Giáo án Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X XV

4 68 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:24

- Bài 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV A MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: - Trong kỷ độc lập, trải qua nhiều biến động, nhân dân ta nỗ lực xây dựng cho văn hóa dân tộc, tiên tiến - Trải qua triều Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê kỷ X – XV, cơng xây dựng văn hóa tiến hành đặn, quán Đây giai đoạn hình thành văn hóa Đại Việt (Thăng Long) - Dưới ảnh hưởng sâu sắc ý thức làm chủ đất nước kháng chiến chống ngoại xâm, văn hóa Thăng Long phản ánh đậm đà tư tưởng yêu nước, tự hào độc lập dân tộc Tư tưởng, tình cảm: - Bồi dưỡng niềm tự hào văn hóa đa dạng dân tộc - Bồi dưỡng ý thức bảo vệ di sản văn hóa tốt đẹp dân tộc - Giáo dục ý thức phát huy lực sáng tạo văn hóa Kỷ năng: Rèn luyện kỹ quan sát, tư duy, phát nét đẹp văn hóa B ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC: Giáo viên: - Tranh ảnh nghệ thuật, kiến trúc điêu khắc - Một số thơ, phú nhà văn học lớn: Học sinh: - Sưu tập tư liệu, tranh ảnh thời kỳ - Đọc trước thử trả lời câu hỏi SGK C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC I Ổn định lớp kiểm tra cũ: 1- Kiểm tra tập 2- Trình bày phân tích khác hai kháng chiến chống Tống thời Lý chống Mơng – Ngun thời Trần ? 3- Trình bày ngun nhân thắng lợi ý nghĩa khởi nghĩa Lam Sơn ? II Giảng mới: Mở bài: Trong gần kỷ độc lập, nhân dân ta không góp sức xây dựng kinh tế, chiến đấu bảo vệ độc lập cho Tổ quốc mà xây dựng cho văn hóa dân tộc tiên tiến, phù hợp với thời đại Hoạt động dạy học HOẠT ĐỢNG CỦA THẦY VÀ TRỊ NỢI DUNG BÀI * Hoạt động 1: Hoạt động nhóm Nhóm Thời Bắc thuộc, nhân dân ta tiếp thu tư I Tư tưởng, tôn giáo tưởng tôn giáo từ Trung Hoa? - Nho giáo: Trở thành hệ tư (Dự kiến trả lời: Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo) Nhóm Vì buổi đầu dựng nước, Phật giáo tưởng giai cấp phong coi trọng? Nhận xét vị trí Phật giáo kỷ X-XIV (Dự kiến trả lời: + Do tác động tư tưởng độc lập, tự chủ, phù hợp với hồn cảnh đất nước) + Vị trí: gần độc tơn: “Thiên hạ năm phần sư tăng chiếm một, chỗ có người có chùa thờ Phật”) Nhóm Nho giáo có nguồn gốc từ đâu? Do sáng lập? Nêu số giáo lí Nho giáo? (Dự kiến trả lời: Trung Quốc – Khổng Tử sáng lập (nho gia), Đổng Trọng Thư dùng thuyết âm dương thần học phát triển thành Nho giáo Nhóm Tại Nho giáo sớm trở thành hệ tư tưởng thống giai cấp thống trị ? (Câu hỏi khó dành cho nhóm HS giỏi, GV hướng dẫn cho học sinh trả lời: trật tự, kỷ cương, đạo đức phong kiến quy củ, cơng cụ đắc lực để trì bảo vệ chế độ phong kiến nên tầng lớp thống trị dụng làm hệ tư tưởng chủ đạo để trị nước) * Hoạt động 2: Toàn lớp cá nhân - GV truyền đạt cho HS nắm vững ý: + 10 kỉ Bắc thuộc, việc giáo dục, học hành nhân dân ta không quan tâm + Thời phong kiến độc lập, nhà nước bắt đầu quan tâm phát triển giáo dục + 1070, vua Lý Thánh Tông lập Văn Miếu thờ Khổng Tử, Chu Công 72 vị hiền tài ?? Ý nghĩa việc làm vua Lê Thánh Tông? (thể quan tâm nhà nước đến công tác giáo dục, mở đầu giáo dục Đại Việt) - GV hướng dẫn HS đọc SGK để thấy phát triển giáo dục Đại Việt qua kỉ XI – XIV - GV cho học sinh xem hình “Bia tiến sĩ Văn Miếu” (Hà Nội) nêu vấn đề: Từ kỷ XV, nhà nước định dựng bia tiến sĩ ?? Việc dựng bia tiến sĩ có tác dụng gì? (khuyến khích học tập, người tài coi trọng) ?? Mục tiêu giáo dục thời kì gì? + Đào tạo quan chức, nâng cao dân trí + Phục vụ u cầu trị-xã hội, khơng ý phát triển KHKT, * Hoạt động 3: Toàn lớp cá nhân kiến thống trị, chi phối giáo dục thi cử lại phổ biến nhân dân - Phật giáo: phổ biến rộng rãi thời Lý – Trần, chùa xây dựng khắp nơi Đến thời Lê sơ, phật giáo suy yếu dần, tồn nhân dân II Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học-kỹ thuật Giáo dục - Năm 1075, khoa thi tổ chức => giáo dục hoàn thiện phát triển - Năm 1484 Lê Thánh Tông cho xây dựng bia tiến sĩ Văn Miếu - Tác dụng giáo dục: tạo nhiều trí thức tài giỏi đât nước, nâng cao dân không tạo điều kiện phát triển kinh tế đào cho trí, cho Văn học - Phát triển mạnh từ thời nhà Trần Tác phẩm tiêu biểu: Nam - GV yêu cầu học sinh theo dõi SGK, hướng dẫn em thấy phát triển văn học thời kì Đề nghị HS minh họa số tác phẩm văn học tiêu biểu thời kì mà em học ; thơ Thần, Hịch tướng sĩ, Cáo bình Ngơ, Bạch Đằng Giang phú… - HS phát biểu, giáo viên nhận xét, chốt ý * Hoạt động 4: Hoạt động nhóm Nhóm 1: Kể tên kiến trúc tiêu biểu kỉ X – XV, phân biệt đâu kiến trúc Phật giáo, đâu kiến trúc Nho giáo? (sử dụng tranh ảnh minh họa GV HS sưu tầm) + Kiến trúc Phật giáo: chùa Một Cột, tháp Phổ Minh… + Kiến trúc Nho giáo: Thành nhà Hồ, kinh thành Thăng Long, Văn Miếu, Quốc Tử Giám… Nhóm 2: Nêu nét độc đáo nghệ thuật điêu khắc kỉ XI – XV Kể tên cơng trình kiến trúc - điêu khắc tiếng mệnh danh An Nam tứ đại khí ? => cơng trình nghệ thuật đồng tiếng thời Lý, Trần Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm (Quảng Ninh), Tháp Báo Thiên dựng năm 1057 Thăng Long (Hà Nội), Chuông Quy Điền đúc năm 1101 chùa Một Cột, Vạc Phổ Minh (Nam Định), đúc vào thời Trần Nhân Tông (1279 - 93) Năm 1426, quân Minh (Trung Quốc) phá huỷ chuông Quy Điền vạc Phổ Minh lấy đồng đúc súng Tất khơng - GV chọ HS xem số tranh ảnh HS giáo viên sưu tầm như: Chân cột đá hình hoa sen nở di tích Hồng thành Thăng Long, hình điêu khắc rồng cuộn đề, hoa văn gốm Bát Tràng… để học sinh rút kết luận Nhóm 3: Trình bày đặc điểm phát triển nghệ thuật sân khấu, ca múa nhạc thời kì Kể tên số loại hình nghệ thuật tiêu biểu với thể loại nghệ thuật Dự kiến trả lời: phong phú, đa dạng, mang đậm tính dân gian truyền thống - Các loại hình tiêu biểu: + Nghệ thuật sân khấu: tuồng chèo, múa rối nước… + Ca múa, nhạc: trống cơm, sáo, đàn tranh, cồng chiêng… + Dân gian: đấu vật, đá cầu…) Nhóm 4: Đọc SGK, lập bảng thống kê (theo mẫu) thành tựu khoa học kỉ X – XV theo mẫu - HS điền bảng thống kê nhóm vào bảng giấy Croquis bọc nhựa viết lên phim sử dụng đèn chiếu cho lớp quan sát, nhận xét GV hướng dẫn em chỉnh sửa có sai sót HS tự ghi quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Cáo Bình Ngơ… - Từ kỷ XV văn học chữ Hán chữ Nôm phát triển => Thể tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, ca ngợi chiến công oai hùng, cảnh đẹp quê hương đất nước Nghệ thuật - Kiến trúc: Có cơng trình xây dựng kinh thành, đền, chùa, tháp… - Điêu khắc: Xuất nhiều tác phẩm với hoa văn độc đáo - Nghệ thuật sân khấu: mang đậm tính dân gian truyền thống chèo, tuồng, múa rối nước… Khoa học - kỹ thuật + Sử học: Đại Việt sử ký Lê Văn Hưu + Địa lý: Dư địa chí, Hồng Đức đồ + Toán học: Đại thành toán pháp Lương Thế Vinh + Quân sự: Binh thư yếu lược (THĐ), chế tạo súng Thần cơ, thuyền chiến có lầu Nhận xét chung: từ kỷ X – XV dân tộc ta chiến đấu, lạo động sáng tạo văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc III Củng cố bài: Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê thành tựu KHKT kỷ X - XV IV Ôn tập chuẩn bị bài: - Xem câu hỏi sách giáo khoa, trang 105 - Đọc trước SGK 21: “ Những biến đổi nàh nước phong kiến kỷ XVI - XVIII” - Sưu tập tư liệu, tranh ảnh liên quan đến học D BỔ SUNG & GÓP Ý Đại Ngãi, ngày… /… /2011 ... sáng tạo văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc III Củng cố bài: Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê thành tựu KHKT kỷ X - XV IV Ôn tập chuẩn bị bài: - Xem câu hỏi sách giáo khoa, trang 105 - Đọc... Thánh Tông cho x y dựng bia tiến sĩ Văn Miếu - Tác dụng giáo dục: tạo nhiều trí thức tài giỏi đât nước, nâng cao dân không tạo điều kiện phát triển kinh tế đào cho trí, cho Văn học - Phát triển. .. - Từ kỷ XV văn học chữ Hán chữ Nôm phát triển => Thể tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, ca ngợi chiến công oai hùng, cảnh đẹp quê hương đất nước Nghệ thuật - Kiến trúc: Có cơng trình x y dựng kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X XV, Giáo án Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X XV

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn