LOI NOI DAU CHUYEN DE VAT LY 12 LTDH

17 16 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:15

Lời nói đầu! BỘ TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP LTĐH VẬT LÝ SAU THỜI GIAN DÀI BIÊN TẬP, UPDATE LẠI, TÔI XIN GỬI LẠI TH ẦY CÔ VÀ CÁC EM Mong thực tài liệu hữu ích cho em tham kh ảo Tài liệu dày công sưu tập, tuyển chọn, biên soạn, kiểm tra, ch ỉnh sửa, nhiều thời gian công sức Tôi xin chân thành c ảm ơn th ầy cô – đồng nghiệp, em giúp tơi hồn thành tài liệu Ước muốn nhiều mà sức người có hạn, q trình biên soạn tài li ệu v ới suy nghĩ chủ quan, kiến thức hạn hẹp chắn không tránh khỏi thi ếu sót, mong bạn thơng cảm phản hồi Mọi ý kiến đóng góp chia sẻ file Word để tài liệu thêm hoàn thi ện liên hệ trực tiếp cho thầy Vũ Đình Hồng Mail: vuhoangbg@gmail.com Web site, Diễn đàn: http://lophocthem.com ĐT: 01689.996.187 Xin cảm ơn! chúc thầy cô độc giả, hạnh phúc bình an, chúc em m ột năm học với nhiều thành công! CẤU TRÚC BỘ TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ HỌC VẬT RẮN PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG PHẦN II: TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM PHẦN LÝ THUYẾT PHẦN III: PHÂN DẠNG BÀI TẬP 8 CHỦ ĐỀ CHUYỂN ĐỘNG QUAY QUANH TRỤC CỦA VẬT RẮN DẠNG 1: VẬT RẮN QUAY ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH DẠNG 2: VẬT RẮN QUAY BIẾN ĐỔI ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH CHỦ ĐỀ 2: MOMEN – ĐỘNG NĂNG VẬT RẮN 14 DẠNG 1: MOMEN QUÁN TÍNH – MOMEN LỰC 18 DẠNG 2: MOMEN ĐỘNG LƯỢNG 24 DẠNG 3: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN MOMEN ĐỘNG LƯỢNG DẠNG 4: ĐỘNG NĂNG CỦA VẬT RẮN 27 26 CHUYEN ĐỀ 2: DAO ĐỘNG CƠ HỌC CHỦ ĐỀ : ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG: CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ PHẦN II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP DẠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA 12 DẠNG 3: TÌM THỜI GIAN VẬT ĐI TỪ LI ĐỘ X1 TỚI X2 15 DẠNG 4: XÁC ĐỊNH QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC ( S, Smax, Smin) 17 DẠNG 5: BÀI TOÁN THỜI GIAN TRONG DĐ ĐH 19 DẠNG 6: Vận tốc trung bình tốc độ trung bình ( vmax, vmin) 21 DẠNG 7: XÁC ĐỊNH SỐ LẦN VẬT QUA LI ĐỘ X TRONG THỜI GIAN t PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 22 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 26 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 31 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 35 ĐÁP ÁN ĐÈ SỐ 40 CHỦ ĐỀ 2: CON LẮC LÒ XO PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG: 40 PHẦN II: CÁC DẠNG BÀI TẬP 43 22 DẠNG 1: BÀI TỐN ĐẠI CƯƠNG VỀ CON LẮC LỊ XO ( TÌM CÁC ĐẠI L ƯỢNG THƯỜNG GẶP) T,v,x,Wđ.Wt,… 43 DẠNG 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐỘNG NĂNG, THẾ NĂNG CON LẮC LỊ XO 45 DẠNG 3: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC LÒ XO 47 DẠNG 4: TÌM ĐỘ BIẾN DẠNG, CHIỀU DÀI (MAX, MIN) CON LẮC LỊ XO 50 DẠNG 5: BÀI TỐN TÌM LỰC TRONG CON LẮC LÒ XO 52 DẠNG 6: HỆ LÒ XO GHÉP NỐI TIẾP – SONG SONG- XUNG ĐỐI 54 DẠNG 7: SỰ THAY ĐỔI CHU KÌ, TẦN SỐ CON LẮC LÒ XO KHI m THAY ĐỔI 56 DẠNG 8: CON LẮC LÒ XO CHỊU TÁC DỤNG CỦA NGOẠI LỰC 58 BÀI TOÁN 1: VA CHẠM: 58 BÀI TOÁN2: HỆ VẬT CÓ MA SÁT GẮN VÀO NHAU CÙNG DAO ĐỘNG PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 63 ĐÁP ÁN ĐỀ 67 ĐÁP ÁN ĐỀ 72 ĐÁP ÁN ĐỀ 76 CHỦ ĐỀ 3: CON LẮC ĐƠN PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG: 76 PHẦN II CÁC DẠNG BÀI TẬP: 78 DẠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ CON LẮC ĐƠN 78 DẠNG 2: TÌM LỰC CĂNG T CỦA DÂY TREO 79 *DẠNG : CON LẮC ĐƠN CÓ CHIỀU DÀI THAY ĐỔI ( CẮT, GHÉP) 80 60 DẠNG 4: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CON LẮC ĐƠN 81 DẠNG 5: CON LẮC ĐƠN BỊ VƯỚNG ĐINH, KẸP CHẶT 83 DẠNG 6: BÀI TOÁN VA CHẠM TRONG CON LẮC ĐƠN 84 DẠNG : SỰ THAY ĐỔI CHU KỲ CON LẮC ĐƠN KHI THAY ĐỔI ĐỘ CAO h, ĐỘ SÂU d86 DẠNG : SỰ THAY ĐỔI CHU KỲ CON LẮC ĐƠN KHI TĂNG GI ẢM NHI ỆT ĐỘ 87 BÀI TOÁN: Xác định thời gian nhanh chậm đồng hồ m ột ngày đêm 88 DẠNG 9: CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG NGOẠI LỰC 92 DẠNG 10 : CON LẮC ĐƠN DAO ĐỘNG TRÙNG PHÙNG 98 *DẠNG 11: CON LẮC VẬT LÝ DĐ ĐH 99 DẠNG 12: CON LẮC ĐƠN ĐANG DAO ĐỘNG ĐỨT DÂY 100 PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 102 ĐÁP ÁN ĐỀ 106 ĐÁP ÁN ĐỀ 111 ĐÁP ÁN ĐỀ 10 115 CHỦ ĐỀ 4: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG CỘNG HƯỞNG CƠ PHẦN I.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: 115 PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG 116 PHẦN III: ĐỀ trắc nghiệm tổng hợp: ĐÁP ÁN ĐỀ 11 124 120 CHỦ ĐỀ 5: ĐỘ LỆCH PHA TỔNG HỢP DAO ĐỘNG PHẦN I Phương pháp: 124 PHẦN II CÁC VÍ DỤ MINH HỌA 125 PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 131 ĐÁP ÁN ĐỀ 12 135 CHỦ ĐỀ 6: DAO ĐỘNG CƠ HỌCĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM 2007-2012 ĐÁP ÁN: DAO ĐỘNG CƠ - ĐH CĐ 2007-2012 147 CHUYÊN ĐỀ 3: SÓNG CƠ HỌC CHỦ ĐỀ : ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ HỌC PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG PHẦN II PHÂN DẠNG BÀI TẬP DẠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ HỌC DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN SĨNG 13 PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 17 ĐÁP ÁN ĐỀ 13 21 CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG CƠ PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG 21 PHẦN II PHÂN DẠNG BÀI TẬP 22 DẠNG 3: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH GIAO THOA SĨNG 22 BÀI TỐN: BIÊN ĐỘ CỦA PHÂN TỬ M TRONG GIAO THOA SÓNG 24 DẠNG 4: TÌM SỐ CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU ĐOẠN GIỮA NGUỒN 26 BÀI TOÁN: XÁC ĐỊNH SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂUTRÊN ĐƯỜNG TRÒN, ĐƯỜNG ELIP 32 DẠNG 5: XÁC ĐỊNH SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU TRÊN ĐOẠN CD 33 TẠO VỚI NGUỒN MỘT HÌNH VNG HOẶC HÌNH CHỮ NHẬT 33 BÀI TỐN: XÁC ĐỊNH SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU TRÊN ĐƯỜNG CHÉO CỦA MỘT HÌNH VNG HOẶC HÌNH CHỮ NHẬT 35 DẠNG 6: ĐIỂM M CĨ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT 36 Bài tốn : Tìm số điểm M thỏa mãn điều kiện đặc bi ệt 36 BÀI TOÁN 2: Xác định khoảng cách lớn nhất, nhỏ từ m ột ểm M b ất kỳ đến hai nguồn thỏa mãn điều kiện đầu 37 PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 39 ĐÁP ÁN ĐỀ 14 43 CHỦ ĐỀ 3: SÓNG DỪNG - PHẢN XẠ SÓNG PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG: 44 PHẦN II: VÍ DỤ MINH HỌA 45 PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 51 ĐÁP ÁN ĐỀ 15 55 CHỦ ĐỀ 4: SÓNG ÂM HIỆU ỨNG DOPPLER PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG: 55 PHẦN II.CÁC DẠNG BÀI TẬP 57 Dạng ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG ÂM 57 DẠNG2 BÀI TẬP HIỆU ỨNG ĐỐP - PLE 63 PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 66 ĐÁP ÁN ĐỀ 16 70 CHỦ ĐỀ 5: SÓNG CƠ HỌC ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM 71 ĐÁP ÁN: SÓNG CƠ - ĐH CĐ 2007-2012 CHUYÊN ĐỀ 4: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG: PHẦN II CÁC DẠNG BÀI TẬP: DẠNG 1:SỰ TẠO THÀNH DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU– SUẤT ĐIỆN ĐỘNG XOAY CHIỀU DẠNG ĐOẠN MẠCH R,L,C CHỈ CHỨA MỘT PHẦN TỬ DẠNG 3: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐOẠN MẠCH R,L,C NỐI TIẾP 10 BÀI TỐN: TÌM ĐIỆN LƯỢNG CHUYỂN QUA 11 DẠNG 4: TÌM THỜI GIAN ĐÈN SÁNG TỐI TRONG MỖI CHU KÌ 12 DẠNG 5: HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG ĐIỆN 13 DẠNG : VIẾT BIỂU THỨC DÒNG ĐIỆN, HIỆU ĐIỆN THẾ ( i, u, uR, uL, uc, uRC, uRL ) 14 DẠNG : CƠNG SUẤT DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 18 DẠNG 8: BÀI TOÁN CỰC TRỊ - ĐOẠN MẠCH R,L,C CÓ R THAY ĐỔI 21 DẠNG 9: BÀI TỐN CỰC TRỊ - ĐOẠN MẠCH R,L,C CĨ L THAY ĐỔI 25 DẠNG 10: BÀI TOÁN CỰC TRỊ - ĐOẠN MẠCH R,L,C CÓ C THAY Đ ỔI 29 DẠNG 11: BÀI TỐN CỰC TRỊ - ĐOẠN MẠCH R,L,C CĨ W, f THAY ĐỔI 33 DẠNG 12: ĐỘ LỆCH PHA – BÀI TỐN HỘP ĐEN BÍ ẨN 35 DẠNG 13: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VÉC T Ơ DẠNG 14: MÁY PHÁT - ĐỘNG CƠ ĐIỆN, MẮC SAO - TAM GIÁC DẠNG 15: MÁY BIẾN ÁP – TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA 45 50 54 PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 58 ĐÁP ÁN ĐỀ 17 62 ĐÁP ÁN ĐỀ 18 67 ĐÁP ÁN ĐỀ 19 71 ĐÁP ÁN ĐỀ 20 76 ĐÁP ÁN ĐỀ 21 81 ĐÁP ÁN ĐỀ 22 85 ĐÁP ÁN ĐỀ 23 90 ĐÁP ÁN ĐỀ 24 94 DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM 2007-2012 94 CHUYÊN ĐỀ 5: MẠCH DAO ĐỘNG DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG PHẦN II PHÂN DẠNG BÀI TẬP DẠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ MẠCH DAO ĐỘNG DẠNG 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG DẠNG 3: VIẾT BIỂU THỨC q, u,i 13 19 DẠNG 4: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG – SỰ THU PHÁT, TRUYỀN SÓNG ĐIỆN TỪ 21 KIẾN THỨC CHUNG 21 PHƯƠNG PHÁP 25 VÍ DỤ MINH HỌA 25 DẠNG 5: BÀI TỐN BIỆN LUẬN- TỤ CĨ ĐIỆN DUNG THAY ĐỔI (T Ụ XOAY) 30 PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 32 ĐÁP ÁN ĐỀ 25 37 ĐÁP ÁN ĐỀ 26 42 ĐÁP ÁN ĐỀ 27 47 SÓNG ĐIỆN TỪ ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM 2007 -2012 ĐÁP ÁN: SÓNG ĐIỆN TỪ ĐH, CĐ 2007-2012 57 48 CHUYÊN ĐỀ 6: SÓNGÁNH SÁNG CHỦ ĐỀ 1: TÁN SẮC ÁNH SÁNG PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG: PHẦN II CÁC DẠNG BÀI TẬP: DẠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TÁN SẮC ÁNH SẮC DẠNG 2: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC CỦA ÁNH SÁNG PHỨC TẠP, TÌM GÓC H ỢP BỞI TIA LÓ, KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC VẠCH, ĐỘ RỘNG DẢI QUANG PH Ổ DẠNG 3: SỰ THAY ĐƠI ĐỘ TỤ, TIÊU CỰ THẤU KÍNH ĐỐI VỚI ÁNH SANG ĐƠN SẮC KHÁC NHAU DẠNG 4: ĐỘ RỘNG DẢI QUANG PHỔ CHO BỞI LƯỠNG CHẤT PHẲNG PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ 28 10 CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA ÁNH SÁNG PHẦN I.KIẾN THỨC CHUNG 11 PHẦN II : PHÂN DẠNG BÀI TẬP 12 DẠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ GIAO THOA KHE Y-ÂNG 12 BÀI TỐN: TÌM BƯỚC SĨNG 12 BÀI TOÁN: XÁC ĐỊNH LOẠI VÂN( SÁNG, TỐI ) TẠI MỘT ĐIỂM BÀI TỐN TÌM KHOẢNG CÁCH GIỮA VÂN 14 14 BÀI TỐN: TÍNH SỐ VÂN SÁNG, TỐI TRÊN VÙNG QUAN SÁT 15 DẠNG : THỰC HIỆN GIAO THOA TRONG MÔI TRƯỜNG CHIẾT SUẤT n 16 DẠNG 3: GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐA SẮC, VỊ TRÍ CỰC ĐẠI TRÙNG NHAU 17 BÀI TOÁN Các xạ ánh sáng trắng cho vân sáng x0: 18 BÀI TOÁN Các xạ ánh sáng trắng cho vân tối (bị tắt) x0: 18 DẠNG 4: SỰ DỊCH CHUYỂN HỆ VÂN GIAO THOA KHI ĐẶT BẢN MỎNG 22 DẠNG 5: SỰ DỊCH CHUYỂN HỆ VÂN GIAO THOA KHI TỊNH TIẾN KHE SÁNG 23 DẠNG 6: GIAO THOA LƯỠNG GƯƠNG PHẲNG FRESNEL 23 DẠNG 7: GIAO THOA VỚI LƯỠNG LĂNG KÍNH GHÉP SÁT FRESNEL (Frexnen) 24 DẠNG 8: GIAO THOA VỚI LƯỠNG THẤU KÍNH BI-Ê (BILLET) 26 PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 27 ĐÁP ÁN ĐỀ 29 31 ĐÁP ÁN ĐỀ 30 35 CHỦ ĐỀ 3: QUANG PHỔ VÀ CÁC LOẠI TIA PHẦN I.KIẾN THỨC CHUNG 35 BÀI TOÁN SỰ TẠO THÀNH TIA X - (TÌM BƯỚC SĨNG NHỎ NHẤT TIA RONGHEN) 38 PHẦN II ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 39 ĐÁP ÁN ĐỀ 31 43 SÓNG ÁNH SÁNG ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM ĐÁP ÁN: SÓNG ÁNH SÁNG ĐH CĐ 2007-2012 51 44 CHUYÊN ĐỀ 7: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG PHẦN II CÁC DẠNG BÀI TẬP DẠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN - TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP( CƠNG THỐT A, giới hạn quang điện 0, Vmax, Uhãm, hi ệu suất lượng tử H… DẠNG 2: TÍNH NĂNG LƯỢNG, ĐỘNG LƯỢNG,KHỐI LƯỢNG PHOTON, SỐ PHOTON BỨC XẠ KHỎI NGUỒN, SỐ e DỊCH CHUYỂN TRONG MẠCH DẠNG 3: ĐIỆN TÍCH, ĐIỆN THẾ, ĐIỆN TRƯỜNG CỰC ĐẠI CỦA VẬT KIM LOẠI CÔ LẬP VỀ ĐIỆN KHI XẢY RA HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN DẠNG 4: CHUYỂN ĐỘNG CỦA e TRONG ĐIỆN TRƯỜNG, TỪ TRƯỜNG ĐỀU PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ 32 12 ĐÁP ÁN ĐỀ 33 16 CHỦ ĐỀ 2: MẪU NGUYÊN TỬ BO QUANG PHỔ NGUYÊN T Ử HYDRO PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG: 16 PHẦN II PHÂN DẠNG BÀI TẬP 18 DẠNG 1: BÁN KÍNH, TỐC ĐỘ, NĂNG LƯỢNG, chu kỳ, tần số C ỦA e TRÊN QUĨ ĐẠO DỪNG 18 DẠNG 2: QUANG PHỔ NGUYÊN TỬ HIDRO 18 PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 20 ĐÁP ÁN ĐỀ 34 24 CHỦ ĐỀ 3: HẤP THỤ VÀ PHẢN XẠ LỌC LỰA – MÀU SẮC ÁNH SÁNG - LAZE PHẦN I.KIẾN THỨC CHUNG: 25 PHẦN II CÁC DẠNG BÀI TẬP: 26 PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 26 ĐÁP ÁN ĐỀ 35 31 LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM 31 ĐÁP ÁN: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG ĐHCĐ 2007-2012 38 CHUYÊN ĐỀ 8: SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG PHẦN 2: PHÂN DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 1: Tính tương đối thời gian BÀI TỐN : Tính tương đối dộ dài BÀI TOÁN : Những phép biến đổi vận tốc BÀI TOÁN : Hệ thức Einstein khối lượng lượng PHẦN III: ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3614 CHUYÊN ĐỀ 9: PHÓNG XẠ- HẠT NHÂN CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG: PHẦN II PHÂN DẠNG BÀI TẬP Dạng Tính bán kính, thể tích, khối lượng riêng hạt nhân DẠNG 2: Tính số hạt, tỉ lệ phần trăm đồng vị Dạng 3: Tính độ hụt khối, lượng liên kết, lượng liên k ết riêng PHẦN III: ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ĐÁP ÁN ĐỀ 37 10 CHỦ ĐỀ 2: PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN PHẦN I:KIẾN THỨC CHUNG 11 PHẦN II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP: 12 DẠNG 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH, NÊU CẤU TẠO HẠT 12 DẠNG 2: TÍNH LƯỢNG CHẤT PHĨNG XẠ CỊN LẠI, ĐÃ PHÂN RÃ, CH ẤT MỚI TẠO THÀNH, TỈ SỐ PHẦN TRĂM GIỮA CHÚNG 13 DẠNG 3: TÌM ĐỘ PHĨNG XẠ H, THỂ TÍCH DUNG DỊCH CH ẤT PHĨNG XẠ 14 DẠNG 4: TÍNH CHU KỲ T, HẰNG SỐ PHĨNG XẠ 15 DẠNG 5: TÌM THỜI GIAN PHÂN RÃ t , TUỔI CỔ VẬT 16 DẠNG 6: TÍNH HIỆU ĐIỆN THẾ BẢN TỤ KHI CHIẾU TIA PHÓNG XẠ 18 III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 18 ĐÁP ÁN ĐỀ 38 23 CHỦ ĐỀ 3: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG 23 PHẦN II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP: 23 DẠNG 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 24 Dạng 2: Tính lượng phản ứng, lượng nhiên liệu c ần đ ốt đ ể t ạo lượng tương đương 25 DẠNG 3: Xác định động năng, vận tốc, góc hạt 27 PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 30 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3934 CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH & PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG 34 PHẦN II PHÂN DẠNG BÀI TẬP: 36 PHẦN III Đề TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 36 ĐÁP ÁN ĐỀ 40 43 HẠT NHÂN – ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM 43 ĐÁP ÁN: PHÓNG XẠ - HẠT NHÂN ĐH CĐ CHUYÊN ĐỀ 10: TỪ VI MÔ - VĨ MÔ PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG PHẦN II: VÍ DỤ MINH HỌA PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HƠP ĐÁP ÁN ĐỀ 43: TỔNG HỢP VI MÔ-VĨ MÔ 17 VI MÔ, VĨ MÔ + PHẦN RIÊNG – ĐỀ THI ĐAI H ỌC, CAO ĐẲNG CÁC NĂM 17 ĐÁP ÁN: TỪ VI MÔ - VĨ MÔ ĐHCĐ ... tổng hợp: ĐÁP ÁN ĐỀ 11 124 120 CHỦ ĐỀ 5: ĐỘ LỆCH PHA TỔNG HỢP DAO ĐỘNG PHẦN I Phương pháp: 124 PHẦN II CÁC VÍ DỤ MINH HỌA 125 PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 131 ĐÁP ÁN ĐỀ 12 135 CHỦ ĐỀ 6: DAO... ÁN ĐỀ 12 135 CHỦ ĐỀ 6: DAO ĐỘNG CƠ HỌCĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM 200 7-2 012 ĐÁP ÁN: DAO ĐỘNG CƠ - ĐH CĐ 200 7-2 012 147 CHUYÊN ĐỀ 3: SÓNG CƠ HỌC CHỦ ĐỀ : ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ HỌC PHẦN I KIẾN... BÀI TẬP HIỆU ỨNG ĐỐP - PLE 63 PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 66 ĐÁP ÁN ĐỀ 16 70 CHỦ ĐỀ 5: SÓNG CƠ HỌC ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM 71 ĐÁP ÁN: SÓNG CƠ - ĐH CĐ 200 7-2 012 CHUYÊN ĐỀ 4: DÒNG
- Xem thêm -

Xem thêm: LOI NOI DAU CHUYEN DE VAT LY 12 LTDH , LOI NOI DAU CHUYEN DE VAT LY 12 LTDH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn