TUAN 12 2016 2017

37 20 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:04

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn BÀI: NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG Tuần: 12 Ngày: 14/11/2016 Tiết: 56 I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết cách thực nhân tổng với số số với tổng - Biết áp dụng nhân số với tổng tổng với số để tính nhẩm tính nhanh - Tính tốn cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, Vở III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn địn *Hoạt động1: HD nhân tổngCá với nhân một-số Cảhay lớp với tổng HS biết – Học sinh biết cách thực nhân tổng với số số với tổng - Tính vào nháp - Viết bảng x ( + 5) x + x x ( + ) = x = 32 - Yêu cầu HS tính giá trị biểu thức x + x = 12 + 20 = 32 - Nhận xét ( Bằng nhau) - Vậy giá trị biểu thức với nhau? + Muốn nhân số với tổng, ta Ta có x ( + ) = x + x nhân số với số hạng -Hãy dựa vào cách tính giá trị biểu thức rút tổng, cộng kết với qui tắc - Nêu công thức ax(b+c)=axb+axc Hoạt động 2: Luyện tập Cá nhân - Cả lớp - HS biết áp dụng nhân tổng với số số với tổng vào luyện tập - Bài tập 1: 3x(4+5)=27 - Cho HS làm bảng 3x4+3x5=27 - Nhận xét kết + Cách 1: *Lưu ý hai biểu thức có kết ln 36 x ( 15 + ) = 36 x 20 = 720 - Bài tập 2: + Cách : - Làm vào cách 36 x ( 15 + ) = 36 x 15 + 36 x = 540 + 180 = 720 - Bài 207 x ( 21 + ) Tương tự TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Nhận xét kết - Bài tập 3: - Cho HS làm LỚP: 4/3 + ( + ) x = x = 32 + x + x = 12 + 20 = 32 Ta nhân số hạng tổng với số - Nhận xét kết *Lưu ý Dựa vào cách nhân số với tổng *.Củng cố, dặn dò: - Tốn thi đua - Giao việc - nhóm thi đua tính nhanh số với tổng 516 x ( 30 + ) - Nhận xét – Tuyên dương - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Đạo đức BÀI: HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ CHA MẸ Tuần: 12 Ngày: 14/11/2016 Tiết: 12 I Mục tiêu: Giúp HS: - Hiểu công lao sinh thành, dạy dỗ ông bà cha mẹ bổn phận cháu với ông bà, cha mẹ - Biết thực hành vi, việc làm thể lòng hiếu thảo với ông ba, cha mẹ sống - Biết kính yêu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ *KNS: -Xác định giá trị tình cảm ơng bà cha mẹ dành cho cháu - KN lắng nghe lời dạy bảo ông bà cha mẹ - KN thể tình cảm thương ucủa với ơng bà cha mẹ *GDMT: HS biết kính yêu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Tiểu phẩm “ Phần thưởng” HS hiểu công lao sinh thành, dạy dỗ ông bà, cha me bổn phận ông bà, cha mẹ - Cho HS sắm vai - Tổ chức trò chơi phóng viên - gợi ý + Vì bạn mời bà ăn bánh em vừa thưởng? + Bà cảm thấy trước việc làm đứa cháu? + …… - Cho HS trình bày tính cách ứng xử đứa cháu Hoạt động 2: Luyện tập.: HS thực hành vi, việc làm thể lòng hiếu thảo ông bà, cha mẹ - Bài 1: - Giao việc - Nhận xét - Chốt ý - Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm - Cả lớp *Nói cách khác ,tự nhủ - Thảo luận nhóm phân cơng vai diễn - Nhận vai đóng tiểu phẩm “ Phần thưởng” - Đại diện nhóm trình bày tiểu phẩm - Thực trò chơi vấn + Vì lòng hiếu thảo + Bà cảm thấy hạnh phúc, hảnh diện… - Thảo luận nhóm đơi tính cách ứng xử đứa cháu - Vài HS phát biểu Nhóm - Cả lớp *Thảo luận ,dự án - Thảo luận nhóm hành vi - Đại diện nhóm trình bày - Nhận xét - Bổ sung - Trao đổi cặp đôi nhận xét việc làm đúng, sai - Nêu kết TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Yêu cầu - Kết luận nội dung - Rút ghi nhớ * Củng cố, dặn dò: + Thế hiếu thảo với ông bà, cha mẹ? + Em hiếu thảo với ông bà, cha mẹ ? - Giáo dục: HS biết kính yêu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ - Giao việc LỚP: 4/3 - Nhận xét - Bổ sung - Đọc ghi nhớ SGK - Trả lời -Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Tập đọc BÀI: VUA TÀU THUỶ BẠCH THÁI BƯỞI Tuần: 12 Ngày: 14/11/2016 Tiết: 23 I Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn Biết đọc diễn cảm văn với lòng khâm phục nhà kinh doanh Bạch hái Bưởi - Hiểu ý nghĩa câu chuyện ca ngợi Bạch Thái Bưởi từ cậu bé mồ cơi cha … nhờ giàu nghị lực ý chí vươn lên trở thành nhà kinh doanh tên tuổi lẫy lừng -Yêu thích kinh doanh KNS : - Xác định giá trị : -Tự nhận thức thân - Đặt mục tiêu * GD: HS khâm phục nhà kinh doanh Bạch Thái Bưởi II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, đọc trước nhà III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Luyện đọc Luyện cho HS đọc trôi chảy - Yêu cầu - Khẳng định cách chia - HD HS đọc từ khó; giải nghĩa từ - Cho HS đọc Hoạt động 2: Tìm hiểu HS hiểu nội dung - Yêu cầu HS tìm từ nói lên tư chất thơng minh Nguyễn Hiền + Trước mở công ty vận tải đường thuỷ, Bạch Thái Bưởi làm cơng việc gì? + Những chi tiết cho thấy anh người có chí ? HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Nhóm - Cả lớp *Trải nghiệm - HS đọc toàn - Cả lớp đọc thầm theo - Chia đoạn - Đọc nối tiếp đoạn ( 2-3 lượt ) - Tìm từ khó đọc, khó hiểu - Luyện đọc từ khó: quẩy gánh, hãng bn, doanh, diễn thuyết… - Đọc giải- giải nghĩa từ - Luyện đọc nhiều hình thức Nhóm *Thảo luận - Diễn giải + Đầu tiên làm thư ký hãng buôn, sau bn gỗ… + Có lúc trắng tay, anh khơng nản chí … + Lúc tàu người Hoa độc chiếm đường sông miền Bắc + … Khơi dậy lòng tự hào dân tộc… + Anh hùng thương trường TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A + Bạch Thái Bưởi mở công ty vận tải vào thời điểm nào? + Trong cạnh tranh Bạch Thái Bưởi thắng nào? + Em hiểu bậc anh hùng kinh tế? + Theo em nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi thành công? - Nhận xét - Chốt ý Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm.HS đọc diễn cảm văn - Đọc diễn cảm toàn - Hướng dẫn đọc đoạn diễn cảm - Cho HS thi đua đọc diễn cảm - Nhận xét khen HS đọc diễn cảm hay *Củng cố, dặn dò: - Cho HS nêu nội dung văn - GD: HS khâm phục nhà kinh doanh Bạch Thái Bưởi - Giao việc LỚP: 4/3 + Nhờ ý chí vươn lên, thất bại khơng nản lòng - Trình bày - Nhận xét - Bổ sung Cá nhân - Cả lớp *Đóng vai - Đọc thầm theo - Luyện đọc số từ cần nhấn giọng đoạn văn cần ngắt nhịp - Thi đua đọc diễn cảm văn - Phát biểu + Ca ngợi Bạch Thái Bưởi người có ý chí nghị lực… - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn BÀI: NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU Tuần: 12 Ngày: 15/11/2016 Tiết: 57 I Mục tiêu: Giúp HS: - Biết cách thực nhân số với hiệu, hiệu với số - Ap dụng nhân số với hiệu, hiệu với số để tính nhẫm, tính nhanh - Tính xác II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: Vở, SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1:HD cách thực phép Cá nhân - Cả lớp nhân số với hiệu hiệu với số - Viết bảng: x ( -5) = x = x( – 5) x – x x – x = 21 – 15 = - Yêu cầu - Nêu nhận xét ( Bằng nhau) - Giá trị biểu thức nào? - Kết luận: x( – 5) = x – x + Hãy phát biểu thành qui tắc nhân số + Khi nhân số với hiệu ta nhân với hiệu số với số bị trừ số trừ trừ kết - Kết luận cho Vậy: a x ( b – c ) = a x b – a x c Hoạt động 2: Luyện tập Cá nhân - Cả lớp HS biết áp dụng nhân số với hiệu để làm tính 6x(9-5)=24 - Bài 1: 6x9-6x5=24 - Cho HS làm - Tìm hiểu đề- tìm cách giải - Nhận xét kết Số trứng có lúc đầu 175 x 40 = 7000 ( quả) -Bài toán đố Số trứng bán 175 x 10 = 1750 ( quả) -Hướng dẫn cách giải Số trứng lại 7000 – 1750 = 5250 ( quả) Đáp số: 5250 (7-5)x3=6 7x3-5x3=6 -Ta nhân số bị trừ số trừ cho số -Bài Tính so sánh giá trị biểu thức trừ hai kết với TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Nhận xét kết * Lưu ý: Khuyến khích HS có cách giải khác * Củng cố, dặn dò: - Tốn thi đua LỚP: 4/3 - nhóm thi đua (7–5)x3 7x3–5x3 - Nhận xét – Tuyên dương - Nêu việc nhà - Giao việc Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 12 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Khoa học BÀI: SƠ ĐỒ VỊNG TUẦN HỒN CỦA NƯỚC TRONG TỰ NHIÊN Ngày: 15/11/2016 Tiết: 23 I Mục tiêu: Giúp HS - Hệ thống hố kiến thức vòng tuần hồn nước tự nhiên - Vẽ trình bày sơ đồ vòng tuần hồn nước tự nhiên *GDBVMT: Bảo vệ nguồn nước thiên nhiên II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, tranh sơ đồ vòng tuần hồn nước - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Vòng tuần hoàn nước tự nhiên - Giới thiệu chi tiết sơ đồ - Yêu cầu HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm - Cả lớp - Quan sát - Nêu chi tiết sơ đồ: Các đám mây, giọt mưa từ đám mây đen rơi xuống, dãy núi, từ núi có dòng suối nhỏ chảy ra, chân núi có xóm làng, có nhà, có cối - Quan sát sơ đồ - Nhận xét - Thảo luận nhóm đơi giải thích bay hơi, - Treo sơ đồ vòng tuần hồn nước ngưng tụ nước - Yêu cầu HS nhận xét bay hơi, +Chỉ vào sơ đồ nói bay hơi, ngưng ngưng tụ nước tụ nước tự nhiên - Nhận xét - Bổ sung Hoạt động 2: Sơ đồ vòng tuần hồn Cá nhân - Cả lớp nước tự nhiên.HS vẽ sơ đồ vòng tuần hồn nước - Đính sơ đồ vòng tuần hồn nước - Quan sát - u cầu HS vẽ - Vẽ sơ đồ vòng tuần hồn nước tự nhiên - Trình bày sản phẩm - Nhận xét - Khen HS vẽ sơ đồ đúng, đầy - Nhận xét đủ - Vài HS đọc mục bạn cần biết - Tổng kết rút học Củng cố, dặn dò: - Trò chơi thi đua - đội thi đua đính vị trí chi tiết vào sơ -GD HS bảo vệ nguồn nước thiên đồ vòng tuần hồn nước nhiên - Nhận xét – Tuyên dương TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Giao việc LỚP: 4/3 - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 12 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Luyện từ câu BÀI: TÍNH TỪ Ngày: 17/11/2016 Tiết: 24 I Mục tiêu: Giúp HS: - Nắm số cách thể mức độ đặc điểm tính chất - Biết dùng từ ngữ biểu thị mức độ đặc điểm tính chất - Thích học TV *HTTTG ĐĐ Hồ CHÍ Minh: Bác Hồ gương phong cách giản dị II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, Vở BT III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Phần nhận xét.HS hiểu ý nghĩa mức độ thể tính từ - Bài tập 1: - Giao việc: Chỉ khác đặc điểm vật miêu tả - Bài tập 2: - Giao việc: Chỉ mức độ thể cách câu cho - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Hoạt động 2: Luyện tập HS vận dụng hiểu biết tính từ để làm tập - Bài 1: - Giao việc: Tìm từ biểu thị mức độ đặc điểm tính chất đoạn văn - Nhận xét - Chốt ý - Bài 2: - Giao việc: Tìm từ miêu tả mức độ khác đặc điểm Đỏ, cao, vui - Bài 3: Đặt câu Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS đọc lại ghi nhớ - Trò chơi “ Trúc xanh” HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm đơi - Cả lớp a/ Trắng b/ Trắng phau c/ Trắng tinh - Các nhóm thảo luận tìm mức độ thể - Ý nghĩa thể mức độ cách a/ Thêm từ vào từ trắng - Rất trắng b/Thêm từ vào từ trắng - Trắng c/ Thêm từ vào từ trắng - Trắng Nhóm - Cá nhân - Cả lớp -Thơm ,xa,,thơm,trắng ,lộng lẫy ,tinh khiết - Thảo luận nhóm đơi tìm từ + Đỏ: đỏ đỏ, đỏ rực… + Cao: cao cao, cao vút… + Vui: vui vui, vui mừng… -Cột cờ sân trường cao chót vót - HS đọc lại ghi nhớ - đội thi đua TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 - đội làm trọng tài - Nhận xét - Tuyên dương - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 11 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Địa lí BÀI: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Ngày: 10/11/2016 Tiết: 11 I Mục tiêu: Giúp HS biết : - Chỉ vị trí đồng Bắc Bộ đồ địa lý Việt Nam - Trình bày số đặc điểm Đồng Bắc Bộ vai trò hệ thống đê ven sông - Dựa vào đồ, tranh, ảnh để tìm kiến thức *GDBVMT: Bảo vệ cảnh đep đất nước - Có ý thức tơn trọng bảo vệ thành lao động người II Chuẩn bị: - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam, hệ thống đê ven sông Hồng - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Đồng lớn miền Bắc HS xác định vị trí Đồng Bắc Bộ - Đính đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - u cầu - Cho HS tìm vị trí đồng Bắc Bộ HOẠT ĐỘNG CỦA HS cá nhân - Cả lớp - Quan sát - Đọc giải tìm kí hiệu đồng - Đọc nội dung SGK - Vài HS lên vị trí Đồng Bắc Bộ - Tìm nêu hình dạng Đồng Bắc Bộ * Lưu ý: Cách theo chu vi đồng + Sơng Hồng sơng Thái Bình + Đồng Bắc Bộ sông bồi + Khá phẳng tiếp tục mởrộng đắp nên? phía biển + Địa hình Đồng Bắc Bộ có đặc điểm gì? Hoạt động 2: Sơng ngòi hệ thống ngăn lũ.HS biết sơng ngòi hệ thống ngăn lũ Đồng Bắc Bộ - Yêu cầu HS đọc nội dung SGK -Giao việc + Tại sông có tên sơng Hồng? + Khi mưa nhiều, nước sơng ngòi, ao hồ nào? + Người dân Đồng Bắc Bộ đắp đê để làm gì? + Hệ thống đê Đồng Bắc Bộ có Nhóm - Cả lớp - HS đọc nội dung SGK - Các nhóm nhận việc thảo luận + Vì mang nhiều phù sa + Dâng cao gây ngập lục + Ngăn lũ lụt + Đắp cao vững chắc, dài hàng nghìn km, TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A đặc điểm gì? + Ngồi việc đắp đê người dân làm để sử dụng sức nước sông cho sản xuất? - Tổng kết rút học Củng cố, dặn dò: - Trò chơi “ Trúc xanh” -GDHS bảo vệ cảnh đẹp thiên nhiên đất nước - Giao việc LỚP: 4/3 cơng trình vĩ đại người dân + Đào nhiều kinh, mương để tưới tiêu trồng, đồng ruộng - Đọc học SGK -2 đội thi đua -Nêu việc nhà + Học + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn BÀI: NHÂN VỚI SỐ CÓ CHỮ SỐ Tuần: 12 Ngày: 17/11/2016 Tiết: 59 I Mục tiêu: Giúp HS biết : - Thực nhân với số có hai chữ số - Tích riêng thứ tích riêng thứ hai phép nhân với số có hai chữ số - Ap dụng phép nhân với số có hai chữ số để giải tốn có liên quan II Chuẩn bị: - GV: SGV, SGK - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: HD phép nhân với số có chữ số.HS biết tính nhân với số có hai chữ số - Ghi bảng phép nhân 36 x 23 - Hướng dẫn HS đặt tính HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Cả lớp 36 x 23 = 36 x ( 20 + 3) = 36 x 20 + 36 x = 720 + 108 = 828 - Giới thiệu 108 tích riêng thứ 72 36 tích riêng thứ hai x 23 - Cho HS đặt tính thực 108 - Viết bảng phép tính 72 32 x 15 ; 86 x 25 828 - Cho HS thực tương tự - Vài HS nêu cách thực phép nhân - Chốt ý Hoạt động 2: Luyện tập thực hành.HS Cá nhân - Cả lớp thực phép nhân với số có hai chữ 86 33 số x 53 x 44 - Bài 1: 258 132 - Nhận xét kết 430 132 - Cho HS nêu cách thực 4558 1452 Số trang 25 loại - Bài 3: 48 x 25 = 200 ( trang ) - Gợi ý Đáp số: 200 trang Củng cố, dặn dò: - Toán thi đua 36 x 25 - Giao việc - đội thi đua tính - Nhận xét - Tuyên dương - Nêu việc nhà TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Chính tả ( nghe viết ) BÀI: NGƯỜI CHIẾN SĨ GIÀU NGHỊ LỰC Tuần: 12 Ngày: 17/11/2016 Tiết: 12 I Mục tiêu: Giúp HS: - Nghe viết tả, trình bày đoạn văn “ Người chiến sĩ giàu nghị lực” - Luyện viết tiếng có âm vần dễ lẫn tr / ch ; ương / ươn - Trình bày tả cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Nghe viết.Viết tả Cá nhân - Cả lớp “ Người chiến sĩ giàu nghị lực ” - Yêu cầu HS đọc đoạn văn viết tả -1 em đọc to, lớp đọc thầm - Phát từ khó - Hướng dẫn luyện viết từ khó - Viết bảng con: trận, bức, triển lãm, trân trọng - Đọc cho HS viết - Viết vào - Đọc tồn lượt - Đổi tập sốt lỗi chéo - Chấm điểm số - Nhận xét chung số lỗi phổ biến Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập.Làm tập tả - Bài 2: - HD HS làm vào VBT a/ Điền tr / ch vào chỗ trống b/ Điền ương / ươn vào chỗ trống - Nhận xét - Chốt ý * Củng cố, dặn dò: - Nhắc nhở HS sai nhiều lỗi - Giao việc Cá nhân - Nhóm a/ Trung Quốc, chín mươi tuôi, trái tim chắn ngang, cười, chết, cháu chắt, truyền nhau, chẳng thể, trời, trái núi, ( chắn ngang, chê cười) - Làm vào VBT b/ vươn lên, chán chường, thương trường, khai trương, đường thuỷ, thịnh vượng - Nêu việc nhà + Viết lại nhiều lần lỗi viết sai + Chuẩn bị tt TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 12 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn BÀI : LUYỆN TẬP Ngày: 18/11/2016 Tiết: 60 I Mục tiêu: Giúp HS củng cố - Thực phép nhân với số có hai chữ số - Ap dụng nhân với số có hai chữ số để giải tốn có liên quan - Tính cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGV, SGK - HS: SGK, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Củng cố phép nhân.HS Cá nhân - Cả lớp thực phép nhân với số có hai chữ số - Đọc yêu cầu - Bài 1: - Lần lượt làm bảng - Cho HS làm bảng 428 - Nhận xét - Sửa sai × 39 3852 1284 16692 - Các lại thực tương tự Hoạt động 2: Tính giá trị biểu thức.HS biết củng cố tính giá trị biểu thức - Bài 2: - Hướng dẫn Cá nhân - Cả lớp - Ví dụ: + Với m = m x 78 = x 78 = 234 - Sửa Hoạt động 3: Giải tốn có lời văn.HS biết Cá nhân – Cả lớp áp dụng nhân với số có hai chữ số để giải tốn có liên quan - Trao đổi tìm hiểu đề cách giải - Bài 3: 24 có số phút - Hướng dẫn 60 x 24 = 1440 ( phút ) Số lần tim người đọc 24 - Nhận xét giải 1440 x 75 = 108 000 ( lần ) Củng cố, dặn dò: - Tốn thi đua: 504 x 15 - nhóm thi đua - Nhận xét - Tuyên dương TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 12 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Khoa học BÀI: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG Ngày: 18/11/2016 Tiết: 24 I Mục tiêu: Giúp HS: - Nêu số ví dụ minh hoạ chứng tỏ nước cần cho sống người, động vật,thực vật - Nêu vai trò nước tự nhiên, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp vui chơi giải trí,trong sinh hoạt * GDBVMT: Có ý thức bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm *GDSDNLTK&HQ: GD hs biết nước cần cho sống người , động vật, thực vật cấn có ý thức tiết kiệm nước II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, tranh - HS: SGK, sưu tầm tranh nước cần cho sống người III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Vai trò nước đời sống người, động vật thực vật - Giao việc - Yêu cầu nhóm thảo luận tranh sưu tầm HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm - Cả lớp Hoạt động 2: Vai trò nước sản xuất nơng nghiệp cơng nghiệp Nhóm đơi - Cá nhân - Cả lớp - Thảo luận nhóm đơi tìm hiểu vai trò nước sản xuất cơng nghiệp, vui chơi, giải trí - Sinh hoạt hàng ngày , vui chơi ,sản xuất nông nghiệp - Vài em đọc mục bạn cần biết + Con người sử dụng nước vào việc gì? - Trình bày tranh sưu tầm nhóm - Thảo luận tìm hiểu vai trò nước đời sống người, động vật thực vật - Trình bày kết thảo luận - Kết luận rút học Củng cố, dặn dò: + Nước có vai trò đời sống người, động vật thực vật nào? - GD: Sử dụng nước hợp lí.Bảo vệ nguồn nước ,không ô nhiễm - Giao việc - Nhận xét tiết học - Nêu việc nhà + Xem lại + Chuẩn bị tt TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 12 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Tập làm văn BÀI : KỂ CHUYỆN ( KT VIẾT ) Ngày: 18/11/2016 LỚP: 4/3 Tiết: 24 I Mục tiêu: Giúp HS : - Thực hành viết văn kể chuyện sau học văn kể chuyện - Bài văn đáp ứng yêu cầu đề bài, có nhân vật, có việc, có cốt truyện - Làm có mở bài, diễn biến, kết thúc, diễn đạt thành câu, lời kể tự nhiên I Chuẩn bị: - GV:Đề kiểm tra HS: SGK, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động chung: Kiểm tra HS viết Cá nhân văn yêu cầu -Để lên bàn - Kiểm tra chuẩn bị HS - Đọc đề - Đính đề lên bảng - Chép đề - Đọc gợi ý - Hướng dẫn - Làm - Theo dõi nhắc nhở HS làm - Thu - Nhận xét kiểm tra *Lưu ý: Cách làm HS Củng cố, dặn dò: - Giao việc - Chuẩn bị tiết sau Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Kĩ thuật BÀI : KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT Tuần: 12 Ngày: 18/11/2016 Tiết: 12: I Mục tiêu: Giúp HS: - Biết cách gấp mép vải khâu đường viền gấp mép vải mũi khâu đột thưa đột mau - Gấp mép vải khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu đột thưa đột mau qui trình kĩ thuật - u thích sản phẩm làm II Chuẩn bị: - GV: Mẫu, dụng cụ, qui trình thực - HS: Dụng cụ, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Thực hành khâu.HS nằm vững qui trình thực hành khâu - Đính qui trình thực - u cầu HS nhắc lại qui trình thực - Cho HS thực hành khâu -Theo dõi giúp đở HS lúng túng * Lưu ý :HS dùng mũi khâu đột thưa hay khâu đột mau Hoạt động 2: Đánh giá kết học tập.HS đánh giá sản phẩm - Đính tiểu phẩm đánh giá lên bảng - Yêu cầu HS dựa vào tiểu phẩm đánh giá để đánh giá sản phẩm bạn - Nhận xét - Đánh giá sản phẩm HS HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Quan sát -Nhắc lại qui trình thao tác gấp mép vải + Bước 1: Gấp mép vải + Bước 2: Khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu đột - Thực cá nhân gấp mép vải khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu đột - Trình bày sản phẩm theo nhóm Nhóm - Cả lớp - Tiêu chí đánh giá + Gấp mép vải, đường gấp mép vải tương đối thẳng, phẳng kĩ thuật + Khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu đột + Mũi khâu tương đối điều, thẳng khơng bị dúm lại + Hồn thành sản phẩm qui định - Dựa vào tiêu chí đánh giá sản phẩm bạn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Khen HS làm sản phẩm đẹp Củng cố, dặn dò: - Trò chơi thi đua “Ai nhanh hơn” -GDHS vệ sinh sau thực hành - Giao việc LỚP: 4/3 - nhóm thi đua thực “Khâu viền đường gấp mép vải - Nhận xét - Tuyên dương - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn BGH DUYỆT TRƯỞNG KHỐI DUYỆT ... VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Đạo đức BÀI: HIẾU THẢO VỚI ƠNG BÀ CHA MẸ Tuần: 12 Ngày: 14/11 /2016 Tiết: 12 I Mục tiêu: Giúp HS: - Hiểu công lao sinh thành, dạy dỗ ông bà cha mẹ bổn phận cháu... viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 12 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Lịch sử BÀI: CHÙA THỜI LÝ Ngày: 16/11 /2016 Tiết: 12 I Mục tiêu: Giúp HS biết: - Đến thời Lý đạo phật phát... VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Kể chuyện BÀI: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC Tuần: 12 Ngày: 16/11 /2016 Tiết: 12 I Mục tiêu: Giúp HS: - Kể câu chuyện nghe, đọc có cốt chuyện người có nghị lực,
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 12 2016 2017 , TUAN 12 2016 2017 , III. Các hoạt động dạy - học:, I. Mục tiêu: Giúp HS:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn