Giáo án địa 7 phát triển năng lực

27 37 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 14:38

Tuần PHẦN I THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG Tiết BÀI DÂN SỐ I MỤC TIÊU : HS đạt được: Kiến thức: - Trình bày trình phát triển tình hình gia tăng dân số giới nguyên nhân hậu Kĩ năng: - Đọc hiểu cách xây dựng tháp dân số - Đọc biểu đồ gia tăng dân số giới để thấy tình hình gia tăng dân số giới Thái độ: GD ý thức tuyên truyền vận động gia đình nhân dân thực sách dân số kế hoạch hố gia đình Định hướng PTNL: - Năng lực chung : Giải vấn đề, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, tư tổng hợp - Năng lực chuyên biệt: Sử dụng đồ,biểu đồ;NL sử dụng số liệu thống kê,NLsử dụng hình ảnh - Phẩm chất: Sống có tinh thần trách nhiệm , tự chủ , tự tin GDBVMT(mục 2- ): HS có ý thức bảo vệ môi trường sống II CHUẨN BỊ GV: PT: H.1.2 phóng to, đồ dân số TG HS: Vở, SGK, tìm hiểu trước nội dung học,đọc tài liệu tham khảo III PHƯƠNGPHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY DỌC Phương pháp: Trực quan, nêu vấn đề, đàm thoại, dạy học hợp tác Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, chia nhóm, lắng nghe phản hồi tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1.Hoạt đông : Khởi động *Ổn định tổ chức: * Kiểm tra: GV kiểm tra sách hs * Vào mới: Đặt câu hỏi : ? Em hiểu biết vấn đề dân số ? Muốn biết dân số người ta cần phải làm gì? Hoạt động : Hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT *PP:Trựcquan,đàmthoại,dạyhọc hợp tác Dân số, nguồn lao động * KT: Đặt câu hỏi, chia nhóm, lắng nghe phản hồi tích cực - GV Giới thiệu vài số liệu DS + Năm 2002 dân số VN 78,7 triệu +Năm 2002 dân số Lào 5, triệu + Năm : DSVN là: 94,970,597 người ? Làm để biết số dân địa phương? - Điều tra DS cho biết tình hình DS, ?Theo em, cơng tác điều tra DS cho ta biết điều gì? ( Tổng số dân, nguồn lao động, số người độ tuổi lao động, giới tính, nguồn lao động ) ?Vậy, em hiểu DS? ( Dựa vào thuật ngữ SGK Tr186 để trả lời ) ? Dân số có vai trò với việc phát triển kinh tế - xã hội ? ? Vậy, dân số nguồn lao động có mqh ? - DS đông - nguồn LĐ dồi ngược lại -CH: Dân số thường biểu cách nào? * HS thảo luận nhóm: nhóm - Yêu cầu HS quan sát H1.1, hướng dẫn cách đọc: màu sắc, độ tuổi, giới tính - Quan sát H1.1 cho biết: ? Hãy so sánh số người độ tuổi lđ , độ tuổi lao động,ngoài độ tuổi lđ tháp tuổi? ?Nhận xét tháp tuổi? - HS Thảo luận, trả lời ,nhận xét, bổ sung nguồn lao động địa phương, quốc gia * Khái niệm dân số: SGK/186 => Dân số nguồn lao động quý báu để phát triển KT- XH Độ tuổi 0-> Trong độ tuổi lđ Ngoài độ tuổi lđ Tháp Rộng Hẹp tháp Nhận xét -> tháp ds trẻ Tháp Hẹp Rộng tháp đỉnh hẹp đỉnh tháp rộnghơn tháp ->tháp già ds ? Vậy tháp tuổi cho biết đặc điểm => Tháp tuổi cho biết đặc điểm cụ thể dân số? DS qua giới tính, độ tuổi, nguồn lao động tương lai địa phương hay quốc gia Dân số giới tăng nhanh *PP: Trựcquan, vấn đáp * KT: Đặt câu hỏi, lắng nghe phảnhồi kỷ XIX kỷ XX tích cực - Yêu cầu HS đọc thuật ngữ “ Tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử, gia tăng dân số”/ 187 - Hướng dẫn đọc biểu đồ 1.2 - QS H1.2 nhận xét tình hình tăng DS giai đoạn trước kỉ XIX (1804)? Giải Trước TK XIX dân số tăng chậm dịch bệnh, đói kém, chiến tranh thích ngun nhân ? Dân số bắt đầu tăng nhanh từ năm nào? - Thế kỉ XIX ds tăng nhanh, kỉ XX Tăng vọt từ năm nào? Nguyên nhân? - Tăng nhanh từ 1804, tăng vọt từ 1960 ? Em có nhận xét gia tăng ds giới? ? Dân số tăng nhanh ảnh hưởng ntn đến tài nguyên, mơi trường?( THMT) - Ơ nhiễm MTkhơng khí MT nước; tài nguyên suy giảm … *PP: Trựcquan,nêu vấn đề, đàm thoại * KT: Đặt câu hỏi, lắng nghe phản hồi tích cực - GVhướng dẫn cách đọc H 1.3và H1.4 + Đường xanh: tỉ lệ sinh; đường đỏ: tỉ lệ tử + Phần tô hồng: tỉ lệ gia tăng dân số - HS- QS H1.3, H1.4 SGK,nhận xét Thu hẹp: ds tăng chậm, mở rộng: ds tăng nhanh ?Trong giai đoạn 1950- 2000 nhóm nước có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn, dẫn đến tượng dân số? HSTL ? Bùng nổ ds xảy nào? - GV: Bùng nổ dân số, DS tăng nhanh, tỷ lệ sinh cao, tỷ lệ tử giảm nhanh nên gia tăng tự nhiên cao ? Nguyên nhân bùng nổ ds? tăng nhanh nhờ tiến lĩnh vực KT-XH Y tế => DS giới tăng nhanh, tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao Sự bùng nổ DS -Vào năm 50TK XX, nước phát triển có tỉ lệ gia tăng ds tự nhiên cao  bùng nổ dân số - Xảy tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm ds lên đến 2,1% - Nguyên nhân: KT- XH Y tế phát triển  tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử giảm ? Phân tích hậu cuả bùng nổ dân số - Hậu quả: giảm chất lượng cs, MT ô đến mơi trường ( * THMT) nhiễm, khó khăn gq việc làm, tệ nạn xh - HS Phân tích, liên hệ gia tăng… ? Biện pháp khắc phục -BP : Thực sách ds, phát triển KT- XH * GVKết luận => Ghi nhớ: SGK Hoạt động: Luyện tập HS làm tập trắc nghiệm Câu 1: Khoảng thời gian dân số TG tăng gấp đôi DSTG đầu công nguyên? A Thế kỉ X B Thế kỉ XIV C.Thế kỉ XVI D kỉ XVII Câu 2: Tại năm gần DSTG tăng nhanh? A.Nhờ tiến lĩnh vực giáo dục B.Nhừ tiến lĩnh vực kinh tế -xã hội C.Nhờ tiến lĩnh vực y tế D.Câu B- C Câu 3: Hiện dân số giới có xu hướng nào? A Tăng nhanh B Tăng dần C Giảm dần D Không tăng Câu 4: Làm tập /sgk( gv hướng dẫn hs làm ) + Châu Phi ( cao nhất) + Châu Âu ( thấp nhất) + GTDSTN châu Á giảm tỉ trọng dân số so với toàn giới tăng do: Tỉ lệ sinh vần cao tỉ lệ tử ( y học phát triển), trước châu Á có bùng nổ ds, nhập cư từ châu lục khác … Hoạt động vận dụng ? Cho biết tình hình dân số nước ta năm gần đây? > 90, triệu người ? Nhà nước ta cần có sách dân số? 5.Hoạt động tìm tòi – mở rộng - Làm BT lại BT tập đồ - Học thuộc - Chuẩn bị 2: “Sự phân bố dân cư Các chủng tộc giới ” + Quan sát lược đồ, đọc trả lời câu hỏi + Tìm hiểu đặc điểm chủng tộc giới - Ngày soạn: 17 / 8/ Ngày dạy: 26 / 8/ Tuần1 Tiết BÀI SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI I MỤC TIÊU : HS đạt được: Kiến thức - HS biết khác phân bố chủng tộc giới hình thái bên ngồi thể( màu da, tóc ,mắt ,mũi) nơi sinh sống chủ yếu chủng tộc - Trình bày giải thích mức độ đơn giản phân bố dân cư không đồng giới 2.Kĩ : - Đọc đồ : Phân bố dân cư TG, siêu đô thị TG, phân bố dân cư châu Á để nhận biết vùng thưa dân, đông dân 3.Thái độ: - GD ý thức chống phân biệt chủng tộc, đoàn kết chủng tộc Định hướng PTNL: - Năng lực chung : Giải vấn đề, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, tư tổng hợp - Năng lực chuyên biệt: Sử dụng đồ,biểu đồ;NL sử dụng số liệu thống kê,NLsử dụng hình ảnh - Phẩm chất: Sống có tinh thần trách nhiệm , tự chủ , tự tin II CHUẨN BỊ GV: PT : - Bản đồ DS TG, Bản đồ Tự nhiên TG -Tranh ảnh chủng tộc HS: Vở, SGK, tìm hiểu trước nội dung học III PHƯƠNGPHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY DỌC Phương pháp: Trực quan, nêu vấn đề, đàm thoại, dạy học hợp tác Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, chia nhóm, lắng nghe phản hồi tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1.Hoạt đông : Khởi động *Ổn định tổ chức: * Kiểm tra: ? Tháp tuổi cho biết đặc điểm dân số? ? Bùng nổ DS xảy nào? Nêu nguyên nhân? Hậu cách giải * Vào mới: Đặt câu hỏi : ? Bằng hiểu biết , giới có chủng tộc nào? Mô tả đặc điểm chung hình thái thể người người Việt? Hoạt động : Hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT *PP:Trực quan, đàm thoại, dạy học hợp Sự phân bố dân cư giới tác - Mật độ dân số: SGK/ 187 * KT: Đặt câu hỏi, chia nhóm, lắng nghe phản hồi tích cực - GV: yêu cầu HS đọc thuật ngữ “ Mật độ DS” DT (km2) DS Mật độ * HS thảo luận theo bàn (triệu (người/ ? Tính Mật độ DS BT2 -DS(người)/DT(km2)=MĐDS (người/km2) - HS thảo luận – NX VN người ) 330.9 78,7 9.597.000 1273,3 1.919.000 206,1 km2) 238 TQ 133 Inđô 107 … -> MĐDS không đông quốc gia - Khu vực đông dân: Nam Á, Đông Á, ĐNA, Tây Trung Âu, ĐB Hoa Kì, ĐB Braxin, Tây Phi ? Nhận xét MDDS số quốc gia ? ? Các khu vực đông dân chủ yếu phân bố tập trung đâu? Giải thích? (Vì điều kiện sinh sống giao thông thuận tiện ĐB, thị, khí hậu ấm áp) ? Khu vực thưa dân chủ yếu nằm khu vực nào? Nguyên nhân ? - Khu vực thưa dân: hoang mạc, vùng cực, vùng núi cao, vùng nằm sâu lục địa ( KH khắc nghiệt, GT không ? Nhận xét phân bố dân cư thuận tiện, địa hình hiểm trở…) khu vực giới ? -> Phân bố dân cư khác ? Sự phân bố dân cư phụ thuộc yếu tố ? - Phụ thuộc: khí hậu, địa hình, nguồn nước ? Tại ngày người sống nơi Trái Đất - HS nêu *PP:Trựcquan,đàmthoại,dạyhọc hợp tác * KT: Đặt câu hỏi, chia nhóm, lắng nghe Các chủng tộc phản hồi tích cực GV yêu cầu HS đọc thuật ngữ “các chủng tộc” ? Căn vào đâu chia dân cư giới thành chủng tộc ? Có chủng - Dựa vào hình thái thể ( chủng tộc ? tộc ) * Học sinh thảo luận theo nhóm ? HS quan sát tranh sgk, so sánh đặc điểm hình thái thể người chủng Tên chủng Đặc điểm Địa bàn tộc ? tộc hình thái sinh sống - HS Thảo luận – TL - nhận xét thể - GV Chuẩn xác Mơn-gơ-lơ- t Châu Á Davàng,tóc đen,mắt đen,mũi tẹt Nê-grơ-it Da đen,tóc Châu Phi xoăn, mũi rộng,răng trắng,mắt đen… Ơ-rô-pê-ô- Datrắng, Châu Âu it mũi cao, mắt xanh?Nhận xét chung chủng tộc nâu, giới? -> Các chủng tộc giới có ? Khái quát phân bố dân cư đặc điểm hình thái thể chủng tộc giới ? người khác *GV:sơ kết học =>Ghi nhớ: sgk/ đọc Hoạt động: Luyện tập HS làm tập trắc nghiệm Câu 1: Những nơi giới có mật độ dân số cao : A Vùng sâu, vùng xa có khí hậu ấm áp B Nơi có điều kiện sinh sống thuận lợi, mưa thuận gió hòa C Nơi có giao thơng thuận lợi, khí hậu ấm áp D Câu B C Câu 2: Những nơi giới có mật độ dân số thấp : A Vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo B Vùng hoang mạc có hậu khắc nghiệt, giao thơng khó khăn C Vùng đài ngun có khí hậu lạnh D Tất câu Câu 3: Nước có mật độ dân số cao châu Á : A Ấn Độ B Nhật Bản C Trung Quốc D In-đô-nê-xi-a Câu 4: Dân cư châu Á thuộc chủng tộc : A Môn-gô-lô-it B Ơ-rô-pê-ô-it C Môn-gô-lô-it Nê-grô-it D Câu A B Câu 5: Dân cư châu Phi thuộc chủng tộc : A Môn-gô-lô-it B Nê-grô-it C Môn-gô-lô-it Ơ-rô-pê-ô-it D Tất câu Câu 6: Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc : A Môn-gô-lô-it B Ơ-rô-pê-ô-it C Câu A B D Câu A B sai Hoạt động vận dụng ? Địa phương phân bố khu vực nào? Có thuận lợi ĐKTN? - Phân bố đồng bằng, đất đai màu mỡ ,s rộng lớn, nguồn nước dồi thuận lợi cho phát triển kt( nông –lâm –ngư nghiệp) ? Việt Nam thuộc chủng tộc nào? - Chủng tộc Mơn-gơ-lơ-ít (da vàng) Hoạt động tìm tòi – mở rộng - Tìm hiểu thêm phân bố dân cư chủng tộc giới - Làm BT lại- Học thuộc - Chuẩn bị bài: “Quần cư” + Đọc thuật ngữ, quan sát hình vẽ trả lời câu hỏi + Sự khác kiểu quần cư ?( hoạt động KT chủ yếu, cách tổ chức sống, cảnh quan nhà cửa) - Ngày soạn:21 / / Tuần2 Ngày dạy: / / Tiết Bài QUẦN CƯ ĐƠ THỊ HỐ I MỤC TIÊU: HS đạt được: Kiến thức: - HS sánh khác quần cư nông thôn quần cư đô thị hoạt động kinh tế, mật độ dân số, lối sống - Biết sơ lược q trình thị hóa hình thành siêu thị giới - - Biết số siêu đô thị giới Kĩ năng: - Rèn kỹ đọc đồ, lược đồ: phân bố dân cư, siêu đô thị giới, phân bố siêu đô thị giới - Xác định đồ, lược đồ “ Các siêu đô thị giới” Thái độ: - Giáo dục lối sống hoà thuận, đồn kết nơi sinh sống, có ý thức bảo vệ môi trường Định hướng PTNL: - Năng lực chung : Giải vấn đề, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, tư tổng hợp - Năng lực chuyên biệt: Sử dụng đồ,biểu đồ;NL sử dụng số liệu thống kê,NLsử dụng hình ảnh - Phẩm chất: Sống có tinh thần trách nhiệm , tự chủ , tự tin GDBVMT(mục ): HS có ý thức bảo vệ môi trường sống II CHUẨN BỊ 1- GV: PT : Lược đồ dân cư giới có đô thị; ảnh đô thị VN, số thành phố lớn TG, bảng phụ 2- HS: Chuẩn bi theo hướng dẫn III PHƯƠNGPHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY DỌC Phương pháp: Trực quan, nêu vấn đề, đàm thoại, dạy học hợp tác Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, chia nhóm, lắng nghe phản hồi tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1.Hoạt đông : Khởi động *Ổn định tổ chức: * Kiểm tra: - Trình bày phân bố dân cư giới? - Nêu đặc điểm chủng tộc giới? * Vào mới: Đặt câu hỏi : - Em cư trú nông thôn hay thành thị? HSTL… - Nếu hiểu biết em địa bàn sinh sống? HSTL… Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT *PP:Trực quan, đàm thoại, dạy học hợp tác Quần cư nông thôn quần * KT: Đặt câu hỏi, chia nhóm, lắng nghe cư thị phản hồi tích cực ? So sánh, giải thích khác kn “quần cư” khái niệm“dân cư” - Dân cư: Số người sinh sống diện tích - YC hs thảo luận nhóm: nhóm ( 5p) + Nhóm 1- 2: Quần cư nơng thơn + Nhóm 3- 4: Quần cư thị - u cầu HS quan sát H3.1, H3.2 SGK ? Sự khác kiểu quần cư? - YC hs tìm hiểu: hoạt động KT chủ yếu, cách tổ chức sống, cảnh quan nhà cửa - Gọi đại diện trình bày, bổ sung - GV Chuẩn xác bảng phụ Kiểu quần cư Đặc điểm Cách tổ chức sinh sống Hoạt động kinh tế chủ yếu Cảnh quan nhà cửa Quần cư nơng thơn Quần cư thị Làng mạc, thơn xóm, SX nông- lâm- ngư nghiệp Phố, phường, quận SX công nghiệp dịch vụ Phân tán, gắn với đất canh tác, rừng Tập trung san sát *PP:Trực quan, đàm thoại, dạy học hợp tác * KT: Đặt câu hỏi, chia nhóm, lắng nghe phản hồi tích cực - GV: Yêu cầu HS đọc SGK ? Đô thị xuất sớm vào nào? Ở đâu? ? Xuất thị nhu cầu XH lồi người? ( Trao đổi hàng hóa, phân cơng lao động NN CN) ? Đô thị phát triển nào? ? Q trình phát triển thị gắn liền với phát triển ngành KT nào? * Giới thiệu BĐ lược đồ H3.3 ? QS H3.3 có siêu thị giới ? ( 23) ? Châu lục có nhiều siêu thị nhất? ( Châu Á có 12 ) ? Các siêu thị thuộc nhóm nước nào? * THMT ? Quá trình phát triển tự phát siêu thị gây nên hậu ? - Tài nguyên ngày cạn kiêt, MT nước khơng khí nhiễm nặng nề… Đơ thị hóa, siêu đô thị - Xuất từ thời kỳ cổ đại ( TQ, Ấn Độ, La Mã ) - Đô thị phát triển mạnh kỷ XIX - Quá trình phát triển thị gắn liền với PT thương nghiệp, thủ CN CN - Các siêu đô thị phần lớn tập trung nước phát triển * KT:Chia nhóm, lắng nghe phản hồi tích cực - Hướng dẫn HS đọc tháp tuổi - Chia nhóm thảo luận nhóm( 5p) + Nhóm 1-2-3: tháp 1989 + Nhóm 4-5-6: tháp 1999 - Phát phiếu học tập, yêu cầu HS hoàn thành - HS Thảo luận hoàn thành phiếu HS trả lời, nhận xét - GV Chuẩn xác Tháp tuổi Tháp năm 1989 Đặc điểm Hình dáng Đáy tháp: rộng Dưới tuổi LĐ ( 0- 4t) Nam: tr Nữ: 4,5 tr Trong tuổi LĐ Đông 15- 19 Tháp năm 1999 Đáy hẹp Nam: 3, tr Nữ: 3, tr Đông nhất: 20- 24; 25- 29 - ? Qua phân tích, nhận xét thay Sau 10 năm, dân số TPHCM “già” đổi dân số TPHCM *PP:Trực quan, đàm thoại, dạy học Sự phân bố dân cư hợp tác Bài tập * KT: Đặt câu hỏi, chia nhóm, lắng nghe phản hồi tích cực - HS thảo luận theo bàn : - HS quan sát BĐ phân bố dân cư châu Á + H 4.4, hướng dẫn đọc ? Những khu vực tập trung - Khu vực đông dân: Đông Á, Nam Á, đông dân? Đông Nam Á * BĐTN châu Á ? Các đô thị lớn châu Á tập trung - Đô thị lớn tập trung ven biển dọc đâu? Giải thích? sơng lớn-> Có đktn thuận lợi ( địa - Đại diện nhóm trình bày , nhận xét hình, nhiều sơng ngòi ….) Hoạt động luyện tập - Dân cư nước ta tập trung đông vùng nào, thưa thớt đâu? Vì sao? + Dân cư tập trung đông đồng , ven biển dọc sơng lớn.-> có điều kiện tự nhiên thuận lợi… + Dân cư thưa thớt trung du miền núi, hải đảo -> địa hình hiểm trở, lại khó khăn… Hoạt động tìm tòi- mở rộng - Tìm hiểu thêm phân bố dân cư nước ta - Học thuộc bài, hoàn thành BT - Chuẩn bị bài: Đới nóng Mơi trường xích đạo ẩm + Quan sát hình vẽ + Trả lời câu hỏi + Ôn lại đới khí hậu Trái Đất lớp + Xem BT - Tuần Ngày soạn: 1/ 9/ Ngày dạy: /9/ Phần 2:CÁC MƠI TRƯỜNG ĐỊA LÍ CHƯƠNG I: MƠI TRƯỜNG ĐỚI NĨNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG Tiết ĐỚI NÓNG MƠI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM I MỤC TIÊU: HS đạt Kiến thức -HS Biết vị trí đới nóng đồ Tự nhiên giới Trình bày giải thích mứcđộ đơn giản số đặc điểm tự nhiên mơi trường xích đạo ẩm Kĩ - Rèn kỹ đọc lược đồ, lát cắt rừng rậm xanh quanh năm để nhận biết số đặc điểm rừng rậm… - Đọc biểu đồ nhiệt độ lượng mưa để nhận biết đặc điểm khí hậu Thái độ - GD ý thức bảo vệ môi trường Định hướng PTNL: - Năng lực chung : Giải vấn đề, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, tư tổng hợp - Năng lực chuyên biệt: Sử dụng đồ,biểu đồ;NL sử dụng số liệu thống kê,NLsử dụng hình ảnh - Phẩm chất: Sống có tinh thần trách nhiệm , tự chủ , tự tin II CHUẨN BỊ GV: PT : Bản đồ mơi trường địa lí; tranh ảnh rừng rậm xanh quanh năm HS: Vở, SGK III PHƯƠNGPHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY DỌC Phương pháp: Trực quan, nêu vấn đề, đàm thoại, dạy học hợp tác Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, chia nhóm, lắng nghe phản hồi tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1.Hoạt đông : Khởi động *Ổn định tổ chức: * Kiểm tra: GV kiểm tra giờ? * Vào mới: Đặt câu hỏi : - Trên giới có đới khí hậu nào? Đặc điểm đới k/h sao?( Dựa vào kt lớp 6, hs nhắc lại) + đới kh: 1đới nóng , đới lạnh, đới ơn hòa Hoạt động : Hình thành kiến thức HĐ CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT *PP:Trực quan, đàm thoại * KT:Đặt câu hỏi, lắng nghe phản hồi tích cực *GV : Giới thiệu đồ mơi trường địa lí Tương ứng vành đai nhiệt đới Trái đất có đới KH theo vĩ độ ( có mơi trường địa lý ) phân bố vành đai bao quanh giới - QS BĐ H5.1SGK xác định ranh giới môi trường địa lý? ? Xác định vị trí, giới hạn đới nóng? - HS - XĐ đồ ? Tại đới nóng gọi “ nội chí tuyến”? - Đớí nóng gọi « nội chí tuyến » Hầu hết vùng nằm chí tuyến B-> chí tuyến N ? Nêu đặc điểm đới nóng ? I Đới nóng - Đới nóng nằm chí tuyến, kéo dài liên tục từ T-> Đ - Đặc điểm: chiếm diện tích đất lớn Trái Đất, nhiệt độ cao, TV-ĐV - Dựa H5.1, kể tên kiểu môi phong phú –đa dạng, 70% lồi cây-chimtrường đới nóng? thú, dân cư đơng đúc - Gồm kiểu môi trường: + Môi trường XĐ ẩm + Môi trường nhiệt đới + Môi trường NĐ gió mùa ? Nhận xét? + Mơi trường hoang mạc => Đa dạng *PP:Trực quan, đàm thoại, dạy học II Mơi trường Xích đạo ẩm hợp tác,phân tích * KT:Chia nhóm,đặtcâuhỏi, lắng nghe phản hồi tích cực - QS H5.1 SGK xác định vị trí giới * Vị trí: hạn mơi trường xích đạo ẩm? - Nằm khoảng từ 50B – 50N - Xin-ga-po( 10B ) nằm MTXĐ ẩm Biểu đồ KH Xin-ga-po-> Khí hậu MTXĐ ẩm.º 1.Khí hậu - Yêu cầu HS thảo luận nhóm: ? QS biểu đồ…, nhận xét nhiệt độ Sin-ga-po Nhiệtđộ-lượng lượng mưa.( nhiệt độ tháng cao mưa nhất, thấp nhất, biên độ nhiệt, lượng Nhiệt độ tháng cao 27ºC mưa TB ) nhất( T5) - Đại diện nhóm trả lời – nhận xét… Nhiệt độ tháng cao 25ºC - GV chuẩn kt nhất(T12) Chênhlệch độ Nhận xét nhiệt Lượng mưa tháng cao 2ºC KH nóng quanh năm, chênh lệch t thấp 240 mm Lượng mưa tháng 160 mm tháp Chênh lệch lượng 80 mm mưa Nhận xét Mưa lớn ,nhiều quanh năm ? Từ ví dụ, nhận xét chung khí => Nhiệt độ cao 20ºC , chênh lệch tháng nhỏ, nóng quanh hậu TM xích đạo ẩm? năm Mưa nhiều quanh năm, từ 1500>2500mm, độ ẩm lớn Tb > 80 % Rừng rậm xanh quanh năm - QS H5.3, H5.4 cho biết rừng có tầng chính? - tầng ? Vì rừng lại có nhiều tầng? ? Nêu đặc điểm rừng xích đạo xanh quanh năm? - Độ ẩm nhiệt độ cao , loài thực vật pt mạnh vươn cao để lấy ánh sáng dẫn đến phân tầng - Rừng pt nhiều tầng xanh quanh năm,có loại lấy gỗ, phong lan, tầm gửi - Những vùng cửa sơng có rừng ngập mặn - ĐV phong phú, sống khắp tầng rừng rậm => MTXĐ có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho ptkt * Ghi nhớ/18 ? Ảnh hưởng tới ĐV nào? ? Khái qt mơi trường xích đạo ẩm? *KL toàn Hoạt động luyện tập Bài tập 3/ SGK - Qua đoạn văn , nêu đặc điểm rừng rậm xanh quanh năm + Rừng rậm rạp, nhiều lấy gỗ , dây leo… Bài tập /sgk - Miêu tả ảnh… - Biểu đồ A phù hợp với ảnh : Lượng mưa lớn quanh năm( 1800-> 2000mm /năm) , nhiệt độ cao 27 ºC -chênh lệch nhiệt độ thấp-> Biểu đồ thuộc MTXĐ ẩm Hoạt động vận dụng ? Bằng hiểu biết, VN nằm kiểu môi trường nào? - Mơi trường nhiệt đới gió mùa ? Theo em khí hậu tv kiểu mơi trường NĐGM có giống với kiểu MTXĐ Hay khơng ? Vì sao? - HS liên hệ Hoạt động tìm tòi – mở rộng - Tìm hiểu mơi trường xích đạo ẩm - Học bài, hoàn thiện bt - Chuẩn bị: “ Môi trường nhiệt đới” + Đọc bài, pt biểu đồ k/h , tìm hiểu đặc điểm khác mt Tuần Ngày soạn: 1/ 9/ Tiết Ngày dạy: 15 / 9/ MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI I MỤC TIÊU : HS đạt được: Kiến thức -Trình bày giải thích mức độ đơn giản số đặc điểm tự nhiên môi trường nhiệt đới Kĩ năng: - Củng cố luyện tập kỹ đọc biểu đồ khí hậu cho HS, nhận biết mô trường địa lý qua tranh ảnh Thái độ - Có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường tự nhiên Định hướng PTNL: - Năng lực chung : Giải vấn đề, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, tư tổng hợp - Năng lực chuyên biệt: Sử dụng đồ,biểu đồ;NL sử dụng số liệu thống kê,NLsử dụng hình ảnh - Phẩm chất: Sống có tinh thần trách nhiệm , tự chủ , tự tin GDBVMT - Mục II CHUẨN BỊ GV: PT : PT : Bản đồ MT địa lí; ảnh Xa-van, đồng cỏ HS: Vở, SGK.tư liệu tham khảo III PHƯƠNGPHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY DỌC Phương pháp: Trực quan, nêu vấn đề, đàm thoại, dạy học hợp tác,phân tích Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, chia nhóm, lắng nghe phản hồi tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1.Hoạt đông : Khởi động *Ổn định tổ chức: * Kiểm tra: - Nêu tên kiểu môi trường đới nóng? - Đặc điểm mơi trường xích đạo ẩm? * Vào mới: Hoạt động : Hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT *PP:Trực quan, đàm thoại, dạy học hợp tác,phân tích * KT:Chia nhóm, đặtcâuhỏi, lắng nghe phản hồi tích cực - Yêu cầu hs quan sát BĐ + H5.1 ? Xác định vị trí mơi trường NĐ? * Nằm khoảng từ 50 –> chí ? So sánh diện tích mơi trường tuyến hai bán cầu với mơi trường khác đới nóng? - HS So sánh(S lớn nhất) ? Xác định vị trí địa điểm H5.1, nói rõ địa điểm gần chí tuyến hơn? 1.Khí hậu * Yêu cầu HS thảo luận theo bàn( 3p) * Nhiệt độ: ?Nhiệt độ TB tháng? - Nhiệt độ TB tháng dều ?Biên độ nhiệt năm? 220C, nóng quanh năm ?Số lần NĐ tăng cao? - Càng gần chí tuyến cao ?Lượng mưa TB? - Có lần nhiệt độ tăng cao ?Khí hậu phân hố thành mùa? * Lượng mưa: - HS trả lời , nhận xét - LMTB: 500->1500mm, tập trung - GV Chuẩn xác vào mùa mưa, giảm dần phía CT - Có mùa rõ rệt: mùa mưa mùa khô hạn, phía chí tuyến thời kì khơ hạn kéo dài ? Càng phía CT, NĐ LM thay đổi -> Có phân hố NĐ LM ntn? địa điểm gần xa chí tuyến: gần CT biên độ nhiệt lớn, LM giảm dần, thời kì khơ hạn kéo dài *PP:Trực quan, đàm thoại, dạy học hợp tác Đặc điểm môi trường nhiệt * KT:đặtcâu hỏi, lắng nghe phản hồi đới tích cực - Yêu cầu HSQS H6.3, H6.4 ,nhận xét giống, khác xa van - Giống: Cùng thời kì mưa - Khác:+ H6.3 cỏ thưa, khơng xanh tốt, cao, khơng rừng hành lang + H6.4 thảm cỏ dày, xanh Vì lượng mưa, thời gian mưa Kênia Trung Phi nên thực vật thay đổi theo ? TV có đặc điểm gì? ? Giải thích (ảnh hưởng KH) *GV Giới thiệu tranh ảnh xavan, ĐV - Thực vật thay đổi theo mùa, xanh tốt nhiệt đới mùa mưa, khô héo vào mùa khô - TV thay đổi dần chí tuyến: TV ? Đặc điểm chế độ nước sơng ngòi? nghèo nàn, khơ cằn hơn: rừng ? Đất có đặc điểm ? Nguyên nhân? thưa, đồng cỏ , hoang mạc - Sông có mùa nước: mùa lũ mùa cạn - Đất feralit dễ bị xói mòn (do mưa tập trung mùa) ? Nhận xét dân cư? - Đất khí hậu thích hợp với nhiều ? Tại khu vực đông dân giới? - Do có nhiều điều kiện thuận lợi điều kiện tự nhiên ? Nhận xét chung MTNĐ? Tích hợp với mơi trường: ? Tại Xa-van ngày mở rộng? ( Mưa theo mùa, phá rừng, đốt nương làm rẫy…) ? Con người cần làm để S Xa-van ngày thu hẹp, nguy đất bị xói mòn giảm? - Tóm lược ý loại lương thực công nghiệp - Dân cư tập trung đơng đúc => Mơi trường nhiệt đới có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi để ptkt * Ghi nhớ/22 Hoạt động luyện tập * Bài / sgk: Tại đất vùng nhiệt đới có màu đỏ vàng? - Trong đất feralit có nhiều bị ơxi hóa có màu đỏ vàng - Do chuyển động nước ngầm theo mùa dẫn đến tích tụ ơxit sắt – ơxit nhôm gần mặt đất * Bài tập 4/ sgk - Hai biểu đồ có nhiệt độ > 20ºC, chênh lệch nhiệt độ tháng năm lớn( > 10ºC) - Lượng mưa nhiều -> A-B nằm MTNĐ + BĐ A: Các tháng 6-7-8 ( mùa hạ bán cầu Bắc) mưa nhiều-> A bán cầu Bắc + BĐ B: Các tháng 6-7-8, nhiệt độ thấp khơng có mưa-> B nằm bán cầu N ? Môi trường nhiệt đới nằm khoảng vĩ tuyến địa cầu? ? Đặc điểm bật khí hậu nhiệt đới? Hoạt động vận dụng ? Hiện vấn đề quan tâm MTNĐ ? - Liên hệ: Khô hạn kéo dài, tượng hoang mạc hóa, tài nguyên suy giảm - Nước nằm MTNĐ? Hoạt động tìm tòi- mở rộng - Tìm hiểu thêm đặc điểm tự nhiên MTNĐ - Học thuộc Trả lời câu hỏi - Chuẩn bị 7: “Mơi trường NĐ gió mùa” + Đọc SGK+ Quan sát hình vẽ + Trả lời câu hỏi + Tìm hiểu đặc điểm môi trường tự nhiên - Tuần Ngày soạn: - 9Tiết Ngày dạy: -9MƠI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIĨ MÙA I MỤC TIÊU : HS đạt Kiến thức -HS Trình bày giải thích mức độ đơn giản số đặc điểm tự nhiên môi trường nhiệt đới gió mùa Kĩ - Rèn kỹ đọc lược đồ gió mùa châu Á để nhận biết vùng có gió mùa, hướng tính chất gió mùa hạ, mùa đơng Kĩ quan sát ảnh địa lý, đọc biểu đồ khí hậu để nhận biết khí hậu nhiệt đới gió mùa qua biểu đồ khí hậu Thái độ - Tích cực học tập, tìm hiểu kiến thức địa lí Định hướng PTNL: - Năng lực chung : Giải vấn đề, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, tư tổng hợp - Năng lực chuyên biệt: Sử dụng đồ,biểu đồ;NL sử dụng số liệu thống kê,NLsử dụng hình ảnh - Phẩm chất: Sống có tinh thần trách nhiệm , tự chủ , tự tin GDBVMT : Mục II CHUẨN BỊ GV: PT: BĐ khí hậu châu Á, tranh ảnh cảnh quan MT NĐGM, bảng phụ HS: Vở, SGK, tư liệu tham khảo III PHƯƠNGPHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY DỌC Phương pháp: Trực quan, nêu vấn đề, đàm thoại, dạy học hợp tác,phân tích Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, chia nhóm, lắng nghe phản hồi tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1.Hoạt đông khởi động *Ổn định tổ chức *Kiểm tra (15 phút) Đề bài: Phần trắc nghiệm Câu 1: Khoanh tròn vào đáp án : Tại nhiều kỉ , dân số giới gia tăng chậm chạp? A Vì dịch bệnh B Vì đói C Vì chiến tranh D Tất đáp án Câu 2: Tại kỉ gần đây, dân số giới gia tăng nhanh? A Nhờ tiến lĩnh vực giáo dục B Nhờ tiến lĩnh vực kinh tế -xã hội C Nhờ tiến lĩnh vực y tế D Câu B- C Câu 3: Hiện ,sự gia tăng dân số giới có xu hướng nào? A Tăng nhanh B Tăng dần C.Giảm dần D Không tăng Câu 4: Những khu vực tập trung đông dân châu Âu là: A Bắc Âu B Tây Âu C Trung Âu D Câu B- C Câu 5: Những khu vực tập trung đông dân châu Á là: A Nam Á Đông Á B Đông Nam Á Trung Đông C Bắc Á Trung Á D Câu A- B Câu 6: Dân cư châu Á thuộc chủng tộc : A Môn- gô- lô- it B Ơ- rô- pê-ô-it C Môn –gô- lô-it Nê- grô-it D Nê- grô-it Câu 7: Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc : A Môn- gô- lô- it B Ơ- rô- pê-ô-it C Môn –gô- lô-it Nê- grô-it D Nê- grô-it Câu 8: Đặc điểm sau quần cư thị? A Hình thức tổ chức sinh sống dựa vào hoạt động kinh tế nông ,lâm ,ngư nghiệp B Hình thức tổ chức sinh sống dựa vào hoạt động kinh tế công nghiệp-dịch vụ C Nhà cửa tập trung khu vực định D Mật độ dân số cao Câu 9: Đô thị phát triển nhanh vào thời gian nào? A Thế kỉ XII B Thế kỉ XIX B Thế kỉ XV D Thế kỉ XVII Câu 10: Châu lục có nhiều siêu thị nhất? A Châu Âu B Châu Á C Châu Mĩ D Châu Phi Phần Tự luận Câu 11: Nêu đặc điểm khí hậu mơi trừơng xích đạo ẩm ? Câu 12: Hãy giải thích giới có khu vực dân cư tập trung đơng & có khu vực dân cư lại thưa thớt? Đáp án, thang điểm Phần trắc nghiệm ( 5đ): Mỗi câu 0,5 điểm Câu 10 ĐA D D C D D A B A B B Phần tự luận Câu 11 (2,5 đ): Đặc điểm khí hậu MTXĐ ẩm: - Mơi trường xích đạo ẩm có khí hậu nóng- ẩm quanh năm, nhiệt độ tb 20ºC/ năm, chênh lệch nhiệt độ thấp Lượng mưa lớn, trung bình 1500mm đến 2500mm/ năm, gần xích đạo mưa nhiều, độ ẩm tb 80 % Câu 12( 2,5 đ ): Giải thích nguyên nhân : + Dân cư tập trung đơng có điều kiện tự nhiên thuận lợi: khí hậu mát mẻ, địa hình đồng ( đất đai màu mỡ- phẳng), ven biển, lại dễ dàng + Dân cư thưa thớt vùng trung du miền núi, hoang mạc, rừng , hải đảo, vùng cực : khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở,đất đai cằn cỗi, lại khó khăn * Vào mới: Đặt câu hỏi: - Việt Nam nằm MT nào? Em hiểu mơi trường đó? - GV dẫn dắt vào Hoạt động hình thành kiến thức HĐ CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT 1.Khí hậu * GV: sử dụng BĐKH châu Á yc HS QS H5.1 xác định vị trí mơi trường nhiệt đới gió mùa GV Giới thiệu: Gió mùa loại gió thổi theo mùa vùng rộng lớn lục địa Á, Phi, Ôxtrâylia, chủ yếu vào mùa hè mùa đông - Y/c HS QS H7.1, H7.2 - HS QS – nhËn xÐt * Hướng gió ? Nhận xét hướng gió thổi mùa hạ - Mùa hạ: thổi từ biển (TBD, ÂĐD) vào mùa đông ? đất liền->Khơng khí mát mẻ mưa ? Hướng gió có ảnh hưởng ntn tới lớn KH ? - Mùa đơng: thổi từ lục địa->biển-> ? Giải thíchtại mũi tên gió Khơ lạnh, mưa Nam Á lại chuyển hướng mùa hạ lẫn mùa đông (do vượt qua XĐ lực tự quay TĐ nên đổi hướng) - Y/c HS quan sát H7.3+ H7.4 - QS H7.3, H7.4 to lượng mưa HN có khác biệt Mumbai * GV tổ chức hoạt động nhóm - Phát phiếu học tập - HS thảo luận trình bày, nhận xét - GV Chuẩn xác bảng phụ Mùa hè Mùa đông Hà Nội ( 210 B) Nhiệt độ Lượng mưa > 30 C Mưa lớn (Mùa mưa) < 18 C Mưa (Mùa khô ) 12 C TB 1722 mm Biên độ nhiệt ? NX KH địa điểm? * GV KL: HN có mùa đơng lạnh Mum bai nóng quanh năm Mum bai ( 190 B) Nhiệt độ Lượng mưa < 30 C Mưa lớn ( mùa mưa) > 23 C Lượng mưa nhỏ ( Mùa khô ) 7C TB 1784 mm * Nhiệt độ lượng mưa - Nhiệt độ TB năm: > 200 C - Lượng mưa TB: > 1500 mm - Mùa mưa: T 5->T10, mùa khô: T11- T4 ? Từ phân tích biểu đồ KH, cho biết => Nhiệt độ lượng mưa thay đổi NĐ, LM MTNĐGM NĐ LM theo mùa thay đổi theo yếu tố nào? ? So sánh với NĐ LM môi - Mùa mưa năm sớm, năm muộn, LM trường NĐ? năm nhiều năm ? Vậy KH MTNĐGM có đặc =>Thời tiết diễn biến thất thường điểm nào? 2.Các đặc điểm khác môi - Mô tả ảnh Cảnh chụp mùa trường nào? - HS - QS - mô tả - Cảnh sắc TN thay đổi theo mùa ?Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo yếu - Mưa nhiều: rừng nhiều tầng tố nào? - Nơi mưa ít: đồng cỏ cao NĐ -> Tùy thuộc vào lượng mưa phân bố mưa năm dẫn đến thảm thực vật khác - ĐV: phong phú ?Động vật có đặc điểm gì? * Giới thiệu tranh ảnh cảnh quan, ĐV ? Khí hậu thích hợp với trồng loại - Trồng nhiều loại lương thực nào? HS trả lời… công nghiệp nhiệt đới ? VN trồng nhiều loại lương thực NĐ nào? - Dân cư tập trung đông - HS kể * MTNĐGM: đa dạng, đặc sắc ? Dân cư tập trung sao? ? Nhận xét môi trường NĐGM? * THMT: ? Chúng ta cần phải làm với mơi trường tự nhiên? HS liên hệ… Hoạt động luyện tập Bài tập 1: Hướng gió đem lại nhiều mưa cho khu vực ĐNA? A Tây Bắc B Đông Bắc C Tây Nam D Đông Nam Bài tập 2: Điều khơng MTNĐ gió mùa? A Là nơi dân cư tập trung đông B Sản xuất nhiều lúa gạo công nghiệp nhiệt đới C Có nhiều hoang mạc lớn D Thường xảy lũ lụt, hạn hán Hoạt động vận dụng ? Nhận xét diễn biến thời tiết nước ta Hoạt động tìm tòi- mở rộng - Sưu tầm tài liệu, ảnh chụp, tranh vẽ thiên nhiên MTNĐGM - Hoàn thiện tập sgk - Chuẩn bị “ Các hình thức canh tác nơng nghiệp đới nóng” + Đọc SGK + Quan sát tranh ảnh, lược đồ, trả lời câu hỏi + Ơn lại khí hậu đới nóng tìm hiểu đặc điểm nơng nghiệp đới nóng Q thày liên hệ số 0989.832560 (có zalo) để có đầy đủ trọn năm giáo án ... thổi theo mùa vùng rộng lớn lục địa Á, Phi, Ôxtrâylia, chủ yếu vào mùa hè mùa đông - Y/c HS QS H7.1, H7.2 - HS QS – nhËn xÐt * Hướng gió ? Nhận xét hướng gió thổi mùa hạ - Mùa hạ: thổi từ biển
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa 7 phát triển năng lực, Giáo án địa 7 phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn