Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

5 48 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 09:20

Trường THCS Thuận Điền HK II GV: Trương Thị Mỹ Hằng Ngày soạn: Địa lý Ngày dạy: Tuần 26 Bài 37 Tiết 45 THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG I Mục tiêu học Kiến thức: - Hiểu mạnh lương thực, vùng mạnh thủy, hải sản - Biết phân tích tình hình phát triển ngành thủy sản, hải sản vùng đồng sông Cửu Long Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ xử lí số liệu thống kê vẽ biểu đồ so sánh số liệu khai thác kiến thức theo câu hỏi Thái độ: Liên hệ thực tế hai vùng đồng lớn đất nước Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tính tốn, tư duy, tự học, sáng tạo… - Năng lực chuyên biệt: Tư theo lãnh thổ, sử dụng đồ, biểu đồ, số liệu thống kê, tranh ảnh, Atlat địa lí II Phương pháp dạy học: Thảo luận, vấn đáp gợi mở, trực quan III Đồ dùng dạy học - Lược đồ tự nhiên kinh tế vùng đồng sông Cửu Long IV Các họat động lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: - Đồng sơng Cửu Long có điều kiện thuận lợi để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nước? - Phát triển mạnh công nghiệp chế biến LTTP có ý nghĩa sản xuất nông nghiệp đồng sông Cửu Long? Bài mới: ĐBSCL không vùng trọng điểm sản xuất lương thực mà cón vùng trọng điểm sản xuất xuất thủy sản nước Để hiểu rõ tình hình sản xuất ngành thủy sản ĐBSCL nghiên cứu thực yêu cầu thực hành hôm T HĐ GV HĐ HS ND G HĐ Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất ngành thuỷ sản Đồng sông Cửu Long: * Mục tiêu: phân tích bảng số liệu vẽ biểu đồ * Hoạt động cá nhân 20’ 1) Chọn biểu đồ thích hợp (Cột Vẽ biểu đồ ghép) tình hình sản 2) HS nêu quy trình vẽ biểu đồ xuất ngành 3) Tiến hành vẽ biểu đồ thuỷ sản Đồng Trường THCS Thuận Điền HK II GV: Trương Thị Mỹ Hằng Ngày soạn: Địa lý Ngày dạy: - GV yêu cầu HS thực bước theo quy trình - B1: Xử lí bảng số liệu : Tính tỉ trọng ngành điền bảng - B2: Kẻ hệ trục tọa độ vng góc + Trục dọc: Tỉ lệ %: 100% = 10cm + 0,5cm đầu mũi tên => 10,5cm + Trục ngang: Ngành: (6 cột = 6cm ) + k/c cột (3.1= 3cm) + k/c đầu, cuối (2cm) => 11cm - B3: Tiến hành vẽ biểu đồ theo tỉ lệ chọn - B4: Hoàn thiện biểu đồ H: Qua bảng số liệu qua biểu đồ vẽ em có nhận xét gì? => - Tính số liệu thống kê thành số liệu % - HS chọn biểu đồ thích hợp: hình cột (cột ghép, cột chồng, ngang) tròn ( biểu đồ tròn) - Tiến hành vẽ biểu đồ theo số liệu tính sơng Cửu Long: 1/ HS vẽ 2/ Nhận xét: - Tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác cá nuôi, tôm nuôi đ/b sông Cửu Long vượt xa đ/b sông Hồng Đ/B sông Cửu Long vùng SX thuỷ sản lớn nước với tỷ trọng sản lượng ngành cao - Các sản lượng cá biển khai thác cá nuôi, tôm nuôi chiếm 50% sản lượng nước Đặc biệt tôm nuôi tỉ trọng sản lượng 76,7% * Bảng số liệu xử lí: Sản phẩm Cá biển khai thác Cá nuôi Tôm nuôi * Biểu đồ cột ghép Đồng sông Cửu Long 41,5 58,4 76,8 Đồng sông Hồng 4,6 22,8 3,9 Cả nước 100 100 100 Trường THCS Thuận Điền HK II GV: Trương Thị Mỹ Hằng Ngày soạn: Địa lý Ngày dạy: 120 100 80 60 100 100 40 100 ĐBSCL ĐBS Hồng Cả nước 76.8 58.4 20 41.5 22.8 4.6 Cá biển khai thác 3.9 Tôm nuôi Cá nuôi Biểu đồ tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi Đồngbằng sông Cửu Long, đồng sông Hồng so với nước * Biểu đồ tròn 18.9 41.5 22.8 58.3 53.6 4.9 Trường THCS Thuận Điền HK II GV: Trương Thị Mỹ Hằng Ngày soạn: Địa lý Ngày dạy: 19.4 § BSCL 3.9 § BSH 76.7 Các vù ng khác Biểu đồ tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ĐBSCL & ĐBSH so với nước HĐ Phân tích biểu đồ: * Mục tiêu: phân tích thuận lợi khó khăn tình hình sản xuất ngành thuỷ sản vùng * Hoạt động cá nhân/cặp 10’ Phân tích biểu đồ bảng số liệu: H:Đồng sơng Cửu Long có => * Về điều kiện tự nhiên: mạnh để phát triển - Có diện tích mặt nước rộng đất liền biển ngành thuỷ sản? ( điều kiện tự - Thủy sản dồi dào, có bãi cá, tôm biển rộng lớn nhiên, nguồn lao động, sở chế * Nguồn lao động: biến, thị trường tiêu thụ…) - Có kinh nghiệm ni trồng, đánh bắt thủy sản - Thích ứng nhanh với chế thị trường, nhạy cảm sản xuất kinh doanh thủy sản - Có số lao động đáng kể hoạt động nuôi trồng khai thác thủy sản * Cơ sở chế biến: Có nhiều sở chế biến thủy sản để xuất * Thị trường: Có thị trường tiêu thụ rộng lớn: EU, Nhật Bản, Bắc Mỹ… kích thích nghề thủy sản phát triển H: Tại Đồng sơng Cửu => - Có điều kiện tự nhiên thuận lợi Long mạnh đặc biệt - Nuôi tôm mang lại lợi nhuận lớn nên người dân sẵn sàng nghề nuôi tôm xuất khẩu? đầu tư, tiếp thu KHKT công nghệ áp dụng nuôi tôm xuất Trường THCS Thuận Điền HK II GV: Trương Thị Mỹ Hằng Ngày soạn: Địa lý Ngày dạy: - Có thuận lợi nguồn lao động, sở chế biến thị trường tiêu thụ sản phẩm H: Những khó khăn => - Đầu tư đánh bắt xa bờ có nhiều hạn chế phát triển ngành thuỷ sản - Công nghiệp chế biến chất lượng cao chưa đầu tư Đồng sông Cửu Long? Nêu nhiều số biện pháp khắc phục? - Khó khăn việc chủ động nguồn giống an toàn, hiệu quả, chất lượng cao Trong việc chủ động thị trường tránh rào cản nước nhập thủy sản VN * Biện pháp khắc phục: - Tăng cường đầu tư xây dựng sở hạ tầng, phát triển công nghiệp chế biến thủy sản - Tăng suất chất lượng sản phẩm thủy sản để đáp ứng thị trường khác - Chủ động né tránh rào cản nước nhập sản phẩm thủy sản nước ta, tìm cách xâm nhập thị trường nhằm chủ động vấn đề thị trường - Trong sản xuất phải ý bảo vệ môi trường,… 4/ Củng cố: 3’ - HS tự nhận xét bổ sung đánh giá làm - GV nhận xét cho điểm HS có làm tốt 5/ Dặn dò: 1’ - Xem lại bảng số liệu, át lát địa lí RÚT KINH NGHIỆM ….………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... khác Biểu đồ tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ĐBSCL & ĐBSH so với nước HĐ Phân tích biểu đồ: * Mục tiêu: phân tích thuận lợi khó khăn tình hình sản xuất ngành thuỷ sản vùng... 10’ Phân tích biểu đồ bảng số liệu: H :Đồng sông Cửu Long có => * Về điều kiện tự nhiên: mạnh để phát triển - Có diện tích mặt nước rộng đất liền biển ngành thuỷ sản? ( điều kiện tự - Thủy sản. .. biển khai thác 3.9 Tôm nuôi Cá nuôi Biểu đồ tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi Đồngbằng sông Cửu Long, đồng sông Hồng so với nước * Biểu đồ tròn 18.9 41.5 22.8 58.3 53.6 4.9
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn