Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

2 49 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:12

Bài 28: TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN A Mục tiêu: Học sinh cần: - Trình bày giải thích nhân dân dân tộc có lòng u nước, nhân dân Việt Nam có q trình hình thành truyền thống yêu nước với điều kiện lịch sử - Trình bày giải thích truyền thống u nước Việt Nam ln gắn chặt với ý thức đồn kết tầng lớp nhân dân, tộc người sống đất nước Việt Nam, truyền thống phát triển luyện kỉ phong kiến độc lập - Ghi nhớ nét đặc trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến - Bồi dưỡng ý thức phát huy truyền thống yêu nước ý thức dân tộc, lòng biết ơn đ/v anh hùng dân tộc B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Không Bài mới: Hoạt động giáo viên - học sinh Lòng yêu nước bắt nguồn từ đâu? Từ tình cảm tộc, mở lạc, thành tình cảm rộng lớn hơn, bao quát quốc gia Văn Lang- lòng u nước Đánh bại nhà Tần- Âu Lạc đời đấu tranh chống phong kiến phương Bắc Sự nghiệp dựng nước giữ nước khơng phải người, nhóm người mà nghiệp tất dân tộc sống đất nước Việt Nam Nên truyền thống yêu nước Việt Nam ln gắn chặt Nội dung Sự hình thành truyền thống yêu nước Việt Nam: - Cơ sở lòng yêu nước Việt Nam mối quan hệ sơ khai kinh tế, trị yếu tố văn hóa quốc gia Văn Lang - Lòng yêu nước trở thành truyền thống yêu nước nhờ thử thách lao động, sống, yêu cầu cần gắn kết cộng đồng (làm thủy lợi…), đặc biệt thử thách yêu cầu kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc Phát triển luyện truyền thống yêu nước kỉ phong kiến độc lập: - Hơn 1000 năm ách đô hộ triều đại phong kiến phương Bắc, đất nước ta bị chững lại cảnh nơ lệ, lạc hậu, đói nghèo Nhiệm vụ khôi phục lại mặt sản xuất đời sống vật chất, tinh thần đặt cấp thiết nặng nề dân tộc với tinh thần đoàn kết - Trong thời phong kiến độc lập, triều đại phong kiến phương Bắc: Tống, Nguyên, Minh,Thanh tiếp tục đưa quân sang xâm lược nước ta với mưu toan thiết lập lại chế độ đô hộ Nhân dân lại tiếp tục chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc - Sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế tự chủ văn hóa thể lòng u nước, tâm vươn lên, góp phần vào nghiệp giữ nước => Truyền thống yêu nước Việt Nam luyện phát triển hoàn cảnh - Truyền thống yêu nước Việt Nam mang yếu tố dân, thương dân Nét đặc trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến: chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ Quốc Củng cố: - Khắc sâu lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh” Dân ta có lòng nồng nàn u nước Đó truyền thống q báu ta….” Dặn dò: Học tiết sau kiểm tra học kì I ... nước, tâm vươn lên, góp phần vào nghiệp giữ nước => Truyền thống yêu nước Việt Nam luyện phát triển hoàn cảnh - Truyền thống u nước Việt Nam mang yếu tố dân, thương dân Nét đặc trưng truyền thống. .. trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến: chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ Quốc Củng cố: - Khắc sâu lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh” Dân ta có lòng nồng nàn u nước Đó truyền thống q báu ta….”... kết - Trong thời phong kiến độc lập, triều đại phong kiến phương Bắc: Tống, Nguyên, Minh,Thanh tiếp tục đưa quân sang xâm lược nước ta với mưu toan thiết lập lại chế độ đô hộ Nhân dân lại tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến, Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn