Giáo án Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI XVIII

4 45 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:16

- Bài 24 TÌNH HÌNH VĂN HĨA Ở CÁC THẾ KỶ XVI – XVIII A MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: - Ở kỷ XVI – XVIII, văn hóa Việt Nam có điểm phản ánh thực trạng xã hội đương thời - Trong lúc Nho giáo suy thối Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện mở rộng, khơng thời Lý, Trần Bên cạnh xuất tôn giáo mới: Thiên Chúa giáo - Văn học nghệ thuật thống sa sút, nét tích cực kỷ trước, lúc trào lưu văn học – nghệ thuật dân gian Nam hình thành phát triển làm cho văn hóa mang đậm màu sắc nhân dân - Khoa học – kỹ thuật có chuyển biến Tư tưởng, tình cảm: - Bồi dưỡng thêm tình cảm sống tinh thần nhân dân - Bồi dưỡng niềm tự hào lực sáng tạo phong phú nhân dân lao động, dân trí tăng cao Kỹ năng: Rèn luyện kỹ quan sát, phân tích đánh giá thành tựu văn hóa B ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC : Giáo viên: - Một số tranh ảnh nghệ thuật = Một số ca dao, tục ngữ, mẩu chuyện dân gian - Một số câu thơ nói lên suy thoái Nho giáo Học sinh: - Đọc trước SGK, ý thử trả lời câu hỏi, sưu tập tư liệu liên quan đến giảng C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC I Ổn định lớp kiểm tra cũ: Đất nước ta thống lại hoàn cảnh ? Đánh giá công lao phong trào Tây Sơn Đặc điểm nguyên nh6an thắng lợi kháng chiến chống Thanh Em biết thêm nhân vật Nguyễn Huệ đánh giá vai trò ơng hai kháng chiến chống Xiêm chống Thanh ? II Giảng mới: Mở bài: Thế kỷ XVI – XVIII, xã hội có nhiều biến động lớn ảnh hưởng đến phát triển văn hóa, giáo dục Sự phát triển ngoại thương, kinh tế hàng hóa giao lưu với giới bên tác động lớn đến đời sống nhân dân ta Các bước thực học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ * Hoạt động 1: Cá nhân - GV phát vấn kiểm tra kiến thức cũ: NỘI DUNG BÀI I Về tư tưởng, tôn giáo ?? Trong kỉ X – XV, tôn giáo đất Việt Nam phát triển ? (Dự kiến HS trả lời: -Thời Lí-Trần: đạo Phật phát triển mạnh -Thời Lê: Nho giáo giữ vị trí độc tơn) * Hoạt động 2: Hoạt động nhóm Nhóm Sang kỉ XVI - XVIII, tôn giáo Việt Nam phát triển sao? Vì Nho giáo, khơng tơn sùng trước? (Nho giáo suy thoái, Phật giáo phát triển trở lại - Nguyên nhân: xã hội loạn lạc, trật tự phong kiến bị đảo lộn; Nhà nước phong kiến khủng hoảng; quyền trung ương nhà Lê sụp đổ) Nhóm Nêu dẫn chứng phát triển trở lại Phật giáo thời kì - Nhiều cơng trình kiến trúc Phật giáo: … Nhóm Thiên Chúa giáo xuất đâu du nhập vào nước ta theo đường nào? (- Xuất Trung Đông (Jérusalem) phổ biến châu Âu - Các giáo sĩ Thiên Cháu theo thuyền buôn nước ngồi vào Việt Nam truyền đạo…) Nhóm 4: Ngưới Việt tiếp thu tôn giáo ? (Tiếp thu có chọn lọc sở phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, tìn ngưỡng tốt đẹp tiếp tục phát huy…) * Hoạt động 3: Toàn lớp cá nhân - GV đề nghị HS theo dõi SGK, nêu câu hỏi nhận thức: ?? So với kỉ X – XV, giáo dục Việt Nam giai đoạn XV – XVIII có điểm ? - HS theo dõi SGK trả lời, GV bổ sung chốt ý: ( Điểm mới: + Đàng Trong bắt đầu tổ chức khoa thi riêng + Vua Quang Trung trọng dụng chữ Nôm  Hạn chế: nội dung chủ yếu kinh, sử, môn KHTN không xem trọng => khơng phù hợp với thực tế xã hội) ?? Em có suy nghĩ tệ mua quan, bán tước, gian lận thi cử ?(HS trả lời, GV liên hệ thực tế) * Hoạt động 4: Tồn lớp cá nhân - Tơn giáo: từ kỷ 16 Nho giáo bắt đầu suy thoái, Phật Giáo có điều kiện khơi phục lại, Thiên Chúa giáo bắt đầu truyền bá rộng rãi vào nước ta - Tiếp thu tơn giáo từ bên ngồi giữ lại tín ngưỡng truyền thống, tạo nên nét văn hóa riêng người Việt: thờ cúng tổ tiên, vị anh hùng, xây nhiều đền thờ, lăng miếu… => Đời sống văn hóa người Việt ngày phong phú II Phát triển giáo dục văn học Giáo dục - Ở Đàng Ngoài: tiếp tục tổ chức thi cử sa sút dần - Ở Đàng Trong: năm 1646 chúa Nguyễn bắt đầu mở khoa thi - Thời vua Quang Trung: chấn chỉnh giáo dục, trọng dụng chữ Nôm => Tuy nhiên nội dung giáo dục chủ yếu kinh, sử Các môn khoa học tự nhiên không xem trọng - GV yêu cầu HS theo dõi SGK, tìm đặc điểm văn học thời kì lý giải nguyên nhân - GV đề cập sơ nét đến nguyên nhân đời phát triển chữ Nôm (chuyện Hàn Thuyên viết văn tế cá sấu, Hồ Quý Ly Quang Trung trọng dụng chữ Nôm ,, giảng giải cho HS hiểu xuất chữ Nôm thơ Nôm thể tinh thần dân tộc người Việt) ?? Kể tên số tác phẩm tác giả thơ Nôm tiếng? (Dự kiến HS trả lời: - Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Khoan… - Tác phẩm: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc…) ?? Nêu điểm văn học kỉ XVI – XVIII? Ý nghĩa? - GV kể sơ nét nguyên nhân đời tác giả chữ quốc ngữ (nguyên nhân chủ yếu để truyền đạo, tác giả A de Rhodes) * Hoạt động 5: Toàn lớp cá nhân - GV phát vấn ?? Từ tình hình tư tưởng, tơn giáo văn học kỉ XVI-XVIII, theo em nghệ thuật kiến trúc - điêu khắc Việt Nam thời kì phát triển nào? - Dự kiến HS trả lời: nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc không phát triển mạnh có nhiều thành tựu lớn: (chùa Thiên Mụ, chùa Tây Phương, tượng Phật Bà chùa Bút Tháp….) - GV cho HS xem tranh ảnh số công trình, kiến trúc - điêu khắc vừa kể ?? Kể tên loại hình nghệ thuật dân gian, nghê thuật sân khấu ba miền đất nước mà em biết? - HS trả lời, GV chốt ý cho em nắm * Hoạt động 6: Toàn lớp cá nhân Văn học - Nho giáo suy thoái nên văn học chữ Hán giảm sút - Văn học chữ nôm phát triển mạnh tác giả nối tiếng như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ … - Văn học dân gian nở rộ với nhiều thể loại phong phú, mang đậm tính dân tộc giàu tính dân gian - Thế kỷ XVII, chữ Quốc ngữ đời chưa sử dụng rộng rãi III Nghệ thuật khoa học – kỹ thuật Nghệ thuật - Thế kỷ XVI – XVIII kiến trúc, điêu khắc tiếp tục phát triển với cơng trình chùa Thiên Mụ (Huế), tượng Phật bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), tượng La Hán chùa Tây Phương (Hà Nội)… - Nghệ thuật dân gian hình thành phát triển đơn giản - Nghệ thuật sân khấu phát triển: tuồng, chèo, dân ca địa phương Khoa học – kỹ thuật - Phát triển mạnh khoa học lịch sử, địa lý, quân sự, triết học, y học… - GV yêu cầu HS theo dõi SGK, hướng dẫn khoa học tự nhiên khơng có điều em lập bảng thống kê thành tựu kiện phát triển - Kỹ thuật: đúc súng đại bác kiểu KH-KT kỉ XVI – XVIII theo mẫu: Tây phương, đóng chiến thuyền, xây Lĩnh vực Thành tựu thành lũy… ?? Nhận xét ưu điểm hạn chế thành tựu KH-KT nước ta kỉ XVI – XVIII ? III Củng cố bài: IV Ôn tập chuẩn bị bài: - Học hai câu hỏi sách giáo khoa, trang 107 - Làm tập câu hỏi SGK, trang 98 - Đọc trước SGK 25: “ Tình hình trị, kinh tế, văn hóa triều nguyễn (nửa đầu kỷ XIX “ - Sưu tập tư liệu, tranh ảnh liên quan đến học D BỔ SUNG & GÓP Ý Đại Ngãi, ngày… /… /2011 ... nên nét văn hóa riêng người Việt: thờ cúng tổ tiên, vị anh hùng, xây nhiều đền thờ, lăng miếu… => Đời sống văn hóa người Việt ngày phong phú II Phát triển giáo dục văn học Giáo dục - Ở Đàng Ngoài:... tác giả A de Rhodes) * Hoạt động 5: Toàn lớp cá nhân - GV phát vấn ?? Từ tình hình tư tưởng, tơn giáo văn học kỉ XVI- XVIII, theo em nghệ thuật kiến trúc - điêu khắc Việt Nam thời kì phát triển... IV Ôn tập chuẩn bị bài: - Học hai câu hỏi sách giáo khoa, trang 107 - Làm tập câu hỏi SGK, trang 98 - Đọc trước SGK 25: “ Tình hình trị, kinh tế, văn hóa triều nguyễn (nửa đầu kỷ XIX “ - Sưu tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI XVIII, Giáo án Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI XVIII

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn