Phần mềm quản trị doanh nghiệp du lịch Travelmaster

25 77 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 17:51

Được nghiên cứu và phát triển bở VIETISO đơn vị chuyên tư vấn, thiết kế và xây dựng website chuyên biệt cho ngành du lịch. Chúng tôi hiểu rõ những khó khăn trong quá trình vận hành doanh nghiệp du lịch. Các tính năng được tích hợp trong hệ thống hỗ trợ tối ưu nhất cho đội ngũ nhân viên cũng như lãnh đạo, tạo nên quy trình làm việc khép kín giữa các bộ phận. Phiên bản mới nhất tích hợp hệ thống CRM du lịch giúp quản lý và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp nhất. TỔNG QUAN Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp du lịch ® TravelMaster Version: 56.11.4.25/2512019, phiên Cloud Một sản phẩm của: Cơng ty Cổ phần VietISO TravelMaster ®Cloud System Phần mềm Quản trị, Điều hành Doanh nghiệp du lịch Online, tích hợp phân hệ nghiệp vụ ngành du lịch đặc thù Với nghiệp vụ tích hợp đầy đủ phần mềm trợ giúp vận hành doanh nghiệp du lịch cách hoàn hảo hoạt đồng hàng ngày Người dùng cần sử dụng tài khoản để truy cập sử dụng toàn Module mềm, giúp nâng cao hiệu cơng việc, tối ưu giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp TravelMaster® phù hợp triển khai cho tất doanh nghiệp du lịch có quy mơ từ nhỏ đến lớn thuộc ngành du lịch bao gồm: Công ty Du lịch - Lữ hành (inbound – outbound – nội địa), công ty cung cấp vận chuyển liên quan du lịch dịch vụ khác phục vụ ngành du lịch Ngồi ra, tích hợp bổ sung module: Công việc, Sổ tour, Sổ dịch vụ, Báo cáo công nợ, Quản trị điều hành tour, xây dựng Sản phẩm, Thực dịch vụ, booking Online, booking offline, điều hành Online, quản lý nhà cung cấp (Supplier) cho dịch vụ tour v v Dữ liệu công ty     Giao tiếp nội thụ động, liệu khơng kết nối, tìm kiếm khó khăn Báo cáo CSKH excel, word, file, email, điện thoại Nhầm lẫn, trùng lặp, thất lạc phương thức lưu trữ khác Lộ thông tin đối tác nhân viên nghỉ việc TravelMaster Nền tảng Vận hành Kinh doanh du lịch Số Việt Nam Vì phải sử dụng TravelMaster  Khơng kiểm sốt tình trạng thay đổi liệu booking  Bỏ sót doanh thu khơng có hệ thống cảnh báo  Đặt cọc, tốn đối tác khơng ngày  Thơng tin rời rạc, liệu ngày lớn, phức tạp  Nhu cầu sử dụng nhân viên, phòng ban kết nối ngày cao  Excel kiểm sốt hết liệu lớn tính chất kết nối, sử dụng lại tài nguyên  Khó kiểm sốt chất lượng dịch vụ, sai sót, nhầm lẫn  Sự trùng lặp tái sử dụng kết công việc  Khó tạo mơi trường làm việc minh bạch & công bằng, lưu trữ kết làm việc mãi  Rủi ro: nhân viên nghỉ việc đột xuất, bàn giao liệu khơng dùng chất lượng nhân tuyển tiếp nhận khác  Lưu trữ Khách hàng, Booking, NCC, Công nợ… trùng lặp, sai xót  Phát sinh chi phí quản lý, Quản trị chất lượng dịch vụ khơng theo quy trình TravelMaster (R) hỗ trợ doanh nghiệp?  Điều hành dịch vụ tự động gửi booking tới NCC  Tự động cảnh báo: Thanh tốn Cơng nợ KH, Cơng nợ NCC  Thống kê Doanh thu Sales theo thời gian thực, báo cáo tình trạng CS Nâng cao chất lượng dịch vụ, hạn chế sai sót, nhầm lẫn  Giảm thiểu trùng lặp tái sử dụng kết công việc  Tạo môi trường làm việc minh bạch & công bằng, lưu trữ kết làm việc mãi  Tránh rủi ro: nhân viên nghỉ việc đột xuất, bàn giao liệu khơng dùng chất lượng nhân tuyển tiếp nhận khác  Lưu trữ Khách hàng, Booking, NCC, Công nợ… không trùng lặp, hỗ trợ tìm kiếm liệu vị trí hệ thống   KH theo thời gian thực  Kết nối Khách hàng, Đối tác, Nhà cung cấp tự động & online, email, App  Bảo mật lớp với sở liệu chuẩn SHA SSL, Two-factor authentication for ID  Hoạt động dựa môi trường internet, hỗ trợ hệ thống cloudserver truy cập lúc, nơi  … nhiều hỗ trợ khác Công nghệ Ứng dụng TravelMaster Nền tảng Vận hành Kinh doanh du lịch Số Việt Nam Yêu cầu cài đặt ứng dụng Quản lý, điều hành công ty du lịch online truy cập lúc nơi  Linux/Centos * Latest  PHP Version 5.6.x, 7.2.x  Curl Support (with SSL)  GD2 Image Library  JSON Enabled, Node.JS  PHP Memory Limit: 2GB (recomment: 4GB Ram)  PHP Database Extension: PDO  XML  short_open_tag = on (cat /usr/local/lib/php.ini)  MySQL Version 5.7.x and above  With MySQL Strict Mode disabled  ionCube Loaders V4.0 or later Chuẩn hóa Quy trình hệ thống chung Sản phẩm, Kinh doanh, Điều hành, Kế toán, Quyết toán Sản phẩm Sản phẩm/Dịch vụ Khách hàng Đưa nhu cầu dịch vụ Kinh doanh Tiếp nhận + Bán dịch vụ với khách hàng Điều hành Kiểm tra, Tổ chức, Giám sát, phản hồi dịch vụ từ khách hàng Kế toán & BC Thanh tốn/Tạm ứng dịch vụ NCC, Cơng nợ KH, Báo cáo tình trạng tốn khác Quyết tốn Tập hợp Thu – Chi, xử lý Công nợ, Lỗ, Lãi, Thuế TravelMaster Nền tảng Vận hành Kinh doanh du lịch Số Việt Nam Tự động, giảm thời gian vận hành doanh nghiệp Automation liệu khách hàng hệ thống, trợ giúp quản trị thời thực Lập chiết tính giá bán, margin tự động, chương trình tour kết nối với liệu nhà cung cấp tự động Xây dựng chương trình tour từ kho tour mẫu, dễ dàng báo giá khách hàng thời điểm, tiết kiệm thời gian lên nội dung c/tr Cập nhật báo cáo tình hình chăm sóc hội, chiến dịch Chăm sóc tự động: Chúc mừng sinh nhật tự động Đồng liệu tự động với hệ thống Email (định kỳ gửi chia sẻ kiến thức điểm đến mới, sản phẩm ) Gửi email tổng hợp ý kiến khách hàng tour kết thúc Báo cáo thời gian thực tự động, Xác nhận dịch vụ NCC tự động, Chia sẻ liệu khâu (khâu sau kế thừa liệu khâu trước), Hình thành biểu in khâu kinh doanh, điều hành tour tự động Tối ưu chi phí điều hành tour: Giảm hồn tồn chi phí phát sinh sai sót, Gợi ý chi phí tói ưu hợp tác với NCC (dữ liệu lịch sử từ tổng hợp từ vị trí), Cơng việc kế thừa phòng ban TravelMaster Nền tảng Vận hành Kinh doanh du lịch Số Việt Nam Bán hàng | Order Quy trình khép kín, hỗ trợ Sale bán dịch vụ nhanh chóng phút  Tạo request/ booking theo mẫu dựng sẵn (template) Confirmed Tạo Req Lấy từ Tour sản phẩm List Booking  mẫu phiếu bán dịch vụ tour, giúp giảm 70% thời gian Tạo Quo Dịch vụ - Tour - Dịch vụ Tạo Bkk Dịch vụ ngoài, theo yêu cầu xử lý Sales, giảm 50% điều hành tiếp cận xử lý booking  Ghi nhận lịch sử giao dịch, trao đổi nội Request/ Booking  Thống kê dự báo request/ booking theo tháng, người bán, điều hành, công nợ, TravelMaster Nền tảng Vận hành Kinh doanh du lịch Số Việt Nam KINH DOANH ĐIỀU HÀNH Lấy từ Tour sản phẩm Sales List Booking Create booking Dịch vụ - Tour - Dịch vụ Dịch vụ ngoài, theo yêu cầu CUS yêu cầu thay đổi dịch vụ Thực OP Dịch vụ bị thay đổi NCC không đáp ứng RS Đặt dịch vụ liên quan đến booking với nhà cung cấp Khu vực điều hành, hay gọi Thực cung cấp dịch vụ cho khách Tổ chức, thực cung cấp cho khách du lịch dịch vụ yêu cầu (số lượng, chất lượng….) Giám sát chất lượng dịch vụ, tình trạng khách sử dụng, ACC: -Thanh tốn dịch vụ, Nhận phản hồi (từ guide, khách hàng) -Tạm ứng chi phí dịch vụ Quy trình Hệ thống quy trình: Sales > Điều hành > Kế tốn Hồn thành cung cấp ACC Quyết tốn chi phí -Quản lý tình trạng tốn khác (nếu có) Quy trình ln chuyển Báo giá, Request, Booking Quotations Requests Quotations Hệ thống Q.R.Bs Booking Booking Requests Booking Định nghĩa cách tính giá Phương pháp định nghĩa cách tính giá bảng giá Chiết tính giá sử dụng lần hay nhiều lần tour Giá biến đổi: thuật ngữ thường dùng cách tính nhóm tour với dịch vụ tính tỷ lệ thuận theo số lượng khách du lịch sử dụng dịch vụ Giá cố định: Là giá không thay đổi cho dù số lượng dịch vụ cung cấp hay số lượng khách hàng tăng giảm Với dịch vụ có đặc thù riêng, áp dụng cho giá biến đổi hay cố định tùy thuộc cách tính giá người tính giá cho chương trình tour Nguyên tắc áp dụng: Giá cố định - Biến đổi Định nghĩa hệ thống áp dụng số dịch vụ thuật toán áp dụng Chiết tính giá STT Dịch vụ Biến đổi Cố định STT Dịch vụ Biến đổi Cố định Khách sạn X Cruise X Vé thắng cảnh X Land tour X Bus X Xe oto X Visa X 10 Train X Vé máy bay X 11 Tàu – Thuyền X X Nhà hàng X 12 Hướng dẫn viên X X 13 Dịch vụ khác X X X Hệ thống liên kết liệu TravelMaster Sự hoàn hảo tổ chức liệu rõ ràng, giúp người quản lý dễ dàng điều hành công ty mà không cần trợ giúp hay phải setup vai trò người hiểu biết cơng nghệ xử lý Suppliers Tour Package Services Services Suppliers Quotations Operators Request Booking Sales Guider Sales Driver Accounting Commistion of Sales Profit of Org Finalize Org Cài đặt & Bàn giao TravelMaster Quy chuẩn cung cấp License – Giấy phép sử dụng & Cài đặt phần mềm Point: 124.156.6.203 bán domain Point: 124.156.6.203 Đã có domain Yes - No Domain Domain IP:124.156.6.203 Đã có hosting Upload + setup bán hosting KH Hosting Hosting Cấp license Cấp license License License CSKH Sales CHỨC NĂNG NỔI BẬT Hệ thống Nhà cung cấp Giúp doanh nghiệp an tâm, chuẩn hóa liệu nhà cung cấp, tự động cảnh báo hợp đồng hết hạn, giá áp dụng thời hạn  Nhập từ danh sách Excel nhập nhà cung cấp  Phân loại/ tra cứu thông minh: Theo quốc gia, thành phố, loại dịch vụ, chất lượng  Cập nhật bảng giá dịch vụ: thời điểm, theo hợp đồng cung cấp TravelMaster Nền tảng Vận hành Kinh doanh du lịch Số Việt Nam Sản phẩm/Dịch vụ Thư viện sản phẩm, sử dụng lại nhiều lần, giá bán, giá nett chuẩn bị sẵn để phục vụ Sale lúc nơi  Thiết kế Tour mẫu, Tour sản phẩm theo tiêu chuẩn OTA  Chiết tính giá tự động theo slg khách, nhóm khách với dịch vụ, NCC  Rất nhiều tính trợ giúp khác TravelMaster Nền tảng Vận hành Kinh doanh du lịch Số Việt Nam Hệ thống Điều hành – Thực dịch vụ Hệ thống tự động xử lý nghiệp vụ ghép dịch vụ S.I.C, phân tích dịch vụ riêng lẻ, hỗ trợ người điều hành không nhầm Menu > Operation lẫn số lượng, chất lượng dịch vụ, nhà cung cấp… Điều hành dịch vụ Dịch vụ, Booking, DS đoàn, Điều hành, Đặt dịch vụ, Chi phí ước tính, Thực Chi, nghiệp vụ hỗ trợ điều hành Sổ tour Hỗ trợ điều hành nhìn tổng quan 01 tour điều hành bao gồm gì, tình trạng điều hành, dịch vụ… Sổ dịch vụ tour Hỗ trợ kế toán, điều hành kiểm sốt tình trạng dịch vụ khoảng thời gian định cần Điều hành xe Tình trạng xe, tài xế (ngày đi, ngày về, chương trình tour, số lượng kh/xe, sale bán, điều hành, guide dẫn đoàn….) Lịch xe Được lịch hóa thành bảng ngày (biển xe, số chỗ/xe, lái xe, ngày lái…) Điều hành HDV Hỗ trợ điều hành kiểm sốt tình trạng HDV tour nào, số khách/tour, ngày tour, ngày về… Lịch HDV Được lịch hóa theo ngày tháng (tên hdv, ngày bận, tour/ngày, số tour có lịch/tháng… Hệ thống khách hàng & Phân loại 360 độ TravelMaster tích hợp hệ thống kiểm soát khách hàng đa chiều, phân loại chi tiết, hỗ trợ quản lý, tìm kiếm, liên kết chặt chẽ với nguồn liệu khác TravelMaster Nền tảng Vận hành Kinh doanh du lịch Số Việt Nam Hệ thống khách hàng & Phân loại 360 độ Nhập NCC từ Excel, Phân loại/ tra cứu Agent theo quốc gia , Tra cứu công nợ, doanh thu TravelMaster Nền tảng Vận hành Kinh doanh du lịch Số Việt Nam Multi-Domain website Booking Tập trung liệu khách hàng, booking, yêu cầu dịch vụ, không cần hỗ trợ kỹ thuật, tất booking đồng TravelMaster không cần sử dụng tảng isoCMS Booking Online management in TravelMaster Module https://1.com https://2.com TravelMaster BookingEngine TravelMaster Integrated to your website: Embedded on any website to TravelMaster API, Ember intergated Nền tảng Vận hành Kinh doanh du lịch Số Việt Nam Sales Process Accountant Sales check and processing before to Operator and ACC Revenue Backup – Restore Ứng dụng cơng nghệ Veam backup Cloud có tích hợp nhà cung cấp hạ tầng Viettel, CMC, Hanel, tạo phiên nguyên khối liệu theo thời gian thực TravelMaster Nền tảng Vận hành Kinh doanh du lịch Số Việt Nam Dùng thử miễn phí: https://www.vietiso.com/phan-mem Tài liệu hướng dẫn: http://docs.vietiso.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần mềm quản trị doanh nghiệp du lịch Travelmaster, Phần mềm quản trị doanh nghiệp du lịch Travelmaster

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn