TUAN 30 2016 2017

38 46 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:05

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MƠN: TỐN BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG Ngày: 03/04/2017 Tiết: 146 Tuần: 30 I.Mục tiêu: - Thực phép tính phân số - Biết tìm phân số số tính diện tích hh́ình bh́ình hành - Giải tốn có liên quan “Tìm hai số biết tổng (hiệu)của hai số II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động chung:HS thực Cả lớp - Cá nhân phép tính phân số - em đọc đề 11 12 11 23 - Bài 1: HS đọc đề a/  =   11 4 20 20 20 20 a  b  c x d : 45 32 13 20 16 11  b/  =  72 72 9 x x3 x 3  c/ x = = e  : 16 16 x3 x x3 5 - Hướng dẫn HS tìm hiểu đề cách giải d/ : = x 11  x11  x11  11 11 x8 x x - Nhận xét - Chốt cách giải 4 20 10 e/  : =  x      5 5 5 10 5 13 72 - Bài 2: Cho HS đọc đề - Tìm hiểu đề Nhóm đơi cách giải - em đọc đề.Tìm hiểu đề cách * Lưu ý : Có nhiều cách giải giải - Chiều cao hh́nh bh́nh hành là: 18 x 10 (cm) - Diện tích hh́nh bh́nh hành là: 18 x 10 = 180 (cm2) - Bài :HS đọc đề ,th́m hiểu đề cách Nhóm giải - Kiểm tra chéo nhóm Tổng số phần nhau: + = (phần) Số ôtô là: 63 : x = 45 (ôtô) Đáp số: 45 ôtô Củng cố, dặn dò: TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 - Nêu bước thực tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số - Nêu bước thực tìm hai số biết tổng tỉ số hai số - Tốn thi đua - Giao việc - nhóm thi đua giải tốn theo tóm tắt GV - Nêu nhận xét tiết học - Nêu việc nhà + Xem lại tập + Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 30 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN: ĐẠO ĐỨC BÀI: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ngày: 03/04/2017 LỚP: 4/3 Tiết: 30 I.Mục tiêu: - Biết cần thiết phải bảo vệ môi trường (BVMT) trách nhiệm tham gia * BVMT: Nêu việc cần làm phu hợp với lứa tuổi để BVMT - Tham gia BVMT nhà,ở trường học nơi công cộng việc làm phù hợp Với khả * KNS: +KN trình bày ý tưởng bảo vệ mơi trường nhà trường + KN thu thập xử lí thơng tin liên quan đến nhiễm mơi trường hoạt động bảo vệ môi trường + KN bình luận , xác định lựa chọn , giải pháp tốt để bảo môi trường nhà trưồng + KN đảm nhận trách nhiệm bảo vệ môi trường nhà trường * Sự cấn thiết phải BVMT trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường học sinh + Những việc học sinh cần làm để BVMT ;ở nhà ,ở lớp học ,ở trừong học nơi công cộng @ Cần, kiệm ,liêm ,chính # Bảo vệ mơi trường giữ cho môi trường lành , sống thân thiện với môi trường ; trì bào vệ sử dụng tiết kiệm ,hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên - Đồng tình ,ủng hộ hành vi bảo vệ mơi trường góp phần sử dụng tiết kiệm ,hiệu lượng II Chuẩn bị: - GV: SGK,SGV,1 tranh bảo vệ môi trường - HS: SGK,VBT III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1:HS biết cần thiết phải Nhóm bảo vệ mơi trường -1 em đọc - Lớp đọc thầm -Cho HS đọc thơng tin -Từng nhóm thảo luận -Cho HS thảo luận thông tin vừa đọc +Đất bị xói mòn:Diện tích đất trồng -Nhận xét - Chốt ý trọt giảm,thiếu lương thực dẫn đến -Khen HS có lời bày tỏ hay,đúng đói nghèo + Hiện môi trường bị ô nhiễm +Dầu đỗ vào đại dương gây ô nhiễm trầm trọng,xuất phát từ nhiều nguyên biển,các sinh vật biển bị chết nhân khai thác rừng bừa bãi,sử dụng +Rừng bị thu hẹp:Lượng nước dự đất khơng hợp lí trữ giảm,lũ lụt,hạn hán… Hoạt động 2:HS nêu việc Nhóm đơi cần làm phù hợp với lứa tuổi để - Đọc thầm suy nghĩ BVMT - Sử dụng bảng Đúng - Sai - Phân -Yêu cầu HS đọc thầm tập suy nghĩ vân để tỏ ý kiến vì chọn đáp án sai -Cho HS đọc câu – Sử dụng bảng - Các ý: TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A – Sai -u cầu HS giải thích Đúng - Sai -Nhận xét - Chốt ý Củng cố, dặn dò: -Cho HS chơi trò chơi “Nếu thì” -Hướng dẫn cách chơi - Giáo dục: Ý thức bảo vệ môi trường Những việc học sinhcần làm để BVMT ;ở nhà ,ở lớp học ,ở trừong học nơi công cộng - Giáo viên gợi ý - Giao việc LỚP: 4/3 +b,c,d,g: Đúng +a,e,d,h:Sai -2 đội thi đua *Chú ý: Ví dụ:Nếu chặt phá rừng bừa bãi làm xói mòn đất gây lũ lụt @ Thực Tết trồng để bảo vệ môi trường thực lời dạy Bác # Bảo vệ môi trường giữ cho môi trường lành , sống thân thiện với mơi trường ; trì bào vệ sử dụng tiết kiệm ,hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên - Đồng tình ,ủng hộ hành vi bảo vệ mơi trường góp phần sử dụng tiết kiệm ,hiệu lượng - Nêu việc nhà + Xem lại + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN: TẬP ĐỌC BÀI: HƠN MỘT NGHÌN NGÀY VỊNG QUANH TRÁI ĐẤT Tuần: 30 Ngày: 03/04/2017 Tiết: 30 I.Mục tiêu: -Hiểu ND, ý nghĩa: Ca ngợi Ma-Gien-Lăng đoàn thám hiểm dũng cảm vượt bao khó khăn,hy sinh,mất mát để hồn thành sứ mạng lịch sử;khẳng định trái đất hh́nh cầu,phát Thái Bh́nh Dương vùng đất - Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng tự hào, ca ngợi - u thích học mơn tiếng việt * KNS: Tự nhận thức +xác định giá trị thân + Giao tiếp ;trình bày suy nghĩ ý tưởng II Chuẩn bị: - GV: SGK,SGV, Ma-Gien-Lăng - HS: SGK, đọc trước nhà III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1:Luyện đọc - em đọc nối tiếp - Cả lớp đồng - Đọc cá nhân, đơi bạn, nhóm - Tính ham học hỏi, ham hiểu biết, dũng cảm vượt khó khăn - Hoạt động :Tìm hiểu HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân – Nhóm KT;đặt câu hỏi em đọc - Lớp đọc thầm - Cá nhân - Lớp đồng - Bát ngát, ninh nhừ giày, chẳng thấy bờ, … - Đọc giải - Giải thích từ khó HS tìm từ Nhóm - Cả lớp KT ;thảo luận cặp đôi ,chia xẻ + Đồn thám hiểm đạt kết gì? + Khám phá đường biển dẫn đến vùng đất Phát biểu ý c + Đã khẳng định trái đất hình cầu, phát Thái Bình Dương nhiều vùng đất + Câu chuyện giúp em hiểu nhà thám hiểm? + Họ dũng cảm, dám vượt khó khăn để đạt mục đích đề + Đă dũng cảm vượt bao khó khăn,hy sinh,mất mát để hồn thành sứ mạng lịch sử + Mất thuyền, gần trăm TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A *Củng cố- Dặn dò LỚP: 4/3 người bỏ mạng dọc đường ông Ma-Gien-Lăng - Nêu nhận xét tiết học - Nêu việc nhà + Đọc lại + Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 30 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MƠN: TỐN BÀI: TỈ LỆ BẢN ĐỒ Ngày: 04/04/2017 Tiết: 147 I.Mục tiêu: - Bước đầu nhận biết ý nghĩa hiểu tỉ lệ đồ gì? - Cho biết đơn vị độ dài thu nhỏ đồ ứng với độ dài thật mặt đất - Tính tốn cẩn thận xác II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, đồ giới, đồ Việt Nam - HS: SGK, III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1:HS hiểu tỉ lệ đồ - Cho HS xem đồ để tìm tỉ lệ - Yêu cầu HS đọc số tỉ lệ - Ghi bảng lớp : 10 000 000 : 500 000 - Giới thiệu tỉ lệ cô vừa ghi gọi tỉ lệ đồ - Tỉ lệ : 10 000 000 cho biết nước Việt Nam thu nhỏ 10 000 000 lần … - Tỉ lệ : 10 000 000 viết dạng phân số HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cả lớp - Cá nhân - Quan sát đồ - Ghi số tỉ lệ vào nháp vài em đọc: Bản đồ Việt Nam tỉ lệ: chia 10 000 000 chia 500 000 - Chú ý theo dõi 10000000 + Tử số cho biết gì? + Độ dài thu nhỏ đồ đơn + Mẫu số 10 000 000 cho biết gì? vị đo độ dài cm, dm, m + Độ dài thật tương ứng 10 000 000 - Nhận xét - Chốt ý đơn vị đo độ dài ( 10 000 000 cm, 10 000 000 dm, … ) Hoạt động 2:HS làm tập Nhóm đơi tỉ lệ đồ - em đọc đề - Thực hỏi đáp - Bài 1: Cho HS hỏi đáp +Chẳng hạn: Trên đồ tỉ lệ : - Nhận xét - Chốt đáp án 1000 - Độ dài 1mm ứng với độ dài thật 1000 mm * Lưu ư: đơn vị đo phải tương ứng - Độ dài cm ứng với độ dài thật với 1000 cm - Độ dài 1dm ứng vơi độ dài thật 1000 dm - Bài 2: Đính bảng phụ ghi sẵn Nhóm - Nhận xét - Chốt đáp án - Thứ tự điền: 1000 cm, 300 dm, 10 000 mm, 500m Củng cố, dặn dò: - Tỉ lệ đồ gì? - nhóm thi đua giải tốn theo - Tốn thi đua tóm tắt GV TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Giao việc LỚP: 4/3 - Nêu nhận xét tiết học - Nêu việc nhà + Xem lại tập + Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN: KHOA HỌC BÀI: NHU CẦU CHẤT KHOÁNG CỦA THỰC VẬT Tuần: 30 Ngày: 04/04/2017 Tiết: 59 I.Mục tiêu: - Nắm vai trò chất khống đời sống thực vật - Biết loài thực vật giai đoạn phát triển thực vật có nhu cầu chất khoáng khác - Ứng dụng nhu cầu chất khoáng thực vật thực vật II Chuẩn bị: - GV: SGK,SGV,tranh ảnh loại phân bón - HS:SGK,xem trước nhà III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1:HS biết vai trò Nhóm - Cả lớp chất khoáng thực vật -1 em đọc câu hỏi -Cho HS đọc câu hỏi thảo luận a Trong đất có yếu tố cần cho sống phát triển b.Trồng có cần bón phân thêm cho khơng?Vì sao? Đại diện trình bày a.Mùn,cát,đất sét,các chất khống,xác chết động vật… b.Cần chất khống đất khơng đủ cho cây… c.Em biết loại phân thường bón cho cây? c Phân đạm,lân,kali,vơ cơ… d.Quan sát kỹ hình cà chua trang 118 nêu nhận xét -Cho HS bắt thăm câu hỏi để thảo luận -Nhận xét - Chốt ý d.Cây a phát triển tốt Cây b phát triển Cây c phát triển chậm,thân gầy… -Nhận xét - Bổ sung Hoạt động 2:HS biết nhu cầu Nhóm đơi chất khống thực vật em đọc - Lớp đọc thầm -Gọi HS đọc mục bạn cần biết trang +Những loaị cần cung cấp 119 SGK nhiều ni-tơ hơn? + Loại cần nhiều phốt-pho +Yêu cầu HS quan sát hình nêu hơn? nhận xét.Vì thế? + Loại cần nhiều ka-li hơn? - Nhận xét - Kết luận ý + Em có nhận xét nhu cầu chất khống cây? - Thực vật cần để sống? TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Người ta ứng dụng nhu cầu chất khoáng trồng trọt nào? - Yêu cầu HS đọc mục bạn cần biết - Giao việc LỚP: 4/3 +Cây lúa,ngô,cà chua,rau muống,rau dền… + Lúa,ngô,cà chua… + Cà rốt,khoai lang,củ cải + Mỗi lồi khác có nhu cầu chất khống khác + Bón phân vào gốc,khơng nên bón lên hay giai đoạn tra hoa lúc hoa cần nhiều chất khoáng - Phát biểu - Vài em - Học thuộc mục bạn cần biết ôn - Nêu việc nhà + Xem laị vừa học + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Củng cố, dặn dò : -Câu chuyện vừa kể gồm nhân vật nào?Em thích nhân vật ?Vì sao? -Ý nghĩa câu chuyện nói lên điều gì? -Giáo dục:Phải nên đi để mở mang kiến thức… - Giao việc LỚP: 4/3 -Đại diện cặp lên thi đua -Lớp nhận xét -Phát biểu - Nêu việc nhà + Tập kể lại câu chuyện nhiều lần + Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 30 LỚP: 4/3 BÀI: CÂU CẢM Ngày: 06/04/2017 Tiết: 60 I.Mục tiêu: - Nắm cấu tạo tác dụng câu cảm, nhận diện câu cảm - Biết chuyển câu kể đă cho thành câu cảm,bước đầu đặt câu cảm theo th́nh cho trước - Nêu cảm xúc đươc bộc lộ qua câu cảm II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, xem trước nhà III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1:HS biết tác dụng câu cảm dấu hiệu câu cảm - Bài 1, 2: - Cho HS làm vào VBT HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - em đọc yêu cầu tập - Làm việc cá nhân - Trình bày 1/ Chà, mèo có lơng đẹp làm sao? (Thể cảm xúc ngạc - Nhận xét - Kết luận ý nhiên, vui mừng trước vẻ đẹp lông - Bài 3: mèo) - Cho HS phát biểu hỏi đáp Nhóm đơi - em nêu yêu cầu - Hỏi đáp lẫn a/ Câu cảm dùng để làm gì? ( Bộc lộ cảm xúc vui mừng, thán phục, đau xót, ngạc nhiên, …của người nói) b/ Trong câu cảm thường có từ ngữ nào? ( Oi, chao, chà, trời, quá, lắm, - Nhận xét - Kết luận ý thật, … ) - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ c/ Khi viết cuối câu cảm thường có dấu gì? ( Dấu chấm than ) Hoạt động 2:HS làm Cá nhân tập câu cảm - 1em đọc yêu cầu - Bài 1: - Lần lượt phát biểu - Cho HS làm vào VBT - Chẳng hạn: Chà (Ôi … ) mèo bắt chuột - Nhận xét - Chốt luận ý giỏi quá! … - Bài 2: a/ Trời, cậu giỏi thật! - Cho HS thực Bạn thật tuyệt! Bạn giỏi quá! - Nhận xét - Chốt đáp án Bạn siêu quá! … - Lần lượt đọc - Bài 3: a/ Oi, bạn Nam đến kìa! (Mừng rỡ) - Cho HS đọc giọng câu b/ Ồ, bạn Nam thông minh quá! (Thán cảm phục) TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Cho HS nêu thêm câu cảm Củng cố, dặn dò: - Trò chơi thi đua - Giao việc LỚP: 4/3 c/ Trời, thật khinh khủng! ( Ghê sợ) - nhóm thi đua - Nêu nhận xét tiết học - Nêu việc nhà + Xem lại vừa học + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN: ĐỊA LÍ; TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 30 - LỚP: 4/3 BÀI:THÀNH PHỐ HUẾ Ngày: 06/04/2017 Tiết: 30 I Mục đích: - Nêu số đặc điểm chủ yếu thành phố Huế:Thành phố Huế kinh đôcủa nước ta thời Nguyễn,thiên nhiên đẹp với nhiều kiến trúc cổ khiến Huế thu hút đượcnhiếu khách du lịch - Chỉ thành phố Huế đồ(lược đồ) - Có ý thức tìm hiểu & u vẻ đẹp thành phố Huế.Tự hào di sản văn hoá đất Nước *BVMT:+ Vẻ đẹp chùa , giáo dục ý thức trân trọng di sản văn hóa cha ơng có thái độ , hành vi giữ gín cảnh quan mơi trường + Vẻ đẹp cố Huế –Di sản văn hóa Thế giới , giáo dục ý thức giữ bảo vệ di sản ,có ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường đẹp II Chuẩn bị: - GV: Bản đồ hành Việt Nam, ảnh số cảnh đẹp - HS: SGK, tìm hiểu trước nhà,sưu tầm tranh thành phố Huế III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động1:HS biết vẽ đẹp thiên nhiên cơng trình kiến trúc cố Huế -Yêu cầu HS tìm đồ hành chánh Việt Nam kí hiệu tên thành phố Huế + Con sông chảy qua thành phố Huế tên gì? + Hãy nêu tên cơng trình kiến trúc ỏ Huế? + VÌ Huế gọi cố Đô? Hoạt động 2:HS biết điểm thành phố Huế đến để tham quan -Cho HS thảo luận nhóm giới thiệu cảnh đẹp Huế theo tranh sưu tầm Củng cố, dặn dò: - Vì Huế gọi cố Huế? - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ - Trò chơi thi đua: Ai nhanh - Giáo dục: Lòng tự hào di sản văn hoá dân tộc giáo dục ý thức giữ gìn , bảo vệ di sản ,có ý thức giữ gìn cảnh quan mơi trường HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm đơi - Quan sát đồ - Thảo luận cặp đơi - Trình bày + Sông Hương + Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, lăng Tự Đức, … + Vì kinh nhà Nguyễn cách 200 năm Nhóm - Thảo luận nhóm - Trình bày + Lăng Tự Đức, điện Hòn Chén, chùa Thiên Mụ, kinh thành Huế, cầu Trường Tiền, chợ Đông Ba … -Phát biểu - Vài hs đọc - nhóm thi đua - Nêu việc nhà + Về nhà học + Chuẩn bị TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 đẹp Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC MƠN: TỐN TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 BÀI: ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ (tt) Tuần: 30 Ngày: 06/04/2017 Tiết: 149 I.Mục tiêu: - Biết số ứng dụng tỉ lệ đồ - Từ độ dài thật tỉ lệ đồ cho truớc, biết cách tính độ dài thu nhỏ đồ - Tính tốn xác II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động1:HS biết cách tìm độ dài thu nhỏ đồ - Bài 1: - Cho HS tìm hiểu đề tốn theo cặp đơi nêu cách giải - Nhận xét - Chốt đáp án + Muốn tính độ dài thu nhỏ đồ ta làm nào? - Bài 2: Thực tương tự * Lưu ý: HS đổi 41 km = mm - Với phép chia 41 000 000 : 000 000 cần thực tính nhẩm xố chữ số để có nhanh kết HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cả lớp – Cá nhân Hoạt động2:HS biết cách tính độ dài thu nhỏ đồ - Bài 1: - Đính bảng phụ kẻ tập *Lưu ý: Cách làm - Nhận xét - Chốt đáp án - Bài 2: Cho HS tự tìm hiểu toán giải - Nhận xét - Chốt đáp án Nhóm đơi Củng cố, dặn dò: - Muốn tính độ dài thu nhỏ đồ ta làm sao? - Giao việc -1 HS đọc đề 20 m = 2000 cm Khoảng cách hai điểm A B đồ là: 2000 : 500 = (cm) ĐS: cm + Lấy độ dài thật chia cho tỉ lệ thu nhỏ đồ - Đổi 41 km = 41 000 000 mm - Làm vào bảng nhóm 41 000 000 :1000000 = 41 (mm) ĐS : 41 mm - 1HS đọc yêu cầu - Nối tiếp đọc kết sửa 50 cm, mm, dm Nhóm - Đọc đề tốn em - Lớp đọc thầm 12 km = 1200 000 cm Quăng đường từ A đến B đồ dài là: 1200 000 : 100000 = 12 (cm) ĐS : 12 cm -Phát biểu - Nêu nhận xét tiết học - Nêu việc nhà TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 + Xem lại tập + Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC MƠN: CHÍNH TẢ TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 30 LỚP: 4/3 BÀI: ĐƯỜNG ĐI SA PA Ngày: 06/04/2017 Tiết: 59 I.Mục tiêu: - Nhớ-Viết tả,biết tŕnh bày đoạn văn trích - Làm tập tả phương ngữ (2) a / b,hoặc (3) a / b,BT GV soạn - Viết cẩn thận xác II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1:HS viết tả Đường Sa Pa - Yêu cầu HS thuộc lòng đoạn viết tả - Luyện viết từ khó dễ sai - Nội dung nói lên điều gì? - Cho HS viết tả - Chấm, sữa - Nhận xét chung Hoạt động 2:HS làm tập tả - Cho HS nêu yêu cầu 2a, b - Yêu cầu HS làm vào VBT - Nhận xét - Chốt đáp án - Bài -Yêu cầu HS tìm tiếng bắt đầu r, d, gi - Nhận xét - Chốt đáp án * Củng cố, dặn dò: - Nhận xét chung khả viết tả làm tập HS - Giáo dục: Ý thức giữ chữ đẹp - Giao việc HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - em đọc thuộc lòng - Lớp theo dõi SGK - Đọc thầm lại văn để ghi nhớ - Luyện viết bảng từ khó: Thoắt, khoảnh khắc, hây hẩy, nồng nàng - Phát biểu - Nhớ viết tả - Đổi tập cho soát lỗi Cá nhân - Nhóm - em đọc - Lớp đọc thầm a/Rong chơi ,nhà rông ,rửa - ḍng nước ,cơn dơng ,dừa - Giọng nói ,ṇi giống ,ở b/Vong ,cây vông ,vừa -cây dong ,cơn dông ,dưa - giong buồm ,cơn giông ,giữa - Nhận xét bảng lớp, sửa vài em - Thứ tự điền: a/ Giới - rộng - giới - giới - dài b/ Viện - giữ - vàng - dương - giới - Theo dõi - Nêu nhận xét tiết học - Nêu việc nhà + Viết lại lỗi sai nhiều lần + Chuẩn bị tt Giáo viên TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC MƠN: TỐN TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 30 LỚP: 4/3 BÀI:THỰC HÀNH Ngày: 07/04/2017 Tiết: 150 I.Mục tiêu: - Tập đo độ dài đoạn thẳng thực tế, tập ước lượng - Chẳng hạn như: Đo chiều dài, chiều rộng phòng học, khoảng cách cây, cột sân trường - Tính xác cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, thước dây cuộn, cọc tiêu để phóng thẳng hàng mặt đất - HS: SGK, III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1:HS nắm độ dài đoạn thẳng cách xác định ba điểm thẳng hàng mặt đất - Giới thiệu thước dây a/ Hướng cách đo SGK - Cho HS nêu lại cách đo b/ Hướng dẫn gióng hàng cọc tiêu mặt đất SGK HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cả lớp – Cá nhân - Quan sát - Chú ý theo dõi cách đo - Vài em nêu - Quan sát theo dõi quan sát cách thực Hoạt động 2:HS thực hành đo độ dài, Nhóm đơi rộng bảng lớp, lớp học - Chia nhóm - Phát PHT thước - nhóm thực - Yêu cầu nhóm sử dụng thước dây cuộn - Lần lượt nhóm báo cáo để đo - Nhận xét - Kết với số đo - Nhận xét - Bổ sung Hoạt động3:HS ước lượng độ dài 10 Nhóm bước thẳng theo sân trường - HS thực 10 bước ước lượng khoảng mét dùng thước đo kiểm tra lại theo cặp đôi Thực theo cặp - Vài cặp trình bày - Nhận xét, so sánh số đo bạn - Ta tính chu vi hay diện tích vật Củng cố, dặn dò: - Số đo dùng thước so với ước lượng? - Nêu ích lợi việc đo xác độ dài vật? - Giao việc -Phát biểu - Nêu nhận xét tiết học - Nêu việc nhà + Xem lại tập + Chuẩn bị TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC MƠN: KHOA HỌC BÀI: NHU CẦU KHƠNG KHÍCỦA THỰC VẬT TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 30 LỚP: 4/3 Ngày: 07/04/2017 Tiết: 60 I.Mục tiêu: - Biết loài thực vật ,mỗi giai đoạn phát triển thực vật có nhu cầu khơng khí khác - Nắm vai trò khơng khí đời sống thực vật - Biết vài ứng dụng trồng trọt nhu cầu khơng khí thực vật II Chuẩn bị: - GV: SGK,SGV,hình trang 120,121 SGK - HS:SGK,xem trước nhà III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1:HS biết vai trò khơng khí q trình trao đổi chất thực vật + HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm - Cả lơp Khơng khí gồm thành phần nào? + Những khí quan trọng thực vật - HS đọc câu hỏi thảo luận 1.Quá trình quang hợp diễn điều kiện nào? 2.Bộ phận chủ yếu -Cho HS xem + thành phần ơxi ni-tơ hình minh hoa trang 120,121 SGK ngồi có khí các-bơ-níc trả lời câu hỏi + Khí ơxi cac-bơ-nic -Đọc câu hỏi thảo luận -Thảo luận cặp đôi - Trình bày trước lớp -Nhận xét - Bổ sung 1.Khi có ánh sáng Mặt Trời 2.Bộ phận 3.Trong trình quang hợp thực vật hút khí thải khí gì? Hút khí cac-bơ-níc thải khí ơxi *Vậy khơng khí có vai trò 4.Điều xảy đời sống thực vật? trình ngừng hoạt động? -Nhận xét - Chốt ý - Kết luận 4.Thực vật chết *Giúp thực vật quang hợp hô hấp Hoạt động 2:HS biết ứng Cá nhân dụng nhu cầu khơng khí + Thưc vật khơng có quan tiêu hoá thực vật người,nhưng phải thực + Thực vật ăn để sống? trình trao đổi chất + Lá hấp thu khí cac-bơ-níc,nuớc chất khống cần thiết có đất rẽ hút lên… + Nhờ đâu thực vật thực việc ăn để trì sống? TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A -Nhận xét - Kết luận ý Củng cố, dặn dò : -Yêu cầu HS đọc mục bạn cần biết -Tại ban ngày đứng tán ta thấy mát mẻ? -Cho HS học thuộc mục bạn cần thiết - Giao việc LỚP: 4/3 - Vài em - Phát biểu - Học thuộc mục bạn cần biết vừa ôn - Nêu việc nhà + Xem lại vừa học + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 30 LỚP: 4/3 MÔN: TẬP LÀM VĂN BÀI: ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN Ngày: 07/04/2017 Tiết: 60 I.Mục tiêu: - Biết điền nội dung vào chổ trồng giấy tờ in sẵn: Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng - Hiểu tác dụng việc khai báo tạm trú, tạm vắng - u thích học mơn tiếng việt KNS ; thu thập ,xử lí thơng tin + đảm nhận trách nhiệm công dân II Chuẩn bị: - GV: Phô tô phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng cỡ to - HS: SGK, VBT, tìm hiểu trước chi tiết phiếu tạm trú, tạm vắng VBT III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1:HS điền chi tiết vào phiếu tạm trú, tạm vắng - Cho HS đọc yêu cầu tập - Giao việc: Hãy điền chi tiết vào phiếu tạm trú, tạm vắng - Cho HS làm vào tập - Mời HS trình bày - Nhận xét - Chốt ý HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân – lớp KT ;làm việc nhóm chia xẻ thơng tin - Địa chỉ- Họ tên chủ hộ 1.Họ tên 2.Sinh ngày 3.Nghề nghiệp 4.CMND 5.Tạm trú 6.Ở đâu đến đâu 7.Lí 8.Quan hệ với chủ hộ 9.Trẻ em 15 tuổi theo 10 Ngày tháng năm Hoạt động 2:HS biết phải khai báo tạm trú, tạm vắng - Cho HS đọc yêu cầu tập - Mời HS trình bày - GV nhận xét - Chốt ý - Khen HS trả lời tốt Nhóm đơi KT ;trình bày phút - em đọc yêu cầu - Vài em trình bày trước lớp - Nhận xét - Bổ sung - Giúp quyền địa phương quản lý tốt người địa phương người địa phuơng khác đến … - Phát biểu - nhóm thi đua - Nêu việc nhà + Xem lại tập điền vào giấy tờ in sẵn + Chuẩn bị Củng cố, dặn dò: - Vì ta phải khai báo tạm trú, tạm vắng? - Trò chơi thi đua: Ai nhanh - Giao việc TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỞNG KHỐI DUYỆT BGH DUYỆT ... Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 30 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN: ĐẠO ĐỨC BÀI: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ngày: 03/04 /2017 LỚP: 4/3 Tiết: 30 I.Mục tiêu: - Biết cần thiết phải bảo vệ môi trường... 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN: TẬP ĐỌC BÀI: HƠN MỘT NGHÌN NGÀY VỊNG QUANH TRÁI ĐẤT Tuần: 30 Ngày: 03/04 /2017 Tiết: 30 I.Mục tiêu: -Hiểu ND, ý nghĩa: Ca ngợi Ma-Gien-Lăng đoàn thám hiểm dũng cảm vượt... Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 30 LỚP: 4/3 MÔN: KĨ THUẬT BÀI: LẮP XE NÔI (Tiết 2) Ngày: 07/04 /2017 Tiết: 30 I.Mục tiêu: - Chọn ,đủ số lượng chi tiết để lắp xe nôi -
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 30 2016 2017 , TUAN 30 2016 2017 , III. Các hoạt động dạy – học:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn