TUẦN 3 2016 2017

38 22 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:04

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn BÀI 11: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (tt) Tuần: Ngày 12/09/2016 Tiết: 11 I Mục tiêu - Biết đọc, viết số đến lớp triệu - Củng cố hàng, lớp học - Củng cố toán sử dụng bảng thống kê số liệu - Tính toan xac can thận II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, bảng phụ kẻ hàng lớp - HS: SGK , Vở III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS  Khởi động: Bài cũ: Triệu lớp triệu - GV nêu yêu cầu kiểm tra - GV nhận xét Bài mới: - HS thực - HS nhận xét Hoạt động1 : HS đọc, viết số đến *HT: Cả lớp - cá nhân lớp triệu - Viết bảng: số 342 157 413 + 413: lớp đơn vị - Yêu cầu HS đọc nêu cách đọc + 157: lớp nghìn + 342: lớp triệu - Nhận xét - chốt lại cách tách lớp để đọc - Lần lượt đọc số theo yêu cầu - Viết tiếp tục vài số: 30 000 007; 005 GV + Ba mươi triệu 012 cho HS đọc + Ba triệu Hoạt động 2: HS đọc, viết số *HT: Cá nhân – lớp – nhóm đến lớp triệu - Bài : + Lần lượt nối tiếp đọc tên + Yêu cầu HS đọc, viết số hàng lớp - viết lại số vào bảng * Lưu ý: Đọc tên lớp - Bài : Đọc số - Hướng dẫn cách thực * Lưu ý: Mỗi lớp có chữ số - Bài : + Gợi ý -Bảy triệu ba trăm muời hai nghìn tm trăm ba muơi sáu - Năm muơi bảy triệu sáu trăm linh hai nghìn năm trăm muời …… 10 250 214; 253 564 888…… TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ *.Củng cố -dặn dò : - Nêu qui tắc đọc số? - Trò chơi thi đua viết số + Hướng dẫn cách thực - HS nêu -Các nhóm thi đua viết số vào thẻ từ: 315 700 806 - Nhận xét - tuyên dương - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Đạo đức Bài: VƯỢT KHĨ TRONG HỌC TẬP Tuần: Ngày 12/09/2016 Tiết: I Mục tiêu: - Nhận thức được: người gặp khó khăn sống học tập Cần phải có tâm tìm cách vượt qua khó khăn - Biết xác định khó khăn học tập thân cách khắc phục - Quý trọng học tập gương biết vượt khó sống *GDKNS : Có quyền bày tỏ ý kiến với người lớn Quý trọng học tập gương biết vượt khó học tập II Chuẩn bị : - GV:SGK, SGV, tranh SGK phóng to - HS : SGK III Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động 1: HS hiểu câu chuyện - Yêu cầu HS đọc câu chuyện " Một HS nghèo vượt khó " - Yêu cầu - Nhận xét chốt ý + Thảo cố gắng khắc phục khó khăn học tập có tác dụng gì? - Kết luận Hoạt động 2: HS làm PHT theo yêu cầu - Phát PHT +Hướng dẫn - yêu cầu HS hoàn thành PBT Hoạt động 3: HS nêu việc khó học tập - Yêu cầu HS nêu với bạn , khó khăn cách giải cho bạn bên cạnh nghe - Nhận xét - khen HS vượt khó để học tốt + Thế vượt khó học tập? + Vượt khó học tập có lợi gì? Hoạt động học * HT: cá nhân, nhóm đơi 1/ Thảo gặp khó khăn, nhà nghèo, bố mẹ ln đau yếu 2/ Thảo cố gắng đến trường, vừahọc, 3/ Thảo học tốt, đạt kết cao, -giup cho tương lai sau *HT: Cá nhân + Đánh dấu "+" vào cách giải tốt + Đánh dấu "-"vào cách giải chưa tốt dấu+ : a, c, g, h, k dấu - :b, d, e, i *HT: Nhóm đơi +Nhận xét cách giải bạn - Phát biểu - Vài HS đọc ghi nhớ TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN - Kết luận:( ghi nhớ SGK) * Củng cố - dặn dò: - GD: HS biết quý trọng học tập gương vượt khó - Giao việc nhà LỚP:; 4/ - Nhận xét tiết học - Xem lại bài, tìm câu chuyện, chuyện kể gương vượt khó bạn HS Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN Tuần: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Tập đọc BÀI 5: THƯ THĂM BẠN Ngày 12/09/2016 LỚP:; 4/ Tiết: I Mục tiêu : - Biết đọc thư lưu loát, giọng đọc thể thông cảm với người bạn bất hạnh - Hiểu tình cảm người viết thư: thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn bạn - Nắm tác dụng phần mở đầu phần kết thúc thư *GD BVMT:Trồng nhiều xanh để BVMT chống thiên tai * GD KNS: - Ứng xử lịch giao tiếp - Thể cảm thông - Xác định giá trị - Tư sáng tạo - Thích viết thư để chia sẻ buồn vui bạn II Chuẩn bị : - GV:Tranh minh họa đọc,tranh ảnh cảnh cứu đồng bào lũ - HS: SGK III Các hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động : HS đọc trôi chảy thư -Yêu cầu -Luyện phát âm cho HS +Theo dõi sửa cách phát âm -Phát thẻ từ , thẻ nghĩa: Từ Nghĩa Xả thân………………khơng tiếc thân ………………………………………… …………………………… *Lưu ý :Cách phát âm HS dân tộc, tốc độ đọc HS yếu , Hoạt động : HS hiểu nội dung 1/Tìm câu cho thấy bạn Lương thông cảm với bạn Hồng? Hoạt động học sinh * HT : Nhóm, đơi bạn, cá nhân - em đọc to - lớp đọc thầm toàn +Chia đoạn đoạn +Đọc nối tiếp đoạn + Đọc nhóm , phát từ khó, ghi thẻ từ đính bảng nhóm:Qúach Tuấn Lương , Hồ bình, qun góp , … -Đọc cá nhân , lớp -Thảo luận nhóm ,ghép từ - nghĩa +Đại diện nhóm trình bày +Nhận xét- bổ sung +Luyện đọc với nhiều hình thức * HT :Nhóm, câu hỏi thảo luận -Mình hiểu Hồng đau đón… bên cạnh bạn có má ….như TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN 2/ Tìm câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng? 3/Tác dụng dòng mở đầu kết thúc thư Hoạt động : HS đọc diễn cảm -Đính bảng phụ - đọc mẫu *Lưu ý:Học sinh yếu đọc đoạn ngắn -Tuyên dương HS đọc hay 4.Củng cố -dặn dò: - Nội dung thư nói lên điều gì? - Chốt ý : Tình cảm người viết thư: thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn bạn -Giao dục hs bảo vệ môi trường để khơng bị thiên tai LỚP:; 4/ -Mình tin theo guơng ba bên cạnh bạn -Lời cho tạm biệt thân mật * HT : Nhóm - Cá nhân -Nhìn, nghe, cảm nhận cách đọc +Thi đọc diễn cảm với nhiều hình thức +Nhận xét - bình chọn -Nêu việc nhà -Xem trước bài"Người ăn xin" Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần: Mơn: Tốn BÀI 12: LUYỆN TẬP Ngày 13/09/2016 Tiết: 12 I Mục tiêu : Giúp HS - Củng cố đọc , viết số đến lớp triệu - Củng cố kĩ nhận biết giá trị chữ số theo hàng lớp - Đọc xác II Chuẩn bị : - GV: SGK SGV , Bảng hàng lớp - HS: SGK , Vở III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1: C cố hàng lớp, đọc, viết số *HT: Cá nhân - nhóm - lớp - Bài : + Đính bảng khung kẻ SGK - Mỗi em lớp - HS quan sát mẫu viết vào ô trống +u cầu HS đính tên hàng lớp - HS đọc to, rõ làm mẫu, sau nêu cụ thể cách điền theo thứ tự số, HS khác kiểm tra lại -Cho HS đọc , viết số SGK làm -Bài 2: -u cầu *Lưu ý : Tách lớp trước đọc số -Bài : +Cho HS đọc số - viết số + Đọc tên hàng lớp vừa đính +Mỗi em đọc số vào thẻ từ, đính vào bảng nhóm -850 304 900: 8-5-0-3-0-4-9-0-0 …… -Ba mươi hai triêu sáu tram bốn mươi nghìn năm trăm lnh bảy - Tám triệu năm trăm nghin2sau1 trăm năm mươi tám…… 613 000 000; 131 405 000; 512 326 -Bài 4: +Hướng dẫn :- GV viết số 571 103; 638 , yêu cầu HS vào chữ số số 571 638 , - HS nêu lại mẫu sau nêu : chữ số thuộc - HS làm hàng trăm nghìn nên giá trò - HS trình bày,nhận xét a/ 5000 năm trăm nghìn *.Củng cố: b/ 500 000 c/ 500 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN - Tổng kết - Tổ chức thi đua *Dặn dò : - Giao việc GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ - HS nhaéc lại hàng lớp số có đến hàng triệu - Các nhóm thi đua viết số vào thẻ từ: 830 402 960 - Nhận xét - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Khoa học BÀI 5: VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐẠM VÀ CHẤT BÉO Tuần: Ngày 13/09/2016 Tiết: I Mục tiêu: - Kể tên số thức ăn chứa nhiều chất đạm số thức ăn chứa nhiều chất béo - Nêu vai trò chất đạm chất béo thể - Biết ăn phối hợp đầy đủ chất đạm chất béo - Xác định nguồn gốc thức ăn chứa chất đạm thức ăn chứa chất béo *BVMT: Không nên ăn thịt động vật hoang dã quí II Chuẩn bị : - GV: SGK, SGV, PHT - HS: SGK III Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động 1: Nói tên vai trò thức ăn chứa chất đạm, chất béo - Yêu cầu HS nói với tên thức ăn chứa nhiều chất béo, chất đạm có hình trang 12, 13 SGK tìm hiểu vai trò chất đạm, chất béo - Hãy nêu tên thức ăn chứa chất đạm, chất béo em ăn hàng ngày em thích ăn + Tại hàng ngày cần ăn thức ăn chứa nhiều chất đạm? - Hoạt động 2: Phân loại thức ăn chứa nhiều chất đạm, chất béo có nguồn gốc từ thực vật, động vật -PHT Hoạt động học *HT: Nhóm đơi - Cả lớp + Tên thức ăn chứa nhiều chất đạm, chất béo.:thịt kho ,gà chiên … đậu hũ , … +Nêu vai trò chất đạm, chất béo.:cở thể có nhiều sức đề khng,,, + .chất đạm tham gia đổi thể *HT: Cá nhân - Cả lớp TT Thức ăn chứa nhiều chất đạm Đậu nành Thịt lợn Nguồn gốc thực vật x TT Thức ăn chứa nhiều Nguồn gốc động vật x TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ chất béo Mỡ lợn Lạc Dầu ăn x x x - Kết luận: Các thức ăn chứa nhiều chất đạm, chất béo có nguồn gốc từ động vật thực vật 4, Củng cố- dặn dò : - Trò chơi: Ai nhanh -HS đọc mục bạn cần biết -Giao dục hs khơng nên ăn thịt - nhóm thi đua ghi tên thức ăn có động vật hoang dã quí chứa chất đạm, chất béo - Giao việc - Tự nêu việc nhà - Học - Xem trước TT Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN - yêu cầu - Giao việc GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ - Nêu việc nhà, + Xem lại BT vừa làm + Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Địa lí BÀI: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở VÙNG NÚI HỒNG LIÊN SƠN Tuần: Ngày 15/09/2016 Tiết: I.Mục tiêu :Giúp HS biết: - Vùng núi Hoàng Liên Sơn nơi cư trú số dân tộc người - Đặc điểm tiêu biểu dân cư , sinh hoạt , trang phục , lễ hội số dân tộc Hồng Liên Sơn - Có ý thức tơn trọng truyền thống văn hóa dân tộc *DGBVMT: Sự thích nghi cải tạo môi trường người miền núi: nhà trồng trọt, khai thác BVMT II.Chuẩn bị : - GV: Tranh ảnh nhà sàn , trang phục , lễ hội , sinh hoạt số dân tộc Hoàng Liên Sơn - HS: SGK III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động1: HS biết đặc điểm tiêu biểu *HT: Nhóm dân cư Hồng Liên Sơn - Yêu cầu đọc thông tin SGK -Giao việc +Dân cư vùng núi Hoàng Liên Sơn so với vùng đồng ? + Kể tên số dân tộc người vùng núi Hoàng Liên Sơn ? + Xếp thứ tự dân tộc ( Dao , Thái , Mông ) theo địa bàn cư trú từ nơi thấp đến nơi cao ? + Người dân klhu vực núi cao thường phương tiện ? ? - Chốt ý - Các nhóm trình bày - Nhận xét - Bổ sung Hoạt động 2: HS biết đặc điểm *HT:Cá nhân - Nhóm đơi làng với nhà sàn Hoàng Liên Sơn - Giới thiệu tranh ảnh nhà sàn - Hướng dẫn HS nhận xét đặc điểm nhà - Quan sát tranh sàn , làng + Nhóm đơi trao đổi nhận xét đặc điểm nhà sàn , làng Hoàng Liên Sơn +Bản làng thường nằm đâu ? TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ +Bản có nhiều nhà hay nhà ? +Nhà sàn làm vật liệu ? +Hiện nhà sàn vùng núi có thay đổi? - Chốt ý + số HS trình bày Hoạt động 3: HS biết số đặc điểm chợ +Nhận xét - Bổ sung phiên lễ hội vùng núi Hoàng Liên Sơn *HT: Cả lớp - cá nhân - Giới thiệu số tranh ảnh vềtrang phục , lễ hội - Hướng dẫn HS - Quan sát tranh - Vấn đáp nêu nhận xét chợ phiên hàng hóa ,lễ hội dân tộc +Chợ phiên ?Nêu hoạt động ? +Kể tên số hàng hóa bán chợ ? Tại ? +Lễ hội tổ chức vào mùa ?Có hoạt động ? - Vài HS mô tả trang phục truyền thống dân tộc -Cả lớp theo dõi - Bổ sung - Kết luận Củng cố - Dặn dò: - Vài em đọc nội dung - Yêu cầu - Giáo dục :HS có ý thức bảo vệ văn hóa dân tộc - Nhận xét tiết học - Giao việc - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN Tuần: GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn:Tốn BÀI 14: DÃY SỐ TỰ NHIÊN Ngày 15/09/2016 Tiết: 14 I Mục tiêu :Giúp HS : - Biết số tự nhiên dãy số tự nhiên - Nêu số đặc điểm dãy số tự nhiên -Tính tốn xác cẩn thận II Chuẩn bị : - GV: SGK , SGV - HS: SGK , Vở III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động1: HS biết số tự nhiên dãy số tự nhiên -Hướng dẫn HS nhận xét số tự nhiên +Yêu cầu * HT:Cả lớp - Cá nhân - Nhóm đơi +Giới thiệu số vừa nêu số tự nhiên - Yêu cầu - Lần lượt vài HS nêu ví dụ vài - Nhận xét- Yêu cầu số học : 5; 6; 7; 10; 205; 32; 237 + Nhận biết số tự nhiên - Kết luận số tự nhiên (các số từ đến +Tự ghi vào bảng 10 số tự nhiên 10 dãy số tự nhiên - dấu ba chấm tùy ý số tự nhiên lớn 10) + Trình bày số theo thứ tự : - Vẽ tia số - Hướng dẫn HS biểu diễn số tự + Từ bé đến lớn nhiên tia số từ đến 10 + Từ lớn đến bé Hoạt động 2: HS nắm đặc điểm dãy số tự nhiên - Giới thiệu dãy số tự nhiên - Hướng dẫn + Thực vẽ tia số vào nháp, ghi số tự nhiên tia số - Giao việc *HT :Cá nhân - Nhóm - Quan sát dãy số tự nhiên + Nêu đặc điểm dãy số tự nhiên: Số số liền sau số - Các nhóm nhận việc - thảo luận TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN - Tương tự yêu cầu HS nhận xét số liền trước * Lưu ý: số liền trước , số liền sau - Nhận xét - Kết luận Hoạt động 3: HS viết số liền trước, liền sau số -Bài 1, : + Yêu cầu +Nhận xét - Bài : Viết số - Nhận xét -Bài : + Hướng dẫn + Đính kết * Lưu ý: Quy luật tăng dãy số *.Củng cố - dặn dò: - Tổ chức thi đua +Yêu cầu - Giao việc LỚP:; 4/ +Trình bày +Nhận xét - Bổ sung * Thêm vào liền sau số * Khơng có số tự nhiên lớn - Vài HS nêu *HT : Cá nhân , lớp, nhóm đơi a/ 4; 5; b/ 86; 87; 88 c/ 896; 897; 898 d/ 9; 10; 11 e/ 99; 100; 101 g/ 9998; 9999; 10 000 - Các nhóm thi đua viết số liền trước, liền sau số 889 - Nhận xét - Tuyên dương - Phát biểu số đặc điểm dãy số tự nhiên - Nêu viêc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn : Chính tả( Nghe – viết ) BÀI 3: CHÁU NGHE CÂU CHUYỆN CỦA BÀ Tuần: Ngày 15/09/2016 Tiết: Mục tiêu : - Nghe viết lại tả thơ : " Cháu nghe câu chuyện bà " - Biết trình bày , đẹp dòng thơ lục bát khổ thơ - Luyện viết tiếng có âm đầu dễ lẫn -Trình bay đẹp tả II Chuẩn bị : - GV : Bảng phụ ghi tập - HS : Bảng III.Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: HS viết đoạn tả : "Cháu nghe câu chuyện bà " - Yêu cầu : - GV nhắc HS cách trình bày thể thơ lục bát - GV đọc cho HS viết - GV cho HS chữa - GV chấm điểm * Chú ý : Đọc to , rõ ,phát âm xác Hoạt động 2: HS làm tập tả -Hướng dẫn HOẠT ĐỘNG CỦA HS * HT:Cá nhân - HS đọc đoạn văn -Lớp đọc thầm theo - HS phát từ khó + Luyện viết vào bảng ( Sau , lưng , lối , mỏi , gặp , lạc , , ) - HS viết vào + Từng cặp HS đổi kiểm tra lỗi đối chiếu qua SGK * HT: Cá nhân , đôi bạn + Thứ tự điền :(triển lãm , bảo , thử , vẽ cảnh , cảnh hồng , vẽ cảnh hồng , khẳng định, , họa sĩ , vẽ tranh , cạnh , chẳng ) Củng cố -dặn dò: - Nhận xét lỗi sai phổ biến HS - Lắng nghe để rút kinh nghiệm - Về nhà viết lại lỗi sai nhiêù TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ lần - Tập viết trước từ khó " Truyện cổ nước " Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn:Tốn BÀI 15: VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG SỐ THẬP PHÂN Tuân ngày 16/09/2016 Tiết: 15 I Mục tiêu :Giúp HS : - Nhận biết đặc điểm hệ thập phân ( mức độ đơn giản ) - Sử dụng 10 kí hiệu ( 10 chữ số ) để viết số hệ thập phân - Giá trị số phụ thuộc vào vị trí số -Tính tốn xác cẩn thận II Chuẩn bị : - GV: SGK , SGV - HS: SGK , Vở III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động1: HS hiểu đặc điểm hệ * HT:Cả lớp - Cá nhân - Nhóm thập phân đơi - Phát phiếu học tập – yêu cầu 10 đơn vị = chục 10 chục = trăm 10 trăm = nghìn 10 nghìn = chục nghìn 10 chục nghìn = trăm nghìn - nêu nhận xét hệ thập phân +Cứ 10 đơn vị hàng tạo thành đơn vị hàng liền tiếp Hoạt động2 HS viết số hệ - Nhận xét - bổ sung thập phân *HT :Cá nhân - Cả lớp - Hệ thập phân có chữ số? Kể ra? - Phát biểu ( 10 chữ số từ đến ) - Đọc số + Hướng dẫn HS nhận biết giá trị - Viết bảng con: 999; 2007; 685 402 chữ số 793 + Giá trị chữ số phụ thuộc vào điều gì? + Vài HS nêu nhận xét giá trị chữ số số vừa viết + Phát biểu: phụ thuộc vào vị trí - Nhận xét - Kết luận số Hoạt động 3: HS đọc viết số nêu - Nhận xét giá trị chữ số *HT : Cá nhân , lớp, nhóm - Bài 1: đơi TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ +Đính bảng phụ ghi SGK - Bài 2: + Cho HS làm vào - Nhận xét - Khen HS làm - Bài 3: + Cho HS ghi thẻ từ - Theo dõi - Nhận xét 873 = 800 + 70 + 4783 = 4000 + 700 + 80 + 10 873 = 10 000 + 800 + 30 +7 50 500 000 000 000 *.Củng cố - dặn dò: - thi đua viết số: trăm triệu nghìn - Ba nhóm thi đua đơn vị - Trình bày - Nhận xét - tuyên dương - Giao việc - Nêu viêc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Khoa học BAI 6: VAI TRỊ CỦA VI-TA-MIN, CHẤT KHỐNG VÀ CHẤT XƠ Tuân ngày 16/09/2016 Tiết: I Mục tiêu: Giúp HS: - Nói tên vai trò thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng chất xơ - Xác định nguồn gốc nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khống chất xơ - Có ý thức ăn đầy đủ chất vi ta ,khoáng, xơ * GDBĐKH: Thay đổi phần ăn ngày ( ăn nhiều rau xanh hơn, vừa tốt cho sức khỏe vừa góp phần giảm phát thải khí nhà kính.) II Chuẩn bị : - GV: SGK, SGV, phiếu giao việc cho nhóm - HS: SGK, VBT III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Kể tên số thức ăn *HT: Cá nhân - Cả lớp Chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng chất xơ nhận nguồn gốc chúng + Làm việc cá nhân - Yêu cầu HS làm VBT + Nối tiếp trình bày em - Trình bày loại thức ăn Hoạt động 2: Nêu vai trò vita-min, chất khống, chất xơ nước - Phát phiếu giao việc - Yêu cầu thảo luận nhóm *HT: Nhóm – Cả lớp + Kể tên số vi-ta-min? A, B, C, D, + Nêu vai trò vi-ta-min? + Kể tên số chất khoáng? Sắt, canxi, + Vai trò chất khống? Tham gia xây dựng, thúc đẩy thể, + Kể tên số chất xơ? Rau cải, + Nêu vai trò chất xơ nước? Đảm bảo hoạt động bình thường máy tiêu hóa, giúp thể thải chất cặn bã, TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN *, Củng cố- dặn dò : - Yêu cầu HS đọc mục bạn cần biết - Trò chơi: “Ai nhanh hơn” - Tìm hiểu trước cần phối hợp nhiều loại thức ăn -Giáo dục hs không nên sử dụng nhiều hóa chất rau tươi - Giao việc LỚP:; 4/ - Vài em đọc - nhóm thi đua - Tự nêu việc nhà + Học + Xem trước tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN Tuân GV: NGUYỂN VĂN TUẤN KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Tập làm văn BÀI 6: VIẾT THƯ ngày 16/09/2016 LỚP:; 4/ Tiết: I Mục tiêu : - HS nắm so với lớp mục đích việc viết thư , nội dung kết cấu thông thường thư - Biết vận dụng kiến thức để viết thư thăm hỏi, trao đổi thơng tin - Có ý thức viết chữ đẹp, trình bày yêu cầu thư *KNS: Ứng sử lịch giao tiếp: Tìm kiếm sử lý thông tin, tư sáng tạo II.Chuẩn bị : - GV: SGK, SGV, bảng phụ ghi đề văn - HS : SGK, III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động 1: HS nắm phần thư - Yêu cầu - Giao việc Hoạt động 2: HS viết thư thăm bạn, trình bày đủ phần thư - Đính đề lên bảng yêu cầu a/ Hướng dẫn HS tìm hiểu đề - Gạch chân từ quan trọng Hoạt động HS *HT: Nhóm - Nối tiếp em đọc yêu cầu tập1,2,3 + HS giỏi đọc tập đọc” Thư thăm bạn”- Lớp đọc thầm theo 1/Người ta viết thư để thăm hỏi, thông báo 2/ Một thư có nội dung: + Nêu lí mục đích viết thư +Thăm hỏi tình hình người nhận thư + Thơng báo tình hình người viết thư 3/ + Mở đầu: Địa điểm- thời gian lời thưa gởi + Kết thúc: Lời chúc, cảm ơn - Vài em đọc ghi nhớ SGK *HT: Cá nhân - Cả lớp - em đọc đề + Nêu từ quan trọng :Viết cho bạn, kể tình hình lớp -Cả lớp trao đổi với nội dung thư: + Nội dung cần viết thư cho ai? (Cho TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN LỚP:; 4/ bạn) + Mục đích viết thư để làm ?( Hỏi thăm kể cho bạn nghe tình hình lớp , trường nay) + Lời xưng hô với bạn ? ( Bạn, cậu, mình, tớ ) + Cần thăm hỏi ? ( Sức khỏe, việc học, sở thích ) + Cần kể cho bạn nghe ? ( Tính hình sinh hoạt , học tập, vui chơi, văn nghệ, thầy(cô) giáo ) + Nên chúc, hứa hẹn với bạn điều ? b/ Thực hành viết thư ( Chúc sức khỏe, học giỏi ) - Thực hành viết thư vào - Nhận xét cách trình bày , viết HS + Vài em đọc thư +Nhận xét *Củng cố-dặn dò : - Phát thẻ nội dung - nhóm thi đua xếp thứ tự thư- yêu cầu xếp thứ tự thư - Giao việc - Nêu việc nhà + xem lại bước thư Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN Tuần: GV: NGUYỂN VĂN TUẤN KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Kĩ thuật BÀI 3: KHÂU THƯỜNG Ngày 16/09/2016 LỚP:; 4/ Tiết: I Mục tiêu : HS biết: - Cách cầm cải, cầm kim, lên kim, xuống kim khâu đặt điểm mũi khâu, đường khâu thường - Cách khâu khâu mũi khâu theo đường vạch dấu - Rèn tính kiên trì, khéo léo đơi tay II Chuẩn bị : - GV: SGK, SGV, quy trình khâu thường, mẫu khâu, đồ dùng khâu thêu - HS: Dụng cụ học khâu thêu III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động 1: HS nêu nhận xét mũi khâu thường - Giới thiệu mẫu khâu mũi thường +Hướng dẫn HS nhận xét mẫu - Kết luận Hoạt động 2: HS biết cách cầm vải, cầm kim, lên xuống kim - Hướng dẫn cách cầm vải cầm kim, lên kim xuống kim - Yêu cầu Hoạt động HS *HT:Cá nhân - lớp - Quan sát mẫu khâu mũi thường +Vài HS nêu nhận xét mũi khâu, mặt phải, mặt trái mẫu - Nhận xét - bổ sung *HT: Cá nhân - Nhóm đơi - Quan sát thao tác giáo viên tranh quy trình + Nêu nhận xét cách cầm vải cầm kim, cách lên kim, xuống kim - Vài HS nhắc lại cách vạch dấu đường khâu - Tiếp tục quan sát thao tác giáo viên - Hướng dẫn thao tác kĩ thuật + Lần đầu hướng dẫn thao tác giải thích + Lần hướng dẫn nhanh thao tác - Hướng dẫn thao tác khâu lại mũi nút cuối đường khâu - Vài em nhắc lại bước khâu - Yêu cầu HS nhắc lại thao tác kĩ thuật thường - Yêu cầu - Tập khâu mũi khâu thường giấy kẻ ô li * Lưu ý: Các mũi khâu thường cách TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN GV: NGUYỂN VĂN TUẤN * Củng cố - Dặn dò : + Thế khâu thường? + Khâu đến cuối đường vạch dấu ta cần phải làm gì? -Giáo dục hs vệ sinh lớp học sau thực hành - Giao việc LỚP:; 4/ - Vài HS nêu - HS đọc ghi nhớ - Nhận xét tiết học -Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn DUYỆT ... b/ 706 34 2 *Lưu ý ;chữ số cĩ gi trị trịn c/ 50 076 34 2 d/ 57 634 002 -co gia trị 30 0 ,30 0 ,30 000 -Bài 2: - GV đọc số -500 760 34 2 :500 700 34 2… *Lưu ý : Mỗi hàng đề không cho phải viết chữ số... nhóm -850 30 4 900: 8-5-0 -3- 0-4-9-0-0 …… -Ba mươi hai triêu sáu tram bốn mươi nghìn năm trăm lnh bảy - Tám triệu năm trăm nghin2sau1 trăm năm mươi tám…… 6 13 000 000; 131 405 000; 512 32 6 -Bài 4:... viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN Tuần: GV: NGUYỂN VĂN TUẤN KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn BÀI 13: LUYỆN TẬP Ngày 14/09/2016 LỚP:; 4/ Tiết: 13 I Mục tiêu : - Củng cố đọc , viết thứ tự số
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 3 2016 2017 , TUẦN 3 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn