Xây dựng phân hệ kế toán tiền lương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lương tại Công ty TNHH một thành viên điện cơ hóa chất 15, Thái Nguyên

36 55 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 08:56

Xây dựng phân hệ kế toán tiền lương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lương tại Công ty TNHH một thành viên điện cơ hóa chất 15, Thái Nguyên Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ICTU Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Ngày công nghệ thông tin ngày phát triển Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc kinh doanh thịnh hành Các doanh nghiệp ngày quen thuộc với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động từ cơng việc đơn giản hay phức tạp Thế giới công nghệ thay đổi ngày ngày đơn giản hóa cơng việc, tìm giải pháp nhanh cho vấn đề Để theo kịp thời đại thân phải thay đổi mình, phải tạo cho thân thích ứng với giới mới, phải không ngừng phát triển thân • Lí chọn đề tài Trong mơi trường cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường để đạt hiệu sản xuất kinh doanh cao vấn đề phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp quản lý phù hợp với biến đổi thị trường tình hình thực tế doanh nghiệp Đảm bảo lợi ích cá nhân người lao động động lực trực tiếp khuyến khích người lao động đem hết khả nỗ lực phấn đấu sản xuất Tiền lương cơng cụ góp phần vào việc đạt mục tiêu đó.Tiền lương thực phát huy tác dụng hình thức tính lương áp dụng hợp lý với tình hình thực tế doanh nghiệp, với cống hiến người lao động doanh nghiệp Có tiền lương thực trở thành đòn bẩy kinh tế kích thích sản xuất phát triển Việc trả lương lao động tất yếu khách quan Nhưng để tính lương xác cần phải xác định ngày cơng người lao động cách xác Vì việc xây dựng chương trình chấm cơng phù hợp với tình hình doanh nghiệp công việc mang ý nghĩa quan trọng thực tiễn để thúc đẩy sản xuất, góp phần tạo nên lợi nhuận cho doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động từ lợi ích mà đem lại hiểu ảnh hưởng cơng nghệ thông tin tới kinh tế thời đại Xuất phát từ lý nên em chọn đề tài “Xây dựng phân hệ kế toán tiền lương nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý lương Công ty TNHH thành viên điện - hóa chất 15, Thái Nguyên”  Mục tiêu chọn đề tài Mục tiêu đề tài người dùng chấp nhận thực trình quản lý cơng ty Do đó, chương trình trước hết phải đáp ứng yêu cầu mà nhà quản lí dễ dàng sử dụng, đơn giản đầy đủ chức năng, giao diện thân thiện, thuận tiện cho việc sử dụng cài đặt phải tuân thủ quy định, biểu mẫu tài quy định  Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu: đề tài mang đến nhìn tổng quan việc quản lý chấm công nhân viên doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thơng tin cơng tác quản lí chung doanh nghiệp Về phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý chấm công, tiến hành khảo sát mơ tả tốn, phân tích thiết kế hệ thống chương trình quản lí chấm công cho Công ty TNHH thành viên điện - hóa chất 15 - Thái Nguyên, từ tìm hiểu khái qt cơng tác quản lí cơng ty để đưa chương trình quản lý tối ưu hoạt động công ty  Phương pháp nghiên cứu Khảo sát thực tế công tác quản lý chấm công Công ty TNHH thành viên điện - hóa chất 15 - Thái Nguyên Trên sở phân tích thiết kế hệ thống kết hợp với hiểu biết ngôn ngữ lập trình Excel để xây dựng chương trình quản lý chấm công Chương TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG 1.1 Những vấn đề chung kế toán tiền lương 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tiền lương Tiền lương phần thu nhập người lao động biểu tiền sở số lượng chất lượng lao động thực công việc thân người lao động theo cam kết chủ doanh nghiệp người lao động  Khái niệm tiền lương: Tiền lương (tiền cơng) phần thù lao, lao động biểu tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động vào thời gian, khối lượng công viêc họ Về chất tiền lương biểu tiền giá sức lao động, mặt khác tiền lương đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích vào mối quan tâm người lao động đến kết công việc họ Nói cách khác tiền lương nhân tố thúc đẩy suất lao động Khái niệm tiền lương danh nghĩa: Là khái niệm số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động vào hợp đồng thỏa thuận hai bên có việc thuê lao động Trên thực tế mức lương trả cho lao động tiền lương danh nghĩa Song chưa cho ta nhận thức đầy đủ mức trả công thực tế người lao động, lợi ích mà người lao động nhận ngồi việc phụ vào mức lương danh nghĩa phụ thuộc vào giá hàng hóa dịch vụ số thuế mà người lao động sử dụng tiền lương để mua sắm, đóng góp thuế Tiền lương thực tế: Là số lương tư liệu sinh hoạt dịch vụ ngồi lao động mua lương danh nghĩa sau đóng góp khoản thuế theo quy định Nhà nước chỏ số tiền lương thực tế tỷ lệ nghịch với số giá tỷ lệ thuận với số tiền lương danh nghĩa thời điểm xác định Mối quan hệ tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế: Trong sống người lao động quan tâm tới đồng lương thực tế đồng lương danh nghĩa Nghĩa lúc đồng lương danh nghĩa phải tăng nhanh tốc độ tăng số giá cả, lúc đồng lương thực tế mong muốn mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động đến  Đặc điểm tiền lương: Tiền lương : Là giá sức lao động thị trường lao động dần hoàn thiện sức lao động trở thành hàng hoá Tiền lương hình thành thoả thuận hợp pháp người lao động (người bán sức lao động) người sử dụng lao động (người mua sức lao động) Tiền lương hay giá sức lao động số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo cơng việc, theo mức độ hồn thành cơng việc thỏa thuận Trong giai đoạn định lịch sử xã hội, giá lao động thay đổi phụ thuộc vào quan hệ cung cầu sức lao động thị trường Trong chế thị trường có quản lý Nhà nước tiền lương tuân theo quy luật phân phối theo lao động Để phát huy tốt tác dụng tiền lương sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu doanh nghiệp, tổ chức tiền lương cho người lao động cần đạt yêu cầu bản: - Đảm bảo tái sản xuất sức lao động không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động - Làm cho suất lao động không ngừng nâng cao - Đảm bảo tính đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ Xuất phát từ yêu cầu công tác tổ chức tiền lương cần đảm bảo nguyên tắc sau: Nguyên tắc 1: Đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động gắn liền với hiệu sản xuất Nguyên tác 2: Tổ chức tiền lương phải đảm bảo tốc độ tăng suất lao động lớn tốc độ tăng tiền lương bình quân Nguyên tắc 3: Phải đảm bảo mối quan hệ tiền lương ngành kinh tế quốc dân Nguyên tắc 4: Đảm bảo tái sản xuất mở rộng sức lao động 1.1.2 Vai trò ý nghĩa tiền lương Tiền lương có vai trò to lớn làm thoả mãn nhu cầu người lao động Vì tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, người lao động làm cốt doanh nghiệp trả thù lao cho họ tiền lương để đảm bảo sống tối thiểu cho họ Đồng thời khoản chi phí doanh nghiệp bỏ trả cho người lao động họ làm sản phẩm cho doanh nghiệp Tiền lương có vai trò nhịp cầu nối người sử dụng lao động với người lao động Nếu tiền lương trả cho người lao động không hợp lý làm cho ngưòi lao động khơng đảm bảo ngày cơng kỉ luật lao động chất lượng lao động Lúc doanh nghiệp khơng đạt mức tiết kiệm chi phí lao động lợi nhuận cần có để doanh nghiệp tồn lúc hai bên khơng có lợi Vì việc trả lương cho người lao động cần phải tính tốn cách hợp lý để hai bên có lợi đồng thời kích thích người lao động tự giác hăng say lao động Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động Ngoài người lao động hưởng số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp BHXH, tiền thưởng, tiền ăn ca… Chi phí tiền lương phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp sản xuất Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch tốn tốt lao động, cở sở tính thù lao lao động, toán kịp thời tiền lương khoản liên quan từ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian, kết chất lượng lao động, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao suất lao động, góp phần tiết kiện chi phí lao động sống, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương Giờ công, ngày công lao động, suất lao động, cấp bậc chức danh, thang lương quy định, số lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành, độ tuổi, sức khoẻ, trang thiết bị kỹ thuật nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương cao hay thấp + Giờ công: Là số mà người lao động phải làm việc theo quy định Ví Dụ: ngày cơng phải đủ giờ… làm khơng đủ có ảnh hưởng lớn đến sản xuất sản phẩm, đến suất lao động từ ảnh hưởng đến tiền lương người lao động + Ngày công: Là nhân tố ảnh hưởng lớn đến tiền lương người lao động, ngày công quy định tháng 22 ngày Nếu người lao động làm thay đổi tăng giảm số ngày lao việc tiền lương họ thay đổi theo + Cấp bậc, chức danh: Căn vào mức lương cấp bậc, chức vụ, chức danh mà CBCNV hưởng lương theo hệ số phụ cấp cao hay thấp theo quy định nhà nước lương CBCNV bị ảnh hưỏng nhiều + Số lượng chất lượng hoàn thành ảnh hưởng lớn đến tiền lương Nếu làm nhiều sản phẩm có chất lượng tốt tiêu chuẩn vượt mức số sản phẩm giao tiền lương cao Còn làm chất lượng sản phẩm tiền lương thấp + Độ tuổi sức khoẻ ảnh hưởng ảnh hưởng lớn đến tiền lương Nếu cơng việc người lao động tuổi 30 – 40 có sức khoẻ tốt làm tốt người độ tuổi 50 – 60 + Trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ ảnh hưởng lớn tới tiền lương Với trang thiết bị cũ kỹ lạc hậu khơng thể đem lại sản phẩm có chất lượng cao đem lại hiệu sản xuất trang thiết bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến đại Do ảnh hưởng tới số lượng chất lượng sản phẩm hoàn thành từ ảnh hưởng tới tiền lương 1.2 Phân loại tiền lương • • Về mặt hiệu quả: Lương chính: Tiền lương trả cho người lao động thời gian thực tế có làm việc bao gồm lương cấp bậc, tiền thưởng khoản phụ cấp có tính chất lượng • Lương phụ: Tiền lương trả cho người lao động thời gian thực tế khơng • làm việc theo chế độ quy định đựơc hưởng nghỉ phép, nghỉ lễ tết… - Tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế • Tiền lương danh nghĩa số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho • • • • • • người lao động, phù hợp với số lượng, chất lượng lao động mà họ bỏ Tiền lương thực tế số lượng tư liệu sinh hoạt dịch vụ mà người sử dụng lao động, trao đổi tiền lương danh nghĩa sau đóng góp khoản Thuế, khoản đóng góp phải nộp theo quy định Lương theo thời gian: Lương tháng, lương tuần, lương ngày, lương giờ: vào thời gian làm việc thực tế để trả lương Lương theo sản phẩm: Căn vào số lượng, chất lượng sản phẩm làm theo đơn giá tiền lương tính cho đơn vị sản phẩm Trả lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế: số lượng SP * đơn giá Trả lương theo sản phẩm gián tiếp: áp dụng cho công nhân phục vụ sản xuất Trả lương theo sản phẩm có thưởng: việc kết hợp trả lương theo sản phẩm Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến: trả sở sản phẩm trực tiếp, vào mức độ hoàn thành định mức sản xuất 1.2.1 Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, KPCĐ Quỹ tiền lương: Là toàn số tiền lương trả cho số CNV công ty công ty quản lý, sử dụng chi trả lương Quỹ tiền lương công ty gồm: - Tiền lương trả cho người lao động thời gian làm việc thực tế khoản phụ cấp thường xuyên phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp khu vực… - Tiền lương trả cho người lao động thời gian ngừng sản xuất, nguyên nhân khách quan, thời gian nghỉ phép - Các khoản phụ cấp thường xuyên: phụ cấp học nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp dạy nghề, phụ cấp công tác lưu động,… - Về phương diện hạch toán kế toán, quỹ lương doanh nghiệp chia thành loại : Tiền lương chính, tiền lương phụ + Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động thời gian họ thực nhiệm vụ chính: Gồm tiền lương cấp bậc, khoản phụ cấp + Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao động thời gian họ thực nhiệm vụ họ, thời gian người lao động nghỉ phép, nghỉ lễ tết, ngừng sản xuất hưởng lương theo chế độ Quỹ bảo hiểm xã hội: khoản tiền trích lập theo tỉ lệ quy định 26% tổng quỹ lương phải trả cho tồn cán cơng nhân viên doanh nghiệp nhằm giúp đỡ họ mặt tinh thần vật chất trường hợp CNV bị ốm đau, thai sản, tai nạn, sức lao động… Quỹ BHXH hình thành việc trích lập theo tỷ lệ quy định tiền lương phải trả CNV kỳ, Theo chế độ hành, hàng tháng doanh nghiệp tiến hành trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 26% tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên tháng, 18% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh đối tượng sử dụng lao động, 8% trừ vào lương người lao động Quỹ BHXH trích lập nhằm trợ cấp cơng nhân viên có tham gia đóng góp quỹ trường hợp họ bị khả lao động, cụ thể: + Trợ cấp công nhân viên ốm đau, thai sản + Trợ cấp công nhân viên bị tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp + Trợ cấp công nhân viên hưu, sức lao động Chi công tác quản lý quỹ BHXH Theo chế độ hành, tồn số trích BHXH nộp lên quan quản lý quỹ bảo hiểm để chi trả trường hợp nghỉ hưu, nghỉ sức lao động Quỹ Bảo Hiểm Y Tế: khoản tiền tính tốn trích lập theo tỉ lệ quy định 4.5% tổng quỹ lương phải trả cho toàn cán công nhân viên công ty nhằm phục vụ, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho người lao động Cơ quan Bảo Hiểm toán chi phí khám chữa bệnh theo tỉ lệ định mà nhà nước quy định cho người tham gia đóng bảo hiểm Quỹ BHYT hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định tiền lương phải trả công nhân viên kỳ Theo chế độ hành, doanh nghiệp trích quỹ BHXH theo tỷ lệ 4,5% tổng số tiền lương thực tế phải trả cơng nhân viên tháng, 3% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh đối tượng sử dụng lao động, 1,5% trừ vào lương người lao động Quỹ BHYT trích lập để tài trợ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ hoạt động khám chữa bệnh Qũy Bảo Hiểm Thất Nghiệp: biện pháp hỗ trợ người lao động giải tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời cho người lao động thời gian chưa tìm kiếm việc làm tạo hội cho họ học nghề, tìm kiếm cơng việc Theo chế độ hành, doanh nghiệp trích quỹ BHTN theo tỷ lệ 2% tổng số tiền lương thực tế phải trả cơng nhân viên tháng, 1% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh đối tượng sử dụng lao động, 1% trừ vào lương người lao động 1.2.2 Các hình thức trả lương 1.2.2.1 Hình thức trả lương theo thời gian giản đơn + Tiền lương tháng tiền lương trả cố định hàng tháng sở hợp đồng lao động với công nhân viên + Tiền lương tuần: tiền lương trả cho tuần làm việc xác định sở tiền lương tháng nhân (x) với 12 tháng chia (:) cho 52 tuần + Tiền lương ngày: tiền lương trả cho ngày làm việc xác định sở tiền lương tháng chia cho 26 + Tiền lương giờ: Là tiền lương trả cho làm việc xác định cách lấy tiền lương ngày chia cho số tiêu chuẩn theo quy định luật lao động (không giờ/ ngày) - Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng: Theo hình thức tiền lương tính bằng: Tiền lương = Thời gian làm việc x đơn giá tiền lương thời gian 1.2.2.2 Trả lương theo sản phẩm Tiền lương theo sản phẩm hình thức trả lương cho người lao động vào số lượng, chất lượng sản phẩm họ làm Việc trả lương theo sản phẩm tiến hành theo nhiều hình thức khác trả theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế, trả theo sản phẩm gián tiếp, trả theo sản phẩm có thưởng, theo sản phẩm luỹ tiến ● Trả lương theo sản phẩm trực tiếp Là hình thức tiền lương trả cho người lao động tính theo số lượng sản lượng hoàn thành quy cách, phẩm chất đơn giá lương sản phẩm Đây hình thức doanh nghiệp sử dụng phổ biến để tính lương phải trả cho CNV trực tiếp sản xuất hàng loạt sản phẩm Cách tính: Lsp = ĐG × Q Trong đó: - Lsp: tiền lương sản phẩm cơng nhân - Q: Sản lượng thực tế công nhân - ĐG: Đơn giá sản phẩm 1.2.2.3 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương  Tài khoản sử dụng: - Tài khoản 334 "Phải trả công nhân viên" Tài khoản dùng để phản ánh khoản phải trả, phải toán tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT…cho công nhân viên Nội dung là: Bên Nợ: - Các khoản tiền lương ( tiền công ) tiền thưởng BHXH khoản trả ứng cho nhân viên - Các khoản khấu trừ vào tiền lương ( tiền cơng ) cơng nhân viên Bên Có: - Các khoản tiền lương ( tiền công ) tiền thưởng BHXH khoản phải trả cho nhân viên 2.3 Phân tích thiết kế hệ thống 2.3.1 Sơ đồ phân cấp chức Kế tốn tiền lương Chấm cơng Cập nhật thơng tin Thơng tin doanh nghiệp Tính lương Báo cáo Bảng chấm công   Bảng lương Danh mục tài khoản đầu kỳ Danh mục CB - NV Bảng phụ cấp   Danh mục Phụ cấp Bảng theo dõi phụ cấp BH   Hình 2.4: Sơ đồ phân cấp chức 2.3.2 Sơ đồ mức khung cảnh Hình 2.5: Sơ đồ mức khung cảnh Chương trình cho phép Nhân viên kế toán lương, Kế toán trưởng kế tốn tổng hợp tác động lên Trong đó, nhân viên kế toán lương thực thao tác đầy đủ chức có chương trình nhập, thêm, sửa, xóa thơng tin cần thiết để quản lý lập bảng chấm cơng, tính lương, bảng phân bổ tiền lương nhật kí chứng từ tìm kiếm in kết Kế tốn trưởng kế toán tổng hợp phân quyền đăng nhập vào hệ thống in báo cáo kết cần tìm kiếm để kiểm tra, giám sát hỗ trợ cho cơng việc Chương CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM 3.1 Đặt vấn đề tốn Trong thời đại ngày với phát triển giới, kèm theo kinh tế ngày trọng Chính cơng tác kế tốn doanh nghiệp chiếm vai trò quan trọng, cơng tác quản lý thông tin tiền lương nhân viên Với kho khổng lồ thông tin doanh nghiệp, ta quản lý cách tốt nhất? Hơn lại phải tìm kiếm cách dễ dàng nhanh chóng Trên sở em tiến hành chương trình quản lý tiền lương sử dụng công cụ excel Đáp ứng yêu cầu quản lý tìm kiếm thơng tin cách nhanh xác đồng thời tính tiền lương cho nhân viên nhanh click chuột Để giúp người dùng thuận tiện công việc chương trình xây dựng trường hợp xử lý ngoại lề chọn thành phần có bảng khác mà khơng cần phải nhập, tính tự động khơng cần phải bấm nút tính kết 3.2 Giới thiệu Microsoft Excel Bảng tính điện tử Excel phần mềm chuyên dụng cho công tác kế tốn, văn phòng mơi trường Windows với đặt tính ứng dụng tiểu biểu sau : - Thực nhiều phép tính từ đơn giản đến phức tạp - Tổ chức lưu trữ thông tin dạng bảng bảng lương, bảng kế toán - Khi có thay đổi liệu, bảng tính tự động tính tốn lại theo số liệu - Có kèm theo biểu đồ hình vẽ minh họa 3.2.1 Các thao tác với excel  Tạo bảng excel Khi bạn tạo bảng trang tính Excel, bạn không thấy dễ dàng việc quản lý phân tích liệu nó, mà bạn có tính lọc, xếp tô hàng dựng sẵn Ghi chú: Không nên nhầm lẫn bảng Excel với bảng liệu, bảng liệu phần lệnh Phân tích Nếu -Thì (Công cụ Dữ liệu, tab Dữ liệu) Để tạo bảng cách dùng kiểu bảng mặc định, thực sau: Chọn phạm vi ô mà bạn muốn bao gồm bảng Các trống chứa liệu Bấm Chèn > Bảng Lối tắt bàn phím Bạn nhấn Ctrl+T Ctrl+L Nếu phạm vi chọn chứa liệu bạn muốn hiển thị làm đề mục bảng, chọn hộp kiểm  Tính datavalidation  Sử dụng Data-Validation danh sách nguồn nằm Sheet khác Sử dụng Data-Validation cách dễ để áp dụng quy tắc nhập liệu cho dãy liệu Theo mặc định, Excel cho phép Data-Validation sử dụng danh sách nguồn nằm Sheet với dãy liệu áp dụng quy tắc Tuy nhiên, có cách để lách khỏi chuyện Chiêu giúp bạn làm cho Data-Validation sử dụng danh sách nguồn nằm Sheet khác Cách thứ lợi dụng việc đặt tên cho dãy Excel, cách thứ hai sử dụng hàm để gọi danh sách Cách 1: Sử dụng Name cho dãy nguồn Có lẽ cách nhanh dễ để vượt qua rào cản Data-Validation Excel đặt tên cho dãy mà bạn dùng làm quy tắc nhập liệu Để biết cách đặt tên cho dãy, bạn xem loạt này: Sử dụng tên cho dãy Giả sử bạn đặt tên cho dãy dùng làm quy tắc nhập liệu MyRange Bạn chọn ô (hoặc dãy) Sheet mà bạn muốn có danh sách xổ để nhập liệu, menu Data Ribbon, bạn chọn Data Tools | Data Validation [E2003: Data | Validation] Chọn List danh sách Allow, khung Source, bạn nhập vào =MyRange Nhấn OK Bởi bạn sử dụng Name để làm List, nên bạn áp dụng Data-Validation cho Sheet  Hàm Vlookup Hàm VLOOKUP Excel 2007 dùng để tìm kiếm theo cột Cú pháp hàm VLOOKUP =VLOOKUP (Lookup_value, Table_array, Col_index_num, [Range_lookup]) Trong đó: · Lookup_value: giá trị dùng để tìm kiếm · Table_array: vùng điều kiện để dò tìm lookup_value, cột table_array sử dụng để dò tìm giá trị Lookup_value Lưu ý Table_array sheet khác sheet với Lookup_value tệp tin khác tệp tin với Lookup_value · Col_index_num: Là cột định hay gọi số thứ tự cột chứa giá trị tìm kiếm Cột vùng liệu tính · Range_lookup: Là kiểu tìm kiếm, gồm kiểu TRUE FALSE TRUE: thứ tự tăng dần Những giá trị cột Table_array xếp theo FALSE: Hàm VLOOKUP tìm kiếm giá trị trùng khớp hồn tồn 3.2.2 Tạo bảng Excel Tạo bảng sử dụng kiểu mặc định Bước 1: Chọn phạm vi liệu mà bạn muốn tạo bảng, chứa liệu không chứa liệu Bước 2: Chọn tab Insert công cụ Excel Trong phần Tables bạn chọn Table (hoặc tổ hợp phím Ctrl + T Ctrl + L) Bước 3: Xuất hộp thoại Create Table Nếu phạm vi liệu bạn chọn Bước bao gồm tiêu đề bảng bạn đánh dấu vào vng trước My table has headers Nếu phạm vi liệu bạn chọn Bước chưa bao gồm tiêu đề bảng bạn bỏ đánh dấu ô vuông trước My table has headers Ở đầu cột bảng xuất với tên tiêu đề mặc định Column 1, Column … bạn thay đổi tên tiêu đề theo ý muốn Sau bạn nhấn OK để tạo bảng Hàm Mô tả Hàm SUM Dùng hàm để cộng giá trị ô Hàm IF Dùng hàm để trả giá trị điều kiện giá trị khác điều kiện sai.Dưới video cách sử dụng hàm IF Hàm Dùng hàm để tìm mục cụ thể phạm vi ơ, sau MATCH trả vị trí tương đối mục phạm vi Ví dụ, phạm vi A1:A3 chứa giá trị 5, 38, cơng thức =MATCH(7,A1:A3,0) trả số 2, mục thứ hai phạm vi Hàm Dùng hàm để chọn tối đa 254 giá trị dựa số CHOOSE mục Ví dụ, value1 đến hết value7 ngày tuần, CHOOSE trả ngày dùng số từ đến làm index_num Hàm DATE Dùng hàm để trả số sê-ri đại diện cho ngày cụ thể Hàm hữu ích trường hợp mà năm, tháng ngày cung cấp công thức tham chiếu ô Ví dụ, bạn có trang tính chứa ngày tháng theo định dạng mà Excel không nhận ra, chẳng hạn YYYYMMDD Dùng hàm DATEDIF để tính tốn số ngày, tháng năm hai ngày Hàm DAYS Hàm Dùng hàm để trả số ngày hai ngày FIND, FIND FINDB định vị chuỗi văn nằm chuỗi văn FINDB thứ hai trả số vị trí bắt đầu chuỗi văn thứ tính từ ký tự thứ chuỗi văn thứ hai Hàm INDEX Dùng hàm để trả giá trị tham chiếu tới giá trị từ bảng phạm vi 3.3 Một số giao diện chương trình Giao diện chương trình Hình 3.1: Giao diện chương trình Giao diện cung cấp cho người dùng nhìn tổng quan chức chương trình Giúp cho người dùng dễ thao tác trình làm việc Giao diện danh mục cán cơng nhân viên Hình 3.2: Giao diện danh mục cán công nhân viên Thể thông tin danh sách cán bộ, cơng nhân viên chức phòng ban trực thuộc công ty Giúp cho việc quản lý dễ dàng Giao diện bảng phụ cấp cơng ty Hình 3.3 : Giao diện bảng phụ cấp Bảng phụ cấp cơng ty giúp người dùng đối chiếu, kiểm tra khoảng phụ cấp mà chức vụ hưởng cơng ty, từ làm sở tính lương cho cán cơng nhân viên cơng ty • Giao diện bảng chấm cơng Hình 3.4: Giao diện bảng chấm cơng Giao diện cung cấp cho người dùng tình hình làm việc cán công nhân viên, trường hợp đặc biệt để tính lương theo quy định • Giao diện bảng theo dõi phụ cấp bảo hiểm Hình 3.5: Giao diện phụ cấp bảo hiểm Cung cấp cho người dùng hệ số lương thưởng, hoản phụ cấp cộng vào lương khoản giảm trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp • Giao diện bảng tốn tiền lương Hình 3.6: Giao diện tốn tiền lương Cung cấp cho người dùng bảng lương chi tiết người tháng, để tiến hành trả lương có liệu để nên sổ kế tốn • Giao diện lên sổ kế tốn Hình 3.7: Giao diện tốn tiền lương Giao diện giúp người dùng hạch tốn chi phí lương trả cho người lao động khoản chi phí liên quan đến lương phải đóng cho nhà nước KẾT LUẬN Xã hội ngày đòi hỏi yêu cầu cao từ sản phẩm phần mềm Vì để ứng dụng vào thực tế đòi hỏi yêu cầu cao từ chương trình  Kết đạt Chương trình kế tốn tiền lương em giúp nhân viên kế tốn tính tốn tiền lương cách nhanh chóng Tìm thơng tìm nhân viên cách xác nhanh Cập nhập thông tin bậc lương hay tiền thông tin nhân viên hàng ngày Đồng thời chương trình có giao diện thân thiện giúp trợ giúp nhân viên việc sử dụng chương trình Tin học hố cơng tác quản lý kinh doanh máy tính đề tài có tính chất thực tế Nếu đề tài hồn thiện áp dụng vào thực tế nâng cao hiệu công tác quản lý, giúp cho cán quản lý giảm bớt khó khăn, tránh sai sót cơng việc đồng thời nâng cao hiệu công việc, giảm bớt nhiều thời gian việc lập báo cáo thống kê, tra cứu Tạo điều kiện phục vụ tốt cho cán quản lý kinh doanh Hệ thống mang lại hiệu nhiều mặt, giúp cho người cán quản lý hồn thành tốt nhiệm vụ chun mơn  Hạn chế Do trình độ em hạn chế chưa có nhiều kinh nghiệm với tốn quản lý với ngơn ngữ Excel nên đề tài em chưa thể đáp ứng nhu cầu thực tế, nhiều thiếu sót hạn chế định Nhưng qua em rút nhiều kinh nghiệm cho thân cách làm đề tài, cách học ngôn ngữ Excel  Hướng phát triển đề tài Trong thời gian tới em tiếp tục nghiên cứu để hồn thiện chương trình ngày tốt quy mô rộng sâu vào vấn đề phân quyền chương trình quản lý đồng thời xây dựng chức cao để hồn thiện chương trình đáp ứng với nhu cầu thực tế cơng ty tồn xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO [1].Võ Thành Danh (2001), Kế toán phân tích, NXB Thống Kê [2].Võ Văn Huy Huỳnh Ngọc Liễu, (2001) Hệ thống thông tin quản lý, NXB Khoa Hoc Kỹ Thuật [3] Nguyễn Thế Hưng, (2008), Hệ thống thơng tin kế tốn, NXB Thống Nhất [4].Trương Văn Tú Trần Thị Song Minh, (2000), Hệ thống thông tin quản lý, NXB Thống Kê ... công nghệ thông tin tới kinh tế thời đại Xuất phát từ lý nên em chọn đề tài Xây dựng phân hệ kế toán tiền lương nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý lương Công ty TNHH thành viên điện - hóa chất. .. theo lương Chương KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ – HÓA CHẤT 15, THÁI NGUYÊN 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH thành. .. thành viên Điện - Hóa chất 15, Thái Nguyên 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển cơng ty  Giới thiệu chung: Tên gọi : Cơng ty Điện Hóa Chất 15 thành Cơng ty TNHH thành viên Điện - Hóa chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phân hệ kế toán tiền lương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lương tại Công ty TNHH một thành viên điện cơ hóa chất 15, Thái Nguyên, Xây dựng phân hệ kế toán tiền lương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lương tại Công ty TNHH một thành viên điện cơ hóa chất 15, Thái Nguyên, TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, ĐIỆN CƠ – HÓA CHẤT 15, THÁI NGUYÊN, 3 Một số giao diện của chương trình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn