CHU DE 2 CONG CONG SUAT

6 27 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:09

Chương 4: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN Chủ đề 1: Động lượng – định luật bảo toàn động lượng Chủ đề 2: Công – công suất Chủ đề 3: Động – định lý biến thiên động Chủ đề 4: Thế – định lý biến thiên Chủ đề 5: Cơ – định luật bảo toàn Vu Dinh Hoang - lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com 01689.996.187 I Kiến thức: * Các công thức + Công: A = Fscosα A + Công suất: P = t + Nếu vật chịu tác dụng lực phát động F mà chuyển động thẳng với tốc độ v cơng suất lực phát động là: P = Fv Nếu v tốc độ trung bình P cơng suất trung bình; v tốc độ tức thời P cơng suất tức thời Aci + Hiệu suất: H = A = P ci P * Phương pháp giải Để tìm đại lượng chuyển động vật liên quan đến công công suất ta viết biểu thức liên hệ đại lượng biết đại lượng cần tìm từ suy tính đại lượng cần tìm Vu Dinh Hoang - lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com 01689.996.187 Chủ đề 2: CÔNG – CÔNG SUẤT II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HOẠ VD1 Một vật có khối lượng m = kg kéo lên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang lực không đổi F = 70 N dọc theo đường dốc Biết hệ số ma sát 0,05 lấy g = 10 m/s2 Hãy xác định lực tác dụng lên vật công lực thực vật di chuyển quãng đường s = m HD Vật chịu tác dụng lực: Lực kéo F , trọng lực P , phản lực → mặt phẵng nghiêng lực ma sát → → N → Fms Vì Psinα = 15 N < F = 70 N nên vật chuyển đông lên theo mặt phẵng nghiêng (được chọn chiều dương) Công lực: AF = F.s.cos00 = 140 J; AP = mgcos1200 = - 30 J; AN = Nscos900 = 0; Ams = Fms.s.cos1800 = µmg.cosα.s.cos1800 = - 2,6 J Vu Dinh Hoang - lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com 01689.996.187 Chủ đề 2: CÔNG – CÔNG SUẤT II CÁC DẠNG BÀI TẬP VD2 Một vật có khối lượng m = kg rơi tự từ độ cao h = 10 m Bỏ qua sức cản khơng khí, lấy g = 10 m/s2 Hỏi sau thời gian 1,2 s trọng lực thực công bao nhiêu? Tính cơng suất trung bình trọng lực thời gian 1,2 s công suất tức thời trọng lực thời điểm t = 1,2 s HD Quãng đường rơi sau 1,2 s: s = gt2 = 7,2 m Công trọng lực: A = P.s.cos0 = mgs = 144 J A Công suất trung bình: P tb = t = 120 W Cơng suất tức thời thời điểm t = 1,2 s: v = gt = 12 m/s; P = mgv = 240 W tt VD3 Một máy bơm nước phút bơm 900 lít nước lên bể nước độ cao 10 m Nếu coi tổn hao khơng đáng kể Tính cơng suất máy bơm Trong thực tế hiệu suất máy bơm 70% Hỏi sau máy bơm lên bể lượng nước bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2 HD Công máy bơm thực phút: A = mgh = 90000 J Công suất máy bơm: P = A = 1500 W t Khối lượng nước bơm giờ: m = P H t g h = 18900 kg Dinh thể Hoangtích - lophocthem.com vuhoangbg@gmail.com (Khối lượng lít nước 1Vukg; bơm lên- bể 18900 lít- = 18,9 m3) 01689.996.187 Chủ đề 2: CÔNG – CÔNG SUẤT II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HOẠ VD4 Một lực N tác dụng vào vật 10 kg ban đầu đứng n mặt sàn nằm ngang khơng ma sát Tính công thực lực giây thứ nhất, thứ hai thứ ba HD Gia tốc vật thu được: a = F m = 0,5 m/s2 Đường công giây thứ nhất: s1 = 12 a12 = 0,25 m; A1 = F.s1 = 1,25 J Đường công giây thứ hai: s2 = 12 a22 - 12 a12 = 0,75 m; A2 = F.s2 = 3,75 J Đường công giây thứ hai: s3 = 12 a32 - 12 a22 = 1,25 m; A3 = F.s3 = 6,25 J Vu Dinh Hoang - lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com 01689.996.187 Chủ đề 2: CÔNG – CÔNG SUẤT II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 1: Một vật khối lượng 10kg kéo sàn nằm ngang lực 20N hợp với phương ngang góc 300 Khi vật di chuyển 2m sàn lực thực cơng : Đs: 20 J Câu 2: Một vật khối lượng m = 3kg kéo lên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang lực khơng đổi 50N dọc theo đường dốc chính, bỏ qua ma sát, công trọng lực thực độ dời 1,5m là: Đs: -22,5J Câu 3: Một tơ có khối lượng tấn, tắt máy chuyển động xuống dốc có vận tốc khơng đổi 54 km/h Hỏi động tơ phải có cơng suất để lên dốc với vận tốc không đổi 36 km/h? Cho độ nghiêng dốc 40; g = 10 m/s2 Đs: 12.103 W Câu 4: Một vật có trọng lượng 10N đặt mặt bàn nằm ngang Tác dụng vào vật lực 15N theo phương ngang, lần thứ mặt nhẵn, lần thứ hai mặt nhám với độ dời 0,5m Biết cơng tồn phần lần thứ hai giảm 2/3 so với lần thứ Lấy g = 9,8m/s2 Lực ma sát tác dụng lên vật là: Đs 20N Vu Dinh Hoang - lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com 01689.996.187 ... AF = F.s.cos00 = 140 J; AP = mgcos1200 = - 30 J; AN = Nscos900 = 0; Ams = Fms.s.cos1800 = µmg.cosα.s.cos1800 = - 2,6 J Vu Dinh Hoang - lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com 01689.996.187 Chủ đề... giây thứ hai: s2 = 12 a22 - 12 a12 = 0,75 m; A2 = F.s2 = 3,75 J Đường công giây thứ hai: s3 = 12 a32 - 12 a22 = 1,25 m; A3 = F.s3 = 6,25 J Vu Dinh Hoang - lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com 01689.996.187... bơm giờ: m = P H t g h = 18900 kg Dinh thể Hoangtích - lophocthem.com vuhoangbg@gmail.com (Khối lượng lít nước 1Vukg; bơm lên- bể 18900 lít- = 18,9 m3) 01689.996.187 Chủ đề 2: CÔNG – CÔNG SUẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU DE 2 CONG CONG SUAT , CHU DE 2 CONG CONG SUAT

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn