Giáo án công nghệ 7 phát triển năng lực

21 734 50
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 17:05

Tuần 1: Ngày soạn: 13 Ngày dạy: 21 PHẦN 1: TRỒNG TRỌT CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT Tiết 1- Bài + Bài VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh nắm vai trò quan trọng trồng trọt , nhiệm vụ trồng trọt, xác định biện pháp để thực nhiệm vụ trồng trọt - Hiểu đất trồng gì? vai trò đất trồng trồng Biết thành phần đất trồng Kĩ năng: - Học sinh biết biện pháp thực để hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng trọt - Nêu số loại đất trồng chủ yếu, nhận biết loại đất trồng phổ biến địa phương Thái độ: - Qua học thấy trách nhiệm việc áp dụng biện pháp kĩ thuật để tăng sản lượng chất lượng sản phẩm trồng trọt - Giáo dục ý thức học tập kĩ thuật nông nghiệp coi trọng sản xuất trồng trọt Có ý thức giữu gìn, bảo vệ tài ngun, mơi trường đất Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực: - Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dụng ngơn ngữ kỹ thuật 4.2 Phẩm chất: - Yêu thương gia đình, q hương, đất nước - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại môi trường tự nhiên - Trung thực; Tự tin có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : Giáo viên: - Sưu tầm tranh ảnh , tư liệu có liên quan tới nội dung học - Phiếu học tập đủ phát cho học sinh - Máy chiếu, bút dạ, giấy A0 Học sinh: - Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, ghi, bút, thước… - Đọc tìm hiểu trước bài, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh liên quan III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC : Ổn định tổ chức : - Ổn định lớp : 7A 7B - Kiểm tra chuẩn bị học sinh (đồ dùng học tập học sinh) Tổ chức hoạt động dạy học : 2.1 Khởi động: ( phút) - GV sử dụng kĩ thuật phân tích vi deo: - GV chiếu đoạn clip hình ảnh đất, trình trồng - GV giao nhiệm vụ : + Đất trồng ? Kể tên loại đất trồng mà em biết ? + Đất trồng có thành phần ? + Đất trồng có vai trò trồng ? - GV gọi học sinh đứng chỗ trình bày, học sinh khác theo dõi bổ sung - GV giới thiệu : Nước ta nước nông nghiệp với 76% dân số sống nông thôn, 70% lao động làm việc nông nghiệp kinh tế nông thôn Hàng ngày người phải sử dụng đến lương thực, thực phẩm Để có nhiều thực phẩm thịt, sữa, trứng phải có nhiều sản phẩm từ thực vật, muốn có nhiều sản phẩm từ thực vật phải trồng trọt, muốn trồng trọt phải có đất 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Vai trò của trồng trọt I Vai trò của trồng trọt ( phút) - PP : Nêu giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, khăn trải bàn - Giáo viên giới thiệu hình SGK/5 - HS quan sát hình thảo luận nhóm phút sử dụng KT khăn trải bàn cho biết vai trò trồng trọt kinh tế? Cho ví dụ lương thực, thực phẩm, công nghiệp? Liên hệ với nông nghiệp địa phương? - Đại diện nhóm lên bảng trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV hướng HS tới kết luận Hoạt động 2: Nhiệm vụ của trồng trọt - PP : Nêu giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, KT giao nhiệm vụ - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II SGK/6 kết hợp liên hệ thực tế hoạt động cặp đôi phút tìm nhiệm vụ trồng trọt bằng cách hồn thiện phiếu học tập Những loại trồng cần phát triển mạnh Cung cấp T.Ă cho nhân Cung cấp N liệu cho C dân phát triểm chăn Nghiệp X ni - Cung cÊp l¬ng thùc, thùc phÈm cho ngời - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi - Cung cấp nông sản cho xuất II Nhim vu cua trờng trọt ( phút) - NhiƯm vơ cđa trång trät lµ : 1,2,4,6 SGK/6 - KL: + Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm để đảm bảo đời sống nhân dân, - Đại diện cặp đôi báo cáo trước lớp, cặp đôi khác nhận phát triển chăn nuôi xuất xét, bổ sung - GV tổng kết động viên, tổng hợp kết thảo luận nhóm tóm tắt thành nhiệm vụ trồng trọt Hoạt động 3: Để thực nhiệm vụ của trồng trọt cần sử dụng những biện pháp gì? - PP : Nêu giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm - KT: KT đặt câu hỏi, KT phòng tranh - GV chiếu bảng mục III SGK/6 yêu cầu học sinh hoạt động nhóm sử dụng kĩ thuật phòng tranh đưa đề xuất, làm để tăng xuất trồng vụ? Làm để có nhiều vụ ? Làm để tăng diện tích đất canh tác? - Các nhóm phác họa ý tưởng lên giấy A0 dán lên tường xung quanh Sau lớp xem triển lãm tranh ghi thêm ý kiến bình luận bổ sung vào cho nhóm bạn - HS tổng hợp lại tất ý kiến tìm phương pháp tối ưu Hoạt động 3: Khái niệm về đất trồng - PP : Nêu giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, trực quan, - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, KT động não - Yêu cầu HS đọc phần I SGK/6 - GV đưa khay: Nửa A đất nửa B đá yêu cầu HS cho biết khay em quan sát , phần đất? Vì em lại khẳng định đất? - Nếu trồng vào phần khay trồng phần sẽ phát triển được? ( Đất- Cây trồng phát triển được) + Phát triển công nghiệp, xuất III Để thực nhiệm vụ của trồng trọt cần sử dụng những biện pháp ? ( phút) - Khai hoang lấn biển-> Tăng diện tích đất nơng nghiệp - Tăng vụ -> Tăng lượng nông sản/ đơn vị diện tích - Áp dụng biện pháp kĩ thuật tiên tiến-> Tằng suất trồng IV Khái niệm về đất trồng ( phút) Đất trờng ? - Là lớp bề mặt tơi xốp trái đất, thực vật sinh sống, sản xuất sản phẩm gọi đất trồng - Yêu cầu HS quan sát hình SGK lưu ý đến thành phần dinh dưỡng vị trí Vai trò của đất trồng - HS quan sát hình hoạt động cá nhân phát kiến thức cho thấy giống khác trồng môi trường đất môi trường nước ? Từ rút vai trò đất trồng ? - Cá nhân trả lời, bạn khác nhận xét, bổ sung - Cung cấp nước, không khi, - GV hướng Hs tới kết luận dinh dưỡng giúp đứng vững Hoạt động 5: Thành phần của đất trồng V Thành phần của đất trồng - PP : Nêu giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy ( phút) học nhóm, - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi - PC: Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại môi trường tự nhiên - GV yêu cầu HS đọc mục II SGK/7 hoạt động nhóm thời gian phút sử dụng thông tin vừa đọc trao đổi với bạn nhóm để hồn thành phiếu học tập Các thành phần đất Vai trò trồng trồng - Hoàn thành bảng - Ghi nhớ SGK/8 - Đại diện nhóm báo cáo kết hoạt động nhóm mình, nhóm khác nhận xét, bổ sung thảo luận vấn đề chưa rõ - HS tự đánh giá kết học tập thân đưa kết luận - GV khái quát học Hoạt động luyện tập: ( phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT - PP: Gợi mở, vấn đáp, nêu giải vấn đề - KT: Đặt câu hỏi Câu 1: Hãy cho biết trồng trọt có vai trò đời sống nhân dân kinh tế địa phương em? Câu 1: - Cung cÊp l¬ng thùc, thùc phÈm cho ngêi - Cung cÊp nguyªn liệu cho công nghiệp - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi Cõu 2: t trng cú tm quan trng nh th no i - Cung cấp nông sản cho với đời sống trồng? xuÊt khÈu Câu 2: Là lớp bề mặt tơi xốp trái đất, Câu 3: Đất trồng gồm thành phần nào? Vai thùc vËt sinh sèng, sản trò từng thành phần ú i vi cõy trng? xut sn phm đợc gọi đất trồng Cõu 3: Cung cp nc, khụng khí, dinh dưỡng giúp đứng vững 2.4 Hoạt động vận dụng : - Hãy chia sẻ với cha mẹ người gia đình hiểu biết em vai trò đất trồng, thành phần đất trồng - Tìm hiểu xem địa phương em trồng trọt có vai trò, nhiệm vụ quan trọng ? 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng : - Tìm hiểu dự thảo với bạn vấn đề sau : Làm để chứng minh được: Đất có nước ? Đất có khơng khí ? Đất có chất rắn ? * Về nhà: - Học trả lời câu hỏi SGK/6-8 - Đọc tìm hiểu trước SGK/9-10 - Tìm khác thành phần giới thành phần đất ., ngày 20 Đã kiểm tra ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Tuần 2: Ngày soạn: 20 Ngày dạy: 28 Tiết - Bài 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG I MỤC TIÊU: Kiến thức:- Học sinh nắm cách phân biệt đất chua, đất kiềm đất trung tính dựa vào độ PH Vì đất giữ nước chất dinh dưỡng Khái niệm độ phì nhiêu đất - Học sinh hiểu thành phần giới đất Kĩ năng: - Học sinh biết dấu hiệu khái niệm độ phì nhiêu đất vai trò độ phì nhiêu trồng trọt - Học sinh biết khả giữ nước chất dinh dưỡng đất - Biết độ phì nhiêu đất Thái độ: - Có ý thức bảo vệ, trì nâng cao độ phì nhiêu đất - Giáo dục ý thức học tập kĩ thuật nông nghiệp coi trọng sản xuất trồng trọt Có ý thức giữu gìn, bảo vệ tài ngun, mơi trường đất Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực: - Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ, lực tự nghiên cứu - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dụng ngơn ngữ kỹ thuật 4.2 Phẩm chất: - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại môi trường tự nhiên - Trung thực; Tự tin có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật I CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : Giáo viên: - Đất sét nghiền nhỏ, đất thịt, đất cát, cốc nhựa, cốc thủy tinh, nước cất, giấy quỳ tím, thang màu pH chuẩn - Phiếu học tập dủ phát cho học sinh - Máy chiếu, bút dạ, giấy A0 Học sinh: - Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, ghi, bút, thước… - Đọc tìm hiểu trước bài, sưu tầm loại đất địa phương III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC : Ổn định tổ chức : - Ổn định lớp : 7A 7B - Kiểm tra cũ : + HS 1: Nêu vai trò nhiệm vụ trồng trọt? + HS 2: Đất trồng gồm thành phần nào? Vai trò từng thành phần trồng? Tổ chức hoạt động dạy học : 2.1 Khởi động: ( phút) - GV sử dụng kĩ thuật phân tích vi deo: - GV chiếu đoạn clip hình ảnh sâu đất - GV giao nhiệm vụ : Mô tả số đặc điểm đất ? 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS Hoạt động 1: Thành phần giới của đất gì? - PP : Nêu giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, trực quan, liên hệ thực tế - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, khăn trải bàn - Yêu cầu HS đọc mục I SGK/9 hoạt động nhóm phút sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn cho biết phần rắn đất bao gồm thành phần nào? Phần vơ đất có gì? Thế thành phần giới đất? Căn vào đâu để phân loại đất phân loại nào? - Đại diện nhóm lên bảng báo cáo kết thực hành nhóm, đại diện nhóm khác nhận xét bổ sung - HS tổng hợp ý kiến tự rút kết luận Hoạt động : Độ chua, độ kiềm của đất - PP : Nêu giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, trực quan - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, cặp đôi - NL chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực tự nghiên cứu - NL chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ NỘI DUNG CẦN ĐẠT I Thành phần giới của đất gì? ( 10 phút) + Phần vô bao gồm hạt cát, limon, sét đất tạo nên thành phần giới đất + Căn vào tỉ lệ hạt đất chia đất làm loại chính: Đất cát, đất thịt, đất sét II chua, kiờm cua t (8 phút) thể, lực phân tích, lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật - PC : Trung thực; Tự tin có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật - GV giới thiệu : Người ta thường dùng trị số pH để đánh giá độ chua, độ kiềm đất Để đo độ chua, kiềm đất người ta lấy dung dịch đất để độ pH, từ xác định độ chua đất - Yêu cầu HS nghiên cứu mục II SGK/9-> Phát kiến thức hoạt động cặp đôi phút cho biết độ pH dùng để đo gì? - Trị số PH dao động phạm vi nào? - Với gí trị PH đất gọi chua , kiềm trung tính? -> ý nghĩa với sản xuất? - Đại diện cặp đôi trả lời, bạn khác nhận xét, bổ sung - GV hướng dẫn HS tổng hợp ý kiến tự rút kết luận Hoạt động Khả giữ nước chất dinh dưỡng của đất - PP : Nêu giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, trực quan - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não - GV nêu vấn đề: Đất sét, đất thịt, đất cát đất giữ nước tốt hơn? Làm xác định được? - GV giới thiệu mẫu đất để cốc từ 1->3, giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, gợi ý vấn đề cần quan sát rút kết luận điền vào bảng tập SGK/9 (Đất sét giữ nước chất dinh dưỡng tốt nhất, đất thịt trung bình, đất cát kém) - Vì đất giữ nước chất dinh dưỡng? - So sánh khả giữ nước đất sét, thịt cát? GV: Hạt bé khả giữ nước chất dinh dưỡng tốt Hoạt động : Độ phì nhiêu của đất ? - PP : Nêu giải vấn đề, dạy học nhóm, nghiên cứu trường hợp điển hình, trực quan, liên h thc t + Độ chua, độ kiềm đất đợc đo độ PH ( 0-> 14) + Đất chua: PH< 6,5 + §Êt kiỊm: PH > 7,5 + §Êt trung tÝnh: PH = 6,6 -> 7,4 III Khả giữ nước chất dinh dưỡng của đất ( phut) + Đất giữ đợc nớc chất dinh dỡng nhờ hạt cát, limon, sét chất mùn + Khả giữ nớc đất sét tốt nhất, đất thịt trung binh, đất cát IV Độ phì nhiêu của đất gì? ( phút) - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, phân tích phim vi deo - GV chiếu đoạn vi deo ngắn nói sinh trưởng trồng môi trường đất khác yêu cầu HS sau xem vi deo xong hoạt động nhóm phút cho biết tình hình đất , nước, phát triển cây…? - Ở đất thiếu nước, thiếu dinh dưỡng phát triển nào? - Ở đất đủ nước, dinh dưỡng trồng phát triển KÕt luËn: Đất phì nhiêu đất có đủ nớc, th no? - Khi bón thật nhiều phân đạm cho su hào-> Cõy phỏt dinh dỡng, đảm bảo cho suất cao trin nh th no? không chừa chất - Th no l phỡ nhiờu ca t? độc hại cho sinh trëng - Ngồi đất yếu tố nh hng ti s sinh phát triển trưởng phát triển trồng? - Đại diện nhóm lên bảng báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV hướng dẫn Hs tóm tắt ý tự rút kết luận 2.3 Hoạt động luyện tập: ( phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT - PP: Gợi mở, vấn đáp, nêu giải vấn đề - KT: t cõu hi Cõu 1: Thành phần giới đất gì? Cõu 1: + Phần vô bao gồm hạt cát, limon, sét đất tạo nên thành phần giới đất + Căn vào tỉ lệ hạt Cõu 2: Thế đất chua, đất chia đất làm loại chính: Đất đất kiềm đất trung tính? cát, đất thịt, đất sét Cõu 2: + Độ chua, độ kiềm đất ®ỵc ®o b»ng ®é PH ( 0-> 14) Câu 3: Vì đất giữ đợc nớc + Đất chua: PH< 6,5 + Đất kiềm: PH > 7,5 chất dinh dìng? + §Êt trung tÝnh: PH = 6,6 -> 7,4 Cõu 3: Đất giữ đợc nớc chất dinh dỡng nhờ hạt cát, limon, Cõu 4: Độ phì nhiêu đất sét chất mùn gì? + Khả giữ nớc đất sét tốt nhất, đất thịt trung binh, đất cát Cõu 4: Đất phì nhiêu đất có đủ nớc, dinh dỡng, đảm bảo cho suất cao không chừa chất độc hại cho sinh trởng phát triển c©y 2.4 Hoạt động vận dụng : - Hãy chia sẻ với cha mẹ người gia đình hiểu biết em thành phần đất trồng - Tìm hiểu xem địa phương em đất trồng có loại đất nào, đất trồng có vai trò quan trọng người dân địa phương ? 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng : - Tìm hiểu dự thảo với bạn vấn đề sau : Thế đất tốt ? Điều sẽ xẩy số trồng bị ngập nước ? * Về nhà: - Trả lời câu hỏi cuối - Đọc trước xem để trả lời câu hỏi sau: Bài thực hành cần vật gì? Dụng cụ gì? Quy trình thực hành nào? - Chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ cho thực hành ., ngày 27 Đã kiểm tra ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Tuần 3: Ngày soạn: 30 Ngày dạy: 04 Tiết - Bài + Bài THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN ( VÊ TAY) THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH ĐỘ pH CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh biết xác định thành phần giới đất bằng phương pháp vê tay xác định độ pH đất bằng phương pháp so màu - Học sinh hiểu nắm rõ quy trình thực hành Kĩ năng:- Có kĩ quan sát thực hành ý thức lao động xác, cẩn thận - Học sinh xác định thành thạo thành phần giới đất vườn, ruộng gia đình vườn trường Thái độ: Giáo dục ý thức yêu lao động, yêu người lao động, an tồn lao động vệ sinh mơi trường Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực: - Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ, lực tự nghiên cứu - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dụng ngơn ngữ kỹ thuật 4.2 Phẩm chất: - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại môi trường tự nhiên Tích hợp theo đặc trưng của mơn, dạy: Tích hợp nội dung lĩnh vực nơng nghiệp sản suất I CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : Giáo viên: - SGK, SGV, giáo án, máy chiếu + Một số ống hút nước, lọ thị màu tổng hợp, thang màu pH chuẩn, thìa nhựa( sứ) màu trắng Học sinh: - Mỗi học sinh lấy mẫu đất khác ( mẫu đất phải ẩm , cỏ rác) - Mỗi tổ thau, khăn lau tay, thước có chia mm III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC : Ổn định tổ chức : - Ổn định lớp : 7A 7B - Kiểm tra cũ : HS 1: Đất trồng gì? Vai trò đất trồng? HS 2: Độ phì nhiêu đất gì? HS 3: Vì đất giữ nước chất dinh dưỡng? Tổ chức hoạt động dạy học : 2.1 Khởi động: ( phút) - GV sử dụng phương pháp nêu giải vấn đề kĩ thuật đặt câu hỏi - GV giao nhiệm vụ : + Đất có tính chất nào? + Bằng cách người ta xác định độ chua, độ kiềm đất? + Khi quan sát, nghiên cứu đất ruộng, muốn xác định nhanh chóng đất thuộc loại gì? Học sinh báo cáo kết đã đạt => Người ta thường dùng phương pháp xác định thành phần giới đất bằng phương pháp đơn giản, phương pháp vê tay, hay gọi xác định nhanh thành phần giới đồng ruộng Vậy, làm nào? Ta xét ngày hôm 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động : Chuẩn bị I Chuẩn bị : - PP: Nêu giải vấn đề; Đàm thoại gợi mở; trực quan - Kiểm tra chuẩn bị học sinh - Hs: Chuẩn bị tranh vẽ, kí hiệu bước - GV chia nhóm thực hành, phân cơng nhóm tiến hành, bảng chuẩn phân cấp đất trưởng, giao nhiệm vụ giao dụng cụ thực hành cho nhóm - Nêu mục tiêu yêu cầu cần đạt: Xác định thành phần giới đất bằng phương pháp vê tay xác định độ pH đất bằng phương pháp so màu Học sinh hiểu nắm rõ quy trình thực hành II Híng dÉn thùc hµnh Hoạt động : Hướng dẫn thực hành Thực hành xác định thành phần giới - PP: Nêu giải vấn đề; Đàm thoại gợi mở; trực quan ; Dạy học nhóm thực hành của đất bằng phương pháp đơn giản( vê tay) thực tế - KT: Kĩ thuật đặt câu; Kĩ thuật làm mẫu Bước 1: Lấy đất bằng viên bi cho vào lòng bàn tay Bước 2: Nhỏ vài giọt nước cho đủ ẩm ( cảm thấy mát tay, nặn thấy dẻo được) Bước 3: Dùng hai bàn tay vê đất thành thỏi có đường kính khoảng 3mm Bước 4: Uốn thỏi đất thành vòng tròn có đường kính khoảng 3cm => quan sát đối chiếu với chiaanr phân cấp đất bảng SGK/11 Thực hành: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu Bước 1: Lấy lượng đất bằng hạt - Gv: Cho hs xem số ảnh bước tiến ngô( bắp) cho vào thìa hành thực hành xác định độ pH đất bằng Bước 2: Nhỏ từ từ chất thị màu tổng hợp vào mẫu đất dư thừa giọt phương pháp so màu - Gv: Cho hs xem số ảnh bước tiến hành thực hành bảng chuẩn phân cấp đất - GV hướng dẫn cách chọn mẫu đất( Mẫu đất chọn phải cỏ, rác, ẩm ) GV đưa loại khô, ẩm ẩm để HS nhận biết - GV chiếu bước thực hành để nhận biết thao tác từng bước - GV thao tác mẫu vừa thao tác vừa giới thiệu bàng lời, kĩ thuật thực từng thao tác - GV gọi Hs lên làm thử sau nhận xét, rút kinh nghiệm - GV thao tác mẫu vừa thao tác vừa giới thiệu bàng lời, kĩ thuật thực từng thao tác GV chú ý: Tay bóp ống nhỏ giọt từ từ, nếu không dung dịch tổng hợp chảy ồ ạt xuống mẫu đất 2.3 Hoạt động luyện tập: Bước 3: Sau phút, nghiêng thìa cho chất thị màu chảy so màu với thang màu pH chuẩn Nếu trùng màu đất có độ pH tương đương với độ pH màu Nhãm:………… Lớp :…………… Mẫu số :………………… Kết thực hành Mẫu đất Trạng thái đất sau vê Loại đất xác định Số Số Số Nhóm:………… Lớp :…………… Mẫu số :………………… Kết thực hành Mẫu đất Độ pH Đất chua, đất kiềm, đất trung tính Mẫu số 1: - So màu lần - So màu lần - So màu lần Mẫu số 2: - So màu lần - So màu lần - So màu lần 2.3 Hoạt động vận dụng: Tìm hiểu xem gia đình địa phương em đã sử dụng cải tạo đất trồng ? 2.4 Hoạt động tìm tòi, mở rộng: - Hãy tìm hiểu xem trồng phù hợp với đất kiềm, đất trung tính, đất chua ? Ở địa phương em chủ yếu đất ? *Về nhà : - Về nhà tập xác định thành phần giới lô đất gia đình - Đọc trước SGK/13 - Tìm hiểu thực tế biện pháp sử dụng cải tạo, bảo vệ đất ., ngày 03 Đã kiểm tra ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Tuần Ngày soạn: 03 Ngày dạy: 11 Tiết - Bài BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT I MỤC TIÊU: Kiến thức: Hiểu ý nghĩa việc sử dụng đất hợp lí Biết biện pháp cải tạo bảo vệ đất Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, phân tích Thái độ: Có ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên môi trường đất Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực: - Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ, lực tự nghiên cứu - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dụng ngơn ngữ kỹ thuật 4.2 Phẩm chất: - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại mơi trường tự nhiên Tích hợp theo đặc trưng của mơn, dạy: Tích hợp nội dung lĩnh vực nông nghiệp sản suất I CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : Giáo viên: - Bảng phụ, hình 3,4,5 SGK/14 - Phiếu học tập dủ phát cho học sinh - Máy chiếu, bút dạ, giấy A0 Học sinh: - Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, ghi, bút, thước… - Tìm hiểu thực tế việc sử dụng, cải tạo bảo vệ đất III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC : Ổn định tổ chức : - Ổn định lớp : 7A 7B - Kiểm tra cũ : HS 1: Nêu quy trình xác định thành phần giới đất bằng phương pháp vê tay? HS 2: Căn vào đâu để phân loại thành phần giới đất-> Phân loại đất nào? Tổ chức hoạt động dạy học : 2.1 Khởi động: ( phút) - GV sử dụng phương pháp thuyết trình kĩ thuật đặt câu hỏi Người ta thường dùng phương pháp xác định thành phần giới đất bằng phương pháp đơn giản, phương pháp vê tay, hay gọi xác định nhanh thành phần giới đồng ruộng Vậy, làm nào? Ta xét ngày hôm nay: 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT I: V× ph¶i sư dơng Hoạt động 1: Vì phải sử dụng đất hợp lí? - PP : Nêu giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, trc quan, liờn h thc t ; đất hợp lí? ( 15 phút) KT: KT đặt câu hỏi, động não, khăn trải bàn - Yêu cầu học sinh đọc SGK/13-> Thảo luận nhóm sử dụng KT khăn trải bàn cho biết: - Vì phải sử dụng đất hợp lí ? - Phải sử dụng đất hợp lí để - Thâm canh tăng vụ đơn vị diện tích có tác trì độ phì nhiêu, ln cho dụng ? Tác dụng đến lượng sản suất trồng cao phẩm thu ? - Bảng phụ kẻ tập SGK/14 -> Yêu cầu học sinh hồn thành tập - Đại diện nhóm lên bảng trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV chèt kiÕn thøc theo b¶ng kiÕn thøc chuÈn Biện pháp sử dụng đất Mục đích - Thâm canh tăng vụ - Tăng lượng sản phẩm thu - Không bỏ đất hoang - Tăng diện tích canh tác-> tăng thu nhập - Chọn trồng phù hợp - Cây sinh trưởng phát triển tốt, cho suất - Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo cao đất - Đối với đất khai hoang, lấn biểncần vừa sử dụng ngay, vừa cải tạo đất, làm đất, bón phân II :Biện pháp cải tạo Hot ng 2: Bin phỏp cai to v bao v t bảo vệ đất ( 20 phút) - PP : Nêu giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, trực quan, liên hệ thực tế KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kỹ thuật động não - Yêu cầu học sinh đọc SGK/14 - Yêu cầu HS hoạt động nhóm nhỏ phút trả lời câu hỏi bằng cách hoàn thiện phiếu học tập : - Cày sâu, bừa kĩ kết hợp bón phân nhằm mục đích ? Biện pháp thường áp dụng cho loại đất ? - Làm ruộng bậc thang nhằm mục đích ? áp dụng cho loại đất ? - Trồng xen nông nghiệp băng phân xanh nhằm mục đích ? Thường cho loại ? - Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên nhằm mục đích ? thường áp dụng cho loại ? - Mục đích việc cải tạo, bảo vệ đất sử dụng đất hợp lí ? - Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV hướng dẫn HS chèt - Tăng độ phì nhiêu đất - Tăng suÊt c©y trång - Tạo đai xanh, bảo vệ lớp đất mặt bị rửa trôi - Hạn chế bị rửa trơi, sói mòn đất thường dùng cho đồi trọc KL: Tuỳ loại đất dùng biện pháp phù hợp : Canh tác, thuỷ lợi, bón phân cấu trồng hợp lí Hot ng luyn tp: ( phút) NỘI DUNG CẦN ĐẠT HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS - PP: Gợi mở, vấn đáp, nêu giải vấn đề, đống vai - KT: Đặt câu hỏi, kĩ thuật giao nhiệm vụ - Điều quan trọng em học hơm gì? Theo - học sinh phát biểu em vấn đề quan trọng mà chưa giải đáp? - Hãy suy nghĩ viết giấy, GV gọi đại diện số em, em sẽ có thời gian phút trình bày trước lớp điều em đã học câu hỏi em muốn giải đáp - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ SGK/15 Câu 1: Phải sử dụng Câu 1: Vì phải sử dụng đất hợp lí ? đất hợp lí để trì độ phì nhiêu, ln cho suất trồng cao Câu 2: Tuỳ loại đất Câu 2: Người ta thường dùng biện pháp để cải tạo dùng biện pháp đất ? phù hợp : Canh tác, thuỷ lợi, bón phân cấu trờng hợp lí Câu 3: Liên hệ thực tế Câu 3: Nêu biện pháp cải tạo đất đã áp dụng địa địa phương tar lời phương em ? Hoạt động vận dụng : - Hãy chia sẻ với cha mẹ người gia đình hiểu biết em biện pháp sử dụng, cải tạo bảo vệ đất - Tìm hiểu xem địa phương em đã sử dụng cải tạo đất trồng ? - Giải thích cho người biết người sử dụng, cải tạo bảo vệ đất trồng đúng cách Hoạt động tìm tòi, mở rộng : - Tìm hiểu dự thảo với bạn vấn đề sau Có nhhuwngx nhóm đất ? ( Nhóm đất mặn, nhóm đất phèn, nhóm đất xám) Tìm hiểu tượng xói mòn, rửa trơi ? - Tìm hiểu đặc điểm, tác dụng số phân xanh địa phương, loại phân thường dùng * Về nhà: - Trả lời câu hỏi cuối - Đọc trước - Tập nhận biết số loại phân hố học thơng thường, tác dụng số loại phân hoá học ., ngày 10 Đã kiểm tra ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Tuần Ngày soạn: 18 Ngày dạy: 26 Tiết - Bài TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết loại phân bón thường dùng tác dụng phân bón đất trồng 2 Kĩ năng: Có ý thức tận dụng sản phẩm phụ ( thân, cành ,lá) hoang dại làm phân bón Thái độ: Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường Năng lực, phẩm chất : a Năng lực: Năng lực tự học, lực tự nghiên cứu, lực ngôn ngữ, hợp tác b Phẩm chất: Trung thực; Tự tin có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Phiếu học tập đủ phát cho học sinh - Máy chiếu, bút dạ, giấy A0 - Đọc giáo trình “ Phân bón cách bón phân “ NXBNN - HN Học sinh: - Tìm hiểu trước liên hệ thực tế - Tập nhận biết số loại phân hố học thơng thường, tác dụng số loại phân hoá học III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: Phương pháp dạy học: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, trực quan, liên hệ thực tế Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, khăn trải bàn IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TÂP: Hoạt động khởi động: - Ổn định tổ chức : 7A 7B - Kiểm tra cũ: HS 1: Người ta thường dùng biện pháp để cải tạo bảo vệ đất? + Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu + Làm ruộng bậc thang + Trồng xen nông nghiệp băng phân xanh + Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xun + Bón vơi - Vào bài: Tổ chức trò chơi liên quan tới nội dung chủ đề để học sinh thể kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thân phân bón trước học + Kể tên nêu đặc điểm loại phân bón cho trồng mà em biết? + Phân bón có vai trò trồng đất trồng? + Nên sử dụng hay nhiều loại phân bón cho trồng? Vì sao? + Kể tên biện pháp bón phân cho trồng mà em biết? Các nhóm thảo luận ghi câu trả lời giấy thời gian phút Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung GV nhận xét hướng Hs vào Hoạt động hình thành kiến thức mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS Hoạt động I: Phân bón gì? - PP : Nêu giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, trực quan, liên hệ thực tế - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não NỘI DUNG CẦN ĐẠT I Phân bón gì? - Phân bón thức ăn mà ngời bổ sung cho c©y trång -Trong phân bón chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho như: đạm(N), lân(P), Kali(K) Ngoài chất có nhóm ngun tố vi lượng… - GV yêu cầu HS đọc mục I SGK/15+16 kết hợp liên hệ thực tế hoạt động nhóm phút cho biết: Phân bón gì? Chất dinh dưỡng phân bón loại nào? - Tác dụng phân đạm, phân lân, phân Kali, phân vi lượng? - Nhóm xong trước lẽ lên báo cáo kết nhóm Các nhóm lại theo dõi nhận xét, bổ sung - GV chiếu số loại phân bón cho HS quan sát GV phát phiếu học tập yêu cầu học sinh thời gian phút hoạt động cặp đôi xếp vào phiếu loại phân bón vào nhóm thích hợp: - Đại diện cặp đôi xong trước trả lời, cặp đơi lại theo dõi, nhận xét, bổ sung đưa kết luận Hoạt động II : Tác dụng của phân bón - PP : Nêu giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, trực quan, liên hệ thực tế - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, khăn trải bàn - Yêu cầu HS quan sát hình SGK Ghi nhớ kiến thức, hoạt động nhóm phút sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn tìm hiểu tác dụng phân bón ? - Phân bón có ảnh hưởng - Cã nhóm : Phân hữu cơ, phân hoá học ph©n vi sinh + Phân hữu cơ: phân chuồng, phân bắc, phân rác, phân xanh, than bùn, khô dầu + Phân hoá hoc: phân đam, phân lân, phân kali, phân đa nguyên tố, phân vi lượng + Phân vi sinh: phân chứa VSV chuyển hóa đạm, lân, phân huỹ chất hữu - Kích thích trình sinh trưởng Giúp cho phát triển nhanh, cho nhiều hạt, củ, - Kích thích phát triển rễ, cân trao đổi chất giúp hấp thụ được đạm - Góp phần tạo nên chất diệp lục, kích thích hoa, kết quả, tạo hạt, chống rét chống sâu bệnh - Phân vi lượng: Zn, Fe, Mn, Cu, B, Mo… có tác dụng cân sinh lý cho trồng -Phân đa nguyên tố:Phân bón có chứa từ nguyên tố dinh dưỡng trở lên Ví dụ: NPK, DAP (chứa N,P) - Phân vi sinh vật chuyển hóa lân: Là loại phân bón có chứa nhóm vi sinh vật chuyển hóa lân - Phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ: Là loại phân bón có chứa loài vi sinh vật phân giải chất hữu - Phân vi sinh cố định đạm là: lọai phân bón chứa nhóm vi sinh vật cố định đạm -Nhóm phân hữu cơ: Cây điền thanh, phân trâu bò, phân lợn, muồng muồng, bèo dâu, khơ dầu dừa - Nhóm phân hóa học: Supe lân, DAP, phân NPK, Urê - Nhóm phân vi sinh: Nitragin(chứa vi sinh vật chuyển hoá đạm) Hoạt động II : Tác dụng của phân bón - Tăng độ phì nhiêu đất - Tăng suất - Tăng chất lượng nơng sản Chú ý:Bón phân khơng như: liều lượng, sai chủng loại, không cân đối loại phân suất trồng chất lượng tới đất, suất trồng nơng sản khơng khơng tăng mà chất lượng nơng sản ? giảm - Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Gv hướng dẫn học sinh rút kết luận - GV nhấn mạnh : Phân bón tác dụng tới suất chất lượng nông sản, gián tiếp thông qua tác dụng tới độ phì nhiêu đất - Càng bón nhiều phân cho trồng cho suất cao có đúng khơng ? Tại ? - Sau HS trả lời GV chốt kiến thức Hoạt động luyện tập: - Điều quan trọng em học hơm gì? Theo em vấn đề quan trọng mà chưa giải đáp? Hãy suy nghĩ viết giấy, GV gọi đại diện số em, em sẽ có thời gian phút trình bày trước lớp điều em đã học câu hỏi em muốn giải đáp - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ SGK/15 - Yêu cầu HS làm số tập trắc nghiệm: Câu1: Câu nhất? a Phân bón gồm có loại: Phân xanh, đạm, vi lượng b Phân bón gồm có loại: đạm, lân, kali c Phân bón gồm có loại: Phân chuồng, phân hoá học, phân xanh d Phân bón gồm có loại: Phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh Câu2: Câu nhất? a Bón phân làm cho đất thống khí b Bón phân nhiều suất cao c Bón phân đạm hóa học chất lượng sản phẩm tốt d Bón phân hợp lí trồng cho suất cao, phẩm chất tốt Hoạt động vận dụng : - Tìm hiểu xem gia đình địa phương em đã sử dụng loại phân bón sử dụng ? Có thể giải thích cho người cần thiết phải tăng cường sản xuất, sử dụng phân hữu ủ hoai mục để bón cho trồng, đồng ruộng Hoạt động tìm tòi, mở rộng : - Tìm hiểu quy trình bón phân cho số đối tượng trồng cụ thể thông qua chương trình « Bạn nhà nơng » VTV 2, qua internet tài liệu có nội dung liên quan * Về nhà: - Học trả lời câu hỏi cuối SGK/17 - Hiện gia đình địa phương em thường sử dụng loại phân bón nào? Thương hiệu loại phân bón đó? Thành phần chất dinh dưỡng? - Đọc tìm hiểu SGK/18 - Chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ thực hành theo nội dung mục ISGK/18 ( Mẫu phân hóa học thường dùng nơng nghiệp, than củi, thìa nhỏ, diêm bật lửa, nước sạch) Q thày liên hệ số 0989.832560 (có zalo) để có đầy đủ trọn cả giáo án ... bày, học sinh khác theo dõi bổ sung - GV giới thiệu : Nước ta nước nông nghiệp với 76 % dân số sống nông thôn, 70 % lao động làm việc nông nghiệp kinh tế nông thôn Hàng ngày người phải sử dụng đến... lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ, lực tự nghiên cứu - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dụng ngơn ngữ kỹ thuật 4.2 Phẩm chất: - Có trách nhiệm với... bài, sưu tầm loại đất địa phương III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC : Ổn định tổ chức : - Ổn định lớp : 7A 7B - Kiểm tra cũ : + HS 1: Nêu vai trò nhiệm vụ trồng trọt? + HS 2: Đất trồng gồm thành phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án công nghệ 7 phát triển năng lực, Giáo án công nghệ 7 phát triển năng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn