Giáo án Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

3 73 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:17

Chương II: CÁC NƯỚC ÂU- MĨ ( ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX) Bài 32 CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU I- Mục tiêu học 1- Về kiến thức: Giúp hs hiểu nắm - Các móc thời gian thành tựu chủ yếu cách mạng công nghiệp nước Anh, Pháp, Đức - Hệ cm công nghiệp kinh tế, xã hội ý nghĩa CNTB - Tác dụng cm công nghiệp việc xây dựng đất nước thời kì CNH, HĐH 2- Về thái độ: Cùng với việc nâng cao suất lao động, gcts bốc lột cn ngày tinh vi triệt để – đời sống người lao động bị sa sút => mâu thuẫn tư sản vô sản ngày gay gắt 3- Về kĩ năng: Rèn luyện cho hs kĩ phân tích khái quát, tổng hợp, đánh giá kiện lịch sử II- Tài liệu, thiết bị dạy học - Tranh ảnh phát minh công nghiệp thời kì này, lược đồ nước Anh - Tư liệu tham khảo kinh tế văn hóa phần lịch sử giới III- Tiến trình học 1-Ổn định Kiểm tra cũ: Hỏi: Tại nói thời kì chuyên GCB đỉnh cao cm tư sản pháp? 3- Giảng mới: Hoạt động GV HS Kiến thức * Hoạt động: lớp- cá nhân 1- Cách mạng công nghiệp Anh ? Vì cmcn diễn Anh? - Anh nước khởi đầu cách mạng cơng nghiệp ? Vì cmcn Anh lại diễn trước hết + Kinh tế TBCN phát triển mạnh lĩnh vực cn nhẹ, có phát minh + Cách mạng nổ sớm, quyền gcts gì? nắm => đòi hỏi vốn, thu hồi nhanh, lợi nhuận + Có hệ thống thuộc địa lớn dễ dàng… - Cách mạng CN Anh CN nhẹ ? Việc phát minh máy nước đưa + 1764 Giêm Ha- gri- vơ sáng chế máy kéo vào sử dụng có ý nghĩa gì? => Các nhà máy xây dựng ởnhững nơi thuận tiện, tốc độ sản xuất suất lao động tăng lên rõ rệt, giảm sức lao động cơi bắp… ? Trong cn nặng gtvt có phát minh gì?, cmcn có tác động ntn đến kt-xã hội nước Anh? - Kinh tế: từ nước nông nghiệp trở thành nước công thương nghiệp phát triển giới,nhiều trung tâm cn mọc lên, nhiều đời - Xã hội: hình thành gc bản: tư sản vô sản sợi Gien- Ni + 1769 Ác- crai- tơ chế tạo máy kéo sợi chạy = Nước +1779 Các- Rai chế tạo máy dệt chạy = sức nước suất tăng 40 lần + 1784 Giêm – Oát phát minh máy nước đưa vào sử dụng - Trong công nghiệp nặng: + 1735 phát minh phương pháp nấu than cốc luyện gang thép + 1784 lò luyện gang đàu tiên xây dựng - Trong giao thông vận tải: 1814 Xti- phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lữa - Đến kỉ XIX Anh trở thành công xưởng giới 2- Cách mạng công nghiệp Pháp, Đức * Hoạt động: lớp- cá nhân - Ở Pháp: ? Cách mạng cn Pháp diễn nào, Có + Vào năm 30 kỉ XIX cmcn bắt tác động ntn đến kinh tế nước Pháp? đầu diễn phát triễn mạnh năm Trong 20 năm số máy nước 1850-1870 PhápTăng lần từ 5000-27000, đường sắt + Tác động: kinh tế Pháp vươn lên mạnh mẽ tăng 3000-16500km đứng thứ hai giới sản lượng công nghiệp, mặt PaRi thành phố khác có nhiều ?Cách mạng CN Đức diễn ntn,có tác thay đổi Động đến nơng nghiệp? - Ở Đức: + Cách mạng cn diễn vào năm 40 kỉ XIX với tốc độ nhanh đạt kỉ lục ? Cách mạng CN đưa lại hệ + Máy móc thâm nhập vào nơng nghiệp Kinh tế- xã hội? - Hệ cách mạng công nghiệp - Kinh tế: + Nâng cao suất lao động, làm sản phẩm lớn cho xã hội + Làm thay đổi mặt nước tư bản, nhiều trung tâm CN đông dân đời - Xã hội: + Hình thành giai cấp mới: VSCN TSCN + Tư sản CN nắm tư liệu sản xuất- bóc lột vs Cn => đấu tranh tư sản vô sản Củng cố - Khái quát lại kiến thức Dặn dò - Nhắc HS nhà học cũ, trả lời câu hỏi SGK,đọc chuẩn bị trước ... Xti- phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lữa - Đến kỉ XIX Anh trở thành công xưởng giới 2- Cách mạng công nghiệp Pháp, Đức * Hoạt động: lớp- cá nhân - Ở Pháp: ? Cách mạng cn Pháp diễn nào, Có... lượng công nghiệp, mặt PaRi thành phố khác có nhiều ?Cách mạng CN Đức diễn ntn,có tác thay đổi Động đến nông nghiệp? - Ở Đức: + Cách mạng cn diễn vào năm 40 kỉ XIX với tốc độ nhanh đạt kỉ lục ? Cách. .. năm 40 kỉ XIX với tốc độ nhanh đạt kỉ lục ? Cách mạng CN đưa lại hệ + Máy móc thâm nhập vào nơng nghiệp Kinh tế- xã hội? - Hệ cách mạng công nghiệp - Kinh tế: + Nâng cao suất lao động, làm sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu, Giáo án Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn