TUẦN 25 2016 2017

38 24 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:04

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MƠN: TỐN BÀI: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ Ngày: 27 / 02 / 2017 Tuần: 25 Tiết: 121 I Mục đích:: -Nhận biết ý nghĩa phép nhân phân số(thơng qua cách tính diện tích hình chữ nhật) - Biết thực phép nhân hai phân số - Tính tốn cẩn thận xác II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, Vẽ SGK lên máy chiếu - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1:HS biết ý nghĩa phép Cá nhân - Cả lớp nhân phân số thơng qua tính diện tích hình chữ nhật - Một em đọc đề - Chiếu màng hình ví dụ SGK – - Hỏi đáp: Cho HS đọc đề +Bài tốn hỏi gì? - u cầu HS hỏi đáp tìm cách giải +Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta cần biết gì? - Ghi bảng x +Chiều dài chiều rộng biết chưa? - Nhận xét – Kết luận:Để tính diện tích +Tính diện tích hình chữ nhật hình chữ nhật ta phải thực phép cách nào? nhân phân số x Hoạt động 2:HS biết tính diện tích hình chữ nhật thơng qua đồ dùng trực quan - Chiếu hình vng co canh dài 1m lên bảng +Hình vng có diện tích bao nhiêu? +Hình vng có diện tích 1m chia thành nhau? +Mỗi có diện tích m2? +Hình chữ nhật tơ màu chiếm vng? +Diện tích hình chữ nhật phần mét vng Nhóm đơi - Cả lớp - 1m2 - 15 ô - m2 15 -8ô m2 15 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 - Thự phép nhân sau: - Kết luận quy tắc nhân hai phân số - Mời HS lập lại quy tắc 4 x2 x = = 5 x3 15 - Muốn nhân hai phân số,ta lấy tử số nhân với tử số,mẫu số nhân với mẫu số Hoạt động3:HS thực Cá nhân- lớp phép nhân phân số - Nêu yêu cầu - Bài 1: Cho HS phát biểu lại qui tắc nhân phân số a/ x ; b/ x ; c/ x ; x6 24 d/ a/ x = x7 = 35 ; b/ 18 ; c/ ; 1 x d/ 56 - Bài 3: - Cho HS tìm hiểu đề cách giải - Cho HS làm vào Nhóm - lớp Diện tích hình chữ nhật là: Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nêu quy tắc nhân phân số - Trò chơi “ Ơ cửa bí mật” - Cả lớp tham gia trò chơi - Về nhà em làm gì? - Nhận xét tiết học - Nêu việc nhà 18 x = (m2) 35 18 Đáp số: (m2) 35 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN: ĐẠO ĐỨC BÀI: THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HKII Tuần: 25 Ngày: 27 / 02 / 2017 Tiết: 25 I Mục đích: - Thực hành kĩ học từ đầu HKII đến HKII - Có ý thức thực hành hành vi tốt không thực hành vi sai,xấu - Yêu quý bạn có hành vi tốt II Chuẩn bị: - GV: Nội dung thực hành kĩ năng,các thăm - HS: SGK,VBT III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1:HS hệ thống lại hành vi đao đức học từ tuần 19 -Cho HS nêu hành vi đạo đức học từ tuần 20 đến - Nhận xét – Chốt ý Hoạt động 2:HS sắm vai tiểu phẩm để thể hành vi -Chia nhóm – Cho nhóm bắt thăm hành vi để soạn lời thoại nhận vai để sắm vai -Nhận xét – Khen ngợi nhóm sắm vai tốt Củng cố, dặn dò: -Trò chơi “Ai nhanh hơn” - Giao việc HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm -Phát biểu – Nhận xét – Bổ sung +Kính trọng,biết ơn người lao động +Lịch với người +Giữ gìn cơng trình cơng cộng - Nhận xét – Bổ sung Nhóm đơi - Cả lớp -Bắt thăm -Thảo luận nhóm chọn lời thoại -Đại diện nhóm sắm vai -Lần lượt nhóm trình bày -Lớp theo dõi – Nhận xét +Cách xây dựng tiểu phẩm +Cách thể vai diễn có nhập vai chưa? +Thể hành vi nào? - Nhận xét nhóm sắm vai tốt - nhóm thi đua ghi cách thể hành vi đúng` vào cánh hoa -Tự nêu việc nhà - Chuẩn bị trước sau TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 25 LỐP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN: TẬP ĐỌC BÀI: KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN Ngày: 27 / 02 / 2017 Tiết: 49 I Mục đích: - Hiểu ND: Ca ngợi hành động dũng cảm bác sĩ Ly đối đầu với tên cướp biển hãn - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn phân biệt rõ nhân vật,phù hợp với nội dung diễn biến việc - u thích học mơn tiếng việt KNS ; +Tự nhận thức ; xác định giá trị cá nhân + Ra định +Ứng phó thương lượng + Tư sáng tạo, bình luận, phân tích II Chuẩn bị: - GV: SGK,SGV - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1:HS đọc trơi chảy tồn - Chia đoạn - Cho HS tìm từ khó đọc, khó viết - Luyện đọc từ khó - Cho HS đọc giải giải nghĩa từ - Cho HS luyện đọc - Đọc diễn cảm Hoạt động 2:HS hiểu nội dung - Cho HS đọc đoạn + Tính hãn tên chúa tàu thể qua chi tiết nào? - Đoạn + Lời nói cử bác Ly cho thấy ông người nào? + Cặp câu khắc hoạ hai hình ảnh đối nghịch bác sĩ Ly tên cướp biển? - Đoạn + Vì bác sĩ Ly khuất phục HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân – Nhóm Trình bày ý kiến cá nhân - Đọc nối tiếp đoạn (2 lượt) - Tìm theo nhóm - Khuất phục, man rợ, trắng bệch, nín thít … - Đọc giải - Giải thích từ: Hung hãng, khuất phục, … - Từng cặp HS luyện đọc Nhóm - Cả lớp Thảo luận cặp đôi chia xẻ + Đập tay xuống bàn quát người, qt bác sĩ Ly: “Có câm mòm khơng?”, rút soạt dao ra, lăm lăm đăm chết bác sĩ Ly + Nhân hậu, điền đạm cứng rắn, dũng cảm dám đối đầu + Một đằng đức độ hiền từ mà nghiêm nghị Một đằng nanh ác, thú nhốt chuồng - em đọc - Lớp đọc thầm TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 tên cướp hãn? + Truyện đọc giúp em hiểu điều gì? + Vì bác sĩ bình tĩnh, cương bảo vệ lẽ phải + Phải đấu tranh cách không khoan nhượng với ác, xấu, Hoạt động 3:HS đọc diễn cảm Cá nhân - Nhóm - Cả lớp văn Đóng vai - Cho HS luyện đọc phân vai - Mỗi tốp HS đọc theo cách phân - Luyện đọc cho HS vai - Cho HS thi đọc - Chúa tàu trừng mắt nhìn bác sĩ, quát đến phiên tới - Thi đọc phân vai Củng cố, dặn dò: - Nêu nhận xét tiết học - Noi dung nói lên điều gì? - Nêu việc nhà - Giao việc + Đọc lại nhiều lần + Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 25 LỐP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN: TOÁN BÀI: LUYỆN TẬP Ngày: 28 / 02 / 2017 Tiết: 122 I Mục đích: - Biết thực phép nhân hai phân số ,nhân phân số với số tự nhiên, nhân số tự nhiên với phân số - Củng cố qui tắc nhân phân số biết nhận xét để rút gọn phân số - Tính tốn cẩn thận xác II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, - HS: SGK, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1:HS thực phép nhân phân số với số tự nhiên - Bài 1: - Hướng dẫn phép nhân 2 10 x5= x = 9 2x5 10 x5= = 9 x5 - Gợi ý HS chuyển phép nhân = HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Cả lớp x x5 - Bài1 72 a/ 11 Hoạt động 2: HS nhân số tự nhiên với phân số - Bài2: b/ 35 c/ d/ Nhóm - lớp -Bài a/ 24 b/ 12 11 c/ d/ - Nhận xét – Chốt đáp án Hoạt động 3: HS tính rút gọn phân số - Bài 4: a/ x Củng cố, dặn dò: - Trò chơi: Tốn thi đua - Giao việc Nhóm đơi - lớp a/ 5 x 20 20 : x = = = = x5 15 15 : Lưu ý:Ở này,có thể rút gọn trính tính 5x4 x = = x5 - Nhận xét tiết học - Nêu việc nhà + Xem lại tập vừa làm + Chuẩn bị Giáo viên TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN: KHOA HỌC BÀI: ÁNH SÁNG VÀ VIỆC BẢO VỆ ĐÔI MẮT Tuần: 25 Ngày: 28 / 02 / 2017 Tiết: 49 I Mục đích: - Hiểu biết phong tránh ánh sáng q mạnh chiếu vào mắt:khơng nhìn thẳng vào mặt trời,không nên chiếu đèn pin vào mắt - Biết tránh không đọc,viết ánh sáng yếu - Biết giữ gìn bảo vệ mắt khơng nhìn ánh sáng mặt trời tia tử ngoại *KNS: Kĩ trình bày việc nên, khơng nên làm để bảo vệ mắt - Kĩ bình luận quan điểm khác tới việc xủ dụng ánh sáng *GDHS: Ý thức bảo vệ đôi mắt II Chuẩn bị: - GV: Hình minh hoạ trang 98,99 SGK,kính lúp,đèn pin - HS: Kính lúp,đèn pin III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1:HS biết khơng nhìn trực tiếp vào nguồn sáng -Yêu cầu HS quan sát hình 1,2 trang 98 nêu hiểu biết để trả lời câ hỏi sau: +Tại khơng nên nhìn trực tiếp vào Mặt trời ánh lửa hàn? -Tìm ví dụ vể trường hợp ánh sáng mạnh cần tránh để không chiếu vào mắt Hoạt động 2:HS nêu việc nên không nên làm để tránh tác hại ánh sáng mạnh gây -Yêu cầu HS xem tranh minh hoạ 3,4 trang 98.Cùng dựng tiểu phẩm nói việc nên khơng nên làm để tránh tác hại ánh sáng mạnh gây Hoạt động 3: HS biết việc nên,không nên làm để đảm bảo đủ ánh sáng để đọc,viết -Yêu cầu HS quan sát hình 5,6,7,8 trang 99 để trao đổi trả lời câu hỏi: HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm – lớp chuyên gia +Vì ánh sáng chiếu sáng trực tiếp từ Mặt Trời mạnh có tia tử ngoại gạy hại cho mắt,sẽ bị chói mắt + Anh lửa hàn mạnh có chứa tạp chất độc:Bụi sắt,gỉ sắt,các chất khí độc… -Đèn pin,đèn laze,ánh điện nê – ơng q mạnh,đèn pha ơtơ… * Nhóm đơi Thảo luận theo nhóm -Xung phong nhận vai diễn Thảo luận nhóm tìm lời đối thoại -Vài nhóm trình bày tiểu phẩm Cả lớp Trình bày phút -Quan sát tranh H5:Nên ngồi học bạn nhỏ cạnh cửa sổ có đủ ánh sáng… TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A +Những trường hợp cần tránh để đảm bảo đủ ánh sáng đọc,viết?Tại sao? Củng cố, dặn dò: -Gọi HS đọc mục bạn cần biết -Giáo dục:Ý thức bảo vệ đôi mắt - Giao việc LỐP: 4/3 H6:Khơng nên nhìn q lâu vào hình vi tính có hại cho mắt H7:Khơng nên nằm đọc sách gây mõi mắt dễ cận thị H8:Nên ngồi học thế,ánh chiếu từ bên trái qua - Vài em - Nêu việc nhà + Học + Xem Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 + Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 25 LỐP: 4/3 MÔN: ĐỊA LÍ BÀI: THÀNH PHỐ CẦN THƠ Ngày: 02 / 03 / 2017 Tiết: 24 I Mục đích: - Nêu số đặc điểm chủ yếu thành phố Cần Thơ:Thành phố trung tâm đồng sông Cửu Long,bên sơng Hậu.Trung tâm kinh tế, văn hố, khoa học đồng sông Cửu Long - Chỉ thành phố Cần Thơ đồ Việt Nam (lược đồ) * Có ý thức tìm hiểu & u vẻ đẹp thành phố Cần Thơ II Chuẩn bị: - GV: Bản đồ hành chínhViệt Nam Tranh ảnh thành phố Cần Thơ - HS: SGK, tìm hiểu trước nhà,sưu tầm tranh thành phố Cần Thơ III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động1:HS biết thành Cả lớp - Nhóm phố Cần Thơ trung tâm đồng sơng Cửu Long -Yêu cầu HS trả lời thành phố Cần -Tô màu địa giới thành phố Cần Thơ Thơ nằm sông nào? + Sông Hậu +Tiếp giáp với tỉnh nào? +VĩnhLong,ĐồngTháp,AnGiang,Kiên Giang, Hậu Giang + Từ Cần Thơ đến tỉnh + Đường ơtơ,đường thuỷ,đường khác loại đường nào? không Hoạt động 2:HS biết điều kiện để thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế văn hoá khoa học lớn + Em có nhận xét hệ thống kênh rạch thành phố Cần Thơ + Hệ thong kênh rạch tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố Cần Thơ? +Tìm điều kiện cho thấy Cần Thơ trung tâm kinh tế văn hoá,khoa học đồng sơng Cửu Long Nhóm đơi HS quan sát hệ thống kênh rạch thành phố Cần Thơ + Chằng chịt chia Cần Thơ thành nhiều phần + Tiếp nhận xuất mặt hàng nơng,thuỷ sản… + Có viện nghiên cứu.Là nơi sản xuất máy nơng nghiệp,phân bón…Có trường đại học Cần Thơ,nhiều trường cao đẳng,các trường dạy nghề + Bến Ninh Kiều,Chợ Nổi… + Ở Cần Thơ đến nơi để tham quan du lịch? Củng cố, dặn dò: -Trò chơi hiều biết thành phố Cần -3 nhóm thi đua TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Thơ - Giao việc LỐP: 4/3 - Nêu việc nhà + Học + Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 MƠN: TỐN BÀI: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ Tuần: 25 Ngày: 07 / 03 / 2019 Tiết: 124 I Mục đích: - Biết giải tốn dạng: Tìm phân số số - Tính tốn cẩn thận xác II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, Vẽ sẵn SGK to - HS: SGK, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1:HS biết cách tìm phân số Cá nhân - Cả lớp số - Đính hình rổ cam chuẩn bị hỏi: - Phát biểu 12 + Có cam - Tính nhẩm – Phát biểu + 12 cam cam? * Một rổ cam có 12 Hỏi số cam - số cam rổ là: 12 x = (quả) rổ quả? - Hướng dẫn HS tìm hiểu giải tốn - Vậy muốn tìm số số 12 ta làm sao? - Cho HS tìm - Lấy số 12 nhân với - 15 x 3 =9 15 vào bảng Hoạt động 2:HS làm tập Nhóm đơi - lớp tìm phân số số - Bài 1: Cho HS tìm hiểu đề cách giải - Bài tốn hỏi gì? - Số HS lớp - Đề tốn cho biết gì? - Tìm số HS loại cách nào? - Cho HS làm vào - Bài 2: Tiến hành - Có 35 HS, (Lấy 35x HS xếp loại ) - Số HS xếp loại 35 x = 21 (HS) - Vậy lớp có 21 HS xếp loại Nhóm – lớp TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 - Chiều rộng sân trường: 120 x Củng cố, dặn dò: - Trò chơi: Tốn thi đua - Giao việc = 100 (m) Đáp số: 100 m - nhóm thi đua thực - Nhận xét tiết học - Nêu việc nhà + Xem lại tập vừa làm + Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 MƠN: CHÍNH TẢ (N-V) BÀI: KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN Tuần: 25 Ngày: 02 / 03 / 2017 Tiết: 25 I Mục đích: - Nghe - viết tả,trình đoạn văn trích - Làm tập tả phương ngữ (2) a/b,hoặc tập GV soạn - Ham thích học mơn tả II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, III Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động1:HS viết tả Cá nhân - lớp Khuất phục tên cướp biển - em đọc - Lớp đọc thầm - Yêu cầu HS đọc đoạn từ “ Cơn tức giận … thú nhốt chuồng” - Cho HS tìm từ khó viết - Cho HS tìm từ dễ viết sai - Luyện viết bảng con: Đứng phắt, - Luyện viết từ khó cho HS rút soạt, quyết, nghiêm nghị - Nội dung đoạn văn nói lên điều gì? - Bác sĩ Ly mạnh dạn đấu - Đọc cho HS viết tả tranh, khuất phục ác, - Đọc chậm cho HS soát lỗi xấu, … - Viết chímh tả - Tự sốt lỗi Hoạt động 2:HS làm Nhóm đơi – lớp tập tả - Nêu yêu cầu tập - Bài - Thảo luận cặp đôi - Cho HS làm theo cặp - Trình bày - Nhận xét - Bổ sung - Thứ tự điền: - Nhận xét - Chốt đáp án a/ Gian, giờ, dãi, gió, rùng (hoặc rệt), rừng b/ Mênh - Lênh đênh, lên - lên Lênh khênh Kềnh (cái thang) Củng cố, dặn dò: - Nhận xét lỗi sai phổ biến HS - Lắng nghe - Giáo dục: Ý thức viết chữ đẹp giữ - Nêu nhận xét tiết học - Giao việc - Nêu việc nhà + Viết lại lỗi sai nhiều lần + Chuẩn bị tt TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC MƠN: TỐN BÀI: PHÉP CHIA PHÂN SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 25 Ngày: 03 / 03 / 2017 LỐP: 4/3 Tiết: 125 I Mục đích: - Biết thực phép chia phân số - Lấy phân số thứ nhân với phân số thứ hai đảo ngược - Tính tốn xác cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1:HS biết cách thực Cả lớp phép chia phân số -Nêu ví dụ: Hình chữ ABCD có diện - Lấy số đo diện tích chia cho chiều rộng tích m2, chiều rộng m Chiều dài : hình đó? 15 - Khi biết diện tích chiều rộng hình - Vài em lặp lại chữ nhật Muốn tính chiều dài ta làm - Muốn chia phân số: Lấy phân số sao? thứ nhân với phân số thứ hai đảo - Cho HS thực phép tính ngược - Làm nháp: - Ghi bảng : hướng dẫn HS cách 21 7 15 : = x = thực 15 15 30 21 - Nêu cách chia cho HS lặp lại - Vậy chiều dài hình chữ nhật 30 -Vậy chiều dài hình chữ nhật bao nhiêu? m hay m 10 - Hãy nêu cách chia phân số - Cho HS thực : Hoạt động 2:HS thực Cá nhân phép chia phân số - Đọc yêu cầu tập - Bài 1: Viết phân số đảo ngược - Làm vào PH phân số sau: ; ; Phân - Cho HS nêu cách thực sô - Nhận xét kết Phân số đảo - Bài 2:Tính: ngược - Cho HS tính theo qui tắc vừa học Nhóm – lớp - em làm bảng phụ : a/ ; b/ : ; c/ - HS làm thẻ từ 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 1 : 3 24 a/ : = x = ; 35 8 32 b/ : = x = 7 21 1 2 c/ : = x = 3 - Nhận xét – Chốt kết - Bài 3: Tính: a/ x ; 10 : 21 ; 10 : 21 - Cho HS đọc đề, tìm hiểu đề cách giải - Cho HS làm – Sửa Củng cố, dặn dò: - Trò chơi: Tốn thi đua - Giao việc Nhóm đơi 10 x = 21 10 10 10 x7 70 : 35 : = x = = = 21 21 21x5 105 : 35 10 10 10 x3 30 : : = x = = = 21 21 21x 42 : a/ - Nhận xét tiết học - Nêu việc nhà + Xem lại tập vừa làm + Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MƠN: KHOA HỌC BÀI: NĨNG, LẠNH VÀ NHIỆT ĐỘ Tuần: 25 Ngày: 03 / 03 / 2017 Tiết: 50 I Mục đích: - Nêu ví dụ vật nóng có nhiệt độ cao hơn,vật lạnh có nhiệt độ thấp - Biết nhiệt độ bình thường thể, nhiệt độ nước sôi, nước đá tan - Biết sử dụng nhiệt kế để xác định nhiệt kế thể, nhiệt độ khơng khí II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, nhiệt kế, phích nước sơi, nước đá tan, chậu nhỏ - HS: cốc, đọc trước nhà III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1:HS nêu nóng lạnh vật + Hãy kể tên vật mà có nhiệt độ cao, thấp mà em biết + Yêu cầu HS quan sát hình Cốc a nóng cốc lạnh cốc nào? Vì em biết - Nhận xét - Kết luận ý Hoạt động 2:HS biết cách sử dụng nhiệt kế - Lấy chậu đổ lượng nước - Đánh dấu chậu A, B, C, D - Đổ nước sôi vào chậu A, cho đá vào chậu D - Cho HS nhúng tay vào chậu A, D B, C cho biết cảm giác tay em nào? - Hãy giải thích có tượng đó? - Nhận xét - Cầm nhiệt kế giới thiệu - Yêu cầu HS đọc nhiệt độ nhiệt kế hình + Nhiệt độ nước sơi độ? HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm đôi –lớp - Thảo luận cặp đôi + Nước đun sơi, bóng đèn, nồi nấu ăn, … + Nước đá, khe tủ lạnh, … - Quan sát trả lời - Nhận xét – Bổ sung Nhóm - Cả lớp - Thực thí nghiệm theo hướng dẫn GV - Trình bày thí nghiệm - Nhận xét - Bổ sung + Nước chậu B lạnh chậu C tay chậu A có nước ấm nêm chuyển sang chậu B có cảm giác lạnh + Còn tay chậu D có nước lạnh nên chuyển sang chậu C có cảm giác nóng - Quan sát - Lắng nghe - Nhiệt độ 30 C - 1000 C TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A + Nhiệt độ đá tan độ + Đo thử nhiệt độ em -Nhận xét – Kết luận Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS đọc mục bạn cần biết - Trò chơi thi đua - Giao việc LỐP: 4/3 - 00C - Hai em lên bảng làm theo hướng dẫn giáo viên - Lấy nhiệt kế đọc nhiệt đ - nhóm thi đua - Nêu việc nhà + Học thuộc mục bạn cần biết + Xem Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN: TẬP LÀM VĂN BÀI: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI Tuần: 25 Ngày: 03 / 03 / 2017 Tiết: 125 I Mục đích: - Nắm cách mở bài( trực tiếp, gián tiếp) văn miêu tả cối - Vận dụng kiến thức biết để viết đoạn mở cho văn miêu tả cối mà em thích - Yêu thích học môn tiếng việt GDMT; HS quan sát, Tập viết mở để giới thiệu sẻ tả, có thái độ gần gủi, u q lồi mơi trường thiên nhiên II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, hình ảnh chuối tiêu, hoa hồng, gạo, sầu riêng … - HS: SGK, quan sát tuỳ thích III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1:HS biết đươc cách mở trực tiếp gián tiếp - Cho HS đọc nội dung tập - Cho HS trình bày - Nhận xét – Chốt ý HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cả lớp a/ Mở trực tiếp b/ Mở gián tiếp - Khác nhau: Mở gián tiếp nói mùa xn, lồi hoa vườn giới thiệu hoa cần tả *Hoạt động 2:HS viết mở Cá nhân dựa vào gợi ý cho sẵn - Con đường nhỏ vào xóm em - Cho HS đọc yêu cầu tập lót xi măng ln gọp mát - Mời HS trình bày kết làm bóng cây.Trong số xanh - Nhận xét – Khen HS viết hay – Phê ln tỏa bóng xuống mặt đườngcó điểm dừa cao trồng lâu năm…… *Hoạt động 3:HS nêu kết Nhóm đơi quan sát u thích - Vài em đọc kết quan sát - Đính gợi ý tập tuỳ thích - Yêu cầu HS nhớ lại kết tuỳ - Lớp lắng nghe – Nhận xét thích trả lời câu hỏi theo gợi ý * Hoạt động :HS viết đoạn mở Cá nhân – lớp tả em thích - Cho HS đọc yêu cầu tập - Đọc đề - Cho HS xác định đề làm vào - Làm vào vở *Củng cố, dặn dò: - Có cách mở bài văn? - cách: Trực tiếp, gián tiếp TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A - Theo em cách mở hay hơn? Vì - Giao việc: LỐP: 4/3 - Phát biểu - Nêu nhận xét tiết học - Nêu việc nhà - Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY MƠN; KĨ THUẬT BÀI: CHĂM SĨC RAU , HOA (tt) TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 25 Ngày: 03 / 03 / 2017 I Mục đích: LỐP: 4/3 Tiết: 125 - HS biết mục đích , tác dụng cách tiến hành số cơng việc chăm sóc rau , hoa - HS làm số cơng việc chăm sóc rau , hoa tưới nước , làm cỏ , vun xới đất - HS có ý thức chăm sóc , bảo vệ rau , hoa II Chuẩn bị: Giáo viên : - Vườn trồng rau , hoa học trước ; - Vật liệu dụng cụ : Dầm xới cuốc , bình tưới nước , rổ đựng cỏ Học sinh : - Một số vật liệu dụng cụ GV III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH VIÊN *Hoạt động 1:hs thực hành chăm Lớp sóc rau hoa: -Nhắc lại tên cơng việc chăm sóc, mục đích cách tiến hành cơng việc chăm sóc -Kiểm tra dụng cụ lao động -Phân cơng vị trí giao nhiệm vụ thực hành -Hs thực hành -Gv quan sát nhắc nhở -Hs thu dọn dụng cụ vệ sinh chân tay, dụng cụ *Hoạt động 2:Đánh giá kết Cá nhân học tập -Tự Đánh giá kết học tập dựa -Gv gợi ý hs tự đánh giá: chuẩn bị tiêu chuẩn nêu dụng cụ thực hành đầy đủ,thực thao tác kĩ thuật,chấp hành an toàn lao động đảm bảo - Thống thời gian quy định -Gv nhận xét đánh giá Củng cố: Nhận xét chung kết làm việc tuyên dương cá nhân thực tốt TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 Dặn dò: Nhận xét tiết học chuẩn bị sau Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỞNG KHỐI DUYỆT ... VỒN A LỐP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN: ĐẠO ĐỨC BÀI: THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HKII Tuần: 25 Ngày: 27 / 02 / 2017 Tiết: 25 I Mục đích: - Thực hành kĩ học từ đầu HKII đến HKII - Có ý thức thực hành hành... TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A MÔN : LỊCH SỬ BÀI: TRỊNH NGUYỄN PHÂN TRANH Tuần: 25 Ngày: 01 / 03 / 2017 LỐP: 4/3 Tiết: 25 I Mục đích: - Biết vài kiện chia cắt ,tình hình kinh tế bị sa sút:Từ kĩ... TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỐP: 4/3 MÔN: KỂ CHUYỆN BÀI: NHỮNG CHÚ BÉ KHÔNG CHẾT Tuần: 25 Ngày: 01 / 03 / 2017 Tiết: 25 I Mục đích: - Dựa theo lời kể GV tranh minh hoạ,kể lại đoạn câu chuyện Những
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 25 2016 2017 , TUẦN 25 2016 2017

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn