Ứng dụng Microsoft Excel trong nghiên cứu và xây dựng chương trình kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Quỳnh Sơn, Bắc Giang

37 56 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 08:58

Ứng dụng Microsoft Excel trong nghiên cứu và xây dựng chương trình kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Quỳnh Sơn, Bắc Giang Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ICTU Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình Thực tập chuyên ngành MỤC LỤC 1 DANH MỤC HÌNH ẢNH 2 LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường diễn sơi động nay, muốn thích ứng đứng vững yêu cầu đề cho doanh nghiệp phải vận động hết mình, sáng tạo công tác quản lý, tăng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng có hiệu nguồn lực Do vậy, kế tốn giữ vai trò quan trọng việc quản lý tài sản điều hành hoạt động sản xuất doanh nghiệp Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm vật chất cấu thành từ nguyên, vật liệu, yếu tố ko thể thiếu trình sản xuất.Trong q trình sản xuất nói chung có mục tiêu làm để tiết kiệm chi phí , thu lại lợi nhuận cao Để thực mục tiêu đòi hỏi cơng tác kế tốn ngun, vật liệu phải chặt chẽ , khoa học Đây công việc quan trọng để quản lý, dự trữ, cung cấp kịp thời nguyên vật liệu cần thiết cho sản phẩm, nâng cao hiệu sử dụng vật tư Điều giúp cho doanh nghiệp có sở tồn phát triển đạt mục tiêu lợi nhuận tối đa Nhận thức điều này, sau thời gian ngắn tìm hiểu thực tập cơng tác kế tốn Công ty cổ TNHH Quỳnh Sơn em chọn đề tài: Ứng dụng Microsoft Excel nghiên cứu xây dựng chương trình kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH Quỳnh Sơn, Bắc Giang Bố cục báo cáo gồm chương: Chương 1: Tổng quan công ty TNHH Quỳnh Sơn đề tài Nghiên cứu xây dựng chương trình kế tốn ngun vật liệu dựa phần mềm Microsoft Excel Công ty TNHH Quỳnh Sơn Chương 2: Phân tích thiết kế chương trình kế tốn nguyên vật liệu công ty TNHH Quỳnh Sơn Chương 3: Chương trình thực nghiệm Do trình độ thời gian có hạn nên cáo cáo khơng tránh khỏi hạn chế nội dung hình thức Em mong nhận góp ý thầy hướng dẫn tồn thể cán kế tốn cơng ty TNHH Quỳnh Sơn 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 1.1 Khái niệm nguyên vật liệu Nguyên vật liệu đối tượng lao động thay đổi lao động có ích tác động vào Ngun vật liệu đối tượng lao động đối tượng lao động nguyên vật liệu mà điều kiện đối tượng lao động mà lao động làm hình thành nguyên vật liệu Nguyên vật liệu ba yếu tố trình sản xuất kinh doanh, giá trị nguyên vật liệu tiêu hao trình sản xuất kinh doanh tạo nên giá trị sản phẩm dịch vụ tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp sản xuất giá trị nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu giá trị sản phẩm 1.2.Đặc điểm vai trò nguyên liệu vật liệu hoạt động sản xuất kinh doanh Về mặt vật: Trong trình sản xuất tạo sản phẩm, nguyên vật liệu tham gia vào chu kỳ sản xuất kinh doanh tham gia vào trình sản xuất nguyên vật liệu tiêu dùng toàn Về mặt giá trị: Giá trị nguyên vật liệu chuyển dịch toàn lần vào giá trị sản phẩm tạo Trong trình sản xuất, chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn tổng số chi phí để tạo sản phẩm, vật liệu khơng định đến mặt số lượng sản phẩm mà ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm tạo Xuất phát từ tầm quan trọng trên, việc giảm chi phí nguyên vật liệu, giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu trình sản xuất cho đơn vị sản phẩm yếu tố định thành công q trình sản xuất kinh doanh Điều làm hạ thấp chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận doanh nghiệp đồng thời với lượng chi phí vật liệu khơng đổi làm nhiều sản phẩm tức hiệu đồng vốn nâng cao Tóm lại, nguyên vật liệu yếu tố trình tạo sản phẩm Muốn sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao tạo uy tín thị trường định phải tổ chức tốt khâu quản lý nguyên vật liệu 4 Nguyên vật liệu yếu tố đầu vào trình sản xuất quản lý sử dụng tốt tạo cho yếu tố đầu hội tốt để tiêu thụ Chính suốt q trình ln chuyển, việc giám đốc chặt chẽ số lượng vật liệu mua vào, xuất dùng để đảm bảo cho chất lượng sản phẩm yêu cầu kỹ thuật, giá trị đề đòi hỏi cán kế tốn ngun vật liệu phải thực nhiệm vụ là: - Tổ chức ghi chép, phản ánh đầy đủ, tổng hợp số liệu tình hình thu mua, vận chuyển, bảo quản, nhập –xuất – tốn kho nguyên vật liệu, tình hình ln chuyển Vật liệu hàng hóa giá trị vật Tính tốn đắn giá vốn (hoặc giá thành) thực tế vật liệu thu mua, nhập xuất kho doanh nghiệp, kiểm tra tình hình thu mua vật liệu mặt: số lượng, chủng loại, giá cả, thời hạn nhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời chủng loại vật liệu thông tin cần thiết phục vụ cho trình sản xuất yêu cầu quản lý doanh nghiệp Áp dụng đắn phương pháp kỹ thuật kế toán hàng tồn kho, mở sổ (thẻ) kế toán chi tiết để ghi chép phản ánh, phân loại, tổng hợp số liệu…về tình hình có biến động tăng giảm trình sản xuất kinh doanh, cung cấp số liệu kịp thời để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tổ chức đánh giá, phân loại vật liệu, kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ sử dụng vật liệu tính tốn xác định xác số lượng, giá trị vật liệu cho đối tượng sử dụng trình sản xuất kinh doanh Tham gia kiểm kê đánh giá lại hàng tồn kho theo chế độ Nhà nước quy định, lập báo cáo vật liệu phục vụ cho công tác quản lý lãnh đạo, tiến hành phân tích đánh giá nguyên vật liệu khâu nhằm đưa đầy đủ thơng tin cần thiết cho q trình quản lý 1.1.4.Phân loại tính giá nguyên vật liệu 1.1.4.1.Phân loại nguyên vật liệu Trong doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu bao gồm nhiều loại nguyên, vật liệu khác với nội dung kinh tế tình lý hóa học khác Để quản lý cách chặt chẽ tổ chức hạch toán với thứ, loại vật liệu phục vụ cho kế toán quản trị cần thiết phải tiến hành phân loại vật liệu Phân loại nguyên vật liệu việc xếp vật liệu có tiêu thức vào loại Phân loại theo yêu cầu quản lý nguyên vật liệu bao gồm: 5 - Nguyên vật liệu : đối tượng lao động cấu thành nên thực thể sản phẩm như: sắt thép…trong doanh nghiệp chế tạo máy, khí: gạch ngói xi măng…trong xây dựng bản: hạt giống, phân bón…trong nơng nghiệp…Nguyên vật liệu bao gồm nửa thành phẩm mua ngồi với mục đích tiếp tục q trình sản xuất chế tạo sản phẩm hàng hóa - Vật liệu phụ : Là loại vật liệu sử dụng có tác dụng phụ làm tăng chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh sản phẩm đảm bảo cho cơng cụ dụng cụ hoạt động bình thường như: thuốc nhuộm, thuốc tẩy, dầu nhờn… - Nhiên liệu: Là thứ dùng để cung cấp nhiệt lượng cho trình sản xuất sản phẩm, cho phương tiện máy móc thiết bị hoạt động q tình sản xuất kinh doanh như: than, củi, xăng dầu đốt, khí đốt… - Phụ tùng thay thế: Là chi tiết phụ tùng máy móc để sửa chữa thay thể cho máy móc thiết bị sản xuất - Vật liệu thiết bị xây dựng bản: Bao gồm vật liệu cơng cụ, khí cụ vật kết cấu dùng để lắp đặt vào cơng trình xây dựng - Vật liệu khác: Là loại vật liệu chưa xếp vào loại thường vật liệu loại từ trình sản xuất phế liệu thu hồi từ lý tài sản cố định Trên thực tế, việc xếp vật liệu theo loại trình bày vào công dụng chủ yếu nguyên vật liệu đơn vị cụ thể, có thứ ngun vật liệu đơn vị nguyên vật liệu đơn vị khác lại vật liệu phụ…Cách phân loại sở để xác định mức tiêu hao, định mức dự trữ cho loại thứ nguyên vật liệu sở tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu doanh nghiệp Phân loại nguyên vật liệu theo nguồn hình thành nguyên vật liệu bao gồm: - Nguồn từ bên nhập vào: chủ yếu mua ngoài, liên doanh, tặng biếu… - Nguồn tự sản xuất: Cách phân loại có tác dụng làm để doanh nghiệp xây dựng kế hoạch mua dự trữ nguyên vật liệu làm sở xác định giá vốn thực tế nguyên vật liệu Phân loại theo mục đích nơi sử dụng, nguyên vật liệu bao gồm: -Nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất kinh doanh 6 -Nguyên vật liệu dùng cho công tác quản lý -Nguyên vật liệu dùng cho mục đích khác 1.1.4.2.Đánh giá nguyên vật liệu Đánh giá nguyên vật liệu thước đo tiền tệ để biểu giá trị nguyên vật liệu theo nguyên tắc định đảm bảo yêu cầu trung thực khách quan ( nguyên tắc giá gốc, thận trọng quán) Theo chuẩn mực kế toán số 02 kế toán nhập – xuất – tồn kho nguyên vật liệu phải phản ánh theo giá gốc (giá thực tế) có nghĩa nhập kho phải tính tốn phản ánh theo giá thực tế, xuất kho phải xác định giá thực tế xuất kho theo phương pháp quy định Song, đặc điểm nguyên vật liệu có nhiều loại, nhiều thứ thường xuyên biến động trình sản xuất kinh doanh u cầu cơng tác quản trị nguyên vật liệu phục vụ kịp thời cho việc cung cấp hàng ngày, tình hình biến động số có nguyên vật liệu nên cơng tác kế tốn quản trị ngun vật liệu đánh giá theo giá hạch tốn tùy thuộc vào yêu cầu quản lý doanh nghiệp Song, dù đánh giá theo giá hạch toán, kế toán phải đảm bảo việc phản ánh tình hình nhập – xuất nguyên vật liệu tài khoản, sổ kế toán tổng hợp theo giá thực tế 1.1.4.2.1.Giá gốc nguyên vật liệu nhập kho * Đối với nguyên vật liệu mua : Giá gốc = giá mua ghi hóa đơn (bao gồm thuế nhập có) – khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng mua trả lại + khoản thuế khơng hồn lại chi phí liên quan tới việc mua vận chuyển vật liệu nhập kho Trường hợp vật liệu mua sử dụng cho sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có chứng từ hợp lệ giá mua giá chưa có thuế Các trường hợp lại, giá mua tổng giá toán * Vật liệu nhập kho tự sản xuất gia công chế biến: giá nhập kho giá thành sản xuất vật liệu gia công chế biến * Vật liệu nhập kho th ngồi gia cơng chế biến: bao gồm trị giá gốc vật liệu xuất kho th ngồi gia cơng chế biến + chi phí th ngồi gia cơng chế biến + chi phí vận chuyển bốc dỡ đem mang 7 * Đối với phế liệu thu hồi từ trình sản xuất đánh giá theo giá trị hợp lý * Đối với vật liệu nhập kho nhận vốn góp nhận lại vốn góp biếu tặng phát thừa …bao gồm trị giá hợp đồng giao nhận + chi phí liên quan đến việc nhận vật liệu 1.1.4.2.2.Giá gốc vật liệu xuất kho Nguyên vật liệu nhập kho từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều thời điểm khác nên có nhiều giá khác Tùy theo đặc điểm doanh nghiệp yêu cầu quản lý, trình độ cán kế tốn sử dụng phương pháp sau theo nguyên tắc quán hạch tốn Nếu có thay đổi phải giải thích rõ ràng Theo chuẩn mực số 02- Hàng tồn kho gồm có phương pháp sau: * Phương pháp đích danh.Theo phương pháp này, đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi vật liệu theo lô hàng vật giá trị Khi xuất kho vật liệu thuộc lô lấy đơn giá nhập kho lơ để tính trị giá vốn vật liệu xuất kho * Phương pháp bình quân gia quyền thời điểm xuất kho thời điểm cuối kỳ Theo phương pháp này, kế tốn phải tính đơn giá bình qn gia quyền thời điểm xuất kho thời điểm cuối kỳ sau lấy số lượng xuất kho nhân với đơn giá bình qn tính Đơn giá bình qn tính cho thứ nguyên vật liệu Đơn giá bình quân xác định cho kỳ gọi đơn giá bình quân cố định Trị giá thực tế NVL tồn đầuTrị kỳ giá thực tế NVL nhập kho kỳ + Đơn giá bình quân cố định = Số lượng NVL tồn đầu kỳ + Số lượng NVL nhập kho kỳ Đơn giá bình qn xác định trước lần xuất: Đơn giá bình quân trước lần xuất = Trị giá thực tế NVL tồn kho thời điểm xuất kho Số lượng NVL tồn kho thời điểm xuất kho 8 * Phương pháp nhập trước xuất trước Phương pháp đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi đơn giá lần nhập kho Phương pháp giả định vật liệu nhập kho trước xuất kho trước xuất kho vật liệu thuộc lơ lấy đơn giá lơ để tính giá xuất kho Trị giá vật liệu tồn cuối kỳ tính theo đơn giá lần nhập sau * Phương pháp nhập sau xuất trước Phương pháp đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi đơn giá lần nhập kho Phương pháp giả định vật liệu nhập kho sau xuất kho trước, xuất kho vật liệu thuộc lơ lấy đơn giá lơ để tính trị giá vật liệu xuất kho 9 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY TNHH QUỲNH SƠN 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Quỳnh Sơn 2.1.1 Thông tin tổng quát Tên công ty: Công ty THNN Quỳnh Sơn Giám Đốc tại: Ông Lưu Văn Hưng Địa chỉ: Thôn Tân Sơn – Xã Quỳnh Sơn – Huyện Yên Dũng – Tỉnh Bắc Giang - Số điện thoại: 02403 768 360 - Số tài khoản: 2511201000643 Tại NH Agribank Yên Dũng Cơ sở pháp lý Công ty: - Ngày thành đăng ký lần đầu: Ngày 06 tháng 08 năm 2017 - Giấy phép kinh doanh số: 2300309226 Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bắc Giang cấp - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty TNHH có hai thành viên trở lên 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Quỳnh Sơn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuynel loại vật liệu nung Cụ thể ngành nghề đăng ký kinh doanh sau: - Kinh doanh xuất nhập thiết bị, máy móc, vật tư, phụ tùng máy cơng trình + Sản xuất loại gạch, ngói nung từ đất sét + Sản xuất loại gạch bờ lốc loại gạch không nung + Kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng: đá, cát, sỏi + Thi công san tạo mặt + Kinh doanh vận tải hàng hóa đường Cơng ty TNHH Quỳnh Sơn hoạt động theo luật doanh nghiệp, pháp nhân kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam: có dấu riêng, độc lập tài sản, có tài khoản Ngân hàng, có cấu tổ chức máy chặt chẽ Theo điều lệ công ty, tự chịu trách nhiệm điều khoản vấn đề tài chính, sản xuất kinh doanh 10 10 Có TK 112 : Tổng giá tốn TGNH Có TK 331 : Tổng giá tốn chưa trả chơ người bán Có TK 141 : Tổng giá tốn tạm ứng • Tháng sau, hàng nhập kho chuyển cho phận sản xuất Nợ TK 152 : Trị giá nguyên, vật liệu nhập kho Nợ TK 153 : Trị giá công cụ, dụng cụ nhập kho Nợ TK 627, 641, 642, 621 : Nếu sử dụng Nợ TK 632 Có TK 151 : Giao cho khách hàng : Trị giá NVL, CCDC nhập kho • Giá trị nguyên, vật liệu, công cụ, dụng cụ gia công xong nhập laị kho Nợ TK 152 : Trị giá thực tế vật liệu nhập lại kho Nợ TK 153 : Trị giá thực tế công cụ, dụng cụ nhập lại kho Có TK 154 : Chi tiết gia cơng ngun vật liệu • Nhận góp vốn liên doanh đơn vị khác NVL, CCDC .nhận lại vốn góp Nợ TK 152 : Giá trị nguyên, vật liệu nhận góp vốn Nợ TK 153 : Giá trị công cụ, dụng cụ nhận góp vốn Có TK 411 : Nhận góp vốn Có TK 222, 128 : Nhận lại vốn góp • Đối với nguyên, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập khẩu, khoan thuế nhập phải nộp cho nhà nước phản ánh vào giá nhập kế toán ghi Nợ TK 152 : Nguyên, vật liệu Nợ TK 153 : Cơng cụ, dụng cụ Có TK 3333 : Thuế nhập phải nộp • Khoản thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) phải nộp cho nhà nước tính theo giá nhập, kế tốn ghi Nợ TK 152 : Nguyên, vật liệu Nợ TK 153 : Công cụ, dụng cụ Có TK 3332 23 : Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp 23 • Đối với thuế GTGT hàng nhập phải nộp khấu trừ : Nợ TK 133 Có TK 33312 : Thuế GTGT hàng nhập khấu trừ : Thuế GTGT hàng nhập • Nếu thuế GTGT phải nộp hàng nhập không khấu trừ Nợ TK 152 : Nguyên, vật liệu Nợ TK 153 : Công cụ, dụng cụ Có TK 33312 : Thuế GTGT hàng nhập • Các chi phí thu mua, vận chuyển ngun, vật liệu, công cụ, dụng cụ kho doanh nghiệp Nợ TK 152, 153 : Các chi phí thực tế phát sinh Nợ TK 133 : Thuế GTGT (nếu có) Có TK 111 : Thanh tốn chi phí tiền mặt Có TK 112 : Tổng trị giá tốn TGNH Có TK 141 : Tổng chi phí tốn tạm ứng Có TK 331 : Tổng chi phí chưa tốn người bán • Nhập kho có chứng từ đầy đủ, số lượng hàng nhập kho thừa so với số phản ánh hoá đơn, chứng từ, giữ hộ người bán phần nguyên, vật liệu thừa Nợ TK 002 : Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, gia cơng • Khi trả lại người bán số hàng thừa, kế tốn ghi : Có TK 002 : Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, gia cơng • Nếu nhập ln số ngun,vật liệu thừa, nhập kho kế toán ghi 24 Nợ TK 152 : Trị giá thực tế nguyên, vật liệu nhập kho Nợ TK 133 : Thuế GTGT (nếu có) Có TK 111 : Tổng giá tốn tiền mặt Có TK 112 : Tổng giá tốn TGNH Có TK 1411 : Tổng giá toán tiền tạm ứng Có TK 331 : Tổng giá tốn chưa trả người bán Có TK 3388 : Trị giá vật liệu thừa 24 • Khi có định giải số nguyên, vật liệu thừa, mua số thừa Nợ TK 3388 : Trị giá nguyên, vật liệu thừa Nợ TK 133 : Thuế GTGT liên quan đến nguyên liệu thừa Có TK 111 : Thanh tốn bổ sung tiền mặt Có TK 112 : Thanh tốn bổ sung TGNH Có TK 331 : Thanh tốn bổ sung phải trả người bán • Trả lại người bán Nợ TK 3388 Có TK 152 : Trị giá nguyên, vật liệu thừa : Trị giá nguyên, vật liệu thừa 2.3.2.2 Kế tốn xuất ngun liệu vật liệu • Xuất kho ngun, vật liệu sử dụng (căn chứng từ xuất kho) Nợ TK 621 : Dùng cho sản xuất Nợ TK 627 : Dùng cho quản lý phân xưởng Nợ TK 641 : Dùng cho bán hàng Nợ TK 642 : Dùng cho quản lý doanh nghiệp Nợ TK 241 : Dùng cho xây dựng bản, sữa chữa lớn TSCĐ Nợ TK 154 : Xuất gia cơng, chế biến Có TK 152 : Giá trị nguyên, vật liệu xuất kho • Xuất kho nguyên, vật liệu nhượng bán, cho vay (nếu có) Nợ TK 632 : Gía vốn hàng bán Nợ TK 1388 : Xuất kho NLVL cho vay Có TK 152 : Giá trị nguyên liệu vật liệu xuất kho • Xuất kho ngun, vật liệu góp vốn liên doanh với đơn vị khác (giá hội đồng liên doanh đánh giá) - Nếu giá trị đánh giá > giá trị thực tế nguyên, vật liệu đem góp Nợ TK 128, 222 25 : Giá hội đồng liên doanh đánh giá 25 Có TK 152 : Giá thực tế nguyên, vật liệu Có TK 711 : Phần chênh lệch tăng - Nếu giá trị đánh giá < giá trị thực tế nguyên, vật liệu đem góp Nợ TK 128, 222 : Giá hội đồng liên doanh định giá Nợ TK 811 : Phần chênh lệch giảm Có TK 152 : Giá thực tế nguyên, vật liệu • Đối với nguyên, vật liệu thiếu hụt phát kiểm kê - Nếu hao hụt định mức, ghi Nợ TK 632 Có TK 152 : Giá vốn hàng bán : Giá trị nguyên, vật liệu - Nếu thiếu hụt chưa xác định ngun nhân ghi Nợ TK 1381 Có TK 152 : Tài sản thiếu chờ xử lý : Giá trị nguyên, vật liệu Ghi chú: Căn biên xác định giá trị vật liệu thiếu hụt, mát biên xử lý Nợ TK 1388 : Phải thu khác Nợ TK 111 : Tiền mặt Nợ TK 334 : Phải trả công nhân viên Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán (phần lại) Có TK 1381 : Tài sản thiếu chờ xử lý 2.3.2.3 Kế tốn xuất kho cơng cụ, dụng cụ Các phương pháp phân bổ giá trị cơng cụ, dụng cụ • Phương pháp 1: Phân bổ lần l Những công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn, xuất dùng tồn giá trị cơng cụ, dụng cụ hạch toán vào đối tượng sử dụng 26 Nợ TK 627 : Chi phí chế biến phát sinh phận quản lý Nợ TK 641 : Chi phí chế biến phát sinh phận bán hàng Nợ TK 642 : Chi phí chế biến phát sinh phận quản lý DN 26 Nợ TK 241 : Chi phí sản xuất phận đầu tư XDCB Có TK 153 : Trị giá cơng cụ, dụng cụ xuất kho • Phương pháp : Phân bổ nhiều lần Những cơng cụ, dụng cụ có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài xuất dùng mang tính bị đồng loạt Theo phương pháp này, xuất dùng cơng cụ, dụng cụ kế tốn chuyển tồn giá trị cơng cụ, dụng cụ vào tài khoản 142, sau phân bổ dần vào đối tượng sử dụng Căn vào giá trị, mức độ thời gian sử dụng công cụ, dụng cụ trình sản xuất kinh doanh để xác định số lần phân bổ cho hợp lý Khi công cụ, dụng cụ báo hỏng, phân bổ phần giá trị lại sau trừ phế liệu bồi thường Số phân bổ lần cuối = Giá thực tê CCDC báo hỏng Giá trị thực tế CCDC phân bổ - Phế liệu thu hồi (nếu có) Khoản bổi thường vật chất (nếu có) 2.3.2.4 Phương pháp hạch tốn • Khi xuất công cụ, dụng cụ loại phân bổ nhiều lần sử dụng cho sản xuất kinh doanh Nợ TK 142 ( 242 ) Có TK 153 : Chi phí trả trước : Giá trị công cụ, dụng cụ - Số phân bổ lần vào đối tượng sử dụng: Nợ TK 627 : Chi phí quản lý phân xưởng Nợ TK 641 : Chi phí bán hàng Nợ TK 642 : Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 142 (242) : Chi phí trả trước - Khi cơng cụ, dụng cụ báo hỏng, mát hết thời gian sử dụng theo qui định, kế toán tiến hành phân bổ giá trị lại vào chi phí sản xuất kinh doanh Nợ TK 1528 : Giá trị phế liệu thu hồi Nợ TK 138 : Số bồi thường vật chất (nếu có) Nợ TK 627, 641, 642 : Số lần phân bổ cuối Có TK 142 (242) 27 : Giá trị lại 27 2.3.2.5 Hạch tốn thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp TK111,112,331 TK152 TK621 Xuất dùng trực tiếp cho sản xuất Chế tạo sản phẩm Nhập kho NVL mua ngồi (Giá tốn có VAT) TK3333 TK627,641,642,241 Thuế nhập tính vào trị giá Vật liệu nhập kho Xuất dùng cho quản lý PX, phục vụ sản xuất, bán hàng, QLDN, XDCB TK154 TK632,157 Nhập kho NVL gia công chế biến Phế liệu thu hồi Xuất NVL gửi bán Thiếu sau kiểm kê TK411 TK154 Nhận góp vốn liên doanh NVL Xuất tự chế th ngồi gia cơng chế biến TK128,122 TK128,222,228 Nhận lại vốn góp liên doanh NVL Xuất góp vốn liên doanh TK336 TK1381,412 NVL di chuyển nội Tại đơn vị nhận Phát thiếu chờ xử lý, chênh lệch giảm đánh giá lại TK412,711,3381 TK331,111 Chênh lệch tăng đánh giá lại NVL thừa sau kiểm kê Giảm giá, trả lại NVL Hình 10: Sơ đồ hạch toán nguyên vật liệu 28 28 2.5 Xây dựng sơ đồ phân câp chức Sơ đồ phân cấp chức (BDF) việc phân rã có thứ bậc chức hệ thống Mỗi chức gồm nhiều chức thể khung sơ đồ Sử dụng sơ đồ phân cấp chức để: - Xác định phạm vi hệ thống phân tích - Tiếp cận Logic đến hệ thống, làm sáng tỏ chức để sử dụng thiết lập mơ hình - Phân tích cơng việc, chức trách phận hệ thống nhằm lọc bỏ, tinh gọn tiến trình trùng lắp dư thừa Sơ đồ: Hình 11: Biểu đồ phân rã chức năng( BFD) 29 29 2.3.7 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức báo cáo Giám đốc TT NVL nhập y/c TT NVL xuất y/c TTPH TTPH Báo cáo sổ nhật ký chung Báo cáo nhập-xuất-tồn Phiếu nhập Phiếu xuất Phiếu nhập Hình 12 : Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức xuất nguyên vật liệu 30 30 CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM 3.1 Giới thiệu tổng quan chương trình Đối với doanh nghiệp sản xuất quản lý vật tư hàng hóa khâu quan trọng Nó đảm bảo cho q trình sản xuất diễn liên tục ngày phát triển Các hoạt động cơng ty sau: Sau Thủ kho kiểm tra đơn đặt hàng chuyển đến Giám đốc ký duyệt yêu cầu nhân viên thu mua liên hệ với nhà cung cấp Nhà cung cấp xuất hàng theo đơn đặt hàng nhân viên thu mua vật tư kiểm tra xem có số lượng, chất lượng yêu cầu đặt hàng hay không vật tư vận chuyển phân loại vào kho Sau Thủ kho lập phiếu nhập kho cho kế toán Thủ kho nhập số lượng hàng nhập vào thẻ kho Mỗi mặt hàng có thẻ kho riêng, hàng có kho thủ kho ghi thêm vào thẻ kho có sẵn, mặt hàng thủ kho cần lập thẻ kho chuyển chứng từ cho phận kế toán Vật tư xuất theo số định mức hạng mục, theo tình hình chung yêu cầu hợp đồng ký kết quản lý xưởng thống kê vật tư sử dụng nhiều Quản lý xưởng lập phiếu xin cấp vật tư chuyển cho thủ kho Thủ kho kiểm tra vật tư kho có vật tư đáp ứng u cầu lập phiếu xuất kho chuyển cho Giám đốc ký duyệt Sau ký duyệt chuyển cho kế toán thủ kho xem xét thấy phiếu đề nghị hợp lý thuộc định mức quy định cho hạng mục thủ kho tiến hành việc xuất kho Cuối kỳ kế toán tổng hợp phiếu nhập, phiếu xuất số lượng hàng tồn kho lập báo cáo gửi lên giám đốc Qua việc khảo sát thực tế Cơng ty TNHH Quỳnh Sơn từ tiến hành phân tích thiết kế hệ thống kế tốn vật tư công ty thu biểu đồ mức biểu đồ phân cấp chức năng, biểu đồ luồng liệu chương 2; kết hợp với việc sử dụng công cụ hỗ trợ Excel, em xây dựng chương trình kế tốn vật tư hỗ trợ kế tốn phần hành kế tốn vật tư từ lên báo cáo tài 31 31 3.2 Chương trình kế tốn ngun vật liệu 3.2.1 Giao diện chương trình Hình 13: Giao diện chương trình 3.2.2 Sổ nhật ký chung Hình 14: Giao diện sổ nhật ký chung Bảng nhật ký chung ghi lại tất nghiệp vụ phát sinh kỳ kế tốn, bao gồm: Ngày tháng, Mã hàng hóa, Ngày vào sổ, Tên nghiệp vụ, Định khoản Nợ/ Có, Đơn giá, Số lượng Đây bảng quan trọng để kế toán làm sở cho bút toán sau 3.2.3 Danh mục nguyên vật liệu 32 32 Hình 15: Danh mục nguyên vật liệu 3.2.4 Danh mục khách hàng Hình 16: Danh mục khách hàng 33 33 3.2.5: Phiếu nhập Hình 17: Phiếu nhập Chức cho biết nghiệp vụ phát sinh liên quan đến nhập ngun vật liệu Trên có thơng tin nguyên vật liệu nhập, thông tin khách hàng, nhà cung cấp, số lượng, đơn giá loại nguyên vật liệu nhập vào 34 34 3.2.6 Phiếu xuất Hình 18: Phiếu xuất Chức cho biết nghiệp vụ phát sinh liên quan đến xuất nguyên liệu vật liệu Các nghiệp vụ lấy từ bảng phát sinh nghiệp vụ 35 35 KẾT LUẬN Công ty TNHH Quỳnh Sơn doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thị trường Bắc Giang lĩnh vực đất sét, than cám, cát bê tông, xi măng PCB, đá 1x2, phụ gia bê tơng nhà sản xuất uy tín ngồi nước Do đó, kế tốn ngun vật liệu giữ vai trò quan trọng q trình hoạt động kinh doanh cơng ty Để xây dựng hồn chỉnh hệ thống cần phải có nhiều thời gian công sức Trong thời gian tuần thực tập cơng ty, em tìm hiểu tốn, phân tích, thiết kế tốn với chương trình minh họa số chức hệ thống kế toán vật tư qua em học hỏi nhiều kinh nghiệm việc xây dựng chương trình ứng dụng  Kết đạt Cùng với hướng dẫn tận tình giáo viên quản lý anh chị Công ty TNHH Quỳnh Sơn , em hoàn thành hạn đạt kết sau: • Tìm hiểu quy trình kế tốn vật tư Cơng ty Cổ phần Thương Mại Thành Cơng, cơng việc mà kế tốn viên cần đạt • Tìm hiểu cơng cụ Microsoft Excel ứng dụng vào cơng tác kế tốn doanh nghiệp • Xây dựng chương trình kế tốn vật nguyên vật liệu với chức như: Cập nhật thông tin khách hàng, Danh mục vật nguyên vật liệu, Lập phiếu nhập, Lập phiếu xuất, Lập báo cáo cuối kỳ…  Hạn chế: Chương trình chưa đạt yêu cầu phần mềm đóng gói với đầy đủ chức  Hướng phát triển: Em cố gắng hồn thiện chương trình hướng tới đưa chương trình vào sử dụng thực tế doanh nghiệp 36 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Ngọc Dung, (2003), Ứng dụng Excel tự động hóa cơng tác kế tốn, NXB Tài [2] Đặng Thị Loan (2006), Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp, NXB ĐH Kinh tế quốc dân [3] Võ Văn Nhị (2007), Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp, NXB Tài [4] Trần Phước (2010),Giáo trình Ngun lý kế tốn, NXB Thống kê 37 37
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng Microsoft Excel trong nghiên cứu và xây dựng chương trình kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Quỳnh Sơn, Bắc Giang, Ứng dụng Microsoft Excel trong nghiên cứu và xây dựng chương trình kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Quỳnh Sơn, Bắc Giang, TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH QUỲNH SƠN, 1 Tổng quan về Công ty TNHH Quỳnh Sơn, 2 Phân tích và mô hình hóa quy trình quản lý vật liệu, 2 .Chương trình kế toán nguyên vật liệu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn