Giáo án thể dục 6 phát triển năng lực

22 89 4
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 17:05

Ngày soạn: 14-8-2018 Ngày dạy : Tuần Tiết LỢI ÍCH, TÁC DỤNG CỦA THỂ DỤC THỂ THAO ( MỤC ) I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhằm trang bị cho HS số hiểu biết TDTT Để em tích cực rèn luyện thân thể Kỹ năng: -Biết lợi ích tác dụng TDTT đến cơ, xương, tuần hồn, hơ hấp trình trao đổi - Học sinh thấy rõ lợi ích tác dụng TDTT để áp dụng vào trình học tập tự tập hàng ngày Thái độ Học sinh nghiêm túc học tập, ghi chép đầy đủ, có tinh thần học hỏi trao đổi để học đạt kết cao Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: Năng lực giao tiếp, lực hợp tác, lực tự học, lực tự nghiên cứu - Phẩm chất cần đạt:Tự lập, tự tin, tự chủ Có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: SGV, tài liệu tham khảo Học sinh: Vở ghi III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: Nêu giải vấn đề, vấn đáp Kĩ thuật dạy học: Động não, nhóm, thảo luận IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Kiến thức: 1 Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học đặt vấn đề, giải vấn đề, vấn đáp Hình thức tổ chức dạy học: Nhóm, thảo luận, động não Lợi ích, tác dụng TDTT: a Góp phần hình thành nhân cách HS: - Cái qui người sưc khoẻ trí tuệ có sức khỏe tốt tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển tơt ngược lại TDTT giúp học sinh có sức khoẻ tốt - Khi tham gia học động TDTT đòi hỏi HS phải có tích kỷ luật cao tinh thần trách nhiệm tác phong nhanh nhẹn góp phầngiáo dục hình thành nhanh cách học sinh - Tập luyện TDTT thường xuyên giúp học sinh có nếp sống lành mạnh làm việc khoa học - Tập luyện TDTT có tác dụng phòng chống chữa bệnh phát triển tố chât thể lực sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khéo léo xác *Các biện pháp thực Các hoạt động GV - GV Thực PP phân tích giảng giải - GV cho HS thấy ý nghĩa luyện tập TDTT - Chia nhúm tho lun - GV cần giải thích tập TT học sinh THCS trò chơi vận động thể dục - GV nêu vấn đề dới dạng câu hỏi cho HS phát biểu tranh luận đến kêt luận - GV giới thiệu ích lợi TDTT đời sống ngời để từ HS xác định rõ tinh thần học tập - Hớng dẫn gợi mở cho HS liên hệ với phong trào TDTT địa phơng K nng - Rèn cho HS kỹ thực động tác - Kỹ sử sai Hoạt động luyện tập - TD TDTT góp phần hình thành nhân cách HS ? Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hỏi Ngày soạn: 14-8-2018 Ngày dạy : Tuần Tiết ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số( từ 1- hết theo chu kỳ 12) , đứng nghiêm, nghỉ; quay hướng, cách chào, báo cáo, xin phép vào lớp - Bài thể dục: Học kỹ thuật động tác:Vươn thở, tay, ngực tương đối chuẩn xác -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thông qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL hợp tác, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Trung thực, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: Sử dụng PP phân đoạn, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện đồng loạt, tổ, quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác * Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: Sử dụng phân đoạn, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Hình thức tổ chức dạy học: tập luyện đồng loạt, tổ, quay vòng * ĐHĐN - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau - Chào, báo cáo, xin phép vào lớp Hoạt động 2: Phương pháp dạy học: Sử dụng phân đoạn, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Hình thức tổ chức dạy học: tập luyện đồng loạt, tổ, quay vòng * Bài thể dục: - Động tác vươn thở:2 lần- nhịp, 5, 6,7, đổi bên - Động tác tay: lần nhịp, 5, 6,7, 1,2,3,4 đổi bên - Động tác ngực: lần- nhịp, 5, 6,7, 1,2,3,4 đổi bên *Các biện pháp thực Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực - GV hướng dẫn học sinh động tác khó Nếu HS không thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập -Ôn động tác ĐHĐN - KT đá lăng, GV yêu cầu HS biết cách xác định chân giậm Nội dung cần đạt Kiến thức: -Biết cách thực động tác ĐHĐN di chuyển nhanh nhẹn, với hiệu lệnh - Thực tương đối chuẩn ĐT Bµi thĨ dôc: Kĩ năng: -Thực kỹ phối hợp xử lý tình nội dung tập - GV nhấn mạnh yêu cầu kỹ chiến thuật chạy bền Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu Kiểm tra, ngày Ngày soạn: 21-8-2018 Ngày dạy: tháng năm 2018 Tuần Tiết ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác - - - ĐHĐN: Ơn Tập hợp hàng ngang,dóng hàng, điểm số Dàn hàng ngang, dồn hàng - TDTK: Ôn kỹ thuật động tác:Vươn thở, tay, ngực Học động tác: Chân; bụng - Chạy bền: Chạy vòng số - Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập tự học, tự tập hàng ngày, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL tự quản lí, NL thể lực, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Tự lập, dũng cảm, kiên trì II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: PP phân đoạn, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm,quay vòng, nhóm IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh * Vào bài: Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: PP phân đoạn, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Hình thức tổ chức dạy học: tập luyện quay vòng, nhóm * ĐHĐN Ơn nội dung ĐHĐN học Ôn Tập hợp hàng ngang, dóng hàng,dồn hàng, dàn hàng, đ/số Hoạt động 2: : Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện theo nhóm *.Bài thể dục: - Ôn tập động tác học - Học động tác mới: - Động tác chân: lần- nhịp, 5, 6,7, đổi bên - Động tác bụng : lần nhịp, 5, 6,7, đổi bên Hoạt động 3: Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan Kĩ thuật dạy học: tập luyện theo nhóm *.Chạy bền: - Chạy vòng số *Các biện pháp thực Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực - GV hướng dẫn học sinh động tác khó Nếu HS khơng thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập -Ơn động tác ĐHĐN, ơn động tác TDTK - GV nhấn mạnh yêu cầu kỹ chiến thuật chạy bền Nội dung cần đạt Kiến thức: -Biết cách thực động tác ĐHĐN di chuyển nhanh nhẹn, với hiệu lệnh - Thực tương đối chuẩn ĐT Bµi thĨ dơc: Kĩ năng: -Thực kỹ phối hợp xử lý tình nội dung tập Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu Ngày soạn: 21-8-2018 Ngày dạy: Tuần Tiết ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC I Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh biết cách thực động tác ĐHĐN: Giậm chân chỗ, đều- đứng lại TDTK : Ôn kỹ thuật động tác thể dục học Học động tác:Vặn mình, phối hợp: -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, hăng say tập luyện Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Đoàn kết, cao thượng, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: PP đồng loạt, phân đoạn, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng, nhóm IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh * Vào bài: Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: PP đồng loạt, phân đoạn, PP trực Kiến thức: quan, sửa chữa đtác sai -Biết cách thực Hình thức tổ chức dạy học: tập luyện tổ, nhóm, quay vòng, động tác nhóm ĐHĐN di chuyển *.ĐHĐN :Ôn nội dung ĐHĐN học nhanh nhẹn, - Học: Giậm chân chỗ, đều- đứng lại với hiệu lệnh Khẩu lệnh giậm chân chỗ giậm Dứt động lệnh giậm HS - Thực tương đồng loạt nhấc chân trái lên đên chân phải tay đánh đối chuẩn ĐT trước sau Nhịp rơi vào chân trái nhịp rơi vào chân phải Bµi thĨ dơc: Hoạt động 2: : Kĩ năng: * Bài thể dục: Ôn tập động tác học -Thực Học động tác mới: kỹ - Động tác vặn :2 lần- nhịp phối hợp xử lý - Động tác phối hợp : lần nhịp tình nội - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số dung tập - Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau - Chào, báo cáo, xin phép vào lớp *Các biện pháp thực Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực - GV hướng dẫn học sinh động tác khó Nếu HS khơng thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng Hoạt động luyện tập - Ôn động tác ĐHĐN - Ôn động tác TDTK - GV nhấn mạnh yêu cầu kỹ chiến thuật chạy bền Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu 10 Kiểm tra, ngày tháng năm 2018 Ngày soạn: 28-8-2018 Ngày dạy: Tuần Tiết ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác 11 ĐHĐN: Ôn tập số kỹ học ( GV chọn ) Học đều, vòng phải, vòng trái TDTK: Ôn động tác thể dục học - Chạy bền :Tiếp tục ơn tập trò chơi " Hai lần hít vào, hai lần thở ra, chạy vòng số -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tự giác tập luyện, say mê môn học thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL hợp tác, NL quản lí, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Kiên trì, học hỏi, tự tin, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: PP phân đoạn, lặp lại, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ nhóm, quay vòng, nhóm IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh * Vào bài: Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: PP phân đoạn, lặp lại, PP trực quan, 12 sửa chữa đtác sai Kiến thức: Hình thức tổ chức dạy học: tập luyện tổ, nhóm,quay vòng, -Biết cách thực nhóm động tác * ĐHĐN ĐHĐN di chuyển Ôn nội dung ĐHĐN học nhanh nhẹn, Học: Đi vòng phải (trái) với hiệu lệnh KLvòng bên phải(trái)- bước động tác động lệnh bước - Thực tương rơi vòng chân vòng để chuyển hướng , dứt động lệnh đối chuẩn ĐT bước thêm bước trước đạt bàn chân chạm đát chéch Bµi thĨ dơc: o phía phải vòng đẩy người quay phía 90 sau tiếp tục Kĩ năng: Hoạt động 2: : -Thực * Bài thể dục: kỹ Ôn tập động tác học phối hợp xử lý * Yêu cầu thực biên độ động tác tình nội Hoạt động 3: dung tập tập * Chạy bền: - Trò chơi" Hai lần hít vào, hai lần thở "- Chạy vòng số *Các biện pháp thực Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực - GV hướng dẫn học sinh động tác khó Nếu HS khơng thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập -Ôn động tác ĐHĐN, ôn động tác TDTK - GV nhấn mạnh yêu cầu kỹ chiến thuật chạy bền Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu 13 Ngày soạn: 28-8-2018 Ngày dạy: Tuần Tiết ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác ĐHĐN: Ôn tập số kỹ học sinh thực yếu ( GV chọn ) TDTK: Ôn thể dục Học động tác nhảy điều hoà 14 -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL giao tiếp, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: PP hoàn chỉnh, phân đoạn, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện, tổ, quay vòng, nhóm IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh * Vào bài: Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: PP lặp lại, hoàn chỉnh, PP trực quan, Kiến thức: sửa chữa đtác sai -Biết cách thực Hình thức tổ chức dạy học: tập luyện, tổ, quay vòng, nhóm động tác ĐHĐN ĐHĐN di chuyển - Ơn nội dung ĐHĐN yếu( đứng lại, vòng nhanh nhẹn, trái, phải) với hiệu lệnh 15 * Yêu cầu kĩ thuật biết cách vòng trái phải hàng ngũ - Thực tương ngắn, biết cách đổi chân sai nhịp đối chuẩn ĐT Hoạt động 2: Bµi thĨ dơc: * Bài thể dục: Kĩ năng: - Ơn tập thể dục động tác học -Thực * Yêu cầu tập đúng, đẹp kỹ - Học động tác nhảy điều hoà phối hợp xử lý ND xem sách TD T29 tình nội *Các biện pháp thực dung tập tập Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực - GV hướng dẫn học sinh động tác khó Nếu HS khơng thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng Hoạt động luyện tập - Ôn động tác ĐHĐN - Ôn động tác TDTK - GV nhấn mạnh yêu cầu kỹ chiến thuật chạy bền Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu Kiểm tra, ngày tháng năm 2018 16 Ngày soạn: 4-9-2018 Ngày dạy: Tuần Tiết ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác Đội hình đội ngũ: Ơn tập số kỹ học sinh thực yếu ( GV chọn ) Bài thể dục: Ôn thể dục động tác học - Chạy bền : chạy vòng số -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác 17 -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có ý thức trách nhiệm trước tập thể, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL tự quản lí, NL thể lực, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Đoàn kết, trung thực, tự tin, tự chủ II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng, nhóm IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh * Vào bài: Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Hình thức tổ chức dạy học: tập luyện quay vòng, nhóm Kiến thức: ĐHĐN -Biết cách thực - Ơn nội dung ĐHĐN yếu( đứng lại, vòng động tác trái, phải) ĐHĐN di chuyển * Yêu cầu kĩ thuật biết cách vòng trái phải hang ngũ nhanh nhẹn, ngắn, biết cách đổi chân sai nhịp với hiệu lệnh Hoạt động 2: Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP - Thực tương trực quan, sửa chữa đtác sai đối chuẩn ĐT 18 Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng, nhóm Bµi thĨ dơc: * Bài thể dục: Kĩ năng: Ôn tập thể dục động tác học -Thực *Yêu cầu thực động tác hoàn thành theo cấu trúc kỹ phương hướng biên độ nhịp điệu Biết thực động tác kết phối hợp xử lý hợp với thở tình nội Hoạt động 3: dung tập Chạy bền : chạy vòng số *Các biện pháp thực Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực - GV hướng dẫn học sinh động tác khó Nếu HS không thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập -Ôn động tác ĐHĐN, ôn động tác TDTK - GV nhấn mạnh yêu cầu kỹ chiến thuật chạy bền Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu 19 Thày liên hệ 0989.832560 ( có zalo ) để có trọn Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, thi e-Learing cấp… 20 21 22 ... lợi TDTT đời sống ngời để từ HS xác định rõ tinh thần học tập - Hớng dẫn gợi mở cho HS liên hệ với phong trào TDTT địa phơng Kỹ - Rèn cho HS kỹ thực động tác - Kỹ sử sai Hoạt động luyện tập - TD. .. Bài thể dục: - Động tác vươn thở:2 lần- nhịp, 5, 6, 7, đổi bên - Động tác tay: lần nhịp, 5, 6, 7, 1,2,3,4 đổi bên - Động tác ngực: lần- nhịp, 5, 6, 7, 1,2,3,4 đổi bên *Các biện pháp thực Thực PP... động não Lợi ích, tác dụng TDTT: a Góp phần hình thành nhân cách HS: - Cái qui người sưc khoẻ trí tuệ có sức khỏe tốt tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển tôt ngược lại TDTT giúp học sinh có sức
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục 6 phát triển năng lực, Giáo án thể dục 6 phát triển năng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn