CƠ sở lý LUẬN về tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục TRƯỜNG TRUNG học cơ sở

55 88 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 17:07

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS Sơ lược nghiên cứu vấn đề Trên giới Ở nhiều quốc gia giới, hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục đồng hành với công tác dạy học sở giáo dục Đánh giá chất lượng nhằm mục đích giám sát q trình dạy học từ đưa sách quản lý, dự đoán kết đào tạo không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục Đánh giá chất lượng giáo dục có nhiều nội dung khác có đánh giá yếu tố điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đánh giá chất lượng sản phẩm giáo dục Nhiều nghiên cứu rằng, chất lượng sản phẩm giáo dục chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố, đặc biệt yếu tố chất lượng nhà trường như: chất lượng hoạt động quản lý, chất lượng đội ngũ giáo viên, sở vật chất, trang thiết bị trường học tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường Tại nước Hoa kì, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc Hiệp hội Kiểm định chất lượng giáo dục thực công tác kiểm định chất lượng giáo dục để xác định công nhận chất lượng dạy học sở giáo dục Các Hiệp hội xây dựng tiêu chuẩn để xác nhận mức độ đạt sở giáo dục so với chuẩn qui định “Kiểm định chất lượng mơ hình đảm bảo chất lượng sử dụng rộng tãi hệ thống giáo dục Kiểm định chất lượng bắt đầu áp dụng Hoa Kỳ cách 100 năm Ở Hoa Kỳ, kiểm định chất lượng trình dựa tin tưởng, tiêu chuẩn, chứng, đánh giá đồng cấp Ngoài ra, Vlăsceanu đồng nghiệp đưa định nghĩa khát quát kiểm định chất lượng (tài liệu UNESCO ấn hành) Kiểm định chất lượng quy trình mà tổ chức cơng lập ngồi cơng lập tư nhân tiến hành đánh giá sở giáo dục chương trình đào tạo để cơng nhận cách thức sở giáo dục chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn tiêu chí tối thiểu đề Kết kiểm định định cơng nhận đạt khơng đạt (có không) cấp giấy chứng nhận quy định rõ thời gian có hiệu lực Quy trình kiểm định chất lượng thường bao gồm ba bước: (1) tự đánh giá sở giáo dục, (2) đánh giá đoàn đánh giá tổ chức kiểm định lựa chọn, (3) thẩm định kết hội đồng kiểm định Có hai loại hình kiểm định chất lượng kiểm định sở giáo dục (kiểm định trường) kiểm định chương trình đào tạo Kiểm định trường liên quan đến việc xem xét, đánh giá toàn hoạt động sở giáo dục đại học dựa tiêu chuẩn kiểm định trường Kiểm định chương trình đào tạo (khóa đào tạo/ ngành đào tạo) việc xem xét, đánh giá phần sở giáo dục đại học liên quan trực tiếp đến chương trình/ khóa đào tạo, trọng vào hoạt động chun mơn Kiểm định chương trình thực với tiêu chuẩn kiểm định dùng chung cho chương trình đào tạo tiêu chuẩn xây dựng cho chương trình đào tạo cụ thể Trong khu vực Đông Nam Á, quốc gia áp dụng kiểm định chất lượng bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Đông Timo Việt Nam” Tự đánh giá khâu quy trình kiểm định chất lượng giáo dục, hoạt động đánh giá để xác định mức độ nhà trường đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Thông qua hoạt động tự đánh giá, trường điểm mạnh, điểm yếu từ đề phương hướng, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường giai đoạn Ở Việt Nam Nội dung đảm bảo chất lượng dạy học thông qua việc tổ chức tốt hoạt động tự đánh giá, kiểm định chất lượng dạy học vấn đề quan trọng GD&ĐT Đây vấn đề Đảng, Nhà nước cấp, ngành, nhà khoa học quan tâm có nhiều cơng trình, đề tài nghiên cứu Liên quan trực tiếp đến Đề tài “Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình theo hướng đảm bảo chất lượng” có số nghiên cứu sau: Nguyễn Đức Chính với “Kiểm định chất lượng giáo dục đại học” (2002); Đặng Bá Lãm với “Kiểm tra đánh giá dạy - học đại học” (2003), Trần Khánh Đức với “Quản lý kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO TQM” (2004); Nguyễn Cơng Khanh với “Về tiêu chuẩn kiểm định khóa đào tạo giáo viên tiểu học” (4/2006), Nguyễn Thị Thái với“Giám sát, đánh giá trường học” (8/2010) Về phương diện thực tiễn, hệ thống đảm bảo chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) nước ta bước hình thành Theo đó, Chính phủ, Bộ GD&ĐT ban hành hệ thống văn pháp lý quan trọng xem pháp lý để triển khai, đạo thực hoạt động kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thơng, có cấp THCS Cụ thể sau: “Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ GD&ĐT” Theo đó, Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục thành lập vào hoạt động đánh dấu thời kỳ phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng KĐCLGD Việt Nam; “Thông tư số 12/2009/QĐ-BGDĐT, ngày 12/5/2009 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS; Thông tư số 42/2012/QĐ-BGDĐT, ngày 23/11/2012 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục quy trình, chu trình kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục phổ thông, sở giáo dục thường xuyên (thay Thông tư số 12/2009/QĐ- BGDĐT ngày 12/5/2009 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)” Tuy nhiên, nói cách khách quan xét cách toàn diện, vấn đề KĐCLGD nước ta chưa nghiên cứu cách hệ thống, việc triển khai KĐCLGD chưa rộng khắp, chưa thường xuyên hiệu chưa mong muốn Đặc biệt vấn đề tự đánh giá KĐCLGD phổ thông đơn vị triển khai thực Tuy nhiên, kết chưa đạt mục tiêu đề ra, mà công việc cần thiết cần làm giai đoạn Các khái niệm đề tài Tổ chức Theo TS Tạ Ngọc Hải - Viện Khoa học tổ chức nhà nước đăng tạp chí Tổ chức Nhà nước “Khái niệm, phân loại đặc trưng tổ chức từ giác độ khoa học tổ chức nhà nước” đề cập đến thuật ngữ tổ chức: Triết học định nghĩa “Tổ chức, nói rộng cấu tồn vật Sự vật tồn mà khơng có hình thức liên kết định yếu tố thuộc nội dung Tổ chức thuộc tính thân vật” Tổ chức thuộc tính vật, nói cách khác vật tồn dạng tổ chức định Nhân loại học đưa quan điểm: “Từ xuất loài người, tổ chức xã hội loài người đồng thời xuất Tổ chức không ngừng hoàn thiện phát triển với phát triển nhân loại” Theo nghĩa hẹp đó, tổ chức tập thể người tập hợp lại với để thực nhiệm vụ chung nhằm đạt tới mục tiêu xác định tập thể Như vậy, tổ chức tập thể, có mục tiêu, nhiệm vụ chung Theo Chester I Barnard: “Tổ chức hệ thống hoạt động hay nỗ lực hai hay nhiều người kết hợp với cách có ý thức” Như để hình thành tổ chức phải có từ hai người trở lên hoạt động kết hợp với cách có ý thức Theo quy định Điều 84 Bộ luật Dân sự: “Tổ chức công nhận pháp nhân có đủ điều kiện sau: thành lập hợp pháp; có cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác tự chịu trách nhiệm tài sản đó; nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập” Khoa học tổ chức quản lý định nghĩa tổ chức với ý nghĩa hẹp “tập thể người tập hợp lại để thực nhiệm vụ chung nhằm đạt tới mục tiêu xác định tập thể đó” “Tổ chức đơn vị xã hội, điều phối cách có ý thức, có phạm vi tương đối rõ ràng, hoạt động nhằm đạt nhiều mục tiêu chung tổ chức Quan niệm người làm cơng tác tổ chức nhà nước có nhiều điểm tương đồng với khoa học quản lý, luật học nhấn mạnh tới mục tiêu chung, nguyên tắc hoạt động tổ chức Điểm quan trọng quan niệm tổ chức thể ý nói phạm vi tổ chức, tổ chức có phạm vi hoạt động khác phụ thuộc vào yếu tố chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, cấu, nguồn lực tổ chức Các yếu tố điều kiện tổ chức” [13] Tổ chức có nghĩa q trình xếp bố trí công việc, giao quyền hạn phân phối nguồn lực tổ chức cho chúng đóng góp cách tích cực có hiệu vào mục tiêu chung Cơng tác tổ chức gồm có hai nội dung bản: Tổ chức cấu tổ chức trình Tổ chức có nội dung rộng lớn liên quan đến công tác xây dựng tổ chức máy quản lý (Có cấp quản lý, tổ chức phòng ban chức năng, phân cơng trách nhiệm quyền hạn phòng ban cá nhân…), có phận sản xuất kinh doanh nào, phân công chức nhiệm vụ phận… Như đưa khái niệm chung tổ chức sau: Tổ chức tập hợp người xã hội có phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, cấu xác định; hình thành hoạt động theo nguyên tắc định phù hợp với quy định pháp luật nhằm gắn kết người với mục đích xác định hành động để đạt đến mục tiêu chung.[13] Đánh giá Trong thực tế có nhiều quan niệm khác đánh giá Sự khác thường nhận định cách tiếp cận tác giả Chẳng hạn, có người tiếp cận theo hướng kỹ định, suy xét giải vấn đề, kỹ đặt mục tiêu, kỹ ứng phó, kiềm chế, kỹ hợp tác làm việc theo nhóm cho học sinh; Giáo dục, rèn luyện kỹ sống cho học sinh thông qua giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông; cách tự phòng, chống tai nạn giao thơng, đuối nước tai nạn thương tích khác; thơng qua việc thực quy định cách ứng xử có văn hóa, đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau; Giáo dục tư vấn sức khoẻ thể chất tinh thần, giáo dục giới tính, tình u, nhân, gia đình phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh Học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh mơi trường lớp học, nhà trường: Có kế hoạch lịch phân công học sinh tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh mơi trường nhà trường; Kết tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh mơi trường học sinh đạt yêu cầu; Hằng tuần, kiểm tra, đánh giá việc thực giữ gìn vệ sinh mơi trường nhà trường Kết xếp loại học lực học sinh năm đáp ứng mục tiêu giáo dục: Tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên: Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Đạt 85% trường trung học sở, 80% trường trung học phổ thông 95% trường chuyên; Các vùng khác: Đạt 90% trường trung học sở, 85% trường trung học phổ thông 99% trường chuyên; Tỷ lệ học sinh xếp loại khá: Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Đạt 25% trường trung học sở, 15% trường trung học phổ thông 60% trường chuyên; Các vùng khác: Đạt 30% trường trung học sở, 20% trường trung học phổ thông 70% trường chuyên Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi: Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Đạt 2% trường trung học sở trường trung học phổ thông; 15% trường chuyên; Các vùng khác: Đạt 3% trường trung học sở trường trung học phổ thông; 20% trường chuyên Kết xếp loại hạnh kiểm học sinh năm đáp ứng mục tiêu giáo dục: Tỷ lệ học sinh xếp loại khá, tốt đạt 90% trường trung học sở, trường trung học phổ thông, 98% trường chuyên; Tỷ lệ học sinh bị kỷ luật buộc học có thời hạn khơng q 1% trường trung học sở, trường trung học phổ thông; không 0,2% trường chun; Khơng có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình Kết hoạt động giáo dục nghề phổ thông hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh năm: Các ngành nghề hướng nghiệp cho học sinh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề: Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Đạt 70% tổng số học sinh thuộc đối tượng học nghề trường trung học sở; 100% trường trung học phổ thông trường chuyên; Các vùng khác: Đạt 80% tổng số học sinh thuộc đối tượng học nghề trường trung học sở; 100% trường trung học phổ thông trường chuyên; Kết xếp loại học nghề học sinh: Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Đạt 80% loại trung bình trở lên trường trung học sở, 90% trường trung học phổ thông trường chuyên; Các vùng khác: Đạt 90% loại trung bình trở lên trường trung học sở, 95% trường trung học phổ thông trường chuyên Hiệu hoạt động giáo dục năm nhà trường: Tỷ lệ học sinh lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp ổn định năm; Tỷ lệ học sinh bỏ học lưu ban: Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Không 3% học sinh bỏ học, không 5% học sinh lưu ban; trường chun khơng có học sinh lưu ban học sinh bỏ học; Các vùng khác: Không 1% học sinh bỏ học, không 2% học sinh lưu ban; trường chun khơng có học sinh lưu ban học sinh bỏ học; Có học sinh tham gia đoạt giải hội thi, giao lưu tiểu học, kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên trung học sở cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) trở lên trung học phổ thông năm” c) Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT quy định Đây phần chính, quan trọng báo cáo tự đánh giá Phần mô tả chi tiết kết tự đánh giá đơn vị theo tiêu chuẩn KĐCLGD Trong tiêu chuẩn, mô tả theo tiêu chí Với tiêu chí, trình bày theo nội dung: mô tả trạng, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng kết tự đánh giá, cụ thể sau: Mô tả trạng Mô tả đầy đủ, trung thực, khách quan trạng hoạt động đơn vị theo tiêu chí kèm theo nội dung quy định văn hành có liên quan để người đọc có sở đối chiếu với trạng trường Phần mô tả phải ngắn gọn, súc tích, khơng q chi tiết, phải cụ thể, đảm bảo tính khái quát nhằm giúp người đọc hiểu rõ hoạt động liên quan đơn vị, đồng thời thể đầy đủ sở việc nhà trường tự đánh giá đạt hay không đạt yêu cầu số nhận định suông, chung chung Khi đọc phần này, người đọc hiểu đồng ý với nhà trường lý thuyết mà không cần phải có người giải thích thêm, người đọc khơng tin thông tin trường mô tả phần mơ tả trạng kiểm chứng minh chứng kèm theo không bắt buộc người đọc phải tìm kiếm thơng tin minh chứng kèm theo đồng ý hay không đồng ý với đánh giá trường Điểm mạnh cần phải khái quát từ mô tả trạng phải vấn đề bật nhà trường việc đáp ứng yêu cầu tiêu chí, số tiêu chí đánh giá Những điểm mạnh phải khái quát sở nội dung phần mô tả trạng, bật từ việc làm trường đồng thời phải xác định vai trò nhà trường việc tạo nên trạng đáp ứng yêu cầu tức nhà trường có tác động tích cực vào khơng mà trường cảm thấy tâm đắc, đáng ghi nhận, điểm mạnh nhà trường cần xác định để phát huy Phần này, nhà trường đánh giá chất lượng, hiệu hoạt động theo tiêu chí, số, mặt mạnh bật việc thực hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chí Cần có phân tích, đưa nhận định giải thích rõ phần mơ tả trạng nhằm giúp người đọc hiểu lý đơn vị lại đánh Mục đích việc xác định điểm mạnh để xây dựng giải pháp trì phát huy, giúp làm thay đổi trạng theo hướng đáp ứng yêu cầu Với nội dung xác định điểm mạnh, thầy cô thử đưa câu hỏi để xem điểm mạnh cần phát huy nào? Nếu khơng tìm giải pháp phát huy kết giả định việc phát huy bất hợp lý, khơng logic phải xem lại hội đồng tự đánh giá xác định hay chưa ? Mỗi tiêu chí, nên xác định khơng điểm mạnh Điểm yếu khái quát từ mô tả trạng: Tương tự việc xác định điểm mạnh phải xác định trách nhiệm nhà trường nào, trường tác động mà đáng phải thực có tác động khơng hiệu quả, - nguyên nhân chủ quan từ phía nhà trường để tồn thực trạng không đáp ứng yêu cầu điểm yếu cần khắc phục điểm yếu trạng không đáp ứng yêu cầu số, tiêu chí Điểm yếu vấn đề bật nhà trường việc đáp ứng yêu cầu số tiêu chí đề tồn thực trạng, không đáp ứng yêu cầu đáp ứng yêu cầu không thỏa mãn, mặt khác cần giải thích rõ nguyên nhân chủ quan điểm yếu Những điểm yếu phải khái quát sở nội dung phần mô tả trạng Phần này, đơn vị vấn đề tồn tại, vướng mắc việc thực hoạt động đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chí Mục đích xác định điểm yếu để xây dựng giải pháp điều chỉnh khắc phục, nhằm giúp trạng cải thiện theo hướng đáp ứng yêu cầu Với nội dung xác định điểm yếu, thầy cô làm tương tự với việc đưa giả định điểm yếu khắc phục nào? Nếu khơng tìm giải pháp khắc phục kết giả định việc khắc phục bất hợp lý (khơng logic) phải xem lại hội đồng tự đánh giá xác định hay chưa ? Kế hoạch cải tiến chất lượng Phải cụ thể hóa đảm bảo tính phù hợp, khả thi thể tâm cải tiến chất lượng nhà trường chủ trương, định hướng chung chung (tiếp tục, tăng cường, đẩy mạnh, tiếp tục tăng cường, ) Hoặc có đề cập đến vấn đề phát huy, khắc phục không cụ thể phát huy (điểm mạnh)? khắc phục (điểm yếu)? Ai làm? làm (giải pháp)? làm nào, dự kiến hoàn thành (thời gian)? nguồn lực cần huy động, phối hợp? biện pháp giám sát gì?, Lưu ý: Mục đích kế hoạch cải tiến chất lượng nhằm tác động vào điểm mạnh/điểm yếu để làm thay đổi trạng theo hướng đáp ứng/đáp ứng vượt trội so với yêu cầu số tiêu chí (hoặc đáp ứng theo yêu cầu, tiêu riêng trường) Kế hoạch cải tiến chất lượng việc khắc phục điểm yếu mà phải tâm tới việc phát huy điểm mạnh Khi đọc nội dung phần báo cáo, người đọc cảm nhận trăn trở tâm cải tiến chất lượng nhà trường Tự đánh giá Đánh giá tiêu chí đạt khơng đạt Trong phần mô tả trạng liên quan đến yêu cầu số phải có câu nhận định để khẳng định trạng trường có đáp ứng yêu cầu số chưa Nếu đạt đạt mức độ (vượt so với yêu cầu bao nhiêu/so với tiêu chí riêng trường nào?), khơng đạt khơng đạt mức độ so với yêu cầu ? Nếu tiêu chí đạt u cầu khơng cần đưa kết số, ngược lại cần phải đưa kết đánh giá số để người đọc xác định số trường không đạt d) Kiểm tra, đánh giá kết hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Kiểm tra chức hoạt động quản lý giáo dục Vì thế, tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS việc làm thường xuyên cấp quản lý giáo dục có Phòng GD&ĐT Ban giám hiệu nhà trường Nội dung kiểm tra bao gồm toàn hệ thống văn bản, kế hoạch, kết thực hoạt động tự đánh giá khâu, bước quy trình tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Quá trình kiểm tra phải vào định mức, chuẩn mực mà kế hoạch đề để đánh giá hiệu hoạt động tự đánh giá trường THCS, từ có sở đưa biện pháp thích hợp nhằm đạt mục tiêu kế hoạch Trong trình kiểm tra cần xem xét rõ kết thực tự đánh giá so với mục tiêu, kết đạt theo kế hoạch định; đảm bảo nguồn lực sử dụng cách hữu hiệu; xác định xác, kịp thời sai sót trách nhiệm cá nhân trình tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS Từ đúc rút kinh nghiệm, cải tiến công tác tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục nhằm nâng cao hiệu công tác Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tự đánh giá Nhân tố chủ quan Trong năm qua, cơng tác KĐCLGD nói chung tự đánh giá chất lượng giáo dục nói riêng ngành GD&ĐT triển khai có bản, có hệ thống; cấp quản lý ban hành hệ thống văn hướng dẫn, đạo đến sở giáo dục để triển khai thực Tuy nhiên, hoạt động tự đánh giá giáo dục chưa trường trọng thực nghiêm túc, thể số mặt sau: Một số cán quản lý, giáo viên, nhân viên chưa nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng công tác KĐCLGD, tự đánh giá chất lượng giáo dục; nhiều đơn vị hiểu lầm công tác công việc tra nhà trường với thành tích thi đua nhà trường Chưa lường hết vất vả, tốn công, tốn sức trình tự đánh giá, chưa đầu tư thích đáng Khả nắm bắt hệ thống văn đạo để vận dụng, xây dựng kế hoạch tổ chức thực Ban giám hiệu nhà trường lực thực cá nhân tham gia hạn chế Việc tính định biên theo vị trí việc làm thực tế khơng có vị trí cho cán chun trách lĩnh vực Vì thế, người tham gia cơng tác kiểm định giáo viên làm kiêm nhiệm nên hạn chế thời gian kiến thức, kinh nghiệm, chưa tập huấn tập huấn quy trình, kĩ thuật thu thập xử lý thông tin, minh chứng, chưa biết cách viết báo cáo viết báo cáo sai mẫu quy định Đối với nhóm thiếu phối hợp q trình tự đánh giá, chưa tổ chức buổi thảo luận, thống chung nhóm với Hội đồng tự đánh giá báo cáo tiêu chí/tiêu chuẩn Việc lưu trữ hồ sơ thơng tin, minh chứng hạn chế Nhân tố khách quan Chất lượng hoạt động tự đánh giá phụ thuộc nhiều vào ý thức nhu cầu xã hội Ở nước ta chưa có quan kiểm định chất lượng giáo dục độc lập cơng tác kiểm định nói chung tự đánh giá nói riêng gặp nhiều khó khăn chưa thực đạt ý nghĩa mong muốn Rất nhiều sở giáo dục thực hoạt động với quan niệm làm cho có, cho xong chưa trở thành nhu cầu tự thân, tự nguyện điều không chấn chỉnh có biện pháp ngăn chặn có nguy trở thành phong trào làm cho hoạt động trở thành hình thức, tác dụng nhà trường Lực lượng chuyên gia chuyên trách công tác sở GD&ĐT ít, chưa tương xứng với chức nhiệm vụ Công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực công tác dù triển khai kết nhiều hạn chế Chế độ sách tài dành cho hoạt động tự đánh giá Đây vấn đề bị bỏ ngỏ thực trở ngại không nhỏ việc thực hoạt động tự đánh giá Tự đánh giá khâu quan trọng then chốt trình kiểm định chất lượng giáo dục Tự đánh giá liên quan đến tồn cơng tác quản lý chất lượng, biện pháp để nâng cao chất lượng quản lý sở giáo dục Theo kết nghiên cứu lí luận thực tiễn tự đánh giá chất lượng giáo dục hoạt động tự đánh giá phương pháp, đường hiệu việc tạo động lực cho sở giáo dục đảm bảo cải tiến chất lượng giáo dục Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS trình tác động có mục đích, có kế hoạch, theo nội dung chặt chẽ khoa học, có trình tự, nề nếp chủ thể việc triển khai, điều khiển, thực thi nhiệm vụ tự đánh giá mang lại hiệu tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Hoạt động tự đánh giá chịu chi phối nhân tố khách quan chủ quan; nhân tố tạo thuận lợi khó khăn tác động trực tiếp đến việc triển khai công tác Đây sở lý luận để nghiên cứu đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS, đồng thời xác định yêu cầu biện pháp tổ chức phù hợp, hiệu nhằm triển khai Tổ chức tốt hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục, góp phần thực mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục cấp THCS địa bàn huyện Tân Lạc ... vật chất nâng cao chất lượng giáo dục hiệu hoạt động sở đào tạo Tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục Từ khái niệm: Tổ chức; đánh giá; giáo dục chất lượng giáo dục; tự đánh giá chất lượng giáo. .. chuẩn đánh giá chất lượng sở giáo dục Mục đích hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục là: Thứ nhất, điều chỉnh định mức chất lượng chất lượng phục vụ Việc tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng. .. thực có hiệu hoạt động tự đánh giá sở tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Bộ GD&ĐT ban hành, góp phần đổi nâng cao chất lượng giáo dục Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục khâu quan
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ sở lý LUẬN về tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục TRƯỜNG TRUNG học cơ sở , CƠ sở lý LUẬN về tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục TRƯỜNG TRUNG học cơ sở , Tự đánh giá là một khâu của quy trình kiểm định chất lượng giáo dục, là hoạt động đánh giá để xác định mức độ các nhà trường đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. Thông qua hoạt động tự đánh giá, các trường chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu từ đó

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn