Giáo án văn 12 phát triển năng lực

28 115 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 17:26

Tiết 1: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX I MỤC TIÊU Về kiến thức: - Những đặc điểm bản, thành tựu lớn văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến năm 1975 - Những đổi bước đầu văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết kỉ XX Về kĩ năng: - Kỹ nhìn nhận: nhận diện lịch sử văn học cách mạng Việt Nam - Kỹ đánh giá vấn đề: nhận xét, so sánh đặc điểm văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến năm 1975 so với giai đoạn khác - Kỹ trình bày vấn đề: trình bày kiến thức giai đoạn văn học Về thái độ: Có quan điểm lịch sử, quan điểm toàn diện đánh giá văn học thời kì này; khơng khẳng định chiều mà khơng phủ nhận cách cực đoan; Biết trân trọng giá trị văn học cách mạng Định hướng phát triển lực: - Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn học giai đoạn 1945 đến hết kỉ XX - Năng lực giải tình đặt văn - Năng lực đọc hiểu văn theo đặc trưng thể loại - Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận cá nhân nội dung, nghệ thuật số tác phẩm - Năng lực hợp tác trao đổi, thảo luận II Chuẩn bị của GV HS: Chuẩn bị GV: - Thiết bị dạy học: SGK, SGV Ngữ văn 12 (tập 1); Tài liệu chuẩn kiến thức – kĩ Ngữ văn 12; Bài soạn; Bài giảng Powerpoit - Tư liệu tham khảo: Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết kỷ XX (NXB Giáo dục) Chuẩn bị HS: SGK, SBT Ngữ văn 12 (tập 1), soạn theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, ghi III TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Kiểm tra cũ: (kiểm tra kết hợp phần tìm hiểu kiến thức mới) Bài mới: a Hoạt động 1: Khởi động ( phút) * Mục tiêu; Phương pháp/Kĩ thuật dạy học - Mục tiêu: Nhớ số nội dung học, tạo tâm cho HS tiếp cận - Phương pháp: trực quan, trình bày phút * Hình thức tở chức hoạt động: Nhìn hình ảnh đoán kiện - GV trình chiếu số hình ảnh: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập quảng trường Ba Đình, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Miền Bắc công xây dựng XHCN, Chiến thắng miền Nam HS trả lời, GV chuẩn xác, giới thiệu b Hoạt động 2: Hình thành kiến thức ( 32 phút) * Mục tiêu/Phương pháp/Kĩ thuật dạy học - Mục tiêu: + Những đặc điểm bản, thành tựu lớn văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến năm 1975 + Những đổi bước đầu văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết kỉ XX - Phương pháp: Sử dụng nhóm phương pháp đọc sáng tạo, nêu vấn đề, chơi trò chơi, Thảo luận nhóm với kỹ thuật Trình bày phút * Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động GV HS Nội dung Hướng dẫn tìm hiểu vài nét I Văn học VN từ CMT8 năm 1945 đến năm hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hố 1975 - Trình bày nét Vài nét hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoàn cảnh lịch sử xã hội VN hoá từ 1945 – 1975? - Nền văn học thống khuynh hướng tư HS làm việc cá nhân tưởng, quan niệm nhà văn kiểu mới: nhà văn GV: Nền vh gắn liền với nghiệp - chiến sĩ giải phóng dt: nhiệm vụ ctrị lớn lao - Đất nước trải qua nhiều kiện lớn: cao cả, gợi ko khí sơi động + Xây dựng sống xh “Xẻ dọc TS tương lai” + Chống thực dân Pháp, đế quốc Mĩ TH - Hình thành tư tưởng tình cảm riêng - Nền kinh tế nghèo nàn chậm phát triển Hướng dẫn tìm hiểu quá trình Quá trình phát triển thành tựu phát triển thành tựu chủ yếu chủ yếu Hoạt động nhóm Hs thảo luận phút trình bày theo nhóm chặng đường phát triển của VHVN a.Chặng đường từ năm 1945 đến 1954 (1945- 1975) - Ca ngợi Tổ quốc quần chúng cách mạng, - Nhóm 1: tìm hiểu chặng đường kêu gọi tinh thần đoàn kết toàn dân , cổ vũ phát triển thành tựu từ phong trào Nam Tiến năm 1945 đến 1954 qua ý sau: - Cuối 1946 vh tập trung pá kc chống td + Chủ đề ? Pháp Vh gắn bó sâu sắc với đs cm kháng + Nêu thành tựu truyện chiến, tập trung khám phá sức mạnh ngắn kí, kể tên tác phẩm; phẩm chất tốt đẹp quần chúng nd, thể tỏc giả tiêu biểu? niềm tự hào dt niềm tin vào tương lai tất + Nêu thành tựu thơ ca, thắng kc kể tên tác phẩm tác giả tiêu - Những tác phẩm tiêu biểu: sgk biểu? b Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 + Nêu thành tựu kịch * Nội dung bản: lí luận phê binh, kể tên tác phẩm tác giả tiêu biểu? Nhóm 2: tìm hiểu chặng đường phát triển thành tựu từ năm 1955 đến 1964 qua ý sau: +Chủ đề : + Nêu thành tựu văn xuôi, kể tên tác phẩm, tg tiêu biểu? +Nêu thành tựu thơ ca, kể tên tác phẩm,tg tiêu biểu? + Nêu thành tựu kịch, kể tên tác phẩm,tg tiêu biểu? Nhóm 3: tìm hiểu chặng đường phát triển thành tựu từ năm 1965 đến 1975 qua ý sau: +Chủ đề ? +Nêu thành tựu truyện ngắn kí, kể tên tác phẩm tiêu biểu? + Nêu thành tựu thơ ca, kể tên tác phẩm tiêu biểu? + Nêu thành tựu kịch, kể tên tác phẩm tiêu biểu? - Tập trung ca ngợi người lđ - Ngợi ca đổi thay đất nước người bước đầu xd CNXH với cảm hứng lãng mạn - Tình cảm sâu nặng với miền Nam ruột thịt, ý chí thống đất nước * Những thể loại tiêu biểu: - Văn xuôi mở rộng đề tài: + Viết đổi đời người, miêu tả biến đổi số phận tính cách nv mơi trường xh + Khai thác đề tài kc chống Pháp, thực sống trước cm t8 - Thơ ca pt mạnh mẽ: Nguồn cảm hứng lớn: hồi sinh đất nước, cơng xd XHCN, hồ hợp riêng chung, nỗi đau chia cắt hai miền Nam – Bắc c Chặng đường từ 1965 đến 1975 - Đề cao tinh thần yêu nước ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cm - Văn xuôi: tập trung pá sống cđ lđ, khắc hoạ thành công người VN anh dũng, kiên cường, bất khuất + Từ tiền tuyến lớn nhiều pá nhanh nhạy kịp thời cđ quân dân miền Nam anh dũng + miền Bắc truyện kí pt mạnh - Thơ đạt nhiều thành tựu xuất sắc: khuynh hướng mở rộng đào sâu chất liệu thực, tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng, luận - Kịch có thành tựu đáng ghi nhận * Văn học vùng địch tạm chiếm: sgk Hướng dẫn HS tìm hiểu Những đặc điểm văn học đặc điểm văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975 Việt Nam a Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng - Văn học VN 30 năm chiến cách mạng hố, gắn bó sâu sắc với vận mệnh tranh có đặc điểm chung đất nước nào? - Biểu hiện: Nền văn học kiến tạo theo mô - Hai đề tài mà văn học tập hình “Văn hố nghệ thuật mặt trung thể gì? trận”, nhà văn người chiến sĩ GV minh họa thêm: *Tập trung vào hai đề tài chính: Tổ quốc + Tình cảm đẹp tình yêu tổ quốc: Chủ nghĩa xã hội - Đề tài Tổ quốc: “Ôi! Tổ quốc ta yêu máu thịt Như mẹ, cha, vợ, chồng Ôi! Tổ quốc cần ta chết Cho ngơi nhà núi dòng sông” + Con người đẹp nhất, yêu thương anh đội: Người em yêu thương đội - Trần Đăng Khoa; Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, Hoan hơ anh giải phóng qn, Kính chào anh người đẹp (Tố Hữu) + Đề tài tình yêu hạn chế Nếu có nói phải gắn liền với chiến đấu: “Em! Anh ôm chặt em súng trường vai em” - Nguyễn Đình Thi + Thể giải mâu thuẫn xung đột ta >< địch, sở đặt lợi ích Tổ quốc, dân tộc lên hàng đầu + Nhân vật trung tâm: người chiến sĩ mặt trận vũ trang, dân quân, du kích, niên xung phong… - Đề tài Chủ nghĩa xã hội: Hình ảnh người mới, quan hệ người lao động, hoà hợp riêng chung, cá nhân tập thể => hai đề tài bao quát toàn vh VN từ 45-> 75 làm nên diện mạo vh gđ c Hoạt động 3: Thực hành ( phút ) * Mục tiêu/Phương pháp/Kĩ thuật dạy học - Mục tiêu: Nắm số vấn đề giai đoạn văn học - Phương pháp: Nêu vấn đề * Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm theo bàn Những thành tựu hạn chế VHVN từ 1945 đến 1975? - Thực xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giao phó, thể hình ảnh người Việt Nam lao động chiến đấu - Tiếp nối phát huy tư tưởng lớn dân tộc: truyền thống yêu nước, truyền thống nhân đạo chủ nghĩa anh hùng - Đạt thành tựu lớn thể loại, khuynh hướng thẩm mĩ, đội ngũ sáng tác, đặc biệt xuất tác phẩm mang tầm vóc thời đại - Hạn chế: giản đơn, phiến diện, công thức… d Hoạt động 4: Vận dụng, mở rộng ( phút ) * Mục tiêu/Phương pháp/Kĩ thuật dạy học - Mục tiêu: Đạt yêu cầu kĩ đọc hiểu văn bản, nắm nội dung bài, có vận dụng mở rộng kiến thức - Phương pháp: Đọc sáng tạo, kĩ trình bày, lực tự học * Hình thức tổ chức hoạt động: HS làm nhà, nộp sản phẩm vào tiết sau: - Vẽ sơ đồ tư sơ đồ grap học Hoàn thiện bảng hệ thống kiến thức sau: Thành tựu / 1945 - 1954 1955 - 1964 1965 - 1975 Chặng đường Hoàn cảnh lịch sử Những nội dung lớn Tác giả, tác Truyện, kí phẩm tiêu Thơ biêu Kịch Lí luận phê bình Hướng dẫn học sinh học nhà: ( phút ) - Hoàn thành thu hoạch theo yêu cầu - Soạn tiếp tiết 2: + Những đặc điểm văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975 + Vài nét khái quát văn học Việt Nam từ 1975 đến hết kỉ XX Tiết KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX (tiếp theo) I MỤC TIÊU Về kiến thức: - Những đặc điểm bản, thành tựu lớn văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến năm 1975 - Những đổi bước đầu văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết kỉ XX Về kĩ năng: - Kỹ nhìn nhận: nhận diện lịch sử văn học cách mạng Việt Nam - Kỹ đánh giá vấn đề: nhận xét, so sánh đặc điểm văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến năm 1975 so với giai đoạn khác - Kỹ trình bày vấn đề: trình bày kiến thức giai đoạn văn học Về thái độ: Có quan điểm lịch sử, quan điểm tồn diện đánh giá văn học thời kì này; không khẳng định chiều mà không phủ nhận cách cực đoan; Biết trân trọng giá trị văn học cách mạng Định hướng phát triển lực: - Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn học giai đoạn 1945 đến hết kỉ XX - Năng lực giải tình đặt văn - Năng lực đọc hiểu văn theo đặc trưng thể loại - Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận cá nhân nội dung, nghệ thuật số tác phẩm - Năng lực hợp tác trao đổi, thảo luận II Chuẩn bị của GV HS: Chuẩn bị GV: - Thiết bị dạy học: SGK, SGV Ngữ văn 12 (tập 1); Tài liệu chuẩn kiến thức – kĩ Ngữ văn 12; Bài soạn; Bài giảng Powerpoit - Tư liệu tham khảo: Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết kỷ XX (NXB Giáo dục) Chuẩn bị HS: SGK, SBT Ngữ văn 12 (tập 1), soạn theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, ghi + Những đặc điểm văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975 + Vài nét khái quát văn học Việt Nam từ 1975 đến hết kỉ XX III TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Kiểm tra cũ: (kiểm tra kết hợp phần tìm hiểu kiến thức mới) Bài mới: a Hoạt động 1: Khởi động ( phút) * Mục tiêu; Phương pháp/Kĩ thuật dạy học - Mục tiêu: Nhớ số nội dung học, tạo tâm cho HS tiếp cận - Phương pháp: trực quan, trình bày phút * Hình thức tở chức hoạt động: Nhìn hình ảnh đốn kiện - GV trình chiếu số hình ảnh: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập quảng trường Ba Đình, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Miền Bắc công xây dựng XHCN, Chiến thắng miền Nam HS trả lời, GV chuẩn xác, giới thiệu b Hoạt động 2: Hình thành kiến thức ( 32 phút) Bài mới: Hoạt động thầy trò Kiến thức Giúp HS tìm hiểu đặc điểm Những đặc điểm văn học văn học Việt Nam từ Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975 năm 1945 đến năm 1975 b Nền văn học hướng đại chúng HS thảo luận nhóm – GV chia lớp thành - Nền vh gắn bó với nd lđ - người nhóm: bình thường “làm đất nước” - Tại nói văn - Nhà văn có nhận thức đắn học hướng đại chúng?Nền vh ta nhân dân, có tình cảm tốt đẹp với nd, nhận mang tính nd sâu sắc Điều cơng lao to lớn họ lđ sx biểu đời sống vh ntn? Lấy nghiệp giải phóng dt dc để chứng minh? - Nội dung sáng tác: Đây văn học thuộc nhân dân + Pá đời sống nd lđ, tâm tư khát vọng nỗi Nhà văn người gắn bó xương thịt với bất hạnh họ xh cũ nhân dân, Xuân Diệu nói: + thể đường tất yếu đến với cm “Tôi xương thịt với nhân dân tôi, người dân lđ bị đẩy đến bước đường Cùng đổ mồ hôi xôi giọt máu cùng, phát họ khả cm phẩm Tôi sống với đời chiến đấu chất anh hùng triệu người yêu dấu cần lao” (Những đêm hành quân) + xây dựng hình tượng quần chúng cm: người “Đất nước người mẹ mặc áo vá vai nông dân, người mẹ, chị phụ nữ, em bé Bền bỉ nuôi chồng, nuôi đánh giặc” - Nghệ thuật: Giản dị, dễ hiểu, ngắn gọn, hình “Mẹ đào hầm tầm đại bác” Em GV: “Đất nước” – NKĐ, “Tiếng hát thức nghệ thuật quen thuộc với nd, phát huy thể thơ dt tàu”, “Đôi mắt” – NC c Nền văn học mang khuynh hứng sử thi cảm hứng lãng mạn: “ôi nd nd * Khuynh hướng sử thi: nguyện lại hi sinh sống - Đề cập đến vấn đề có ý nghĩa lịch sử hai lần” – Dương Hương Ly có tính chất tồn dt “Tiếng hát tàu” - Trình bày biểu khuynh - Nhân vật thường tiêu biểu cho lí tưởng chung dt, gắn bó sp với sp hướng sử thi nội dung văn học? đất nước, kết tinh phẩm chất cao đẹp GV đọc “Người gái VN” cộng đồng “Anh yêu em yêu đất nước - Nhà văn nhìn ngắm, miêu tả đời Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần Anh nhớ em bước đường anh bước mắt có tầm bao quát lịch sử, dân tộc, thời đại Con người khám phá chủ yếu Mỗi tối anh nằm, miếng anh ăn” khía cạnh bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ cơng dân, ý thức trị - Cảm hứng lãng mạn vh 45 – 75 - Lời văn mang giọng điệu ngợi ca, trang thể rõ điểm nào? trọng tráng lệ, hào hùng => Cảm hứng sử thi cảm hứng vươn tới lớn lao, phi thường qua tráng lệ * Cảm hứng lãng mạn: - Là cảm hứng khẳng định tơi dạt tình cảm hướng tới cách mạng - Biểu hiện: + Ngợi ca sống mới, người mới, + Ca ngợi chủ nghĩa anh hùng CM tin tưởng vào tương lai tươi sáng dân tộc Cảm hứng nâng đỡ người vượt lên chặng đường chiến tranh gian khổ, máu lửa, hi sinh => Khuynh hướng ST + CHLM làm cho văn học giai đoạn thấm nhuần tinh thần lạc quan đáp ứng yêu cầu pá thực đời sống trình vận động pt cách mạng Hướng dẫn HS tìm hiểu lịch sử, xã II Văn học VN từ năm 1975 đến hội văn hố Hồn cảnh lịch sử, xã hội, văn hố: - Trình bày hồn cảnh lịch sử, xã hội - Với chiến thắng mùa xuân năm 1975, ls dt văn hoá? ta mở thời kì - thời kì độc lập, tự GV: Nền kt thị trường khiến nảy sinh thống đất nước phải đương đặc điểm tâm lí mới: lối sống đầu với nhiều thử thách hưởng thụ, thực dụng, tư tưởng phức - Từ năm 1986, kinh tế nước ta bước sang tạp ảnh hưởng trực tiếp đến mối kinh tế thị trường, văn hố nước ta có điều quan hệ xh, can thiệp vào đời sống xh kiện tiếp xúc với nhiều nước tg, thúc đẩy vh phải đổi - Nguyện vọng nhà văn người đọc khác trước Cái nhìn nhà văn khơng đơn giản, chiều mà đa diện, góc cạnh có tính chất đối thoại Hướng dẫn HS tìm hiểu Những chuyển biến số thành tựu: chuyển biến số thành tựu *Quá trình đổi mới: - Từ 1975 đến 1985: văn học trăn trở tìm kiếm hướng thay đổi - Từ 1986 đến hết kỉ XX: Văn học đổi mạnh mẽ theo hướng dân chủ hóa mang tính nhân bản, nhân văn - Văn học giai đoạn có chuyển *Thành tựu: biến ntn? - Đa dạng, phong phú đề tài, chue đề - Nhìn thẳng vào thực, khám phá người mối quan hệ đời thường, đa Họ trận, vào mưa bom bão đạn mà vui trẩy hội: “Xẻ dọc Trường Sơn cứu nước, Mà lòng phơi phới dậy tương lai” (Tố Hữu) “Những buổi vui nước lên đường Xao xuyến bờ tre hồi trống giục” (Chính Hữu) “Đường trận mùa đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây” (Phạm Tiến Duật) Những cô gái TP "Những Hướng dẫn HS tổng kết - Hãy tổng kết ngắn gọn thành tựu vh giai đoạn này? dạng, phức tạp - Quan tâm đến số phận người - Sự sáng tạo, cách tân nhà văn đề cao III Tổng kết - Vh 45 – 75 kế thừa phát huy mạnh mẽ truyền thống tư tưởng lớn vh dt: CN nhân đạo đặc biệt CN yêu nước CN anh hùng - Đã pá thực đất nước thời kì khó đầy gian khổ hi sinh vẻ vang - vh tiên phong chống đế quốckế hoạch - Sau năm 75 vh bước vào công đổi vận động theo khuynh hướng dân chủ hoá c Hoạt động 3: Thực hành ( phút ) * Mục tiêu/Phương pháp/Kĩ thuật dạy học - Mục tiêu: Nắm số vấn đề giai đoạn văn học - Phương pháp: Nêu vấn đề * Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm theo bàn HS thảo luận nhóm Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: “Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt kéo dài suốt 30 năm, vấn đề dân tộc lên hàng đầu; văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975 khơng thể tiếng nói riêng cá nhân mà tất yếu phải đề cập tới số phận chung cộng đồng, toàn dân tộc Văn học mang đậm chất sử thi, tập trung phản ánh vấn đề nhất, có ý nghĩa sống đất nước: Tổ quốc hay mất, độc lập tự hay nô lệ Đây văn học vấn đề, kiện có ý nghĩa lịch sử, chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa anh hùng Nhân vật thường tiêu biểu cho lý tưởng chung dân tộc, gắn bó số phận với số phận đất nước, thể kết tinh phẩm chất cao đẹp cộng đồng Con người chủ yếu khám phá bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ cơng dân, ý thức trị, lẽ sống lớn tình cảm lớn Cái riêng tư, đời thường nói đến chủ yếu nhấn mạnh thêm trách nhiệm tình cảm cá nhân đối vơi cộng đồng Lời văn sử thi thường mang giọng điệu ngợi ca, trang trọng đẹp cách tráng lệ hào hùng” (Ngữ văn 12, tập – NXBGD 2013- trang 12,13) Câu : Đoạn văn thuộc phong cách ngôn ngữ nào? Phong cách ngôn ngữ khoa học Phong cách ngôn ngữ luận Phong cách ngơn ngữ nghệ thuật Phong cách ngơn ngữ báo chí Câu : Văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975 vận động phát triển hoàn cảnh lịch sử, xã hội có đặc biệt? Hồn cảnh lịch sử, xã hội có ảnh hưởng tới văn học Việt Nam giai đoạn nào? + Văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975 vận động phát triển hoàn cảnh chiến tranh ác liệt kéo dài suốt 30 năm + Trong hoàn cảnh ấy, vấn đề dân tộc lên hàng đầu, văn học tất yếu phải đề cập tới số phận chung cộng đồng, toàn dân tộc Câu : Nội dung đoạn văn gì? Nội dung đoạn văn: thể khuynh hướng sử thi số biểu cụ thể (đề tài, nhân vật, lời văn) văn học Việt Nam 1945- 1975 Câu : Lấy câu văn “Nhân vật văn học Việt Nam 1945 – 1975 thường tiêu biểu cho lý tưởng chung dân tộc, gắn bó số phận với số phận đất nước, thể kết tinh phẩm chất cao đẹp cộng đồng.” làm câu chủ đề, viết đoạn văn theo cách diễn dịch (khoảng câu) theo chủ đề + HS biết viết đoạn văn theo yêu cầu đề (cả nội dunh/chủ đề hình thức) + Chấp nhận cách kiến giải khác HS, miễn đoạn văn trình bày phương thức diễn dịch, với số câu theo quy định, phát triển khía cạnh chủ đề cách lơ gíc, chặt chẽ, khơng mắc, mắc lỗi diễn đạt d Hoạt động 4: Vận dụng, mở rộng ( phút ) * Mục tiêu/Phương pháp/Kĩ thuật dạy học - Mục tiêu: Đạt yêu cầu kĩ đọc hiểu văn bản, nắm nội dung bài, có vận dụng mở rộng kiến thức - Phương pháp: Đọc sáng tạo, kĩ trình bày, lực tự học * Hình thức tở chức hoạt động: HS làm nhà, nộp sản phẩm vào tiết sau: - Lập thư mục tác phẩm SGK Ngữ văn 12 theo mẫu Tên tác phẩm Tên tác giả Năm sáng tác Giai đoạn, thời kì văn học 2… - GV yêu cầu HS sưu tầm viết phê bình văn học văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến hết kì XX (đăng báo/tạp chí cách sách chuyên khảo) để làm tư liệu học tập Nội dung viết là: - Đánh giá giai đoạn văn học - Đánh giá phận/xu hướng văn học - Đánh giá tác giả (được học CT SGK Ngữ văn 12) - Đánh giá tác phẩm (được học CT SGK Ngữ văn 12) Hướng dẫn học sinh học nhà: ( phút ) - Hoàn thành thu hoạch theo yêu cầu - Soạn “Nghị luận tư tưởng đạo lí” 10 Ngồi lối sống đẹp nói tới trên, xã hội có nhiều người có lối sống chưa đẹp Em có nghĩ khơng? Vì sao? Cho ví dụ cụ thể? - Bài học rút từ câu nói Tố Hữu gì? Em thấy học có bổ ích cho em người khơng? Em làm để giúp cho thân người trở thành người có lối sống đẹp? - Phần kết ta kết thúc vấn đề ý nào? Hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách làm văn tư tưởng, đạo lý - Qua cách làm văn trên, em hiểu nghị luận tư tưởng, đạo lý? + không chạy theo lối sống lập dị, không phù hợp với truyền thống, thẩm mĩ, văn hóa dân tộc - Sống khơng ngừng học hỏi, mở mang trí tuệ, bồi bổ kiến thức : + học để biết, để có kiến thức lĩnh vực xã hội , để khám phá + học để sống có văn hóa, tiến + học để làm, để chung sống, để khẳng định - Sống phải hành động lương thiện, tích cực : + khơng nói sng mà phải có hành động cụ thể để chứng tỏ lối sống đẹp + hành động cần có tính xây dựng, tránh lợi ích cá nhân mà gây bất lợi cho lợi ích tập thể * Bình luận: - Khẳng định lối sống đẹp: + Là mục đích, lựa chọn, biểu người chân chính, xứng đáng người + Có thể thấy vĩ nhân có người bình thường; hành động cao cả, vĩ đại, thấy hành vi, cử thường ngày + Chủ yếu thể qua lối sống, hành động - Bác bỏ phê phán lối sống ích kỉ, vơ trách nhiệm, thiếu ý chí, nghị lực… - Liên hệ thân: Xác định phương hướng, biện pháp phấn đấu để có lối sống đẹp * Kết bài: - Khẳng định ý nghĩa lối sống đẹp: chuẩn mực đạo đức, nhân cách người - Nhắc nhở người coi trọng lối sống đẹp, sống cho xứng đáng; cảnh tỉnh nhân cách hệ trẻ đời sống nhiều cám dỗ II Cách làm văn tư tưởng, đạo lý: Đối tượng đưa nghị luận: tư tưởng, đạo lí (Nhận thức, Tâm hồn, tính cách , Quan hệ gia đình , Quan hệ xã hội, 14 Cách ứng xử, hành động sống…) Giới thiệu đề tài tư tưởng, đạo lý - Nhận thức (lý tưởng, mục đích) - Tâm hồn, tính cách (Lòng u nước, nhân ái, bao dung, độ lượng, thói ích kỷ, ba hoa, vụ lợi… ) - Quan hệ gia đình (tình mẫu tử, tình anh em… ) - Quan hệ xã hội (Tình đồng chí, đồng bào, - Nêu thứ tự bước tiến hành tình bạn bè… ) nghị luận tư tưởng, đạo lí? - Cách ứng xử, hành động GV: Nêu thứ tự bước tiến hành sống… thành công thức: Cách thức tiến hành: Bước 1: Tìm hiểu đề Lưu ý: MB Phải bảo đảm hai yêu cầu - Xác định vấn đề cần nghị luận - Xác định nội dung nghị luận - Giới thiệu chung vấn đề (diễn dịch, - Xác định thao tác nghị luận quy nạp hay phản đề… phải dẫn - Xác định phạm vi tư liệu đến vấn đề nghị luận) Bước 2: Lập dàn ý - Nêu luận đề cụ thể (dẫn nguyên văn a Mở bài: tóm tắt phải xuất - Giới thiệu vấn đề nghị luận (dẫn đề) câu/đoạn chứa luận đề) - Nêu vấn đề nghị luận (luận đề) - Trích dẫn ý kiến, nhận định (nếu có) b Thân bài: *Giải thích luận đềi: - Cắt nghĩa từ ngữ, hình ảnh mang hàm ý - Khái quát ý nghĩa đề * Bàn luận: - Phân tích khía cạnh biểu vấn đề nghị luận: + Khẳng định ? sai ? + Chứng minh: qua thực tế + Bình luận tác dụng tác hại - Phê phán quan niệm, suy nghĩ lệch lạc, sai lầm *Bài học nhận thức: - Phương hướng phấn đấu thân - Cách diễn đạt văn tư - Yêu cầu đặt cho xã hội tưởng đạo lý cần tuân thủ yêu c Kết bài: cầu ? - Khẳng định vấn đề vừa nghị luận - Liên hệ vận dụng * Diễn đạt: - Chuẩn xác, mạch lạc - Có thể sử dụng phép tu từ, biểu cảm 15 phải mức độ phù hợp c Hoạt động 3: Thực hành ( phút ) * Mục tiêu/Phương pháp/Kĩ thuật dạy học - Mục tiêu: Nắm số vấn đề giai đoạn văn học - Phương pháp: Nêu vấn đề * Hình thức tở chức hoạt động: Hoạt động nhóm theo bàn Bài tập - Vấn đề mà tác giả nêu viết gì? - Có thể đặt tên cho văn gì? - Tác giả sử dụng thao tác lập luận nào? - Nhận xét cách diễn đạt văn bản? Định hướng trả lời: a Vấn đề nghị luận: phẩm chất văn hoá nhân cách người - Tên văn bản: “Con người có văn hố”, “Thế người có văn hố?” hay “Một trí tuệ có văn hố” b Thao tác lập luận: - Giải thích: văn hố gì? (đoạn 1) - Phân tích: khía cạnh văn hố (đoạn 2) - Bình luận: cần thiết phải có văn hố (đoạn3) c Cách diễn đạt văn sinh động, lôi cuốn: - Để giải thích, tác giả sử dụng loạt câu hỏi tu từ gây ý cho người đọc - Để phân tích bình luận, tác giả trực tiếp đối thoại với người đọc, tạo quan hệ gần gũi, thẳng thắn - Kết thúc văn bản, tác giả viện dẫn thơ Hi Lạp, vừa tóm lượt luận điểm, vừa tạo ấn tượng nhẹ nhàng, dễ nhớ d Hoạt động 4: Vận dụng, mở rộng ( phút ) * Mục tiêu/Phương pháp/Kĩ thuật dạy học - Mục tiêu: Đạt yêu cầu kĩ đọc hiểu văn bản, nắm nội dung bài, có vận dụng mở rộng kiến thức - Phương pháp: Đọc sáng tạo, kĩ trình bày, lực tự học * Hình thức tổ chức hoạt động: HS làm nhà, nộp sản phẩm vào tiết sau: Nhà văn Nga Lép Tơn-xtơi nói: "Lí tưởng đèn đường Khơng có lí tưởng khơng có phương hướng kiên định, mà khơng có phương hướng khơng có sống" Anh (chị) nêu suy nghĩ vai trò lí tưởng sống người Hướng dẫn tìm hiểu đề: - Nội dung: Suy nghĩ vai trò lí tưởng nói chung người lí tưởng riêng + Lí tưởng đèn đường; khơng có lí tưởng khơng có sống + Nâng vai trò lí tưởng lên tầm cao ý nghĩa sống 16 + Giải thích mối quan hệ lí tưởng đèn, phương hướng sống - Phương pháp nghị luận: Phân tích, giải thích, bình luận, chứng minh - Phạm vi tư liệu: Cuộc sống Yêu cầu đạt được: a Mở bài: Giới thiệu, dẫn dắt vấn đề tư tưởng, đạo lí cần nghị luận b Thân bài: * Giải thích bàn luận ý nghĩa câu nói Lep Tơn-xtơi - "Lí tưởng" đích để người hướng tới + "Cuộc sống" câu nói Lep Tơn-xtơi giá trị sống cõi đời người - Câu nói Lep Tơn-xtơi nêu vai trò lí tưởng hai mức độ: + "Lí tưởng đèn đường": Khơng có lí tưởng hành động người khơng có phương hướng Lí tưởng giúp cho người không lạc đường Khả lạc đường trước đời lớn khơng có lí tưởng tốt đẹp + "Khơng có lí tưởng khơng có phương hướng kiên định, mà khơng có phương hướng khơng có sống" Sống khơng có mục đích, khơng có lí tưởng, sống trở nên vơ nghĩa Có lí tưởng, người có động lực thúc đẩy, có nghị lực để vượt qua thử thách, hướng tới mục đích sống rõ ràng, sống ý nghĩa * Suy nghĩ vai trò lí tưởng sống người - Lý tưởng sống tầm thường, nhỏ bé, ích kỉ làm hại đời người nhiều người - Lý tưởng sống đẹp đẽ kích thích hành động đẹp, tạo nên niềm say mê sáng tạo, tạo niềm vui sống * Suy nghĩ thân ý kiến Lep Tôn-xtôi: - Con người sống phải biết lựa chọn lí tưởng có hướng phấn đấu thực lí tưởng - Vấn đề thiết đặt cho học sinh tốt nghiệp THPT chọn ngành nghề, ngưỡng cửa để bước vào thực lý tưởng c Kết bài: - Khái quát lại vấn đề - Nêu ý nghĩa rút học nhận thức từ tư tưởng đạo lí nghị luận Hướng dẫn học sinh học nhà: ( phút ) - Hoàn thành thu hoạch theo yêu cầu - Chuẩn bị cho học: “Tuyên ngôn độc lập” - Hồ Chí Minh (Phần I – tác giả) Câu hỏi: + Hãy giới thiệu vài nét tiểu sử Hồ Chí Minh ? + Nêu mốc thời gian hoạt động cứu nước Người ? + Nêu nét quan điểm sáng tác Người? + Nêu nét di sản văn học: văn luận, truyện kí, thơ ca chủ tịch Hồ Chí Minh? : 17 Tiết TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( PHÂN I – TÁC GIẢ) I MỤC TIÊU Về kiến thức: Nắm nét khái quát quan điểm sáng tác, di sản văn chương đặc điểm phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh Về kĩ năng: - Kỹ đọc hiểu: đọc hiểu văn văn học sử - Kỹ đánh giá vấn đề: thấy vẻ đẹp tư tưởng tâm hồn Hồ Chí Minh - Kỹ trình bày vấn đề: trình bày kiến thức phong cách văn học Về thái độ: - Hình thành thói quen: đọc hiểu văn tác giả văn học - Hình thành tính cách: tự tin trình bày kiến thức tác gia, tác phẩm văn học - Hình thành nhân cách bồi dưỡng tình cảm: Tự hào thêm trân trọng, kính yêu lãnh tụ Định hướng phát triển lực: - Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn - Năng lực giải tình đặt văn - Năng lực đọc hiểu văn theo đặc trưng thể loại - Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận cá nhân đặc điểm thơ ca, phong cách nghệ thuật thơ Hồ Chí Minh - Năng lực hợp tác trao đổi, thảo luận nội dung nghệ thuật thơ Hồ Chí Minh II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị của giáo viên: - Thiết bị dạy học: SGK, SGV Ngữ văn 12 (tập 1); Tài liệu chuẩn kiến thức – kĩ Ngữ văn 12; Bài soạn; Bài giảng Powerpoit; phiếu học tập - Tư liệu tham khảo: Hồ Chí Minh tồn tập (NXB Giáo dục) Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 12 (tập 1), soạn theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, ghi Tìm hiểu phiếu học tập số 1, số 2, số III TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Kiểm tra cũ: (kiểm tra kết hợp phần khởi động) Bài mới: a Hoạt động 1: Khởi động ( phút) * Mục tiêu; Phương pháp/Kĩ thuật dạy học - Mục tiêu: Tạo tâm cho HS tiếp cận - Phương pháp, kĩ thuật: Thuyết trình, trình bày phút * Hình thức tổ chức hoạt động: HS tự trình bày hiểu biết cá nhân Bác Hồ (kể chuyện, đọc thơ, hát, tư liệu sưu tầm…) 18 GV cho HS nhận xét, chuyển b Hoạt động 2: Hình thành kiến thức ( 32 phút) * Mục tiêu/Phương pháp/Kĩ thuật dạy học - Mục tiêu: Nắm nét khái quát quan điểm sáng tác, di sản văn chương đặc điểm phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh - Phương pháp: Sử dụng nhóm phương pháp đọc sáng tạo, nêu vấn đề, chơi trò chơi, Thảo luận nhóm với kỹ thuật Trình bày phút * Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động GV HS Nội dung Hướng dẫn học sinh tìm hiểu I Vài nét tiểu sử: vài nét tiểu sử tác giả Trò chơi: Ai nhanh Phiếu học tập số Trong thời gian phút, nối cột A với cột B để có thơng tin xác tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng của Bác HS làm việc cá nhân A B 19 – – 1890 1911 1923 – 1941 tháng năm 1941 từ tháng – 1942 đến tháng - 1943 a Đất nước đẹp vô Nhưng Bác phải đi! Cho tơi làm sóng tàu đưa tiễn Bác (Chế Lan Viên) Từ bến Nhà Rồng, Bác tìm đường cứu nước b Người hỏi khắp bóng cờ châu Mĩ, châu Phi Những đất tự trời nơ lệ Những đường cách mạng tìm (Chế Lan Viên) Bác hoạt động cách mạng Pháp, Liên Xô, Trung Quốc c Tháp Mười đẹp hoa sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ (Bảo Định Giang) Một “búp sen xanh” nở làng Sen d Ngâm thơ ta vốn không ham, Nhưng ngục biết làm chi đây? Ngày dài ngâm ngợi cho khuây, Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự (Hồ Chí Minh) Bác bị quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam người sang Trung Quốc tranh thủ viện trợ quốc tế e Bác tổ quốc Nhớ thương, đất ấm người Ba mươi năm chân không nghỉ 19 2- – 1945 – - 1969 Mà đến tới nơi! (Tố Hữu) Bác nước lãnh đạo phong trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa giành quyền g Bác lên đường theo tổ tiên Mác – Lê Nin giới Người Hiền Ánh hào quang đỏ thêm sông núi Dắt chúng tiến lên (Tố Hữu) Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời a Trời xanh hơn, nắng chói lòa Ta nhìn lên Bác, Bác nhìn ta Bốn phương nhìn ta Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa! (Tố Hữu) Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa => HCM gắn bó trọn đời với dân với nước, với nghiệp giải phóng dân tộc VN phong trào cách mạng giới, vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, nhà văn, nhà thơ lớn dt Hướng dẫn HS tìm hiểu II Sự nghiệp văn học nghiệp văn học Quan điểm sáng tác Hoạt động nhóm phút HS hồn thành phiếu học tập Nhóm 1, Phiếu HT số Anh (chị) tóm tắt nét quan điểm sáng tác, nghiệp văn học Hồ Chí Minh để hồn thành phiếu học tập sau đây: HS trình bày bảng phụ, nhận xét, GV chuẩn xác kiến thức Quan điểm sáng tác văn học Hồ Chí Minh - Bác xem văn nghệ Chú trọng tính chân - Đối tượng hoạt động tinh thần phong thật tính dân tộc văn học nhân phú phục vụ có hiệu phải có ý thức giữ gìn dân Bác đề kinh cho nghiệp CM Văn học gìn nghiệm sáng tác cho nghệ thuật mặt trận, Tiếng Việt đề cao văn nghệ sĩ : viết cho văn nghệ sĩ phải người sáng tạo người ai, viết gì, viết chiến sĩ mặt trận nghệ sĩ nào, viết làm ? Em hiểu hai câu thơ: “Nay xung phong” => Chính tác phẩm Người có tư tưởng sâu sắc , nội dung thiết thực , hình thức nghệ thuật sinh động đa dạng Nhóm 2, 3, 4: phiếu HT số Di sản văn học 20 Nhóm 2: Văn luận Nhóm 3: truyện kí Nhóm 4: Thơ ca HS trình bày bảng phụ, nhận xét, GV chuẩn xác kiến thức Di sản văn học Hồ Chí Minh Văn luận Truyện kí Thơ ca Tác phẩm Bản án chế độ thực Lời than vãn bà 250 thơ, in tiêu biểu dân Trưng Trắc (1922); Vi tập Pháp (1925); Tuyê hành (1923); Những thơ: Nhật ký n ngơn độc trò lố Va-ren tù gồm 134 bài; Thơ lập (1945); Lời kêu Phan Bội Hồ Chí Minh gồm gọi tồn quốc Châu (1925); Nhật ký 86 bài; Thơ chữ kháng chiến (1946) chìm tàu (1931); Hán Hồ Chí Vừa đường vừa kể Minh gồm 36 chuyện (1963) Đặc điểm - Đấu tranh Vạch trần chất - Tâm trạng, cảm nổi bật trị, tiến công trực bọn thực dân cướp xúc suy nghĩ tác diện kẻ thù, thức nước bọn tay sai bán giả, phản ánh tâm tỉnh giác ngộ bước, ca ngợi hồn nhân cách quần chúng, tố cáo người chiến sĩ CM kiên cao đẹp người tội ác thực dân cường đấu tranh độc chiến sĩ Cm Pháp, kêu gọi lập tự dân tộc hoàn cảnh thử thách đoàn kết đấu khắc nghiệt tranh thể chốn lao tù nhiệm vụ - Hình ảnh nhân vật CM qua trữ tình mang nặng chặng đường lịch “nỗi nước nhà” sử phong thái - Lí lẽ vững vàng - Lối viết đọng, cốt ung dung, ln hòa xác đáng đầy sức truyện sáng tạo, kết cấu hợp với thiên thuyết phục, ngôn độc đáo, mang màu sắc nhiên từ giản dị đại nhẹ nhàng trào - Đây lĩnh vực lộng văn thông tấn, sáng tạo bật vừa sâu sắc đầy tính nghiệp chiến đấu vừa tươi tắn văn học Bác hóm hỉnh => Một di sản văn học lớn lao tầm vóc tư tưởng, phong phú thể loại, đa dạng phong cách nghệ thuật Hướng dẫn HS tìm hiểu Phong cách nghệ thuật: phong cách nghệ thuật Sáng tác nhiều thể loại văn học, thể loại có HS thảo luận nhóm theo bàn nét phong cách riêng độc đáo hấp dẫn - Tại nói phong cách - Văn luận: Ngắn gọn, tư sắc sảo, lập vh HCM vừa độc đáo vừa luận chặt chẽ, lý lẽ đanh thép, chứng đầy 21 đa dạng? Độc đáo mà đa dạng : Ngay từ nhỏ, HCM sống khơng khí văn chương cổ điển VN TQ, thơ Đường, thơ Tống… Trong thời gian hoạt động CM nước ngoài, sống Pa-ri, Ln Đơn, Oa-sinh-tơn, Ca-li-phc-ni-a, Hồng Kơng… tiếp xúc chịu ảnh hưởng tư tưởng nghệ thuật nhiều nhà văn Âu Mĩ văn học phương Tây đại - Khi sáng tác, Người xem văn học vũ khí phụng CM, xem trọng tính chân thực dân tộc, xuất phát từ mục đích, đối tượng để chọn nội dung hình thức tác phẩm  Tác phẩm đa dạng, độc đáo sức thuyết phụ, giàu tính luận chiến, đa dạng bút pháp - Truyện ký: Trí tưởng tượng phong phú, sáng tạo độc đáo tình truyện, kết hợp hài hòa văn hóa phương Đơng phương Tây nghệ thuật trào phúng, giọng điệu lời văn linh hoạt hấp dẫn Chất trí tuệ tính đại nét đặc sắc truyện ngắn Người - Thơ ca: Phong cách thơ đa dạng: Những thơ với mục đích tuyên truyền CM : Giản dị, mộc mạc, mang màu sắc dân gian vừa đại Nhiều thơ nghệ thuật: Viết theo hình thức cổ thi hàm súc, có kết hợp độc đáo bút pháp cổ điển bút pháp đại, trữ tình chiến đấu c Hoạt động 3: Thực hành ( phút ) * Mục tiêu/Phương pháp/Kĩ thuật dạy học - Mục tiêu: Nắm số vấn đề tác giả Hồ Chí Minh - Phương pháp: Nêu vấn đề * Hình thức tở chức hoạt động: Trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Bác tìm đường cứu nước năm tuổi? A 19 B 20 C 21 D 22 Câu 2: Bác không tham gia sáng lập tổ chức cách mạng đây? A Đảng Cộng sản Pháp B Hội liên hiệp dân tộc bị áp giới C Việt Nam niên cách mạng đồng chí hội D Mặt trận Việt Minh Câu 3: Tổ chức giáo dục, khoa học văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) suy tơn Hồ Chí Minh "Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa lớn" vào năm ? A 1980 B 1985 C 1990 D 1995 Câu 4: Hồ Chí Minh viết thể loại văn học ? A Thơ, kịch, truyện ngắn B Tiểu phẩm, nhật kí C Văn luận, truyện kí D Cả A, B C Câu 5: Trong quan điểm sáng tác văn chương, Hồ Chí Minh đặc biệt ý đến điều gì? A Văn chương thiết phải ý đến mục đích trị B Phải ý đến đối tượng thưởng thức C Phải ý đến hình thức nghệ thuật D Cả A, B C Câu 6: Hồ Chí Minh quan niệm hình thức nghệ thuật tác phẩm văn chương? 22 A Hình thức tác phẩm phải sáng, hấp dẫn B Ngôn từ phải chọn lọc C Phải tránh lối viết cầu kì, xa lạ, nặng nề D Cả A, B C Câu 7: Trong tác phẩm sau, tác phẩm truyện kí? A Con người biết mùi hun khói B Lời than vãn bà Trưng Trắc C Di chúc D Vừa đường vừa kể chuyện Câu 8: Bác sáng tác văn học thứ văn tự nào? A Tiếng Pháp, Hán tiếng Việt B Tiếng Pháp, Nga tiếng Việt C Tiếng Anh, Pháp tiếng Việt D Tiếng Anh, Nga tiếng Việt Câu 9: Mục đích tác phẩm luận Hồ Chí Minh gì? A Đấu tranh trị nhằm tiến công trực diện kẻ thù B Phục vụ nhiệm vụ cách mạng dân tộc C Thể chất trữ tình đằm thắm hài hước D Gồm A B Câu 10: Lĩnh vực bật nghiệp sáng tạo nghệ thuật Hồ Chí Minh thơ ca Các tác phẩm in tập thơ? A tập C tập B tập D tập d Hoạt động 4: Vận dụng, mở rộng ( phút ) * Mục tiêu/Phương pháp/Kĩ thuật dạy học - Mục tiêu: Đạt yêu cầu kĩ đọc hiểu văn bản, nắm nội dung bài, có vận dụng mở rộng kiến thức - Phương pháp: Đọc sáng tạo, kĩ trình bày, lực tự học * Hình thức tổ chức hoạt động: HS làm nhà, nộp sản phẩm vào tiết sau: - Vẽ sơ đồ tư sơ đồ grap học - Bài học thấm thía sâu sắc mà anh (chị) tiếp thu học đọc thơ tập “Nhật kí tù” cùa HCM? - Tình thương yêu người lớn lao cao cả, lòng nhân đạo đức tính cao đẹp Bác Hồ Tình cảm vừa cụ thể vừa bao la vừa nhận thức, vừa hành động - Thơ Bác kết hợp hài hoà hai yếu tố: cổ điển đại Một tâm hồn nhạy cảm dễ rung động trước tạo vật lòng người => Tấm gương đạo đức, yêu nước, giữ gìn truyền thống văn hố dân tộc Hướng dẫn học sinh học nhà: ( phút ) - Hoàn thành thu hoạch theo yêu cầu - Chuẩn bị viết số 1: Xem lại bố cục, yêu cầu, kĩ viết nghị luận xã hội tư tưởng đạo lí 23 TIẾT TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – PHẦN I TÁC GIẢ PHIẾU HỌC TẬP SỐ Họ tên HS/Nhóm .Lớp Hãy nối cột A với cột B để có thơng tin xác tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng của Bác A B 19 – – 1890 1911 1923 – 1941 tháng năm 1941 từ tháng – 1942 đến tháng - 1943 2- – 1945 – - 1969 a Đất nước đẹp vô Nhưng Bác phải đi! Cho tơi làm sóng tàu đưa tiễn Bác (Chế Lan Viên) Từ bến Nhà Rồng, Bác tìm đường cứu nước b Người hỏi khắp bóng cờ châu Mĩ, châu Phi Những đất tự trời nơ lệ Những đường cách mạng tìm (Chế Lan Viên) Bác hoạt động cách mạng Pháp, Liên Xô, Trung Quốc c Tháp Mười đẹp hoa sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ (Bảo Định Giang) Một “búp sen xanh” nở làng Sen d Ngâm thơ ta vốn không ham, Nhưng ngục biết làm chi đây? Ngày dài ngâm ngợi cho khuây, Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự (Hồ Chí Minh) Bác bị quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam người sang Trung Quốc tranh thủ viện trợ quốc tế e Bác tổ quốc Nhớ thương, đất ấm người Ba mươi năm chân không nghỉ Mà đến tới nơi! (Tố Hữu) Bác nước lãnh đạo phong trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa giành quyền g Bác lên đường theo tổ tiên Mác – Lê Nin giới Người Hiền Ánh hào quang đỏ thêm sông núi Dắt chúng tiến lên (Tố Hữu) Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời a Trời xanh hơn, nắng chói lòa Ta nhìn lên Bác, Bác nhìn ta Bốn phương nhìn ta Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa! (Tố Hữu) Bác Hồ đọc Tun ngơn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 24 TIẾT TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – PHẦN I TÁC GIẢ PHIẾU HỌC TẬP SỐ Họ tên HS/Nhóm .Lớp Di sản văn học Hồ Chí Minh Văn luận Truyện kí Thơ ca Tác phẩm tiêu biểu Đặc điểm nổi bật : Tiết 5- 25 BÀI VIẾT SỐ 1: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI I MỤC ĐÍCH KIỂM TRA Kiểm tra mức độ đạt chuẩn KTKN chương trình mơn Ngữ văn lớp 11 lớp 12 (từ tuần đến tuần 3), cụ thể: Về kiến thức theo chuẩn KTKN chương trình: - Kiểm tra kiến thức học để đọc hiểu văn theo đặc trưng thể loại - Kiểm tra, đánh giá kiến thức nghị luận xã hội Về kĩ theo chuẩn KTKN chương trình : - Vận dụng kiến thức, kĩ học để đọc hiểu văn theo đặc trưng thể loại - Vận dụng kiến thức, kĩ nghị luận xã hội để viết văn nghị luận xã hội Về thái độ theo chuẩn KTKN chương trình: - Nhận thức tầm quan trọng việc đọc hiểu văn kĩ làm nghị luận xã hội từ có ý thức thái độ đắn sống - Tích hợp kĩ sống: Thực hành viết văn nghị luận để nêu đề xuất cách giải số vấn đề xã hội đặt sống nay, qua bày tỏ suy nghĩ nhận thức cá nhân II HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA Hình thức: Tự luận HS làm lớp, thời gian: 90 phút III MA TRẬN (Thiết lập ma trận) Nhận Thông hiểu Vận dụng Tổng Cấp độ biết Cấp độ thấp Cấp độ ND cao CHỦ ĐỀ I/ Đọc hiểu Nhận biết Hiểu Viết đoạn văn thao tác nội dung, ý ngắn lập luận nghĩa VB Số câu câu câu câu câu Tỉ lệ 0,5% 15% 10% 30% Điểm 0,5 1,5 1,0 3,0 II/ Làm văn Nhận biết Hiểu Vận dụng kiến kiểu vấn đề nghị thức, kỹ làm nghị luận luận xã hội văn nghị luận xã hội xã hội Số câu câu 1câu Tỉ lệ 70%=7đ 70%=7đ Tổng số câu 3câu câu câu Tổng tỉ lệ 20% = điểm 80%= điểm 100 %=10 điểm 26 Thày cô liên hệ 0989.832560 ( có zalo ) để có trọn Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, thi e-Learing cấp… TRUNG TÂM HỖ TRỢ GIÁO DỤC SAO KHUÊ Cung cấp dịch vụ: - Nhận cung cấp giáo án tất môn soạn theo hình thức soạn hoạt động, phát triển NL, PC người học - Nhận thiết kế giáo án, soạn power point thao giảng, thi GVG cấp - Nhận thiết kế giảng Elearning theo yêu cầu - Cung cấp chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm theo yêu cầu - Nhận viết tham luận, báo cáo, thuyết trình, phóng theo u cầu - Cung cấp hoàn thiện loại hồ sơ, kế hoạch chuyên môn tổ, nhà trường - Cung cấp tư liệu giáo dục, học cụ, ý tưởng giải pháp giáo dục * Các sản phẩm thày cô giáo viên giỏi cấp, nhiều kinh nghiệm trực tiếp chắp bút hoàn thiện * Cam kết đảm bảo uy tín, chất lượng sản phẩm, bảo mật thơng tin khách hàng Thày có nhu cầu xin liên hệ: 0989.832560 - 0936.569266 Trân trọng cảm ơn q thày quan tâm! 27 28 ... đạo đặc biệt CN yêu nước CN anh hùng - Đã pá thực đất nước thời kì khó đầy gian khổ hi sinh vẻ vang - vh tiên phong chống đế quốckế hoạch - Sau năm 75 vh bước vào công đổi vận động theo khuynh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án văn 12 phát triển năng lực, Giáo án văn 12 phát triển năng lực

Từ khóa liên quan