Thuyết trình bê tông ứng lực trước

10 82 4
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:29

Ưu điểm: có thể phân bố lực nén đều đặn trong cấu kiện bê tông ứng lực trước.Nhược điểm: phải lắp đặt bệ tỳ phức tạp, do đó thường được sử dụng trong các nhà máy bê tông đúc sẵn hoặc tại các bãi đúc trên các công trường xây dựng. KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC CÔNG NGHỆ CĂNG TRƯỚC Trong phương pháp này, cốt thép kéo căng trước đổ bê tông Cốt thép sợi thép cường độ cao Hoặc sợi cáp Trình tự thi cơng Lắp đặt cốp pha cốt thép thường Lắp đặt cốt thép dự ứng lực Lắp kích neo vào bệ tỳ Cáp neo vào bệ tỳ Kích QMV Căng cốt thép dự ứng lực Đổ bê tông đúc cấu kiện Khi bê tông đạt cường độ qui định (70-80%) nhả kích cắt đầu cốt thép Ưu nhược điểm O Ưu điểm: phân bố lực nén đặn cấu kiện bê tông ứng lực trước O Nhược điểm: phải lắp đặt bệ tỳ phức tạp, thường sử dụng nhà máy bê tông đúc sẵn bãi đúc công trường xây dựng Sơ đồ nguyên lý Bệ tỳ Cấu kiện bê tông cốt thép Thép cường độ cao Kích neo ... cốt thép dự ứng lực Đổ bê tông đúc cấu kiện Khi bê tơng đạt cường độ qui định (70-80%) nhả kích cắt đầu cốt thép Ưu nhược điểm O Ưu điểm: phân bố lực nén đặn cấu kiện bê tông ứng lực trước O Nhược... pháp này, cốt thép kéo căng trước đổ bê tông Cốt thép sợi thép cường độ cao Hoặc sợi cáp Trình tự thi công Lắp đặt cốp pha cốt thép thường Lắp đặt cốt thép dự ứng lực Lắp kích neo vào bệ tỳ Cáp... điểm: phải lắp đặt bệ tỳ phức tạp, thường sử dụng nhà máy bê tông đúc sẵn bãi đúc công trường xây dựng Sơ đồ nguyên lý Bệ tỳ Cấu kiện bê tông cốt thép Thép cường độ cao Kích neo
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình bê tông ứng lực trước, Thuyết trình bê tông ứng lực trước, Đổ bê tông đúc cấu kiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn