Giáo án vật lý 6 phát triển năng lực

21 74 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 16:41

Tuần Chương I: CƠ HỌC Tiết 1: ĐO ĐỘ DÀI I Mục tiêu: Kiến thức: - Nêu số dụng cụ đo độ dài với GHĐ ĐCNN chúng - Xác định GHĐ, ĐCNN dụng cụ đo độ dài Kỹ năng: - Biết ước lượng gần số độ dài cần đo - Xác định độ dài số tình thông thường - Biết sử dụng thước đo phù hợp với vật cần đo Thái độ: - Có ý thức tự giác học chuẩn bị - Có thái độ hứng thú với mơn - Rèn tính trung thực thơng qua việc ghi kết đo - Giáo dục ý thức hợp tác hoạt dộng thu thập thông tin Năng lực, phẩm chất: * Năng lực : Năng lực tự học, nang lực giải vấn đề, nang lực hợp tác * Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II ChuÈn bÞ 1- Gv: tranh vẽ phóng to thước kẻ có GHĐ 20cm có ĐCNN 2mm 2- Hs: Mỗi nhóm thước dây, thước mét có ĐCNN đến 0.5cm, HS có thước kẻ có ĐCNN 1mm Chuẩn bị sẵn phiếu học tập C6 III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Thuyết trình ,vấn đáp, hoạt động nhóm, luyện tập Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG HỌC TẬP Hoạt động khởi động: *Ổn định tổ chøc - Kiểm tra sĩ số: 6A: 6B: * KiÓm tra cũ : * Vào bài: Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: (2') Tổ chức tình học tập - GV: Giới thiệu kiến thức chương, yêu cầu HS mở SGK trang -GV: Yêu cầu HS quan sát tranh vẽ trang đọc Tình học tập kĩ đối thoại chị em Câu chuyện chị em nêu vấn đề gì? Hãy nêu phương án giải quyết? - HS: Quan sát tranh vẽ đọc lời đối thoại chị em - GV:Dựa vào câu trả lời HS -> Dẫn dắt vào Tiến trình dạy: Hoạt động 2: (17') Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài Phương pháp: Thuyết trình ,vấn đáp, hoạt động nhóm, luyện tập Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não - GV cho HS quan sát hình 1.1 , gọi HS đọc trả lời câu C4 - GV treo tranh vẽ to thước dài 20 cm có ĐCNN 2mm -> Gọi HS xđ GHĐ ĐCNN thước đo - HS: Thực theo yêu cầu GV, => GV giới thiệu cách xác định GHĐ ĐCNN thước đo để trả lời câu C5 - GV Cho HS thảo luận nhóm phút để trả lời câu C6.(GV gọi HS nhóm luân phiên trả lời câu C6) - HS: Thảo luận trả lời * Lưu ý : Trong câu C6 điều kiện đề thước đo chọn lần - GV Gọi HS đọc trả lời câu C7 - HS: Đọc C7, thực theo yêu cầu GV, bổ sung cho nhóm để hồn thành nội dung, trình bày làm theo hướng dẫn GV I Ôn lại đơn vị đo độ dài: Hs tự ơn II Đo độ dài 1) Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài C4:Thợ mộc: dùng thước dây, HS dùng thước kẻ, người bán vải dùng thước mét để đo * GHĐ thước độ dài lớn ghi thước * ĐCNN thước độ dài vạch chia liên tiếp thước C5: kết tùy theo thước học sinh - C6: Đo chiều rộng sách vật lý dùng thước có ĐCNN 1mm GHĐ 20cm - Đo chiều dài sách vật lý dùng thước có GHĐ 30cm ĐCNH 1mm - Đo chiều dài bàn học dùng thước có GHĐ 1m ĐCNN 1cm -Vì thước chọn lần, đo nhiều lần kết không xác - C7: Thợ may thường dùng thước thẳng có GHĐ 1m 0,5m để đo chiều dài mảnh vải dùng thước dây để đo thể khách hàng - Khi đo độ dài ta cần phải ước lượng độ dài để chọn thước có GHĐ có ĐCNH cho phù hợp GV? Để sử dụng thước đo cách hợp 2.Đo độ dài : lý trước đo độ dài ta cần phải làm gì? Bảng kết đo độ dài (sgk) Vì - GV: Treo bảng 1: Bảng Kết đo độ dài để hướng dẫn HS đo ghi kết - HS: Quan sát bảng 1.1 nghe hướng dẫn - GV:Yêu cầu HS hoạt động nhóm - HS: Hoạt động nhóm ghi kq vào bảng - GV: thu vài nhóm cho HS nhận xét ? Để đo chiều dài bàn học em chọn Vân dụng dụng cụ đo độ dài ? Vì em lại chọn thước ? Em tiến hành đo lần ? Giá trị TB tính - HS: GV: yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa, thực theo yêu cầu sách giáo khoa - HS: hoạt động cá nhân GV: Vì em chọn thước đo đó? Em tiến hành đo lần giá trị trung bình tính nào? - GV: Hướng dẫn cụ thể cách tính giá trị trung bình (l1+l2+l3)/3 - Học sinh tiến hành đo ghi giá trị vào bảng 1.1 Hoạt động 3: (17') Thảo luận cách đo độ dài Phương pháp: Thực hành ,vấn đáp, hoạt III/ Cách đo độ dài động nhóm - Chọn dụng cụ đo thích hợp Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật - Đặt đầu vật trùng với vạch số chia nhóm, động não thước GV: Yêu cầu HS nhớ lại cách thực hành - Đặt mắt nhìn theo hướng vng góc đo độ dài tiết trước, thảo luận theo với cạnh thước đầu vật nhóm để trả lời câu hỏi C1- C5, cụ thể: - Đọc ghi kết đo theo vạch chia - Yêu cầu HS ước lượng độ dài gần với đầu vật vật theo nhóm - Với độ dài GV cho HS chọn thước đo cho phù hợp - Khi đo độ dài vật cần đặt thước nào? - Khi đọc cần đặt mắt để đọc cho xác HS: Căn hướng dẫn GV, thảo luận, đề xuất nội dung trình thực hành đo GV: Chốt nội dung cách đo độ dài Kết luận: GV: Hướng dẫn học sinh rút kết luận: C6: (1) - độ dài - Yêu cầu HS làm việc cá nhân với câu (2) - GHĐ hỏi C6 ghi vào theo hướng dẫn (3) - ĐCNN chung (4) - dọc theo - Hướng dẫn HS thảo luận toàn lớp để (5) - ngang với thống nội dung phần kết luận (6) - vng góc HS: - Làm việc cá nhân, điền từ vào chổ (7) - gần trống SGK yêu cầu ghi kquả vào - Tham gia thảo luận theo hướng dẫn GV, nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh nội dung cách đo độ dài - GV: Gọi HS đọc lại phần kết luận sau hoàn chỉnh - HS: Đọc kết luận GV: Cho hs đọc, quan sát hình 2.1, 2.2 * Vận dụng: trả lời câu C7, C8 C7: chọn C - HS: Đọc trả lời C8: chọn C Hoạt động luyện tập, vận dụng: - Kết hợp phần - Nêu kết luận bước cách đo độ dài? - Vì đo độ dài cần lưu ý chọn thước đo có GHĐ ĐCNN phù hợp? - Cần thực để đo độ dài xác? - Nêu nội dung ghi nhớ học Hoạt động tìm tòi, mở rộng: * Bài cũ: - Học theo nội dung ghi nhớ học, trả lời câu hỏi lại sgk - Đọc phần “có thể em chưa biết” - Làm tập tập1-2.1 đến 1-2.10 SBTVL6 * Tiến trình dạy: Chuẩn bị học mới: Xem cách đo thể tích chất lỏng Mỗi nhóm: chuẩn bị ca đong có ghi sẵn dung tích TUẦN Ngày soạn: 22/8/ Ngày dạy: 30/8/ Tiết 2: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết số dụng cụ đo thể tích chất lỏng - Biết xác định thể tích chất lỏng dụng cụ thích hợp Kỹ năng: - Biết sử dụng dụng cụ đo thể tích chất lỏng Thái độ: - Có ý thức tự giác học chuẩn bị - Có thái độ hứng thú với mơn -Rèn luyện tính trung thực, tỉ mỉ đo thể tích chất lỏng báo cáo kết Năng lực, phẩm chất: * Năng lực : Năng lực tự học, nang lực giải vấn đề, nang lực hợp tác * Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II ChuÈn bÞ 1- Gv: Một số vật đựng chất lỏng Một số ca có sẳn nước Mỗi nhóm bình chia độ 2- Hs: Chuẩn bị học mới: Xem cách đo thể tích chất lỏng Mỗi nhóm: chuẩn bị ca đong có ghi sẵn dung tích III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Thuyết trình ,vấn đáp, hoạt động nhóm, luyện tập Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG HỌC TẬP Hoạt động khởi động: *Ổn định tổ chøc - Kiểm tra sĩ số: 6A: 6B: * KiÓm tra cũ : Giới hạn đo độ chia nhỏ thước đo gì? Nêu bước đo độ dài * Vào bài: Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: (2') Tổ chức tình học tập Phương pháp: Thuyết trình ,vấn đáp, luyện tập Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não - GV: Đưa ca có chứa nước Tình học tập ? Làm để biết xác cá ca chứa nước - HS: Dự đoán - GV:Dựa vào câu trả lời HS -> dẫn dắt vào Tiến trình dạy: Hoạt động 2: (10') Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích chất lỏng Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức Phương pháp: Thuyết trình ,vấn I Đơn vị đo thể tích: HS tự ơn tập đáp,luyện tập II Đo thể tích chất lỏng: Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, động Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích: não C2: Ca to có GHĐ lít , ĐCNN 0,5 GV: Yêu cầu HS làm việc cá nhân: Tự lít đọc mục II.1 trả lời câu hỏi C2, Ca nhỏ có GHĐ 0,5 lít, ĐCNN C3, C4, C5 (SGK), 0,5 lít - HS: làm theo y/c gv, đọc trả lời Can nhựa có GHĐ lít, ĐCNN - Gv: Để đo thể tích chất lỏng người ta lít sdụng dụng cụ nào? chúng có đặc C3: Chai , lọ, ca biết dung tích điểm gì? C4: a) GHĐ 100ml , ĐCNN 2ml GV: Lưu ý BCĐ vạch chia đầu b) GHĐ 250ml , ĐCNN50ml tiên khơng nằm đáy bình mà vạch c) GHĐ 300ml , ĐCNN 50ml thể tích ban đầu C5: * Những dụng cụ đo thể tích chất VD: Hình a vạch 10mml lỏng gồm chai, lọ, ca đong có nghi sẵn ? Để lấy lượng thuốc tiêm nhân viên dung tích, bình chia độ y tế thường dùng dụng cụ - Bơm tiêm GV: Giới thiệu thêm số bình chia độ khác Hoạt động 3: (10') Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức Phương pháp: Thuyết trình ,vấn đáp, 2) Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng hoạt động nhóm, luyện tập - Quan sát hình vẽ- Suy nghĩ trả lời Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật câu hỏi chia nhóm, động não C6: Đặt thẳng đứng - GV: Yêu cầu HS làm việc cá nhân: Trả C7: Đặt mắt nhìn ngang với mực chất lời câu hỏi C6, C7, C8 (SGK), lỏng bình - GV: Hdẫn HS thảo luận thống C8: a) 70 cm3 b) 50 cm3 câu trả lời c) 40 cm3 - HS làm việc cá nhân trả lời C6, C7, C8 Đại diện HS trả lời * Kết luận : Khi đo thể tích chất lỏng - Gv: Y/c HS thảo luận trả lời C9 => bình chia độ cần: rút kết luận cách đo thể tích chất - Chọn bình chia độ có GHĐ ĐCNN lỏng thích hợp HS: Thực theo yêu cầu GVđể - Đặt bình chia độ thẳng đứng hồn thành kết luận - Đắt mắt nhìn ngang với mực chất lỏng GV: Gọi HS trả lời bình ? Qua phần kết luận câu C9 em - Đọc ghi kết theo vạch chia gần cho biết để đo thể tích chất lỏng ta cần với mực chất lỏng thực qua bước nào? Thực hành đo thể tích chất lỏng chứa - HS: trả lời binh - GV: Chốt lại kiến thức Hoạt động 4: (10’) Thực hành đo thể tích chất lỏng chứa bình Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức Phương pháp: Thuyết trình ,vấn đáp, Thực hành đo thể tích: hoạt động nhóm, luyện tập a Chuẩn bị: (SGK) Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật b Tiến hành đo: chia nhóm, động não GV: Nêu mục đích thực hành đo thể ( HS Thực theo HD GV) tích nước chứa bình Dùng bình bình để xác định dung tích bình chứa thể tích nước có bình ? Nêu phương án đo thể tích nước bình - HS: Nêu GV: yêu cầu HS đọc phần tiến hành đo Cho HS thực hành theo nhóm - HS: Hoạt động nhóm đo thể tích nước bình GV: Quan sát nhóm thực hành điều chỉnh hoạt động nhóm GV: Thu kết cho nhóm nhận xét - HS: Nhận xét kết nhóm 3.Hoạt động luyện tập- vận dụng: - Nêu cách đo thể tích chất lỏng bình chia độ - Đề xuất phương án đo thể tích chất lỏng số dụng cụ khác - Đọc nội dung ghi nhớ học - Làm tập 3.1 (SBT) Bài 3.1 SBT B Bình 500ml; Vạch chia tới ml Hoạt động tìm tòi, mở rộng: * Bài cũ: - Học thuộc phần ghi kết luận - ghi nhớ - Trả lời câu hỏi từ C1->C9 vào BT Học theo câu hỏi sau : ? Để đo thể tích chất lỏng em dùng dụng cụ nào? Nêu cách đo - Làm 3.2 đến 3.6 (SBT) * Tiến trình dạy: Xem cách đo thể tích vật rắn khơng thấm nước Mối nhóm: chuẩn bị sỏi vừa, rơar sach, lau khơ có buộc dây Kẻ bảng 4.1 vào Tuần Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 3: ĐO THỂ TÍCH CHẤT RẮN KHƠNG THẤM NƯỚC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu số dụng cụ đo, với GHĐ ĐCNN chúng Biết đo thể tích vật rắn khơng thấm nước Kỹ năng: Biết sử dụng bình chia độ , bình tràn để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước Thái độ: - Có ý thức tự giác học chuẩn bị - Có thái độ hứng thú với mơn - Tn thủ qui tắc đo trung thực với số liệu mà đo được, hợp tác cơng việc nhóm Năng lực, phẩm chất: * Năng lực : Năng lực tự học, nang lực giải vấn đề, nang lực hợp tác * Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II ChuÈn bÞ 1- Gv: Mỗi nhóm ca đong, chai có ghi sẵn dung tích,1 bình tràn,1 bình chứa 2- Hs: Chuẩn bị vài vật rắn không thấm nước (đá ,sỏi ), xô nước - Kẻ bảng 4.1 vào III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Thuyết trình ,vấn đáp, hoạt động nhóm, luyện tập Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG HỌC TẬP Hoạt động khởi động: *Ổn định tổ chøc - Kiểm tra sĩ số: 6A: 6B: * KiĨm tra cũ : - Để đo thể tích chất lỏng em dùng dụng cụ Nêu cách đo? * Vào bài: 2.Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: (2’) Tổ chức tình học tập - GV: Dùng bình chia độ để xác định dung tích bình chứa thể tích chất lỏng có Tình học tập bình Vậy với vật rắn có hình dạng khơng thấm nước đinh ốc đá đo thể tích cách nào? - HS: Dự đoán - Gv: Để biết cách xác cách đo, tìm hiếu vào Tiến trình dạy Hoạt động 2: (15’) Tìm hiểu cách đo Phương pháp: Thuyết trình ,vấn đáp, hoạt I Cách đo thể tích vật rắn khơng thấm động nhóm, luyện tập nước Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia 1) Dùng bình chia độ nhóm, động não C1: Đo thể tích nước ban đầu có GV: Điều chỉnh phương án đo mà HS đưa bình chia độ (V1 = 150cm3) ? Có thể dùng bình chia độ để đo thể tích vật - Thả chìm đá vào bình chia độ đo rắn(như đá) khơng thể tích nước dâng nên bình (V2 = GV: u cầu HS quan sát hình 4.2 mơ tả 200 cm3) - Thể tích đá: V2 - V1 = 200 cách đo thể tích đá bình chia độ - 150 = 50cm3 - HS: Quan sát hình - Suy nghĩ trả lời GV: Y/c HS thảo luận theo nhóm bàn để mơ tả - Đại diện nhóm trình bày - GV HS thống câu trả lời 2) Dùng bình tràn GV lưu ý hs: khơng buộc dây vào vật C2: Khi đá khơng bỏ lọt bình chia độ thả vật vào bình làm vỡ bình đổ đầy nước vào bình tràn, thả đá ? Nếu đá khơng lọt vào bình chia độ vào bình tràn, đồng thời hứng nước tràn ta làm nào? vào bình chứa đo thể tích nước tràn - HS: bình chia độ Đó thể tích GV:u cầu HS quan sát hình 4.3 đá - HS: Quan sát hình 4.3 suy nghĩ - Hoạt động nhóm thảo luận việc mơ tả cách đo thể tích đá phương pháp bình tràn - Đại diện nhóm trả lời - GV HS thống câu trả lời * Rút kết luận: ? Có cách làm khác với hình vẽ 4.3 hay C3: (1) Thả chìm khơng? (2) Dâng lên - HS: (3) Thả - GV cho HS đọc C3 (4) Tràn - HS: Đọc câu C3- Suy nghĩ làm 2’ - Đại diện HS trả lời Yêu cầu HS nhận xét, GV thống câu trả lời để hoàn thiện kết luận GV: Chốt kiến thức Hoạt động 3: (10') Thùc hµnh Phương pháp: hoạt động nhóm, thực hành 3) Thực hành đo thể tích vật rắn Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia (HS đo ghi KQ vào bảng 4.1 SGK) nhóm Vật Dụng cụ đo Thể Thể GV: Treo bảng 4.1 HD HS thực hành theo cần GHĐ ĐCNN tích tích nhóm ? Để đo thể tích vật rắn không thấm nước đo ước đo ta dùng dụng cụ thể lượng - HS: Quan sát, lắng nghe trả lời tích (cm3) (cm3) GV: Yêu cầu HS thực hành theo cách (1) (2) (3) (4) (5) + Cách đo vật thả vào bình chia độ + Cách đo vật khơng thả vào bình chia độ GV: Quan sát nhóm thực hành điều chỉnh hoạt động nhóm - HS: - Thực hành theo nhóm ghi kết vào bảng - GV: Đánh giá kết hoạt động Hoạt động 3: (5’) Vận dụng - GV: Cho hs quan sát hình 4.4 II Vận dụng - HS: Quan sát hình 4.4 - GV: Đây cách đo thể tích ổ khóa khơng bỏ lọt bình chia độ mà khơng có bình tràn ? Cho biết dụng cụ đo ? Trình bày cách đo C4: Lau khô bát to trước dùng - HS: Trả lời - Khi nhấc k làm đổ sánh - GV: ? Đối với cách đo trên, ta cần ý bát điều - Đổ vào bình chia độ, khơng Gv nhận xét, bổ sung đổ GV: Yêu cầu HS đọc trả lời câu C4 - HS: Suy nghĩ trả lời Hoạt động luyện tập: ? Để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước ta dùng dụng cụ ? Trình bày cách đo - Cho học sinh làm tập 4.1 4.2 sách tập Đáp án: Bài 4.1 C; 4.2 C Hoạt động vận dụng: - Kết hợp Hoạt động tìm tòi, mở rộng: * Bài cũ: Học theo câu hỏi sau : ? Đo thể tích vật rắn khơng thấm nước dụng cụ gì.Trình bày cách đo ? ? Cho biết GHĐ ĐCNN bình chia độ - Làm thực hành C5 ; C6 4.3 SBT * GVYCHS tự thiết kế bình chia độ chai nhựa,… nộp vào tiết sau * Tiến trình dạy : Chuẩn bị : Khối lượng – đo khối lượng theo câu hỏi sau : + Khối lượng ? + Tìm hiểu đơn vị đo khối lượng cách đo khối lượng + Mỗi nhóm, chuẩn bị cân đồng hồ (hình 5.6 sgk tr 20) vài viên đá nhỏ 10 11 Tuần Ngày soạn: 03/09 Ngày dạy: 11/09 Tiết 4: KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG I Mục tiêu: Kiến thức: - Kiểm tra đánh giá khả nhận thức học sinh cách đo khối lượng vật cân Biết sử dụng cân RôBécVan cân đồng hồ Đơn vị đo khối lượng - Chỉ GHĐ, ĐCNN cân Kỹ năng: Rèn luyện kĩ sữ dụng cân xác Thái độ: Rèn tính cẩn thận, trung thực đọc kết Năng lực, phẩm chất: * Năng lực : Năng lực tự học, nang lực giải vấn đề, nang lực hợp tác * Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II Chn bÞ 1- Gv: chuẩn bị cho nhóm cân Van, hộp cân 2- Hs: Chuẩn bị vài vật rắn không thấm nước (đá ,sỏi ), xô nước - Kẻ bảng 4.1 vào III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Thuyết trình ,vấn đáp, hoạt động nhóm, luyện tập Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG HỌC TẬP Hoạt động khởi động: *Ổn định tổ chøc - Kiểm tra sĩ số: 6A: 6B: * KiÓm tra cũ : - Thu sản phẩm thực hành giao nhà tiết trước NX, đánh giá chung - Đo thể tích vật rắn khơng thấm nước dụng cụ ? Nêu cách đo? *Vào bài: Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: (2’) Tổ chức tình học tập - GV: Thường ngày đo khối lượng vật ta thường dùng dụng cụ gì? Dụng cụ Tình học tập có tên gọi gi? HS: Thực trả lời GV: Vào Tiến trình dạy Hoạt động 2: (10') Khối lượng - đơn vị khối lượng Phương pháp: Thuyết trình ,vấn đáp, hoạt động I/ Khối lượng - đơn vị khối lượng nhóm, luyện tập Khối lượng: Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia C1: 397g ghi hộp sữa lượng 12 nhóm, động não sữa chứa hộp sữa GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời C1 - Tìm hiểu - Trao đổi nhóm trả Lời câu C1 - Đại diện nhóm trả lời HS nhận xét, bổ xung GV: Tương tự câu C1 cho HS trả lời câu C2 ? Trên vỏ túi bột giặt OMO có ghi 500g số GV: Đưa câu hỏi từ C3 → C6 yêu cầu HS nghiên cứu trả lời - HS: - Nghiên cứu từ C3 → C6 trả lời GV: Cho HS đọc nội dung câu sau hoàn thiện GV: Như vậy, vật dù to hay nhỏ có khối lượng Khối lượng vật làm chất lượng chất chứa vật C2: Chỉ lượng bột giặt túi C3 C4 C5 C6 (1) (2) (5) (6) 500g 379g Khối lượng Lượng * Mọi vật có khối lượng * Khối lượng vật làm chất lượng chất chứa vật 2) Đơn vị khối lượng Đơn vị thường dùng để đo khối lượng kg 1kg = 1000g 1tấn = 1000kg 1tạ = 100kg ? Đơn vị thường dùng khối lượng 1kg = 0,001tấn = kg 1000 ? Điền vào chỗ trống * Các đơn vị khác thường gặp là: 1kg = g ; tạ = kg g; mg; lạng, tạ, tấn = kg ; 1g = .kg GV: Yêu cầu HS lên thực - Lớp nhận xét bổ xung: -> Gv: ? kg Ngồi đơn vị đo kg ta đơn vị khác Hoạt động 3:(15') Đo khối lượng Phương pháp: hoạt động nhóm, luyện tập, tực II/ Đo khối lượng hành * Đo khối lượng cân Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia 1.Tìm hiểu cân đồng hồ: nhúm, ng nóo - HS quan sát GV: Yờu cầu HS đọc thơng tin SGK phËn cđa c©n ®ång hå + ®Üa c©n Người ta đo khối lượng bng gỡ? + Kim cân + - GV yêu cầu nhóm tìm hiểu Đồng hồ cân đồng hồ mà nhóm có + Núm điều chỉnh kim cân - Tổ chức cho HS tìm hiểu thăng phận, GHĐ & ĐCNN cân đồng hồ + Vạch chia đồng hồ - Yêu cầu HS so sánh với cân - HS tìm hiểu đợc GHĐ & nhóm ĐCNN cân đồng hồ - Giới thiệu cho HS núm điều chỉnh kim cân vạch số Cách dùng cân đồng hồ: 13 - Giới thiệu vạch chia đồng hồ -Yêu cầu HS thảo luận để tìm hiểu cách cân - GV yêu cầu HS thảo luận thống cách dùng cân đồng hồ - Đại diện nhóm trình bày - GV nhận xét chốt lại - Cho HS tìm hiểu số cân khác trả lời câu C11 - HS thảo luận nhóm thống cách dùng cân đồng hồ B1: Ước lợng vật cần đo B2: Chọn cân có GHĐ ĐCNN thích hợp B3: Điều chỉnh cho kim vạch đồng hồ B4: Đặt vật cần đo lên đĩa cân B5: đợi cho kim thăng đọc kết vạch chia gần 3) Các loại cân khác - Cân y tế, cân tạ, cân đòn , cân đồng hồ - Trong trường hợp kim cân quay vòng mặt số Hoạt động 3:( 5’) Vận dụng - Yêu cầu nhóm tìm hiểu cân nhóm III Vận dụng dùng cân để cân vật GV: kiểm tra cách cân, cách ghi kết HS GV: Yêu cầu HS trả lời câu C13 C13: Số 5T dẫn xe có khối lượng GV: Cho HS nhận xét, bổ xung, GV chốt lại không qua cầu Hoạt động luyện tập: - Qua học hôm ta cần nắm vững kiến thức ? - Khi cân vật ta cần lưu ý tới vấn đề (Ước lượng klượng vật cần cân để chọn cân cho phù hợp? - Cân gạo ta có dùng cân tiểu li khơng ? - GV: Đưa nội dung 5.1 - Yêu cầu HS thảo luận - đưa câu trả lời (C Khối lượng hộp mứt) Hoạt động vận dụng: - Kết hợp Hoạt động tìm tòi, mở rộng: * Bài cũ: Học theo câu hỏi: - Khối lượng vật gì? Đơn vị đo khối lượng? - Dụng cụ đo khối lượng? - Làm BT 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 (SBT) * Tiến trình dạy: Chuẩn bị bài: Lực - lực cân với câu hỏi: 14 Lực gì? Lực có phương chiều nào? Thế hai lực cân bằng? Tuần Ngày soạn: 10/9/ Ngày dạy: 18/9/ Tiết 5: LỰC – HAI LỰC CÂN BẰNG I Mục tiêu: Kiến thức: - Nêu ví dụ tác dụng đẩy, kéo lực Khi vật tác dụng vào vật phương, chiều lực - Nêu thí dụ vật đứng yên tác dụng hai lực cân bằng, phương chiều, độ mạnh yếu hai lực Kỹ năng: Có kỹ lắp phận thí nghiệm Thái độ: Nghiên cứu tượng nghiêm túc, rút qui luật Năng lực, phẩm chất: * Năng lực : Năng lực tự học, nang lực giải vấn đề, nang lực hợp tác * Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II ChuÈn bÞ 1- Gv: Chuẩn bị cho nhóm: 1chiếc xe lăn, 1lò xo xoắn, 1lò xo tròn, nam châm, trọng sắt, giá đỡ) 2- Hs: Học cũ, đọc trước Tiến trình dạy III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Thuyết trình ,vấn đáp, hoạt động nhóm, luyện tập Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG HỌC TẬP Hoạt động khởi động: *Ổn định tổ chøc - Kiểm tra sĩ số: 6A: 6B: * KiÓm tra cũ : Khối lượng vật gì? Đơn vị đo khối lượng? Dụng cụ đo khối lượng gì? *Vào bài: Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức 15 Hoạt động 1: (2’)Tình học tập GV: Có thể dựa vào hình vẽ đầu để làm TN cho HS ý đến tác dụng đẩy kéo Tình học tập lực HS: Quan sát trả lời GV: Dẫn dắt vào Tiến trình dạy Hoạt động 2: (12') Hình thành khái niệm lực Phương pháp: Thuyết trình ,vấn đáp, hoạt I Lực động nhóm, luyện tập 1) Thí nghiệm: Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật C1 - Lò xo tác dụng lực đẩy lên xe, xe ép chia nhóm, động não vào lò xo làm lò xo méo dần GV: - Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm hình 6.1 - Hướng dẫn HS cách tiến hành TN quan sát tượng - Phát dụng cụ cho nhóm HS: hoạt động nhóm, tiến hành TN C2- Lò xo kéo xe lại, xe tác dụng lực kéo trả lời câu C1 lên lò xo GV: Nhận xét kết TN cách làm lại TN kiểm chứng C3- Nam châm hút sắt GV: Yêu cầu HS làm TN hình 6.2 trả lời câu hỏi C2 HS: Làm TN, trả lời C2 GV: - Cho HS nhận xét -> chốt kiến thức - Yêu cầu HS trả lời câu C3 - làm TN HS: Làm theo y/c GV C4: (1 )Lực đẩy (2) Lực ép.(3) Lực kéo GV: - Nhận xét trình làm TN (4) Lực kéo (5) Lực hút nhóm - Yêu cầu cá nhân tìm từ thích hợp điền 2) Kết luận: vào chỗ trống câu C4 * Khi vật đẩy kéo vật ta nói HS: Hồn thành C4 Lớp nhận xét vật tác dụng lực lên vật GV: cho HS nhận xét thống kết - Người bên phải tác dụng lực đẩy - Gọi HS đọc lại nội dung câu - Người bên trái tác dụng lực kéo điền đầy đủ thơng tin ? Qua thí nghiệm em cho biết ta nói vật tác dụng lực lên vật GV nhấn mạnh lại kết luận ? Hãy trả lời câu hỏi nêu phần đầu lấy VD HS: trả lời , lấy VD lực Hoạt động 3: (7') Nhận xét phương chiều lực Phương pháp: Thuyết trình ,vấn đáp, hoạt II Phương chiều lực động nhóm, luyện tập Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não 16 Gv ? Tìm số ví dụ lực GV u cầu HS làm lại thí nghiệm hình 6.1 6.2 HS: làm thí nghiệm bng tay ? Có nhận xét trạng thái xe năn HS: - Xe lăn chuyển động có phương dọc theo lò xo có chiểu hướng từ xe lăn đến cọc GV : - Thống phần nhận xét - Y/c HS làm lại TN hình 6.1 bng tay -> nhận xét * Mỗi lực có phương chiều xác định HS: Xe lăn chuyển động theo phương // với C5: Phương ngang có chiều từ trái sang mặt bàn có chiều đẩy phải ? Qua TN em có nhận xét phương chiều lực GV yêu cầu HS trả lời câu C5 HS: Trả lời C5 GV nhấn mạnh lại phương chiều lực Hoạt động 4: (10') Nghiên cứu lực cân Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức Phương pháp: vấn đáp, hoạt động nhóm, III Hai lực cân luyện tập C6: Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não - Nếu đội kéo co bên trái mạnh sợi dây chuyển động sang trái nhiều GV cho HS quan sát hình 6.4 - nghiên cứu - Nếu yếu sợi dây chuyển động sang trả lời câu hỏi C6 - C8 phải nhiều HS: Quan sát, nghiên cứu trả lời - Nếu đội mạnh nghang sợi dây GV: - HD ý HS trả lời chưa đứng yên đạt C7: Phương dọc theo sợi dây, chiều hai lực - Cho HS nhận xét bổ sung ngược C8: (1) Cân (2) Đứng yên ? Em có nhận xét phương chiều (3) Chiều (4) phương (5) chiều hai lực mà hai đội tác dụng vào sơi dây * Rút kết luận HS: Trả lời Nếu có lực tác dụng vào vật GV cho HS thảo luận nhóm (bàn) - tìm từ mà vật đứng n lực lực thích hợp để điền vào chỗ trống cân bằmg HS: Điền từ -> GV họi lên bảng - lực cân lực mạnh GV: y/c HS đọc C8 hồn thiện đủ có phương ngược chiều ý -> nhấn mạnh ý C câu C8 HS: Dộc C8 17 3.Hoạt động luyện tập: ?Qua phần điền em có kết luận hai lực cân ? GV chốt lại phần kết luận ? Tác dụng đẩy, kéo vật lên vật gọi ? Thế hai lực cân GV chốt lại kiến thức toàn Hoạt động vận dụng: - GV yêu cầu HS quan sát hình 6.5 6.6 trả lời câu hỏi C9 - Cho HS thảo luận cặp đơi tìm ví dụ hai lực cân Hoạt động tìm tòi, mở rộng: * Bài cũ: - Học thuộc phần nghi nhớ, trả lời C10 - Trả lời câu hỏi: Lực gì? Thế hai lực cân bằng? Lấy ví dụ? - Đọc mục em chưa biết - Bài tập: 6.1 - 6.5 / SBT * Tiến trình dạy: Tìm hiểu xem ’’khi có lực tác dụng lên vật gây cho vật kết gì?’’ : Thày liên hệ 0989.832560 ( có zalo ) để có trọn Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, thi e-Learing cấp… 18 19 Giáo án Vật Lý Năm học - 20 Giáo án Vật Lý Năm học - 21 ... thước C5: kết tùy theo thước học sinh - C6: Đo chiều rộng sách vật lý dùng thước có ĐCNN 1mm GHĐ 20cm - Đo chiều dài sách vật lý dùng thước có GHĐ 30cm ĐCNH 1mm - Đo chiều dài bàn học dùng thước... powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, thi e-Learing cấp… 18 19 Giáo án Vật Lý Năm học - 20 Giáo án Vật Lý Năm học - 21 ... xe ép chia nhóm, động não vào lò xo làm lò xo méo dần GV: - Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm hình 6.1 - Hướng dẫn HS cách tiến hành TN quan sát tượng - Phát dụng cụ cho nhóm HS: hoạt động nhóm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý 6 phát triển năng lực, Giáo án vật lý 6 phát triển năng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn