Giáo án Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

2 56 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:17

chương II: CÁCNƯỚC ÂU-MĨ (TỪ ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX) Bài 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU A Mục tiêu: Học sinh cần: - Nhận thức vai trò quan trọng cách mạng cơng nghiệp: góp phần tạo khối lượng sản phẩm khổng lồ cho chủ nghĩa tư bản, khẳng định tính ưu việt PTSX - Nêu hệ cách mạng công nghiệp (kinh tế, xã hội)và ý nghĩa đ/v phát triển chủ nghĩa tư - Nhận thức rõ: cách mạng công nghiệp góp phần quan trọng việc nâng cao suất lao động Song mặt khác bóc lột giới chủ đ/v công nhân ngày tinh vi triệt để hơn; đời sống cua rngười lao động bị sa sút đồng lương thấp kém, cách biệt giàu-nghèo ngày rõ rệt, mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Nền chuyên chế Gia-cô-banh? Bài mới: Hoạt động giáo viên - học sinh Nội dung Cách mạng công nghiệp Anh (từ năm 60 kỉ XVIII kết thúc vào năm 40 kỉ XIX) Cách mạng công nghiệp gạt bỏ trở - Cách mạng công nghiệp diễn Anh ngại phong kiến, q trình tích lũy có đủ điều kiện: tư bản, nhân công phát triển tư diễn sớm nhờ bóc lột sức kĩ thuật lao động nước với cướp bóc thuộc địa, có nhiều tiến kĩ thuật Vì sao? - ngành lâu đời, cần - Những phát minh ngành vải bơng vốn đầu tư - Q trình phát minh máy móc: Sử dụng 16-18 cọc suốt công + Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế máy kéo sợi nhân điều khiển Gien-ni Ông cho xây dựng xưởng dệt đầu + Năm 1769, Ac-crai-tơ chế máy kéo sợi chạy tiên nước Anh sức nước Tăng suất lên gần 40 lần so + Năm 1785, Et-mơn Cac-rai chế tạo máy dệt chạy với dệt tay sức nước Nhà máy dệt xây dựng + Năm 1784, máy nước Giêm-Oat phát minh nơi thuận tiện đưa vào sử dụng => Lao động tay dần thay máy móc, khởi đầu qua trình cơng nghiệp hóa Anh Năm 1814, Xti-phen-xơn chế tạo - Đầu kỉ XIX, tàu thủy xe lửa xuất với thành công đầu máy xe lửa đầu máy nước Vì sao? - Đến kỉ XIX, nước Anh mệnh danh “Công xưởng giới “ Cách mạng công nghiệp Pháp, Đức: Số máy nước tăng từ 5000 a Pháp: công nghiệp nhẹ, vào lên 27000 chiếc… năm 30 kỉ XIX => đưa công nghiệp Pháp lên đứng thứ hai giới Sản lượng than, sắt, thép, độ dài b Đức: diễn vào năm 40 kỉ XIX, đường sắt tăng gấp đơi… máy móc thâm nhập vào nông nghiệp Phát vấn? Hệ cách mạng công nghiệp: Em hiểu cách mạng - Về kinh tế: công nghiệp? + Nhiều trung tâm công nghiệp thành thị đông dân xuất + Sản xuất máy nâng cao suất lao động + Cách mạng công nghiệp thúc đẩy nông nghiệp giao thông vận tải phát triển - Về xã hội: hình thành hai giai cấp tư sản vô sản - Công nghiệp tư phát triển, cơng nhân bị bóc lột nặng nề tinh vi => mâu thuẫn xã hội => bùng nổ đấu tranh công nhân chống tư sản Củng cố: - Cách mạng cơng nghiệp gì? - Hệ quan trọng cách mạng công nghiệp? Dặn dò: - Học bài, trả lời câu hỏi sgk - Xem trước 33 ... nông nghiệp Phát vấn? Hệ cách mạng công nghiệp: Em hiểu cách mạng - Về kinh tế: công nghiệp? + Nhiều trung tâm công nghiệp thành thị đông dân xuất + Sản xuất máy nâng cao suất lao động + Cách mạng. .. XIX, nước Anh mệnh danh Công xưởng giới “ Cách mạng công nghiệp Pháp, Đức: Số máy nước tăng từ 5000 a Pháp: công nghiệp nhẹ, vào lên 27000 chiếc… năm 30 kỉ XIX => đưa công nghiệp Pháp lên đứng thứ... thuẫn xã hội => bùng nổ đấu tranh công nhân chống tư sản Củng cố: - Cách mạng cơng nghiệp gì? - Hệ quan trọng cách mạng công nghiệp? Dặn dò: - Học bài, trả lời câu hỏi sgk - Xem trước 33
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu, Giáo án Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn