sát sơ đồ, nêu khác xã hội cổ đại phương Đông phương Tây ( sơ đồ trang 65 – SGV) III Xã hội phong kiến trung đại : * Hoạt động 3: GV vẽ bảng so sánh câm, gợi ý cho học sinh dựa vào SGK kiến thức học để hoàn chỉnh học Thời gian Kinh tế Chế độ phong kiến châu Á Ra đời sớm ( khoảng kỷ V TCN) - Nông nghiệp - TCN thương nghiệp - LLSX chính: nơng dân lĩnh canh Thể chế Tập quyền chuyên chế trị Nông dân lĩnh canh >< Địa Xã hội chủ Kết thúc Muộn ( kỷ XVII – XIX ) Kết luận toàn : III Củng cố bài: Chế độ phong kiến châu Âu Ra đời muộn ( 476, đế quốc Roma sụp đổ ) Kinh tế lãnh địa LLSX chính: nơng nơ Phân quyền -> Tập quyền Nông nô >< Lãnh chúa phong kiến Sớm ( kỷ XV – XVII ) ... có nguyên thủy hưởng giai cấp? II Xã hội cổ đại: * Hoạt động 2: - GV phát vấn: Xã hội cổ đại giới xuất đâu ? - Treo bảng sơ đồ xã hội cổ đại, HS quan sát sơ đồ, nêu khác xã hội cổ đại phương Đông... trang 65 – SGV) III Xã hội phong kiến trung đại : * Hoạt động 3: GV vẽ bảng so sánh câm, gợi ý cho học sinh dựa vào SGK kiến thức học để hoàn chỉnh học Thời gian Kinh tế Chế độ phong kiến châu... Kết luận toàn : III Củng cố bài: Chế độ phong kiến châu Âu Ra đời muộn ( 476, đế quốc Roma sụp đổ ) Kinh tế lãnh địa LLSX chính: nông nô Phân quyền -> Tập quyền Nông nô >< Lãnh chúa phong kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại, Giáo án Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn