CHU DE 5 BAI TAP TONG HOP VE DONG LUC HOC

6 31 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:11

Chương 2: Động lực học chất điểm Chủ đề 1: Tổng hợp - phân tích lực Chủ đề 2: Ba định luật Newton Chủ đề 3: Các lực học thường gặp Chủ đề 4: Chuyển động ném ngang – ném xiên Chủ đề 5: Bài tập tổng hợp động lực học Chủ đề 6: Chuyển động hệ vật Vu Dinh Hoang - vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com 01689.996.187 Chủ đề 5: BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ ĐỘNG LỰC HỌC II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HOẠ VD1 :Hai lò xo: lò xo dài thêm cm treo vật m1 = 2kg, lò xo dài thêm cm treo vật m2 = 1,5kg Tìm tỷ số k1/k2 HD Khi gắn vật lò xo dài thêm đoạn ∆l Ở vị trí cân → → F0 = P ⇔ K ∆ l = mg Với lò xo 1: k1∆l1 = m1g (1) (2) Với lò xo 1: k2∆l2 = m2g Lập tỷ số (1), (2) ta K m1 ∆l 2 = = =2 K m2 ∆l 1,5 Vu Dinh Hoang - vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com 01689.996.187 Chủ đề 5: BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ ĐỘNG LỰC HỌC II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HOẠ VD2 : Một bàn nằm ngang quay tròn với chu kỳ T = 2s Trên bàn đặt vật cách trục quay R = 2,4cm Hệ số ma sát vật bàn tối thiểu để vật không trượt mặt bàn Lấy g = 10 m/s2 π2 = 10 HD Khi vật khơng trượt vật chịu tác dụng lực: P, N; Fms nghØ Trong đó: P+ N = Lúc vật chuyển động tròn nên Fms lực hướng tâm: Fms = mw R(1)  Fms = µ.mg(2) ⇒ w R ≤ µ.g ⇒ µ ≥ w 2R g Với w = 2π/T = π.rad/s ⇒µ≥ π 0,25 = 0,25 10 Vậy μmin = 0,25 Vu Dinh Hoang - vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com 01689.996.187 Chủ đề 5: BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ ĐỘNG LỰC HỌC II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HOẠ VD3: Một lò xo có độ cứng K, chiều dài tự nhiên l0, đầu giữ cố định A, đầu gắn vào cầu khối lượng m trượt khơng ma sát (∆) nằm ngang Thanh (∆) quay với vận tốc góc w xung quanh trục (A) thẳng đứng Tính độ dãn lò xo l0 = 20 cm; w = 20π rad/s; m = 10 g k = 200 N/m Vu Dinh Hoang - vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com 01689.996.187 Chủ đề 5: BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ ĐỘNG LỰC HỌC II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HOẠ VD4: Vòng xiếc vành tròn bán kính R = 8m, nằm mặt phẳng thẳng đứng Một người xe đạp vòng xiếc này, khối lượng xe người 80 kg Lấy g = 9,8m/s2 tính lực ép xe lên vòng xiếc điểm cao với vận tốc điểm v = 10 m/s HD Các lực tác dụng lên xe điểm cao P ; N Khi chiếu lên trục hướng tâm ta mv2 P+ N = R  v2   102  ⇒ N = m − g  = 80 − 9,8 = 216N R    Vu Dinh Hoang - vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com 01689.996.187 Chủ đề 5: BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ ĐỘNG LỰC HỌC II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HOẠ VD5: Một cầu nhỏ có khối lượng m = 100g buộc vào đầu sợi dây dài l = 1m không co dãn khối lượng không đáng kể Đầu dây giữ cố định điểm A trụ quay (A) thẳng đứng Cho trục quay với vận tốc góc w = 3,76 rad/s Khi chuyển động ổn định tính bán kính quỹ đạo tròn vật Lấy g = 10m/s2 HD Các lực tác dụng vào vật T ; P Khi (∆) quay cầu chuyển động tròn mặt phẳng nằm ngang, nên hợp lực tác dụng vào cầu lực hướng tâm F = P + T với tgα = F ⊥ P  F = mw2 R F w2R = mg g ⇒ tgα = w l sin α sin α = g cosα α ≠ ⇔ cosα = g w l = 10 3,762.1 = 0,707 ⇒ α = 45o Vì Vu Dinh(m) Hoang - vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com Vậy bán kính quỹ đạo R = lsinα = 0,707 01689.996.187 ... vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com 01689.996.187 Chủ đề 5: BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ ĐỘNG LỰC HỌC II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HOẠ VD2 : Một bàn nằm ngang quay tròn với chu kỳ T = 2s Trên bàn đặt... quay với vận tốc góc w = 3,76 rad/s Khi chuyển động ổn định tính bán kính quỹ đạo tròn vật Lấy g = 10m/s2 HD Các lực tác dụng vào vật T ; P Khi (∆) quay cầu chuyển động tròn mặt phẳng nằm ngang,... = 2π/T = π.rad/s ⇒µ≥ π 0,25 = 0,25 10 Vậy μmin = 0,25 Vu Dinh Hoang - vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com 01689.996.187 Chủ đề 5: BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ ĐỘNG LỰC HỌC II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU DE 5 BAI TAP TONG HOP VE DONG LUC HOC , CHU DE 5 BAI TAP TONG HOP VE DONG LUC HOC