Giáo án Lịch sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:02

Bài 1: SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THỦY A Mục tiêu: Học sinh cần: - Ghi nhớ mốc thời gian số biểu thể bước tiến qua giai đoạn: đá cũ sơ kì, đá cũ hậu kì, đá qua q trình phát triển lồi người - Biết cách nhận biết Người tối cổ, Người tinh khôn đời sống bầy người nguyên thủy - Biết giải thích gọi cách mạng đá mới? - Tự hào Việt Nam nơi có xuất lồi người B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: không Bài mới: Hoạt động giáo viên - học sinh GV: Kể chuyện Bà Âu Cơ chuyện Thượng đế sáng tạo mn lồi => Lồi người từ đâu mà ra? Câu chuyện kể có ý nghĩa gì? Phát vấn Nội dung 1.Sự xuất loài người đời sống bầy người nguyên thủy: a Sự xuất lồi người: - Di cốt Vượn cổ tìm thấy Đông Phi, Tây VN - Di cốt Người tối cổ tìm thấy Đơng Phi, Gia va, Bắc Kinh Thanh hóa Người tối cổ coi người - Cách từ khoảng triệu năm đến triệu năm Học thêm sgk Vượn cổ thành Người tối cổ - Đặc điểm Người tối cổ: hai chân, hai tay tự Học sinh xem sgk => trả lời câu do, hộp sọlớn Vượn cổ… hỏi b Đời sống vật chất Người tối cổ: -Có cơng cụ đá cũ sơ kì (những mảnh đá ghè đẽo thô sơ) ý nghĩa? - Kiếm sống tập thể hái lượm săn bắt - Biết giữ lửa tạo lửa Người tinh khôn óc sáng tạo: - Cách vạn năm Người tinh khôn xuất - Đặc điểm Người tinh khơn: có cấu tạo người ngày (sgk) - Sự tiến kĩ thuật Người tinh khôn xuất hiện: + Biết ghè đẽo đá, mài, khoan làm cho công cụ gọn sắc + Biết chế tạo cung tên Tác dụng cung tên? Công cụ Người tinh khôn tiến công cụ Người tối cổ điểm nào? HS đọc phần chữ in nhỏ sgk + Biết đan lưới đánh cá làm đồ gốm 3.Cuộc cách mạng thời đá mới: - Khoảng vạn năn trước đây, thời kì đá bắt đầu Cuộc sống người có nhiều thay đổi: + Biết trồng trọt thu hoạch theo mùa vụ + Biết chăn nuôi Cây lương thực, thực phẩm… + Biết làm quần áo, đồ trang sức… Chó, cừu, lợn… => với tiến , người khơng biết thu lượm có sẵn thiên nhiên mà Tại gọi tiến SX biết khai thác từ thiên nhiên cần thiết cho đ/sống Người tinh khơn sống Nên gọi thời đá thời đá CM? cách mạng Củng cố: - Cách triệu năm Người tối cổ xuất - Cách vạn năm Người tinh khôn xuất Dặn dò: -Trả lời câu hỏi -sgk: +Trong lao động: Dùng mảnh đá có sẵn -> ghè, đẽo Săn bắt, hái lượm ->trồng trọt, chăn nuôi +Trong đời sống: Hang động -> nhà cửa Làm quần áo, đồ trang sức ... thiên nhiên cần thiết cho đ/sống Người tinh khôn sống Nên gọi thời đá thời đá CM? cách mạng Củng cố: - Cách triệu năm Người tối cổ xuất - Cách vạn năm Người tinh khơn xuất Dặn dò: -Trả lời câu hỏi...Tác dụng cung tên? Công cụ Người tinh khôn tiến công cụ Người tối cổ điểm nào? HS đọc phần chữ in nhỏ sgk + Biết đan lưới đánh cá làm đồ gốm 3.Cuộc cách mạng thời đá mới:... Cuộc sống người có nhiều thay đổi: + Biết trồng trọt thu hoạch theo mùa vụ + Biết chăn nuôi Cây lương thực, thực phẩm… + Biết làm quần áo, đồ trang sức… Chó, cừu, lợn… => với tiến , người thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy, Giáo án Lịch sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn