tiếp tuyến kẻ từ một điểm đến đồ thị hàm số (đề số 01)

4 45 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 20:23

BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–Website:www.vted.vn Ế Ế Ẻ Ừ Ộ ĐỂ Ố ĐỀ Ố ầ Đặ ả ờ ả ĐẾ ĐỒ ế ỉ Ị ể đề đề ọ ườ ố đồ đế đườ ươ Đườ ẳ đề ệ ị để ế ế ệ ố Để ố ế ế đồ ý ươ ố để ế ủ ệ ủ ệ ố đồ − để ế ế ủ ướ đế đồ ị ộ ặ ị ế để ố ươ ế ế ế ế đ đế ế ế ấ ộ − − ố đ ⎡ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢⎣ − − đồ − ị ố ẻ đượ ẻ đượ ỉ − − ấ ế ẻ đượ − để − để để để ệ − ⎡ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢⎣ ế − đế đườ ố ế đ ẻ ừđể − đọ đề ầ ệ ế ế đ ể ộ đườ ặ ế đ ộ đ ể đế đồ ị ố ươ ế ế đ ộ để ữ để ặ ẳ ọ độ ẻ đượ ố ị ế ế ẻ để ′ ươ ế ả ⎧ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎩ ′ ố ế ươ ộ ế ế đồ ế ế ị ế đế ệ đế đế để − ệ đề đ đ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN để ẻ đượ ế ố để đ để ế đồ − ẻ đượ ấ ộ ế để ố ẻ đượ − ế ấ ả ế đế đồ ợ ấ ợ ả ế để ằ ị đườ ị ụ ự ủ ả ị ề ủ ự ủ ≠ để ≠ ừđể đ để đồ − ị ẻ đượ ⎛ ⎜⎜ ⎜⎝ đồ ị ế để ế ⎫ ⎪ ⎪ ⎬ ⎪ ⎪ ⎭ ⎞ − ⎟⎟⎟ ⎟⎠ ẻ đượ ế ế đế ế đ − ố ậ ế ⎧ ⎪ ⎪ ⎨− ⎪ ⎪ ⎩ − − ế đế ủ đườ ế − ế ừđể đườ ẻ đượ ấ để ẻ đế để − − − ủ ế ố ụ − ẻ đượ để để ố ố để ⎧ ⎪ ⎪ ⎨− ⎪ ⎪ ⎩ ố ≠ ẳ − − ệ ố ấ − để ố − − ⎛ ⎞ ⎜⎜ − ⎟⎟ ⎟⎟⎠ ⎜⎝ ộ ≠ ậ để − để để − ≠ để ổ ậ ọ ≠ ế ả để − ế đế ế ỏ ấ ế đế ≠ ẻ đượ ế ỏ ọ ố ộ ị − ế đế ≠ − ệ đế đế ⎫ ⎪ ⎪ ⎬ ⎪ ⎪ ⎭ ế ị ậ ế đ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ấ ả ị ự ế để ⎧ ⎪ ⎪ ⎨− ⎪ ⎪ ⎩ đồ ợ ợ ⎫ ⎪ − ⎪ ⎬ ⎪ ⎪ ⎭ để ủ ố đề ⎧ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎩ ặ ộ đườ ⎫ ⎪ ⎪ ⎬ ⎪ ⎪ ⎭ ẳ độ ừđ ố BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–Website:www.vted.vn ố đồ − ỏ đườ − ế để − − ố ố ụ để ẳ đ ế để đồ ị ọ ế để ổ ằ − ế đồ ị ố độ ằ ố − ươ ế Ọ Ậ ầ − đườ ộ ẳ ợ ị đườ ằ ẻ đượ ự ủ ẳ ấ ế ự đồ ị để ủ Ạ Ụ Ệ Ố ậ − ố ố ủ ướ đ để ệ để ế − − ế ủ ế ộ độ ị Ố Ệ ĐỀ Ử BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ế BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN Ộ ĐỀ ƯỜ ỞĐ Ề Ề Ố Ạ Ả Ữ ƯƠ Ọ Ả Ữ Ắ Ỏ Ắ ĐỘ ả ế ọ Ũ Đ Ỗ Ợ ặ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ... PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN để ẻ đượ ế ố để đ để ế đồ − ẻ đượ ấ ộ ế để ố ẻ đượ − ế ấ ả ế đế đồ ợ ấ ợ ả ế để ằ ị đườ ị ụ ự ủ ả ị ề ủ ự ủ ≠ để ≠ ừđể đ để đồ − ị ẻ đượ ⎛ ⎜⎜ ⎜⎝ đồ ị ế để ế ⎫ ⎪ ⎪ ⎬ ⎪ ⎪ ⎭ ⎞ − ⎟⎟⎟ ⎟⎠... PROXCHOTEEN2K–Website:www.vted.vn ố đồ − ỏ đườ − ế để − − ố ố ụ để ẳ đ ế để đồ ị ọ ế để ổ ằ − ế đồ ị ố độ ằ ố − ươ ế Ọ Ậ ầ − đườ ộ ẳ ợ ị đườ ằ ẻ đượ ự ủ ẳ ấ ế ự đồ ị để ủ Ạ Ụ Ệ Ố ậ − ố ố ủ ướ đ để ệ để ế − − ế ủ ế... ế để ⎧ ⎪ ⎪ ⎨− ⎪ ⎪ ⎩ đồ ợ ợ ⎫ ⎪ − ⎪ ⎬ ⎪ ⎪ ⎭ để ủ ố đề ⎧ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎩ ặ ộ đườ ⎫ ⎪ ⎪ ⎬ ⎪ ⎪ ⎭ ẳ độ ừđ ố BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–Website:www.vted.vn ố đồ − ỏ đườ − ế để −
- Xem thêm -

Xem thêm: tiếp tuyến kẻ từ một điểm đến đồ thị hàm số (đề số 01) , tiếp tuyến kẻ từ một điểm đến đồ thị hàm số (đề số 01)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn