Giáo án Lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp và Rô ma

6 86 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 09:30

Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY- HY LẠP VÀ LA MÃ I- Mục tiêu học 1- Về kiến thức: Giúp HS hiểu nắm được: - Điều kiện tự nhiên vùng địa Trung Hải phát triển thủ công nghiệp thương nghiệp đường biển với chế độ chiếm nô - Từ sở kt- xh dẫn đến việc hình thành thể chế nhà nước dân chủ cộng hoà - Những thành tựu văn hố cổ đại Hy Lạp Rơ Ma lịch chữ viết, khoa học, văn học, nghệ thuật 2- Về thái độ : Giáo dục cho HS thấy mâu thuẫn g/c đấu tranh g/c, đồng thời biết học hỏi, gìn giữ trân trọng giá trị văn hoá cư dân Hy Lạp Rô ma để lại cho nhân loại 3- Về kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ nhận thức, phân tích, so sánh kiện lịch sử.Kĩ vẽ sử dụng đồ II- Tài liệu, thiết bị dạy học Bản đồ quốc gia cổ đại, số tranh ảnh đền Pác-tê-nông ( HL), đấu trường Rô ma, tượng lực sĩ ném đĩa, tượngm nữ thần A-thê-na III- Tiến trình học 1-Ổn định Kiểm tra cũ: Hỏi: -Những hiểu biết em lịch thiên văn, chữ viết? - Nguyên nhân dẫn đến đời toán học,thành tựu, ý nghĩa? 3-Giảng Các quốc gia cổ đại Hi Lạp – Rôma đời điều kiện khác với quốc gia cổ đại Phương Đông nên có nét khác biệt vè kinh tế, thể chế nhà nước, kết cấu xã hội cũng có văn hóa phát triển cao Phương Đong Để tìm hieur vấn đề Thầy em tìm hiểu làm sáng tỏ qua học hôm Hoạt động GV HS Kiến thức Điều kiện tự nhiên xuất Hoạt động 1: Làm việc cá văn minh cổ đại Hi Lạp Rô-ma a- Điều kiện tự nhiên : nhân GV: Trình bày đặc điểm điều - Vùng ven biển, nhiều đảo, đất canh tác khơ cứng tạo thuận lợi kiện tự nhiên HL&RM ? - GV: Điều kiện tự nhiên khó khăn thuận lợi nên quốc gia + Thuận lợi: có biển, giao thơng biển Cổ đại phương Đông hình thành sớm ;còn điều kiện tự nhiên quốc gia Đòa Trung Hải có thuận lợi khó khăn ? - GV Nên tảng kinh tế các quóc gia Hi lạp – Rôma ? -HS trả lời.GV nhận xét chốt ý -GV :Ý ùnghóa công cụ sắt ? - HS đọc thêm SGK để trả lời câu hỏi,HS khác bổ sung GV nhận xét chốt ý - Lập bảng so sánh điều kiện tự nhiên kinh tế quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm - Nhóm 1: Nêu nguyên nhân đời thò Quốc? Nghề thò Quốc ? - Nhóm 2: Tổ chức thò Quốc ? - GV cho nhóm đọc sách giáo khoa để thảo luận với - HS: Đại diện nhóm trả lời câu hỏi, nhóm khác bổ sung, GV cho HS tìm hiểu thêm thành thò Aten… GV nhận xét chốt lại ý - GV: Nền kinh tế HL &RM ? HS:theo dõi sgk trả lời GV: nhận xét thuận lợi, nghề hàng hải sớm phát triển + Khó khăn: đất xấu, thích hợp với lâu năm => thiếu lương thực - Nền tảng kinh tế công – thương : phát triển thủ công nghiệp thương nghiệp (nông nghiệp cũng nhằm xuất khẩu) ; kinh tế hàng hoá  tiền tệ cổ đại b- Nền văn minh Hi Lạp Rô-ma : - Ảnh hưởng điều kiện tự nhiên tảng kinh tế hình thành phát triển văn minh + Xuất muộn (so với phương Đông) : đầu thiên niên kỉ I TCN + Hình thành sở trình độ phát triển cao sức sản xuất (đồ sắt phổ biến) tảng kinh tế công thương nghiệp + Quá trình hình thành thị quốc Hi Lạp Rô-ma Nhà nước thành bang, hoạt động kinh tế, thể chế trị : dân chủ cộng hồ a) Nhà nước thành bang (thị quốc) - Khái niệm "thành bang" (hay thị quốc) lấy thành thị làm trung tâm vùng phụ cận để hình thành nhà nước nhỏ - Nguyên nhân hình thành thị quốc: đất đai Phân tán ảnh hưởng kinh tế công thương - Tổ chức thị quốc : thành thị có phố xá, lâu đài, đền thờ, sân vận động, nhà hát, bến cảng b) Hoạt động kinh tế - Thủ công nghiệp : làm đồ gốm, đồ mĩ nghệ, chế tác kim loại, làm rượu nho, dầu ôliu ; có xưởng thủ công quy mô lớn - Thương nghiệp : chủ yếu thương mại đường biển ; nhiều hải cảng (Đê Lốt, Pirê ) ; có thuyền lớn, có buồm nhiều mái chèo ; xuất hàng thủ công, nông sản kết luận chế biến, nhập lúa mì, thực phẩm, lơng thú, tơ lụa, hương liệu, xa xỉ phẩm + Thủ cơng nghiệp - Kinh tế hàng hố  tiền tệ : biểu + Thương nghiệp sản xuất hàng hố để xuất ; lưu thơng + Tiền tệ tiền tệ GV nhận xét: Nếu phương Đông kinh c) Thể chế trị té nơng nghiệp chủ yếu kinh tế Hilap - khái niệm "dân chủ chủ nô Aten" : biểu Rôma kinh tế thủ công thương không có vua, Đại hội công dân có nghiệp chủ yếu quyền tối cao, bầu Hội đồng 500 người để điều hành đất nước Hoạt động 3: Làm việc tập thể -GV: Thể chế dân chủ cổ đại biểu điểm nào? So sánh với phương Đông cổ đại ? -GV: Có phải có quyền công dân hay không? Vậy Bản chất dân chủ ? - HS đọc SGK suy nghó trả lời.GV nhận xét chốt ý -So với phương Đông Vua, có Đại hội công dân hội đồng 500 người -Bản chất dân chủ cổ đại Hy Lạp Ro-Mó dân chủ đem lại dân chủ cho chủ nô, họ có quyền lực trò lại giàu có dựa sức lao động nô lệ - Hiểu rõ khái niệm "chế độ chiếm hữu nô lệ" - Quan sát hình - Pê-ri-clét (SGK), tìm hiểu nhân vật Tiết Hoạt động: theo nhóm Đây tiết học văn hoá: HS sưu tầm hình ảnh văn hoá Hy Lạp ,Ro-ma trước nhà HS tiến hành thảo luận theo nhóm - So với phương Đông, hiểu biết cư dân Đòa Trung Hải lòch chữ viết ? Ý nghóa việc phát minh chữ viết? - HS thảo luận cử đại diện nhóm lên trình bày, nhóm khác bổ sung - GV nhận xét sửa chữa cho đủ nội dung cuối chốt lại ý - GV: Trình bày hiểu biết lónh vực khoa học cư dân cổ Đòa Trung Hải - GV: Tại nói thời kỳ Hy Lạp, Ro-Ma khoa học thực trở thành ngành khoa học thật sư ï? - HS: Đại diện nhóm lên trình bày đời ngành Khoa học, nhà khoa học tên tuổi lớn : -Toán: Talet,Pitago -Lý: csimet -Sửp: Herot, Tusiđi -Đòa: Strabôn… Hoaṭ động: cá nhân lớp -Văn học; Esin, Sophoc, Home… - GV kể thêm mẫu chuyện nhaø b- Sự đời khoa học : - Đã đạt tới trình độ khái qt hố trừu tượng hoá, trở thành tảng khoa học - Một số nhà khoa học tiếng : Ta-lét, Pita-go, Ơ-clít (Tốn học) ; Ác-si-mét (Vật lí) ; Pla-tơn, Đê-mơ-crít,A-ri-xtốt (Triếthọc), Hipơ-crát (Y học), Hê-rơ-đốt, Tu-xi-đít (Sử học), A-ri-xtác(Thiên văn học) C: Văn học : - Văn học viết phát triển cao, hình thành thể loại văn học: tiểu thuyết, thơ trữ tình, bi kịch, hài kịch - Một số tác phẩm nhà văn, nhà thơ tiếng : I-li-át Ô-đi-xê ; Xa-phơ "nàng thơ thứ mười", Et-xin, Xơ-phốc-lơ, Ơ-ri-pít d: Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc hội hoạ : - Nghệ thuật hồn mĩ, đậm tính thực tính dân tộc - Kiến trúc : số cơng trình tiêu biểu đền Pác-tê-nông, đấu trường Cô-li-dê - Điêu khắc : số tác phẩm tiêu biểu tượng lực sĩ ném đĩa, tượng nữ thần A-tê-na, tượng thần Dớt (khảm ngà voi vàng), tượng thần Vệ nữ Mi-lô - Khái qt : khoahọc Và nói qua trường ca tiếng Hômerơ Iliat dixe, hay kòch So phoc, Esin…(nói đẹp, thiện người) Cuối GV nhận xét chốt ý, yêu cầu nói rõ họ phát triển cao hơn: Ở phương Đông dừng lại hiểu biết khoa học, người phương Tây biết khái quát thành đònh lý ,đònh luật đặt sở cho khoa học ngày Hoaṭ động: cá nhân lớp - GV :Ở góc độ khách quan em nhận xét nghệ thuật Của Hy Lạp ,Rô-Ma? - HS đọc sách để trả lời câu hỏi, sau GV nhận xét vàø chốt ý: Có thể giới thiệu số công trình kiến trúc cho HS tìm hiểu thêm - Quan sát hình 9,10,11 (SGK) nêu nhận xét thành tựu văn hoá cổ đại Hi Lạp Rô-ma, liên hệ so sánh với thành tựu văn hố cổ đại phương Đơng -GV: Ngun nhân mà người Hi Lạp – Rôma có thể đạt được thành tựu văn hóa cao đến thế ? -HS trả lời GV nhận xét chốt ý Củng cố + Phát triển cao, đạt tới trình độ khái quát hoá trừu tượng hoá + Có ảnh hưởng sâu rộng lâu dài tới trình phát triển lịch sử văn minh nhân loại - Nguyên nhân : + Do phát triển cao kinh tế công thương + Bóc lột sức lao động nô lệ, giải phóng giai cấp chủ nô khỏi lao động chân tay + Do giao lưu tiếp thu thành tựu văn hố phương Đơng Khái quát lại kiến thức -Ý nghĩa việc sử dụng công cụ đồ sắt vùng địa trung hải - Thể chế dân chủ cổ đại Hi Lạp – Rôma biểu - Văn hóa Hi lạp – Rôma phát triển Phương Đông, có thể phát triển Dặn dò: - Nhắc hs nhà học cũ, trả lời câu hỏi sgk , đọc chuẩn bị trước - Sưu tầm tranh ảnh cơng trình vh cổ đại ĐTH ... 9 ,10, 11 (SGK) nêu nhận xét thành tựu văn hoá cổ đại Hi Lạp Rô- ma, liên hệ so sánh với thành tựu văn hố cổ đại phương Đơng -GV: Ngun nhân mà người Hi Lạp – R ma có thể đạt được thành tựu văn hóa... tựu văn hố phương Đơng Khái qt lại kiến thức -Ý nghĩa việc sử dụng công cụ đồ sắt vùng địa trung hải - Thể chế dân chủ cổ đại Hi Lạp – R ma biểu - Văn hóa Hi lạp – R ma phát triển Phương Đông,... bảng so sánh điều kiện tự nhiên kinh tế quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm - Nhóm 1: Nêu nguyên nhân đời thò Quốc? Nghề thò Quốc ? - Nhóm 2: Tổ chức thò Quốc ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp và Rô ma, Giáo án Lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp và Rô ma

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn