Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

4 53 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:12

Bài 28 TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN A MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh hiểu - Dân tộc Việt Nam kỷ trước 1858 để lại cho đời sau truyền thống yêu nước quý giá đáng tự hào - Truyền thống yêu nước kết tinh hàng loạt nhân tố, kiện diễn thời kỳ lịch sử lâu dài - Trong hoàn cảnh chế độ phong kiến tác động tiến trình lịch sử dân tộc với nét riêng biệt, nhân tố chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập tổ quốc trở thành nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến Tư tưởng, tình cảm: - Bồi dưỡng lòng yêu nước ý thức dân tộc, lòng biết ơn anh hùng dân tộc - Bồi dưỡng ý thức phát huy lòng yêu nước nghiệp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân Kỹ năng: Rèn luyện kỹ phân tích, liên hệ B ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC : Giáo viên: - Một số tác phẩm: Cáo Bình Ngơ, Hịch Tướng Sĩ, thơ Thần, câu nói Trần Bình Trọng… Học sinh: - Đọc trước SGK, ý thử trả lời câu hỏi, sưu tập tư liệu liên quan đến giảng C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC I Ổn định lớp kiểm tra cũ: Thống kê triều đại lịch sử dân tộc từ kỷ X đến thế kỷ XIX Thống kê thành tựu văn học, nghệ thuật qua thời kỳ mà em biết II Giảng mới: Mở bài: Trải qua gần 3000 năm dựng nước giữ nước, dân tộc Việt Nam làm nên bao kỳ tích anh dũng tạo nên nhiều truyền thống tốt đẹp, bật truyền thống yêu nước – truyền thống cao quý hun đúc phát huy qua hàng ngàn năm lịch sử Các bước thực giảng HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI * Hoạt động 1: Tồn lớp cá nhân I Sự hình thành truyền thống - GV nêu câu hỏi nhận thức, hình thành khái yêu nước Việt Nam niệm: ?? Các em hiểu hai khái niệm: Các dân tộc có lòng u nước Truyền thống truyền thống yêu nước? - HS vận dụng kiến thức cá nhân trả lời, GV nhận xét nêu khái niệm * Hoạt động 2: Toàn lớp cá nhân - GV sử dụng câu hỏi nêu vấn đề cho HS nhận thức: ?? Truyền thống bật dân tộc ta gì? Truyền thống bắt nguồn từ đâu? (Dự kiến HS trả lời: truyền thống yêu nước, bắt nguồn từ lòng yêu nước) - GV tiếp tục nêu câu hỏi dẫn dắt học sinh nhận thức học: ?? Lòng yêu nước cá nhân, dân tộc bắt nguồn từ đâu? - HS tự suy nghĩ, liên hệ thân để trả lời ?? Lòng yêu nước dân tộc Việt Nam hình thành sở nào? – GV hướng dẫn HS nắm ý: + Từ ý thức có chung nguồn cội (truyền thuyết “Con rồng, cháu tiên”, “Quả bầu mẹ”…) + Từ lòng u nước cá nhân q trình sống, sinh hoạt, giữ gìn, xây dựng bảo vệ đất nước ?? Lòng yêu nước dân tộc Việt Nam thể buổi đầu dựng nước giữ nước? (Dự kiến HS trả lời, GV chốt ý: + Thể qua ý thức bảo vệ di sản văn hóa dân tộc + Liên tục dậy chống ngaọi xâm, giành độc lập dân tộc + Thờ tổ tiên anh hùng có cơng với dân tộc) * Hoạt động 3: Toàn lớp cá nhân ?? Trong buổi đầu độc lập, quốc gia dân tộc Việt đứng trướùc thử thách lịch sử? - HS suy nghĩ trả lời, GV chốt ý (- Xây dựng nước vững mạnh - Chống mưu đồ xâm chiếm phong kiến phương Bắc) - Chuyển ý: Để đáp ứng yêu cầu lịch sử, truyền thống cần phát huy? (Lòng yêu nước) riêng mình, nảy sinh phát triển từ tình cảm yêu thương gắn bó người với người, người cộng đồng - Lòng yêu nước người Việt gắn liền với trình hình thành phát triển quốc gia, dân tộc Việt - Thời Văn Lang – Âu Lạc, nhữmg quan hệ kinh tế - trị - văn hóa sơ khai phát huy tình cảm yêu thương gắn bó lẫn người dân nước - vượt khỏi tính địa phương, sở hình thành lòng u nước - Trải qua q trình đấu tranh để dựng nước giữ nước, đặc biệt ngàn năm Bắc thuộc, giành lại quyền tự chủ, bảo vệ di sản văn hóa tổ tiên với phong tục thờ cúng tổ tiên vị anh hùng… người Việt nâng cao khắc sâu lòng u nước, hình thành truyền thống yêu nước Việt Nam II Phát triển luyện truyền thống yêu nước kỷ phong kiến độc lập - Thế kỷ X, đất nước ta trở lại độc lập, tự chủ với lãnh thổ, tiếng nói, phong tục tập qn, tín ngưỡng riêng Tuy nhiên, để giữ vững độc lập dân tộc, triều đại phong kiến Việt Nam vừa phải xây dựng cho đất nước phát triển hồn tồn tự chủ, có tảng văn hóa vững vừa phải chiến đấu anh dũng chống ngoại xâm - Qua trình dựng nước giữ nước, truyền thống yêu nước trì, kế tục phát triển * Hoạt động 4: Toàn lớp cá nhân - GV nêu câu hỏi nhận thức cho HS theo dõi SGK trả lời: ?? Trong thếù kỉ độc lập, truyền thống yêu nước dân tộc Việt Nam biểu nào? - HS theo dõi SGK trả lời - GV chốt ý: + Xây dựng kinh tế tự chủ, văn hóa mang đậm sắc dân tộc + Đoàn kết toàn dân chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc + Lóng tự hào với chiến công hiển hách dân tộc lòng biết ơn tổ tiên - GV nêu vấn đề giải thích cho HS hiểu: Vì u nước gắn liền với thương dân? - Truyền thống yêu nước ngày mang yếu tố nhân dân: dân nước, triều đình thuyền “Mến người có nhân dân, chở thuyền, lật thuyền dân” => Phải “khoan thư sức dân để làm kế rễ sâu bền gốc”, “Thượng sách để giữ nước” * Hoạt động 5: Toàn lớp cá nhân - GV nêu vấn đề: ?? Đặc trưng truyên thống yêu nước Việt Nam gì? Tại sao? (Câu hỏi dành cho HS trung bình, HS theo dõi sách giáo khoa trả lời: + Đặc trưng bản: đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độ lập dân tộc + Nguyên nhân: đặc điểm riêng, từ lập nước đến nay, dân tộc Việt Nam phải đối đầu với giặc ngoại xâm hùng mạnh => phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước chống ngoại xâm - GV liên hệ thực tế: Trong bối cảnh đất nước Việt Nam đang đứng trước khó khăn thửc thách đà hội nhâp với giới như: nguy đánh sắc văn hóa dân tộc, nguy tụt hậu…, người Việt Nam phải làm để vượt qua thử thách ? mặt - Truyền thống yêu nước Việt Nam sản phẩm hàng ngàn năm lao động đấu tranh cha ông, gắn chặt với ý thức đoàn kết toàn dân, gắn liền với sống hàng ngày họ Về sau, truyền thống yêu nước mang thêm yếu tố nhân dân, dân thương dân III Nét đặc trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến - Đặc trưng truyền thống yêu nước Việt Nam: đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độ lập dân tộc - Qua trình đấu tranh, xây dựng bảo vệ độc lập dân tộc, người dân Việt ln đồn kết, trí, phát huy tài năng, trí tuệ vượt khó khăn Vì thế, ý thức, tình cảm tâm hồn người yêu nước Việt Nam sáng, chân thành cao thượng Tuy nhiên, chi phối chế độ phong kiến, truyền thống yêu nước không phát huy mạnh thời bình - Ngày nay, nghiệp xây dựng đất nước, truyền thống yêu nước cần phát huy mạnh để tạo khả chuyển hóa nét đặc sắc, cao quý nói thành động lực to lớn, đưa đất nước dân tộc Việt Nam tiến lên ** Kết luận: Dân tộc ta thời phong kiến để lại nhiều truyền thống tốt đẹp, truyền thống yêu nước quý báu nhất, tươi đẹp nhất, hạt nhân đạo lý làm người Việt Nam III Củng cố bài: Lòng u nước dân tộc Việt Nam hình thành nào? Những nét truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiên độc lập ? Tại xem nét đặc trưng tryền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc ? IV Ôn tập chuẩn bị bài: - Học ba câu hỏi 1, sách giáo khoa, trang 140 - Làm tập câu hỏi SGK, trang 140 - Sưu tập tư liệu, tranh ảnh liên quan đến học :”Sử địa phương” D BỔ SUNG & GÓP Ý Đại Ngãi, ngày… /… /2011 ... toàn dân, gắn liền với sống hàng ngày họ Về sau, truyền thống yêu nước mang thêm yếu tố nhân dân, dân thương dân III Nét đặc trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến - Đặc trưng truyền. .. truyền thống tốt đẹp, truyền thống yêu nước quý báu nhất, tươi đẹp nhất, hạt nhân đạo lý làm người Việt Nam III Củng cố bài: Lòng yêu nước dân tộc Việt Nam hình thành nào? Những nét truyền thống yêu. .. người yêu nước Việt Nam sáng, chân thành cao thượng Tuy nhiên, chi phối chế độ phong kiến, truyền thống yêu nước khơng phát huy mạnh thời bình - Ngày nay, nghiệp xây dựng đất nước, truyền thống yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến, Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn