Giáo án Sinh học 11 từ bài 4 đến bài 6- Dinh dưỡng khoáng và ni tơ ở thực vật

10 92 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 08:42

Tiết 4- Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được các khái niệm: nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng. - Trình bày được vai trò đặc trưng nhất của các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu. - Liệt kê được các nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây, dạng phân bón cây hấp thụ được. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh. 3. Thái độ : Khi bón phân cho cây trồng phải hợp lí, bón đúng và đủ liều lượng. Phân bón phải ở dạng dễ hòa tan. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên :Giáo án, SGK, tranh vẽ hình 4.1, 4.2, 4.3 SGK. 2. Học sinh : SGK, đọc trước bài học. III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu và vai trò của các nguyên tố đó đối với cây trồng. IV. TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC. 1. Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: - Thoát hơi nước có vai trò gì? Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của khí khổng? - Thế nào là cân bằng nước? Tưới tiêu cho cây trồng cần chú ý những vấn đề gì? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy - tròNội dung kiến thức cơ bản * Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây. GV: cho HS quan sát hình 4.1, trả lời câu hỏi: - Hãy mô tả thí nghiệm, nêu nhận xét và giải thích ? - Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là gì ? HS : Quan sát hình 4.1→ trả lời câu hỏi. GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận. * Hoạt động 2: Tìm hiểu thoát hơi nước qua lá. GV: Yêu cầu HS dựa vào mô tả của hình 4.2 và hình 5.2→ trả lời câu hỏi: - Hãy giải thích vì sao thiếu Mg lá có vệt màu đỏ, thiếu N lá có màu vàng nhạt? - Các nguyên tố khoáng có vai trò gì đối với cơ thể thực vật? HS: Quan sát hình → trả lời câu hỏi. GV: nhận xét, bổ sung → kết luận. * Hoạt động 3: Nguồn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây. GV: cho HS đọc mục III, phân tích đồ thị 4.3, trả lời câu hỏi : - Vì sao nói đất là nguồn cung cấp chủ yếu các chất dinh dưỡng khoáng? - Dựa vào đồ thị trên hình 4.3, hãy rút ra nhận xét về liều lượng phân bón hợp lí để đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt nhất mà không gây ô nhiễm môi trường. HS: nghiên cứu mục III, quan sát đồ thị hình 4.3 → trả lời câu hỏi. GV: nhận xét, bổ sung → kết luận. I. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHÓNG THIẾU YẾU TRONG CÂY. - Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là : + Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống. + Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác. + Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể. - Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu gồm : + Nguyên tố đại lượng : C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg. + Nguyên tố vi lượng : Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni. II. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY. - Tham gia cấu tạo chất sống. - Điều tiết quá trình trao đổi chất, các hoạt động sinh lý trong cây: + Thay đổi đặc tính lý hóa của keo nguyên sinh chất. + Hoạt hóa enzim, làm tăng hoạt động trao đổi chất. + Điều chỉnh quá trình sinh trưởng của cây. - Tăng tính chống chịu của cây trồng III. NGUỒN CUNG CẤP CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG CHO CÂY 1. Đất là nguồn cung cấp chủ yếu các chất khoáng cho cây. - Trong đất các nguyên tố khoáng tồn tại ở 2 dạng: Hòa tan và không hòa tan - Cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở dạng hòa tan. 2. Phân bón cho cây trồng. - Bón không hợp lí với liều lượng cao quá mức cần thiết sẽ: + Gây độc cho cây. + Ô nhiễm nông sản. + Ô nhiễm môi trường đất, nước… - Tùy thuộc vào loại phân, giống cây trồng để bón liều lượng cho phù hợp. 4. Củng cố: -Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu? Vai trò của chúng? - Nếu bón quá nhiều phân nitơ cho cây làm thực phẩm có tốt không ? Tại sao ? 5. Dặn dò : - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Đọc thêm: “Em có biết” và đọc trước bài 5 V- Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài tập trắc nghiệm 1. Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là các nguyên tố đại lượng A. C, O, Mn, Cl, K, S, Fe. B. Zn, Cl, B, K, Cu, S. C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg. D. C, H, O, K, Zn, Cu, Fe. 2. Khi lá cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion nào sau đây lá cây sẽ xanh lại? A. Mg 2+ B. Ca 2+C. Fe 3+D. Na + 3. Vai trò của nguyên tố Fe trong cơ thể thực vật? A. Hoạt hóa nhiều E, tổng hợp dịêp lục. B.Cần cho sự trao đổi nitơ, hoạt hóa E. C.Thành phần của Xitôcrôm. D. A và C 4. Vai trò của nguyên tố Phốt pho trong cơ thể thực vật? A. Là thành phần của Axit nuclêic, ATP B. Hoạt hóa En zim. C.Là thành phần của màng tế bào. D. Là thành phần củc chất diệp lụcXitôcrôm 5. Vai trò của nguyên tố clo trong cơ thể thực vật? A.Cần cho sự trao đổi Ni tơ B. Quang phân li nước, cân bằng ion C. Liên quan đến sự hoạt động của mô phân sinh D. Mở khí khổng 6. Cây hấp thụ Can xi ở dạng: A. CaSO4 B. Ca(OH)2 C. Ca2+ D. CaCO3 7. Cây hấp thụ lưu huỳnh ở dạng: A. H2SO4 B. SO2 C. SO3 D. SO42- Tiết 4- Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG I Mục tiêu: Kiến thức: - Nêu khái niệm: nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, nguyên tố đại lượng nguyên tố vi lượng - Trình bày vai trò đặc trưng nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu - Liệt kê nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây, dạng phân bón hấp thụ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh Thái độ : Khi bón phân cho trồng phải hợp lí, bón đủ liều lượng Phân bón phải dạng dễ hòa tan II CHUẨN BỊ Giáo viên :Giáo án, SGK, tranh vẽ hình 4.1, 4.2, 4.3 SGK Học sinh : SGK, đọc trước học III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu vai trò ngun tố trồng IV TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: - Thoát nước có vai trò gì? Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng? - Thế cân nước? Tưới tiêu cho trồng cần ý vấn đề gì? Bài mới: Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên tố I NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG dinh dưỡng khoáng thiết yếu KHÓNG THIẾU YẾU TRONG CÂY - Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức : GV: cho HS quan sát hình 4.1, trả lời + Nguyên tố mà thiếu khơng câu hỏi: hồn thành chu trình sống - Hãy mơ tả thí nghiệm, nêu nhận xét + Không thể thay giải thích ? ngun tố khác - Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết + Phải trực tiếp tham gia vào trình yếu ? chuyển hóa vật chất thể HS : Quan sát hình 4.1→ trả lời câu - Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết hỏi yếu gồm : GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận + Nguyên tố đại lượng : C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg + Nguyên tố vi lượng : Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni II VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT * Hoạt động 2: Tìm hiểu YẾU TRONG CÂY nước qua - Tham gia cấu tạo chất sống GV: Yêu cầu HS dựa vào mô tả - Điều tiết trình trao đổi chất, hoạt hình 4.2 hình 5.2→ trả lời câu hỏi: động sinh lý cây: - Hãy giải thích thiếu Mg có + Thay đổi đặc tính lý hóa keo vệt màu đỏ, thiếu N có màu vàng nguyên sinh chất nhạt? + Hoạt hóa enzim, làm tăng hoạt động - Các ngun tố khống có vai trò trao đổi chất thể thực vật? + Điều chỉnh trình sinh trưởng HS: Quan sát hình → trả lời câu hỏi GV: nhận xét, bổ sung → kết luận - Tăng tính chống chịu trồng III NGUỒN CUNG CẤP CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG CHO CÂY * Hoạt động 3: Nguồn cung cấp nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho Đất nguồn cung cấp chủ yếu Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức chất khoáng cho GV: cho HS đọc mục III, phân tích - Trong đất ngun tố khống tồn đồ thị 4.3, trả lời câu hỏi : dạng: Hòa tan khơng hòa tan - Vì nói đất nguồn cung cấp - Cây hấp thụ muối khoáng dạng chủ yếu chất dinh dưỡng khống? hòa tan - Dựa vào đồ thị hình 4.3, rút Phân bón cho trồng nhận xét liều lượng phân bón - Bón khơng hợp lí với liều lượng cao q hợp lí để đảm bảo cho sinh mức cần thiết sẽ: trưởng tốt mà không gây ô + Gây độc cho nhiễm mơi trường + Ơ nhiễm nông sản HS: nghiên cứu mục III, quan sát đồ thị hình 4.3 → trả lời câu hỏi + Ơ nhiễm môi trường đất, nước… GV: nhận xét, bổ sung → kết luận - Tùy thuộc vào loại phân, giống trồng để bón liều lượng cho phù hợp Củng cố: -Thế nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu? Vai trò chúng? - Nếu bón q nhiều phân nitơ cho làm thực phẩm có tốt khơng ? Tại ? Dặn dò : - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc thêm: “Em có biết” đọc trước V- Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài tập trắc nghiệm Các nguyên tố dinh dưỡng sau nguyên tố đại lượng A C, O, Mn, Cl, K, S, Fe B Zn, Cl, B, K, Cu, S C C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg D C, H, O, K, Zn, Cu, Fe Khi bị vàng, đưa vào gốc phun lên ion sau xanh lại? A Mg 2+ B Ca 2+ C Fe 3+ D Na + Vai trò nguyên tố Fe thể thực vật? A Hoạt hóa nhiều E, tổng hợp dịêp lục hoạt hóa E B.Cần cho trao đổi nitơ, C.Thành phần Xitơcrơm D A C Vai trò nguyên tố Phốt thể thực vật? A Là thành phần Axit nuclêic, ATP B Hoạt hóa En zim C.Là thành phần màng tế bào D Là thành phần củc chất diệp lụcXitơcrơm Vai trò nguyên tố clo thể thực vật? A.Cần cho trao đổi Ni tơ ion C Liên quan đến hoạt động mô phân sinh B Quang phân li nước, cân D Mở khí khổng Cây hấp thụ Can xi dạng: A CaSO4 B Ca(OH)2 C Ca2+ D CaCO3 C SO3 D SO42- Cây hấp thụ lưu huỳnh dạng: A H2SO4 B SO2 Tiết 5- Bài 5+ 6: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Nêu vai trò nitơ đời sống - Trình bày q trình đồng hóa nitơ mô thực vật - Nêu nguồn nitơ cung cấp cho - Nêu dạng nitơ hấp thụ từ đất - Trình bày đường cố định vai trò trình cố định nitơ đường sinh học thực vật ứng dụng thực tiễn ngành trồng trọt - Nêu mối liên hệ liều lượng phân đạm hợp lí với sinh trưởng môi trường Kĩ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh Thái độ : Có ý thức bảo vệ chăm sóc trồng hợp lí II CHUẨN BỊ Giáo viên :Giáo án, SGK, tranh vẽ hình 5.1, 5.2, SGK Học sinh : SGK, đọc trước học III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Vai trò nitơ đường đồng hóa nitơ mô thực vật IV TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: - Thế nguyên tố khoáng dinh dưỡng thiết yếu thể thực vật? - Vì cần phải bón phân hợp lí cho trồng ? Bài mới: Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức I VAI TRỊ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ ( Nhập vào 6- mục III) II Q TRÌNH ĐỒNG HĨA NITƠ Ở THỰC VẬT Sự đồng hóa nitơ mơ thực vật gồm q trình: Quá trình khử nitrat sgk Quá trình đồng hóa NH4+ mơ thực vật sgk III NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY * Vai trò sinh lý nguyên tố Nito * Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò sinh lí ngun tố nitơ GV : Cho HS quan sát hình 5.1, 5.2, trả lời câu hỏi: - Em mơ tả thí nghiệm, từ rút nhận xét vai trò nitơ phát triển cây? HS: Quan sát hình → trả lời câu hỏi GV : Nhận xét, bổ sung → kết luận - Vai trò chung: Nitơ cần cho sinh trưởng phát triển - Vai trò cấu trúc: Nitơ thành phần prôtêin, enzim, côenzim axit nucleic, diệp lục, ATP… thể thực vật - Vai trò điều tiết : Nitơ tham gia điều tiết Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức q trình trao đổi chất thể thực vật, cung cấp lượng điều tiết trạng thái ngậm phân tử prôtêin tế bào chất Nitơ khơng khí - Nitơ phân tử (N2) – khơng hấp thụ * Hoạt động 2: Tìm hiểu nguồn được, nhờ VSV có định thành NH 3- hấp thụ cung cấp nitơ tự nhiên cho GV : Cho nghiên cứu mục III, trả lời - Nitơ dạng NO, NO2 gây đọc cho câu hỏi: Nitơ đất : - Hãy nêu dạng Nitơ chủ yếu Nitơ đất tồn dạng: Trái đất? + Nitơ khoáng(NO3- NH4+) - - Hoàn thành PHT hấp thụ trực tiếp Dạng nitơ Đặc điểm Khả hấp thụ + Nitơ hữu (xác sinh vật) - không hấp thụ trực tiếp được, nhờ VSV đất khống hóa thành NO3- NH4+ Nitơ v/c Nitơ h/c HS : Nghiên cứu mục III → trả lời câu hỏi GV : Nhận xét, bổ sung → kết luận IV Q TRÌNH CHUYỂN HĨA NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ * Hoạt động 3: Tìm hiểu Q trình Q trình chuyển hóa nitơ đất đồng hóa nitơ mơ thực vật Gồm trình: GV : Yêu cầu HS nghiên cứu mục IV, - Qua trình amon hóa: quan sát hình 6.2 → hồn thành PHT Nitơ hữu VK amon hóa NH4+ - Q trình nitrat hóa: Con đường Điều kiện Phương trình phản ứng NH4+ Nitrơsơna NO2 Nitrơbacter NO3 Hoạt động thầy - trò Hóa học Sinh học Nội dung kiến thức * Trong đất xảy q trình phản nitrat hóa gây nitơ đất NO3- vk phản nitrat hóa N2 Quá trình cố định nitơ phân tử HS : Nghiên cứu mục II → hồn - Con đường hóa học cố định nitơ: thành PHT N2 + H2 → NH3 GV : Nhận xét, bổ sung → kết luận - Con đường sinh học cố định nitơ: VSV thực + Nhóm VSV sống tự do: Vi khuẩn lam + Nhóm VSV sống cộng sinh: vi khuẩn thuộc chi Rhizobium… V PHÂN BÓN VỚI NĂNG SUẤT CÂY * Hoạt động : Tìm hiểu phân bón TRỊNG VÀ MƠI TRƯỜNG với suất trồng mơi Bón phân hợp lí suất trường trồng GV: Yêu cầu HS nghiên cứu mục V, Bón phân: Đúng loại, đủ lượng trả lời câu hỏi : nhu cầu giống, thời điểm, - Thế bón phân hợp lí ? cách - Phương pháp bón phân ? Các phương pháp bón phân: HS: Nghiên cứu mục V → trả lời câu - Bón qua rễ: Bón lót, bón thúc hỏi - Bón qua GV : Nhận xét, bổ sung → kết luận Phân bón mơi trường: Lượng phân bón dư thừa thay đổi tính chất lí hóa đất, ô nhiễm nông phẩm, ô nhiễm môi trường Củng cố: - Nitơ có vai trò xanh? - Vì mơ thực vật diễn q trình khử nitrat? Dặn dò: - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Chuẩn bị thực hành V- Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài tập trắc nghiệm Nguyên tố ni tơ có thành phần của: A Prơtein Axitnulêic B Lipit C Saccarit D B N2+, NH3+ C NH+4, NO-3 D Phốt Cây hấp thụ nitơ dạng: A N2+, NO-3 NH4-, NO+3 3, Vai trò sinh lí ni tơ gồm : A vai tró cấu trúc, vai trò điều tiết B vai trò cấu trúc C vai trò điều tiết D tất sai 4, Quá trình khử nitơrát là: A trình chuyển hóa NO3- thành NH4+ B q trình chuyển hóa NO3- thành NO2C q trình chuyển hóa NH4+ thành NO2- D q trình chuyển hóa NO2- thành NO35, Q trình đồng hóa NH4+ mơ thực vật gồm đường? A Gồm đường – A hóa, chuyển vị A B Gồm đường – A hóa, chuyển vị A min, hình thành A mít C Gồm đường – A hóa D tất sai 6, Nguồn cung cấp ni tơ tự nhiên cho là: A Ni tơ khơng khí B Ni tơ đất C Ni tơ nước D Cả A B ... SO42- Cây hấp thụ lưu huỳnh dạng: A H2SO4 B SO2 Tiết 5- Bài 5+ 6: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Nêu vai trò nitơ đời sống - Trình bày q trình đồng hóa nitơ mơ thực. .. HĨA NITƠ Ở THỰC VẬT Sự đồng hóa nitơ mơ thực vật gồm trình: Quá trình khử nitrat sgk Q trình đồng hóa NH4+ mơ thực vật sgk III NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY * Vai trò sinh lý nguyên tố Nito... cấp nitơ tự nhiên cho GV : Cho nghiên cứu mục III, trả lời - Nitơ dạng NO, NO2 gây đọc cho câu hỏi: Nitơ đất : - Hãy nêu dạng Nitơ chủ yếu Nitơ đất tồn dạng: Trái đất? + Nitơ khoáng( NO3- NH4+)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 từ bài 4 đến bài 6- Dinh dưỡng khoáng và ni tơ ở thực vật, Giáo án Sinh học 11 từ bài 4 đến bài 6- Dinh dưỡng khoáng và ni tơ ở thực vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn