Giáo án Lịch sử 10 bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông

2 101 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 09:34

Chương II: XÃ HỘI CỔ ĐẠI Bài 3: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG A Mục tiêu: Học sinh cần: - Ghi nhớ đặc điểm ĐKTN phát triển bước đầu ngành kinh tế => g/thích ảnh hưởng đặc điểm ĐKTN phát triển bước đầu ngành kinh tế đến trình hình thành nhà nước, cấu xã hội, thể chế trị…ở p/Đơng nào? - Trình bày g/thích được: đ/điểm q trình hình thành xã hội có giai cấp nhà nước, cấu xã hội xã hội cổ đại p/Đông; chế độ chuyên chế cổ đại? - Ghi nhớ thành tựu văn hóa quốc gia cổ đại p/Đông - Tư hào truyền thống văn hóa, lịch sử p/Đơng B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Tác dụng ý nghĩa công cụ kim loại? Bài mới: Hoạt động giáo viên- học sinh Nội dung Tại chuyển sang thời đại Điều kiện tự nhiên phát triển kinh tế: VM lại diễn p/Đông? - Thuận lợi: nhiều nắng, nhiều mưa, đất đai màu mỡ, dễ canh tác - Cư dân dòng sơng lớn châu á, châu Phi sống chủ yếu nghề nông, biết làm thủy lợi, chăn nuôi, làm đồ gốm trao đổi sản phẩm => ĐKTN thuận lợi, sản xuất nông nghiệp phát triển, sản phẩm dư thừa Mặt khác để làm thủy lợi người phải liên kết, gắn bó với tổ chức công xã Do giai cấp nhà nước xuất Chủ yếu đọc sgk Phát vấn Sự hình thành quốc gia cổ đại: Đầu tiên xuất Ai cập, Lưỡng hà, ấn độ, Trung quốc vào khoảng thiên niên kỉ IV-III TCN Chủ ruộng đất, tăng lữ… Xã hội cổ đại phương Đơng: gồm: - Vua đội ngũ q tộc, quan lại…sống giàu sang bóc lột bổng lộc Làm khơng cơng cho q tộc - Nơng dân công xã: lực lượng chủ yếu sản xuất… - Nô lệ: làm công việc nặng hầu hạ quí tộc Trị thủy liên minh lạc… Chế độ chuyên chế cổ đại: Vua coi đại diện thần thánh trần gian Xem hình => nhận xét Cách làm lịch người p/Đơng? Năm có hai mùa nắng mưa Mỗi ngày có 24 ý nghĩa chữ viết? Để tính lại RĐ, xd, tính tốn… ý nghĩa cơng trình này? - Nhà nước lập để điều hành quản lí cơng việc xã hội - Nhà nước vua đứng đầu, có quyền lực tối cao, giúp vua máy gồm toàn quí tộc => gọi chế độ chuyên chế cổ đại Văn hóa cổ đại phương Đơng: - Lịch pháp thiên văn học: + Sáng tạo nông lịch + Tính năm có 365 ngày chia thành 12 tháng -Chữ viết: + Chữ chữ tượng hình + Viết vỏ cây, xương thú, mai rùa, thẻ tre, lụa -Toán học: +Viết chữ số từ đến triệu +Tìm số Pi, phát số -Kiến trúc: + Kim tự tháp (Ai cập) + Vạn lí trường thành (Trung quốc) + Thành Ba-bi-lon (Lưỡng hà) Củng cố: -Thời gian ĐK hình thành quốc gia cổ đại p/Đơng? -Thế chế độ chuyên chế cổ đại? Dặn dò: -Học bài, trả lời câu hỏi sgk -Xem trước ... tồn q tộc => gọi chế độ chuyên chế cổ đại Văn hóa cổ đại phương Đông: - Lịch pháp thiên văn học: + Sáng tạo nơng lịch + Tính năm có 365 ngày chia thành 12 tháng -Chữ viết: + Chữ chữ tượng hình... Thành Ba-bi-lon (Lưỡng hà) Củng cố: -Thời gian ĐK hình thành quốc gia cổ đại p /Đông? -Thế chế độ chuyên chế cổ đại? Dặn dò: -Học bài, trả lời câu hỏi sgk -Xem trước ...Vua coi đại diện thần thánh trần gian Xem hình => nhận xét Cách làm lịch người p/Đơng? Năm có hai mùa nắng mưa Mỗi ngày có 24 ý nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông, Giáo án Lịch sử 10 bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Từ khóa liên quan