Giáo án Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai

3 34 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:05

Bài 39: QUỐC TẾ THỨ HAI A Mục tiêu: Học sinh cần: - Nắm nét lớn phong trào công nhân quốc tế cuối kỉ XIX đầu kỉ XX Hoàn cảnh đời Quốc tế hai hoạt động tổ chức đ/v phong trào cơng nhân quốc tế - Củng cố lòng tin vào đấu tranh giai cấp công nhân, thể lòng biết ơn, kính trọng đóng góp to lớn Ăng-ghen Lê-nin đ/v phong trào công nhân quốc tế, đặc biệt thái độ không khoan nhượng đấu tranh chống biểu chủ nghĩa hội - Rèn kĩ phân tích, nhận định kiện đánh giá vai trò cá nhân lịch sử B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Chứng minh Công xã Pa-ri nhà nước kiểu mới? Bài mới: Hoạt động giáo viên - học sinh Nội dung Phong trào công nhân cuối kỉ XIX: Đời sống cực => đấu tranh - Nguyên nhân: Số lượng công nhân tăng nhanh, ý thức giác ngộ cách mạng cao - Phong trào cơng nhân đòi cải thiện đời sống, đòi Đọc phần chữ in nhỏ tr 197 quyền tự dân chủ phát triển mạnh mẽ Tiêu biểu: 1/5 trở thành ngày Quốc tế lao ngày 1/5/1886 cơng nhân Si-ca-gơ (Mĩ) tổng bãi động cơng đòi thực chế độ ngày làm giờ, buộc giới chủ phải nhượng - Nhiều Đảng công nhân, Đảng xã hội, nhóm cơng Gọi học sinh lên bảng thống kê nhân tiến thành lập: Học sinh nhà tự ghi + 1875: Đảng công nhân xã hội dân chủ Đức + 1876: Đảng công nhân xã hội Mĩ + 1879: Đảng công nhân Pháp + 1883: Nhóm giải phóng lao động Nga + 1884: Liên minh xã hội dân chủ Anh… Sự đời đảng cơng nhân nhóm XHCN thời kì phản ánh điều gì? => thể nhận thức đội ngũ công nhân =>Yêu cầu thành lập tổ chức quốc tế để nước u cầu thành lập đồn kết lực lượng cơng nhân giới ngày trở tổ chức quốc tế mới… nên cấp thiết Quốc tế thứ hai: a Hoàn cảnh đời: - CNTB phát triển giai đoạn cao, giai cấp tư sản tăng cường bóc lột nhân dân lao động Công nhân làm việc ngày từ - Chính sách chạy đua vũ trang => đời sống nhân 12-14 dân cực khổ Tranh giành thuộc địa - Nhiều đảng tổ chức công nhân tiến đời b Thành lập: Ngày 14/7/1889, Đại hội thành lập quốc tế hai tổ chức Pa-ri Tườngthuật: Vào khoảng giờ, phòng họp Đại hội trang hồng đẹp đẽ đơng nghịt người Trên phông màu đỏ cuối khán đài lên dòng chữ vàng ghi câu nói Mác:”Vơ sản tất nước, đoàn kết lại!” bên phải bên trái khán đài treo hai biểu ngữ: “Đảng Công nhân” “ủy ban trung ương cách mạng” Phần lớn đại biểu Pháp tham gia đảng Phía hai biểu ngữ cờ đỏ Mặt trước khán đài lên hiệu to, nêu rõ mục đích u cầu cơng nhân gia nhập Đảng Xã hội, là: “Tước đoạt giai cấp tư sản mặt trị kinh tế, xã hội hoa scacs tư liệu sản xuất” Đúng 10 giờ, Đại hội khai mạc Đại diện Ban tổ chức chào mừng đại biểu Pháp, Đức nhiều nước châu Âu dự để thành lập tổ chức c Hoạt động: giai cấp công nhân – Quốc tế thứ - Giai đoạn 1889- 1895: đoàn kết phong trào công hai nhân nhiều nước, thúc đẩy việc thành lập đảng vơ sản nhiều nước… Dưới lãnh đạo Ăng-ghen - Giai đoạn từ sau 1895: bị chủ nghĩa hội lũng đoạn Từ Ăng-ghen qua đời, thiếu lãnh đạo đắn, QT2 bị chủ nghĩa hội (là khuynh hướng tư tưởng trị nhiều hình thức khác phong trào công nhân song phản bội quyền lợi giai cấp vô sản,chủ trương từ bỏ nguyên tắc cách mạng vô sản, thỏa hiệp, hợp tác vô nguyên tắc với giai cấp tư sản )lũng đoạn Đồng thời giai đoạn nhiều cơng nhân có tay nghề cao hưởng lương cao, khơng có nhu cầu nguyện vọng lật đổ CNTB mà muốn cải biến CN hội xem đấu tranh nghị trường hình thức chủ yếu để giành quyền tay giai cấp công nhân Các đảng Quốc tế hai xa dần đường lối đấu tranh cách mạng(trừ Lê-nin người Bôn-sê-vich đảng công nhân xã hội dân chủ Nga), biến thành đảng thỏa hiệp với giai cấp tư sản, nhân dân lao động vào chiến tranh lợi ích * Do thiếu trí đường lối chiến lược, chia rẽ nước đế quốc tổ chức, dẫn đến đảng thỏa hiệp với giai cấp tư sản => Quốc tế hai tan rã Chiến tranh giới thứ bùng nổ (1914) Củng cố: - GV điểm lại nội dung bài: nét lớn phong trào công nhân quốc tế cuối kỉ XIX đầu kỉ XX, đời Quốc tế hai, vai trò Ăng-ghen việc thúc đẩy phát triển phong trào công nhân quốc tế, nguyên nhân dẫn đến Quốc tế hai bị tan rã Dặn dò: Học bài, xem trước 40 ... cuối kỉ XIX đầu kỉ XX, đời Quốc tế hai, vai trò Ăng-ghen việc thúc đẩy phát triển phong trào công nhân quốc tế, nguyên nhân dẫn đến Quốc tế hai bị tan rã Dặn dò: Học bài, xem trước 40 ... đế quốc tổ chức, dẫn đến đảng thỏa hiệp với giai cấp tư sản => Quốc tế hai tan rã Chiến tranh giới thứ bùng nổ (1914) Củng cố: - GV điểm lại nội dung bài: nét lớn phong trào công nhân quốc tế. .. châu Âu dự để thành lập tổ chức c Hoạt động: giai cấp công nhân – Quốc tế thứ - Giai đoạn 1889- 1895: đồn kết phong trào cơng hai nhân nhiều nước, thúc đẩy việc thành lập đảng vơ sản nhiều nước…
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai, Giáo án Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai