TUẦN 7 2016 2017

38 69 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:04

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn BÀI 31: LUYỆN TẬP ngày: 10/10/2016 Tiết: 30 I Mục tiêu: - Giúp HS: - Kĩ thực phép cộng, phép trừ biết thử lạiphép cộng, phép trừ - Giải tốn có lời văn tìm thành phần chưa biết phép cộng trừ -Tính tốn xác ,cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, Vở III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Luyện tập phép cộng Cá nhân - Cả lớp * MT: HS biết cách đặt tính thứ tự tính, cách thử lại phép cộng - Ghi bảng lớp: 2416 2416 + 5164 + 5164 7580 - Cho HS nêu cách đặt tính thứ tự tính + Lấy tổng trừ số hạng thứ - Cho HS thực bảng + Lấy tổng trừ số hạng thứ hai - Cho HS phát biểu cách thử phép cộng 7580 7580 - Cho HS nêu cách thử SGK + 2416 + 5164 5164 2416 - Cho HS thực 1a 35462 62981 - Các lại làm tương tự + 27519 + 35462 * Lưu ý: Nêu lại cách thử phép cộng 62981 27519 Hoạt động 2: Luyện tập phép trừ * MT: Làm phép trừ - Ghi bảng: 6839 - 482 - Cho HS nêu cách đặt tính thứ tự tính Cá nhân - Cả lớp 6839 - 482 6357 Hoạt động 3: Tìm x cá nhân * MT: Biết cách tìm thành phần chưa biết - Bài 3: x = 4848 -262 =4586 ,x=4242 * Củng cố, dặn dò: 6357 + 482 6839 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 - Giao tập Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Đạo đức BÀI 7: TIẾT KIỆM TIỀN CỦA ngày: 10/10/2016 Tiết:7 I Mục tiêu: - Giúp HS có khả năng: - Nhận thức cần phải tiết kiệm nào? Vì phải tiết kiệm tiền * GDBVMT: Biết tiết kiệm tiền của: sách vở, đồ dùng, đồ chơi sinh hoạt hàng ngày * SDNLTK&HQ: Biết sử dụng tiết kiệm nguồn lượng như: điện, nước, xăng dầu, than đá, gas,… tiết kiệm tiền cua cho thân, gia đình đất nước *KNS: Biết đồng tình, ủng hộ hành vi, việc làm tiết kiệm Khơng đồng tình với hành vi,việc làm lãng phí tiền * ĐĐHCM: Giáo dục hs đức tính tiết kiệm theo gương Bác Hồ II Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ ghi thông tin - HS: SGK, bìa xanh, đỏ, vàng III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin * MT: HS hiểu thông tin - Gọi HS đọc thông tin - Giao việc HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Nhóm - Các nhóm thảo luận thơng tin - Trình bày Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến, thái độ * MT: HS biết cách bày tỏ ý kiến - Gọi HS nêu ý kiến - Yêu cầu HS bày tỏ ý kiến, giải thích lí chọn - Nhận xét cách giải thích đúng, hợp lí Cá nhân - Cả lớp - Dùng thẻ màu để bày tỏ ý kiến: + a , b: Sai + c , d: Đúng - Lần lượt HS giải thích lí chọn câu đúng, sai Hoạt động 3: Việc nên làm, không nên làm * MT: HS nêu việc nên làm, không nên làm thực tiết kiệm tiền - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Chia nhóm - Giao việc * Lưu ý: Tiết kiệm tiền trách nhiệm bổn phận Nhóm - Cả lóp - Thảo luận nhóm, ghi ý kiến thành cột PHT * Củng cố, dặn dò: - Tự nêu việc nhà Việc nên làm Việc không nên làm + không mua thứ + Không xé làm không cần thiết đồ chơi + Sử dụng hết hàng, trang TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ + Em thực tiết kiệm ntn? LỚP: 4/3 + Thực tiết kiệm học + Chuẩn bị tt - Giáo dục: + Có ý thức tiết kiệm tiền của, nguồn + Phải thực tiết kiệm, sách vở, lượn điện, nước, xăng dầu, than đá, gas,… đồ dùng học tập lượng đời sống ngày Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Tập đọc BÀI 13: TRUNG THU ĐỘC LẬP Tuần: ngày: 10/10/2016 Tiết: 13 I Mục tiêu: - Giúp HS: - Đọc trơn toàn , biết đọc diễn cảm văn thể tình yêu mến thiếu nhi hi vọngcủa anh chiến sĩ tương lai tốt đẹp đất nước , thiếu nhi - Hiểu ý nghĩa : Tình thương yêu em nhỏ ước mơ anh chiến sĩ tương lai tốt đẹp đất nước , thiếu nhi Hiểu nghĩa từ khó - u q q hương đất nuớc *KNS: Đảm nhận trách nhiệm: Xác định nhiệm vụ thân II Chuẩn bị: - GV: Tranh minh họa đọc, bảng phụ ghi đoạn cần luyện đọc - HS: SGK, đọc trước nhà III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Luyện đọc * MT: HS đọc trôi chảy đọc - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn - Luyện đọc từ khó - Cho HS đọc giải giải nghĩa từ - Đọc diễn cảm đọc HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Cả lớp Đọc - HS giỏi đọc - Lớp đọc thầm - Chia đoạn: 1/ Năm dòng đầu 2/ Tiếp theo vui tươi 3/ Còn lại - Đọc đoạn nối tiếp nhóm - Tìm từ khó đọc, khó hiểu ghi thẻ từ - Cá nhân, nhóm : man mác, vằng vặc, trăng ngà - Nối tiếp đọc giải - Giải nghĩa từ - Luyện đọc nhiều hình thức Nhóm Hoạt động 2: Tìm hiểu * MT: HS hiểu nội dung - Yêu cầu nhóm nhận câu hỏi thảo luận 1/ Anh chiến sĩ nghĩ tới trung thu em ( Anh đứng gác trại đêm trung thu ) điểm ? 2/ Trung thu độc lập có đẹp? ( Trăng ngàn gió núi bao la , soi sáng xuống nước VN độc lập ) 3/ Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước ( Đẹp đêmđẻ , giàu có ) trăng tương lai sao? 4/ Vẽ đẹp có khác so với trung thu ( nước đại hóa , giàu có ) độc lập? Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm Cá nhân - Cả lớp * MT: HS đọc diễn cảm - Lắng nghe cảm nhận TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Đọc diễn cảm - Hướng dẫn đọc * Lưu ý : HS yếu đọc đoạn ngắn * Củng cố, dặn dò: - Bài văn cho thấy tình cảm anh chiến sĩ với em ? - Giáo dục hs biết bảo vệ quê huơng đất nuớc tươi đẹp LỚP: 4/3 - Cá nhân - Lớp - Đôi bạn - Thi đọc diễn cảm - Nhận xét - Phát biểu + Rất yêu thương - Nêu việc nhà + Về nhà đọc nhiều lần trả lời câu hỏi + Xem trước tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY MƠN: TỐN; BÀI 32: BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ ngày: 11/10/2016 Tiết: 30 Tuần: I Mục tiêu: - Nhận biết biểu thức đơn giản có chứa hai chữ - Biết cách tính giá trị số biểu thức đơn giản có chứa hai chữ - Tính tốn can thận xác II Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ vẽ sẵn ví dụ SGK - HS: SGK, Vở III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Biểu thức có chứa hai chữ * MT: HS nhận biết biểu thức có chứa hai chữ - Nêu ví dụ bảng phụ HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Nhóm đơi - Cả lớp - Chú ý - Nhận xét chỗ số cá anh câu em hai anh em - Thảo luận nhóm đơi - Giao việc - Viết số chữ thích hợp vào - Gọi HS nêu - Ghi vào bảng chỗ chấm - Lần lượt nêu số cá anh câu, em câu - Cả hai anh em câu a+b cá - Nhận xét: a+b biểu thức có chứa hai chữ Hoạt động 2: Giá trị biểu thức có chứa * Cá nhân - Cả lớp hai chữ * MT: HS nêu giá trị biểu thức - Nêu giá trị biểu thức a+b = 3+2 = có chứa hai chữ - giá trị số biểu thức có chứa hai chữ a+ - Cho HS nêu SGK - Nếu a = ; b = a+b = 4+0 = - Nếu a = ; b = a+b =? - - gọi gì? - Mỗi lần thay chữ số ta tính giá trị - Tương tự cho HS nêu trường hợp biểu thức a+b lại - Gọi HS nêu nhận xét trường hợp vừa nêu Hoạt động 3: Thực hành * Cá nhân - Cả lớp * MT: HS tính giá trị số biểu thức - Thực vào thẻ từ -Đính bảng nhóm - Bài 1: a/ Nếu c = 10 ; d = 25 c+d = 10+25 = 35 - Cho HS làm thẻ từ b/ c+d = 60 cm -Nhận xét TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A * Lưu ý: Cách ghi - Bài 2: a a= 32 b = 20 b a = 45 b = 36 - Bài 3: - Cho HS làm vào * Củng cố, dặn dò: - Tốn thi đua: Tính giá trị biểu thức a+b ( a = 300 ; b = 800) - Giao việc LỚP: 4/3 - Làm bảng a 12 b - Nêu yêu cầu - Làm vào a x b = 28 x = 112 a : b = 28 : = - nhóm thi đua - a = 300 ; b = 800 a + b = 1100 - Tự nêu việc nhà + Xem lại BT vừa làm + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Khoa học BÀI 14: PHỊNG BỆNH BÉO PHÌ ngày: 11/10/2016 LỚP: 4/3 Tiết: 13 I Mục tiêu: - Giúp HS biết : - Nhận biết dấu hiệu tác hại bệnh béo phì *GDKNS: Thay đổi thói quen ăn uống để phòng bệnh béo phì - Có ý thức phòng tránh bệnh béo phì II Chuẩn bị: - GV: PHT Tranh người béo phì, người vừa phải, người béo phì - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Dấu hiệu tác hại bệnh Nhóm đơi - Cả lớp béo phì * MT: HS biết dấu hiệu tác hại bệnh béo phì - Thảo luận nhóm đơi tìm đáp án - Phát PHT - Thứ tự: - Yêu cầu HS thảo luận cặp đơi hồn thành 1: a, c, d phiếu 2: b 3: a * Lưu ý: Béo phì bệnh Hoạt động 2: Nguyên nhân cách phòng Nhóm - Cả lớp bệnh béo phì * Ngun nhân: * MT: HS hiểu nguyên nhân cách + Ăn nhiều chất dinh dưỡng phòng bệnh béo phì + Lười vận động - Giao việc cho nhóm * Cách phòng: + Ăn uống hợp lí + Thường xuyên vận động * Lưu ý: Nguyên nhân bệnh béo phì + Điều chỉnh chế độ ăn uống rối loạn nội tiết + Đi bệnh viện khám bệnh + Năng vận động, thương xuyên tập thể dục Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ Cá nhân - Nhóm đôi * MT: HS bày tỏ việc làm tình cụ thể - Thảo luận nhóm đơi tình - Đính tình lên bảng - Vài HS trình bày - Yêu cầu HS trình bày làm gì? * Chẳng hạn: +Em bé nhà em có dấu hiệu béo phì thích ăn thịt uống sữa, em TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A làm gì? + * Củng cố, dặn dò: - Hãy nêu nguyên nhân gây bệnh béo phì? - Giáo dục: Ăn uống điều độ, hợp lí vận động người gia đìnhcó ý thức phòng bệnh LỚP: 4/3 - Phát biểu - Lắng nghe - Nêu việc nhà + Học + Thực ăn uống có điều độ Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 +Tập viết hoa danh từ riêng tỉnh, thành phố nước Việt Nam Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Địa lí ; BÀI 7: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN Tuần: ngày: 13/10/2016 Tiết: I Mục tiêu: - Biết Tây Nguyên có nhiều dân tộc sinh sống(Gia- rai,Ê- đê,Ba-na,Kinh,….)nhưng lại lạ nơi thưa dân nước ta - Sử dụng hình ảnh để mơ tả trang phục số dân tộc Tây Ng:Trang phục truyền Thống nam dóng khó xanh Nữ quấn váy - Yêu quý dân tộc Tây Nguyên có ý tơn trọng truyền thống văn hóa dân tộc II Chuẩn bị: - GV: Tranh ảnh nhà buôn làng lễ hội, trang phục, loại nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên - HS: SGK, sưu tầm tranh ảnh dân tộc Tây Nguyên III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Dân tộc Tây Nguyên * Cá nhân - Nhóm đơi * MT: HS biết Tây Nguyên có nhiều dân tộc chung sống - Yêu cầu HS đọc mục I trả lời câu hỏi - Thảo luận nhóm đơi trả lời câu hỏi 1/ Kể tên số dân tộc Tây Nguyên? - Gia-ray, Ê-đê, Ba Na, Xơ Đăng, Mông, 2/ Trong dân tộc có đặc điểm riêng biệt? - Tiếng nói, tập hốn, sinh hoạt 3/ Để Tây Nguyên ngày giàu đẹp Nhà nước dân tộc - Chung sức xây dựng làm gì? * Lưu ý: Tuy Tây Nguyên có nhiều dân tộc chung sống nơi thưa dân nước ta Hoạt động 2: Nhà rơng Tây Ngun * Nhóm - Cả lớp * MT: HS nhà rông Tây Nguyên 1/ Mỗi bn Tây Ngun thường có - Nhà rơng ngơi nhà đặc biệt? - Nhà rơng dân tộc có nét hình 2/ Mơ tả nhà rông? dáng riêng…………… 3/ Sự to, đẹp nhà rông biểu cho -Sự to, đẹp nhà rông biểu giàu có, thịnh điều gì? vượng Hoạt động 3: Trang phục lễ hội * Nhóm - Cả lớp * MT: HS trình bày trang phục lễ - Các hội nhóm Tây dựa vào SGK nhận xét trang phục Nguyên lễ hội Tây Nguyên 1/ Lễ hội Tây Nguyên thường tổ chức vào mùa nào? 2/ Kể tên số lễ hội Tây Nguyên? 1/ Lễ hội Tây Nguyên thường tổ chức vào TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A 3/ Họ thường làm lễ hội? 4/ Họ sử dụng nhạc cụ nào? - Nhận xét - Chốt ý LỚP: 4/3 mùa xuân hay sau vụ thu 2/ lễ hội còng chiêng, đua voi, đâm trâu, 3/ Họ thường múa hát, uống rượu 4/ Họ sử dụng nhạc cụ đàn tơ rưng - Kết luận: Ở dân tộc có cách trang phục khác * Củng cố, dặn dò: - Qua học em biết dân tộc - Vài hs nêu ý kiến Tây Nguyên? + Nhà rơng dân tộc có nét hình dáng riêng…………… +Sự to, đẹp nhà rơng biểu giàu có, thịnh vượng + Mỗi dân tộc có cách trang phục khác - Giáo dục: Yêu đất nước - Giao việc -Nêu việc nhà + Học + Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn Bài 34: BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ Tuần: ngày: 13/10/2016 Tiết: 34 I Mục tiêu: - Giúp HS biết : - Nhận biết số biểu thức đơn giản có chứa ba chữ - Biết tính giá trị số biểu thức đơn giản có chứa ba chữ - Biết tính xác, nhanh II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, bảng phụ ghi SGK chưa điền - HS: SGK, Vở III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Biểu thức có chứa ba chữ * MT: HS biết biểu thức có chứa ba chữ - Cho ví dụ cá An 2, Bình 3, Cường - Yêu cầu HS tính số cá người - Cho HS thảo luận nhóm tự cho ví dụ kết - Đặt số cá người a, b, c số cá người tính ? - Vậy a + b + c gọi ? Hoạt động 2: Giá trị biểu thức * MT: HS biết cách tính giá trị biểu thức có chứa chữ - Yêu cầu HS làm nháp , dãy ví dụ - Yêu cầu HS nhận xét giá trị biểu thức thay chữ số Hoạt động 3: Thực hành * MT: HS tính giá trị biểu thức có chứa chữ - Bài 1: - Cho HS yếu làm a, lại làm b - Bài 2: - 2a/ HS yếu - 2b/ Các em khác làm vào thẻ - Đính đáp án cho HS sửa HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm - Cả lớp - Quan sát bảng phụ - Đọc cột ngang, dọc (1 em) + + = - Các nhóm thảo luận cho ví dụvà kết vào bảng AN BÌNH CƯỜNG Cả người a b c 5+1+0 1+0+2 a+b+c - Nhận xét : a + b + c biểu thức có chứa chữ Dãy bàn - Cả lớp 1/ a= 2, b = 3, c = a+b+c = 2+3+4 = 2/ a = 5,b = 1, c = a+b+c = 5+1+0 = 3/ a = 1,b = 0, c = a+b+c = 1+0+2 = - Mỗi lần thay chữ số ta tính giá trị số biểu thức Cá nhân - Cả lớp a/5+7+10 = 22 a/9x5x2= 90 b/12+15+9 = 36 b/ 15x0x37=0 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A * Củng cố, dặn dò: - Tốn thi đua - Giao việc LỚP: 4/3 - HS tham gia thi đua - nhóm thi đua c = 10 , d = 15 , e = c + d + e = 10 + 15 + = 30 - Tự nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Chính tả Bài: GÀ TRỐNG VÀ CÁO ngày: 13/10/2016 Tiết: I Mục tiêu: Giúp HS: - Nhớ , viết lại xác ,trình bày đoạn thơ“ Gà Trống Cáo ” - Viết tả tiếng bắt đầu tr / ch có vần ươn / ương để điền vào chỗ trống hợp với nghĩa cho -Trình bày tả đẹp II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV Bảng phụ ghi BT2 Tranh Gà Trống Cáo - HS: SGK, Vở III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nhớ-viết tả Cá nhân - Cả lớp * MT: HS viết tả, trình bày đoạn thơ - Gọi HS đọc yêu cầu đề - HS đọc - Gọi HS đọc thuộc lòng đoạn thơ cần viết - Vài em đọc thuộc lòng -Cả lớp đọc đồng - Cho HS nêu từ khó viết - Tìm từ khó viết - Luyện viết từ khó - Luyện viết bảng con: Loan tin, quắp đi, khối chí, gian dối - Hướng dẫn HS trình bày thơ câu chữ- chữ - Cho HS viết vào - Nhớ viết vào từ: - Chấm vài Nghe lời Cáo đến hết - Kiểm tra theo cặp đôi Hoạt động 2: Làm tập tả * MT: HS làm tập - Cho HS đọc yêu cầu tập - Cho HS thảo luận nhóm - Bài 3: - Cho HS thảo luận cặp đôi ghi bảng * Củng cố, dặn dò: - Nhận xét cách trình bày lỗi sai phổ biến HS Cá nhân - Nhóm - Thứ tự điền : a / trí , chất, trong, chế, chinh, trụ, chủ b / ngưỡng, lượn , vườn , hương , dương, tương , thường , cường a/ Ý chí b/ Trí tuệ c/ vươn lên, tưởng tượng TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Giao việc LỚP: 4/3 - Tự nêu việc nhà + Viết lại lỗi sai nhiều lần +Xem trước tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY MƠN: TỐN ; BÀI 35: TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG Tuần: ngày: 14/10/2016 Tiết: 35 I Mục tiêu: - Biết tính chất kết hợp phép cộng - Bước đầu sử dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp phép cộng thực hành tính - Tính tốn cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, Bảng phụ kẻ SGK - HS: SGK, vơ III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Tính chất kết hợp phép cộng * MT: HS biết tính chất kết hợp phép cộng - Cho HS nêu giá trị số biểu thức ( a+b) +c a+( b+c) - Tương tự cho HS tính vớ giá trị a = 35 ; b = 15 ; c = 20 a = 28 ; b = 49 ; c = 51 - Hướng dẫn HS diễn đạt lời HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân - Cả lớp - Tính giá trị biểu thức : a=5;b=4;c=6 ( a+b )+c = ( 5+4 )+ =15 a+( b+c ) = +( 4+6 ) = 15 - Lần lượt tính điền vào bảng = 70 ; = 128 - Khi cộng tổng số với số thứ ba ta cộng số thứ với tổng số thứ hai vàsố thứ ba Hoạt động 2: Thực hành * Cá nhân - Cả lớp * MT: HS tính phép cộng dựa vào - Nối tiếp nêu kết cách tính tính chất kết hợp thuận tiện - Bài 1: -4367 +700 =5067;4400+2400=6800 * Lưu ý: Chọn số cộng lại cho tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn để tính - Tóm tắt đề - Bài 2: Ngày đầu : 75 500 000 - Yêu cầu HS tóm tắt đề Ngày thứ hai: 86 950 000 - Cho HS trao đổi cách giải Ngày thứ ba: 14 500 000 Cả ngày: đồng ? Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận đượclà 75500000 + 86950000 + 14500000 = 176 950 000 đồng Đáp số : 176 950 000 đồng * Củng cố, dặn dò: - Hãy nêu tính chất kết hợp phép cộng? - Vài hs nêu - Toán thi đua 467 + 999 + 9533 - HS tham gia thi đua TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Gọi nêu việc LỚP: 4/3 - Tự nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Khoa học BÀI 14: PHỊNG MỘT SỐ BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TIÊU HĨA Tuần: ngày: 14/10/2016 Tiết: 14 I Mục tiêu: - Kể tên số bệnh lây qua đường tiêu hóa:Tiêu chảy,Tả,lị…… - Nêu nguyên nhân gây ra1 số bệnh hay lây qua đường tiêu hóa:uồng nước lả, ăn khơng hợp vệ sinh ,dùng thức ăn thiu *GDKNS: - Có trách nhiệm giữ vệ sinh phòng bệnh thân - Thực giữ vệ sinh ăn uống để phòng bệnh * BVMT: Con người cần đến thức ăn, nước uống, khơng khí từ mơi trường; BVMT nhằm giúp người tránh số bệnh đường tiêu hóa II Chuẩn bị: - GV: SGV - SGK - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Tác hại bệnh lây qua đường tiêu hóa * MT: HS nêu tác hại bệnh lây qua đường tiêu hóa -Cho HS thảo luận nhóm đơi: Nêu cảm giác đau bụng, tiêu chảy .và số tác hại bệnh Hoạt động 2: Ngun nhân cách phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa * MT: HS nêu nguyên nhân cách phòng bệnh hay lây qua đường tiêu hóa - Yêu cầu HS quan sát tranh 30, 31 SGK - Giao việc 1/ Nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy ? HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Nhóm đôi - Cả lớp + Khi đau bụng, tiêu chảy cảm thấy khó chịu, mệt, khát nước + * Nhóm - Cả lớp - Các nhóm trình bày mạng ý nghĩa 1/ Nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy: + Ăn uống không hợp vệ sinh + Môi trường xung quanh bẩn + Tay chân bẩn + 2/ Cần làm để phòng bệnh lây qua đường 2/ Cần làm để phòng bệnh lây qua tiêu hóa? đường tiêu hóa? + Ăn uống hợp vệ sinh + Rửa chân tay + Hoạt động 3: Thi vẽ tranh * Nhóm - Cả lớp TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 * MT: HS vẽ tranh với nội dung tuyên truyền cách đề phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa - Yêu cầu nhóm chọn nội dung để vẽ - Các nhóm chọn nội dung để vẽ + Giữ vệ sinh ăn uống + Giữ vệ sinh cá nhân + Giữ vệ sinh môi trường - Nhận xét - Tuyên dương - Thi đua vẽ tranh * Lưu ý: Mỗi thành viên tham gia - Các nhóm trình bày ý tưởng nhóm - Lớp nhận xét * Củng cố, dặn dò: - Vài HS đọc ghi nhớ - Gọi HS đọc mục bạn cần biết - Vài HS phát biểu + Qua học hơm em học tập điều gì? - GD: Nguồn nước nguyên nhân gây - Nêu việc nhà bệnh cho đường tiêu hóa Giữ vệ sinh để phòng bệnh - Giao việc Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: tập làm văn BÀI 14: LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN Tuần: ngày: 14/10/2016 Tiết: 14 I Mục tiêu: - Bước đầu làm quen với thao tác phát triển câu chuyện dựa theo trí tưởng tượng - Biết xếp việc theo trình tự thời gian - u thích học mơn tiếng việt *KNS: Tư sáng tạo, phân tích phán đoán: Thể tự tin: Hợp tác II Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ ghi đề dàn ý gợi ý kể chuyện - HS: SGK, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Trò chơi :Đốn xem ?( tranh bà tiên ) *Hoạt động 1: Tìm hiểu - Cho HS đọc đề gợi ý để HS nắm đề - Yêu cầu HS đọc từ quan trọng, gạch chân - Cho HS đọc gợi ý 1/ Em mơ ước gặp bà tiên hồng cảnh ? Vì bà tiên cho ba diều ước? 2/ Em thực diều ước nào? 3/ Em nghĩ thức giấc? *Hoạt động 2: Thực hành HS viết câu chuyện theo yêu cầu đề - Cho HS dựa vào gợi ý SGK - Cho HS kể chuyện nhóm -Cho HS kể trước lớp - Nhận xét - Làm vào - Nhận xét khen HS viết câu , điều ước theo HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Cả lớp chơi - HS điều khiển trò chơi + Dọc câu gợi ý + HS khác đoán xem tranh vẽ * Cá nhân - Cả lớp - Nêu từ quan trọng - Giấc mơ, bà tiên cho điều ước, trình tự thời gian 1/ Một buổi trưa hè,em mót bơng lúa rơi cánh đồng bổng thấy trước mặt mọt bà tiên tóc bạc phơi Thấy em mồi hôi nhễ nhại,bà dịu dàng bảo: - Giữa nắng chang chang mà không đội mũ bị cảm đấy! Vì cháu mót lúa trưa này? 2/ Em khơng dùng phí điều ước nào…… 3/ Em vui thức giấc.Thật tiếc giấc mơ * Cá nhân Cả - lớp -Kể nhóm -Cử đại diện lên kể trước lớp -Nhận xét – bổ sung - Làm cá nhân - Vài em đọc làm TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A thứ tự * Lưu ý: Các điều ước phải xếp theo trình tự thời gian hơp lí * Củng cố, dặn dò: - Khi kể chuyện cần xếp việc nào? -Khi sân trường ,lớp học dơ ,có rác em ước điều ? - Chuẩn bị em câu chuyện nghe, đọc xếp theo trình tự thời gian LỚP: 4/3 - Phát biểu ( Hợp lí theo trình tự thời gian , việc xảy trước kể trước, xảy sau kể sau ) -Ước sân trường -Quét dọn vệ sinh cho - Tự nêu việc nhà + Xem lại viết , viết lại cho hoàn chỉnh + Xem trước : Luyện tập phát triển câu chuyện Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: KĨ THUẬT; BÀI 7: KHÂU ĐỘT THƯA ngày: 14/10/2016 Tiết: I Mục tiêu: - Biết cách khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường - Khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường.Các mũi khâu chưa Đường Khâu bị dúm - Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: Qui trình thực hiện, mẫu khâu, đồ dùng cắt may - HS: Dụng cụ khâ thêu III Các hoạt động dạy - học: : HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Quan sát nhận xét mẫu * MT: HS quan sát nêu nhận xét mẫu thêu - Giới thiệu mẫu khâu đột thưa - Yêu cầu HS quan sát nêu nhận xét -Cho HS đọc ghi nhớ * Lưu ý: Sau mũi khâu rút lần không đươc khâu nhiều mũi rút Hoạt động 2: Thao tác khâu * MT: HS trình bày thao tác khâu đột thưa - Đính quy trình thực - u cầu HSquan sát - nhận xét - Yêu cầu HS quan sát H SGK đọc mục - Hướng dẫn thao tác khâu -Làm mẫu - Yêu cầu HS thực cách kết thúc đường khâu Hoạt động 3: Thực hành * MT: HS thực khâu đột thưa - Cho HS nêu lại quy trình thực khâu đo * Lưu ý: Giúp đỡ HS yếu Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá sản phẩm HS HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân - Cả lớp - Quan sát mẫu - Nêu nhận xét + Mặt phải đường khâu mũi khâu cách + Mặt trái đường khâu - HS đọc ghi nhớ SGK * Cá nhân - Cả lớp - Quan sát quy trình - Nêu nhận xét bước + Vuốt thẳng mặt vải + Vạch dấu đường thẳng + Chấm điểm cách + - HS đọc to mục - Cả lớp theo dõi + 3a/ Bắt đầu khâu + 3b/ Khâu mũi thứ + 3c/ Khâu mũi thứ hai + 3d/ Khâu mũi - Cá nhân - Quan sát cách thực - Vài HS thực * Cá nhân - Làm việc cá nhân TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A * MT: HS nhận xét - đánh giá sản phẩm bạn - Đính tiêu chuẩn đánh giá - Cho HS nhận xét đánh giá sản phẩm - Nhận xét - Tuyên dương HS thực tốt * Củng cố, dặn dò: - Nhận xét chuẩn bị, tinh thần, thái độ học tập HS LỚP: 4/3 - Trình bày sản phẩm vào - Trưng bày sản phẩm theo nhóm * Nhóm - Cả lớp - Quan sát sản phẩm nhóm, chọn sản phẩm đẹp đính bảng lớp - Nhận xét - Đánh giá sản phẩm - Chọn sản phẩm hoàn thành tốt - Lắng nghe - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỞNG KHỐI DUYỆT ... + 379 = 8 47 - Bài 1: 379 + 468 = ? -Cho HS nêu miệng b/ 9385 c/ 4344 - Bài 2: a/ 48 + 12 = 12+48 - Cho HS làm vào 65 + 295 = 295 + 65 * Lưu ý: Áp dụng tính chất để điền số 177 + 89 = 89 + 177 ... kết hợp thuận tiện - Bài 1: -43 67 +70 0 =50 67; 4400+2400=6800 * Lưu ý: Chọn số cộng lại cho tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn để tính - Tóm tắt đề - Bài 2: Ngày đầu : 75 500 000 - Yêu cầu HS tóm tắt... kiệm nhận đượclà 75 500000 + 86950000 + 14500000 = 176 950 000 đồng Đáp số : 176 950 000 đồng * Củng cố, dặn dò: - Hãy nêu tính chất kết hợp phép cộng? - Vài hs nêu - Toán thi đua 4 67 + 999 + 9533
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 7 2016 2017 , TUẦN 7 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn