Giáo án Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ và sự bành trướng thuộc địa

4 29 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:12

Bài 35: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA A Mục tiêu: Học sinh cần: - Nắm nét khái quát tình hình kinh tế, trị nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối kỉ XIX đầu kỉ XX, nét chung đặc điểm riêng - Đây thời kì nước đế quốc đẩy mạnh xâm lược thuộc địa, phân chia lại thi trường giới => ĐQ>< thuộc địa sâu sắc - Nâng cao nhận thức chất chủ nghĩa đế quốc B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Sự đời đặc điểm chủ nghĩa đế quốc? Bài mới: Hoạt động giáo viên - học Nội dung sinh Tiết 39: I Các nước Anh Pháp cuối kỉ XIX đầu kỉ XX: Nước Anh: Máy móc cũ, khơng đầu tư cơng a Tình hình kinh tế: nghiệp, bị Mĩ, Đức vượt qua - Từ cuối thập niên 70, dần đại vị độc quyền cơng nghiệp, ln vai trò lũng đoạn thị trường giới Xem bảng thống kê tr 147 - Anh chiếm ưu tài chính, xuất cảng tư bản, thương mại, hải quân thuộc địa ngân hàng khu Xi-ti Luân - Công nghiệp: nhiều tổ chức độc quyền đời Đôn - Nông nghiệp: phải nhập lương thực Giai cấp tư sản trọng nhập lương thực đầu tư vào nông nghiệp Lương thực Anh tự túc tháng b Tình hình trị: Hình thức quốc vương - Thể chế trị: quân chủ lập hiến, bảo vệ quyền thực chất theo chế độ đại lợi giai cấp tư sản nghị có gồm thượng viện hạ - Là thời kì mở rộng hệ thống thuộc địa, đặc biệt viện châu á, châu Phi Thuộc địa; 1/4 S lục địa, 1/4 dân - Đặc điểm đế quốc Anh: CNĐQ thực dân số giới Nước Pháp: Giải thích a Tình hình kinh tế: - Cuối thập niên 70 trở đi, công nghiệp bắt đầu phát triển chậm lại Nguyên nhân? Tiểu nông chiếm đa số nông hộ Đát đai phân tán, manh mún khơng hco phép sử dụng máy móc kĩ thuật canh tác Tập trung vào ngân hàng: ngân hàng lớn Pa-ri nắm 2/3 tư ngân hàng nước Năm 1908: 38 tỉ F Năm 1914: 50-60 tỉ F Nền CH thứ nhất: 1792 Nền CH thứ hai: 1848-1849 Nền CH thứ ba: tồn đến 1940 Phái CH sớm chia thành hai nhóm: Ôn hòa Cấp tiến Nền CH thường xảy khủng hoảng (1875-1914) 50 lần thay đổi phủ - Sự xâm nhập phương thức sản xuất tư chủ nghĩa vào nông nghiệp diễn chậm - Đầu kỉ XX, công ti độc quyền đời - Đặc điểm: CNĐQ cho vay nặng lãi b Tình hình trị: - Sau 9/1870, thành lập Cộng hòa thứ Nền Cộng hòa thường xuyên xảy khủng hoảng Để trả mối thù với Đức, xâm - Chạy đua vũ trang, tiến hành chiến tranh xâm lược chiếm thuộc địa thuộc địa châu á, châu Phi Sau chiến tranh I, thuộc địa chiếm S gần 11 triệu km vuông, dân số: 55,5 triệu dân Tiết 40: II Các nước Đức Mĩ cuối kỉ XIX đầu kỉ XX: Biểu phát triển công Nước Đức: nghiệp Đức sau thống nhất? a Tình hình kinh tế: Nguyên nhân phát triển? - Sau 1/1871, kinh tế phát triển mau lẹ vươn lên Trong năm 1890-1900, đứng đầu châu Âu SLCN Đức tăng 163 %( Anh: 49%, Pháp: 65%) Từ 1871- 1901 dân thành thị tăng - Tác động kinh tế đến xã hội: từ 36% đến 54,3% + Cơ cấu dân cư thay đổi + Nhiều thành phố mới, nhiều trung tâm thương Hình thức Cac-ten, Xanh-đi- nghiệp, bến cảng xuất ca(giải thích) - Hình thành cơng ti độc quyền, tổ chức Phần lớn ruộng đất tập trung gắn liền với ngân hàng thành tư tài tay quí tộc, địa chủ - Nơng nghiệp phát triển chậm chạp Hồng đế người đứng đầu: vua b Tình hình trị: Phổ, có quyền hạn tối cao… - Là Liên bang, theo chế độ quân chủ lập hiến, Quyền lập pháp tay Hội phục vụ giai cấp tư sản quí tộc hóa tư sản Đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội(Hạ viện) - Chính sách đối ngoại: + Cơng khai đòi chia lại thị trường giới Chủ nghĩa quân phiệt Phổ + Ráo riết chạy đua vũ trang giới tư sản ủng hộ ảnh hưởng - Vì vậyđặc điểm CNĐQ Đức chủ nghĩa quân không nhỏ đến sách nhà phiệt, hiếu chiến nước Khoảng 30 năm sau nội chiến, Nước Mĩ: kinh tế Mĩ có bước phát triển a Tình hình kinh tế: nhanh chóng Từ nước nơng - Cuối kỉ XIX, kinh tế phát triển mạnh, vươn lên nghiệp có kinh tế phụ thuộc đứng đầu giới châu Âu, Mĩ nhanh chóng trở thành quốc gia công, nông nghiệp đứng hàng đàu giới Nguyên nhân? Chế độ nơ lệ bị bãi bó, nguồn lao động từ dân nhập cư, sử dụng thành tựu Kh-KT, thị trường nước mở rộng sang phía Tây người da đỏ - Các công ti độc quyền đời hình thức Tơ-rơt Người khởi xướng Rốc-phe-lơ sáng lập Tơ-rơt dầu lửa “Stanđa” năm 1870 - “Các Tơ-rơt Mĩ biểu cao kinh tế CNĐQ hay CNTB độc quyền”(Lê-nin) b Tình hình trị: Đề cao vai trò Tổng thống thơng - Hai đảng Cộng hòa Dân chủ thay cầm qua đại diện hai quyền, trí việc củng cố quyền lực giai đảng thắng cử cấp tư sản, phân biệt đối xử với người lao động Đảng Cộng hòa: tư cơng nghiệp tài Đảng Dân chủ: tư nơng nghiệp trại chủ - Đối ngoại: + Thơn tính đất đai thổ dân In-đi-an + Mở rộng biên giới đến bờ Thái Bình Dương + Bành trướng khu vực Mĩ LaTinh Củng cố: Khái quát nội dung 5 Dặn dò: Học tiết sau kiểm tra tiết - Cách mạng tư sản Anh - Cách mạng tư sản Pháp - Cách mạng công nghiệp Anh - Anh Pháp cuối kỉ XIX đầu kỉ XX ... chiến tranh xâm lược chiếm thuộc địa thuộc địa châu á, châu Phi Sau chiến tranh I, thuộc địa chiếm S gần 11 triệu km vuông, dân số: 55,5 triệu dân Tiết 40: II Các nước Đức Mĩ cuối kỉ XIX đầu... đến bờ Thái Bình Dương + Bành trướng khu vực Mĩ LaTinh Củng cố: Khái qt nội dung 5 Dặn dò: Học tiết sau kiểm tra tiết - Cách mạng tư sản Anh - Cách mạng tư sản Pháp - Cách mạng công nghiệp Anh... nước Khoảng 30 năm sau nội chiến, Nước Mĩ: kinh tế Mĩ có bước phát triển a Tình hình kinh tế: nhanh chóng Từ nước nông - Cuối kỉ XIX, kinh tế phát triển mạnh, vươn lên nghiệp có kinh tế phụ thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ và sự bành trướng thuộc địa, Giáo án Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ và sự bành trướng thuộc địa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn