ly 10 CO SO NHIET DONG LUC HOC 12

4 34 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:33

, áp suất khối lượng Nhiệt độ áp suất *.Nhiệt độ thể tích Nhiệt độ, áp suất thể tích Hướng dẫn Theo định nghĩa nội vật tổng động chuyển động nhiệt phân tử tương tác (phụ thuộc vào khoảng cách) chúng nên nội phụ thuộc vào nhiệt độ thể tích vật Câu11 Khi cung cấp nhiệt lượng 2J cho khí xilanh đặt nằm ngang, khí nở đẩy pittơng di chuyển 5cm Cho lực ma sát pittông xilanh 10N Độ biến thiên nội khí là? -0,5J -1,5J *.1,5J 0,5J Hướng dẫn Ta có U = Q + A = – 10.0.05 = 1,5 (J) Câu12 Hơ nóng đẳng tích khối khí chứa bình lớn kín Độ biến thiên nội khối khí U = A, A>0 *.U = Q, Q>0 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 U = Q, Q vuhoangbg@gmail.com ...http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 U = Q, Q vuhoangbg@gmail.com
- Xem thêm -

Xem thêm: ly 10 CO SO NHIET DONG LUC HOC 12 , ly 10 CO SO NHIET DONG LUC HOC 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn