360 động từ bất quy tắc

8 77 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 08:32

Nguyên thể abide arise awake backslide be bear beat become befall begin behold bend beset bespeak bid bide bind bite bleed bless blow break breed bring Quá khứ abode/ abided arose awoke backslid was/were bore beat became befell began beheld bent beset bespoke bid bided/bode bound bit bled blessed/blest blew broke bred brought Quá khứ phân từ abiden/ aboded arisen awoken backslid been born beaten become befallen begun beheld bent beset bespoken bid bided/bidden bound bitten bled blessed/blest blown broken bred brought broadcast broadcast broadcast build burn burst bust buy cast can catch built burnt/ burned burst/brast bust/busted bought cast could caught built burnt/ burned burst/brast bust/busted bought cast caught Nghĩa lưu trú, lưu lại phát sinh đánh thức, thức lại phạm tội thì, là, bị, mang, chịu đựng đánh đập trở nên xảy ra, xảy đến bắt đầu ngắm nhìn bẻ cong bao quanh chứng tỏ trả giá chờ đợi buộc, trói cắn chảy máu ban phúc thổi đập vỡ nuôi, dạy dỗ mang đến phát thanh, phát sóng xây dựng đốt, cháy bùng nổ làm vỡ, bắt giữ mua ném, tung bắt, chụp chide chid/ chided choose chose chid/ chidden/ chided chosen clad clad clad clap clapped/clapt clove/ cleft/ cleaved clung clad/clothed came cost crept crew/crewed cut dealt dug/digged dove/ dived did dowed/dought drew dreamt/ dreamed drank drove dwelt earned/earnt ate fell fed felt fought found fitted/fit fled flung clapped/clapt cloven/ cleft/ cleaved clung clad/clothed come cost crept crowed cut dealt dug/digged dove/dived done dowed/dought drawn dreamt/ dreamed drunk driven dwelt earned/earnt eaten fallen fed felt fought found fitted/fit fled flung cleave cling clothe come cost creep crow cut deal dig dive dow draw dream drink drive dwell earn eat fall feed feel fight find fit flee fling mắng chửi chọn, lựa che phủ, bao bọc, tráng vỗ, vỗ tay, đặt mạnh chẻ, tách hai dính chặt mặc quần áo đến, đến có giá leo, bò, trườn, lết gáy (gà) cắt, chặt ngã giá, giao thiệp đào lặn, lao xuống làm vẽ mơ thấy uống lái xe trú ngụ, kiếm sống ăn ngã, rơi cho ăn, ăn, nuôi cảm thấy chiến đấu tìm thấy, thấy làm vừa vặn chạy trốn tung, quăng fly forbear forbid forecast foresee foretell forget forgive forsake freeze get gild gird give go grave grind grow hang have hear heave hide hit hold hurt inlay input inset keep kneel knit know flew forbore forbade/ forbad flown forborne forbidden bay nhịn cấm đoán, cấm tiên đoán, dự đoán, forecast/ forecasted forecast/ forecasted dự báo foresaw forseen thấy trước foretold foretold đoán trước forgot forgotten quên forgave forgiven tha thứ forsook forsaken ruồng bỏ froze frozen (làm) đông lại got got/ gotten có gilt/ gilded gilt/ gilded mạ vàng girt/ girded girt/ girded đeo vào gave given cho went gone grove/graved graven/graved đào huyệt ground ground nghiền, xay grew grown mọc, trồng hung móc lên, treo lên had had có heard heard nghe hove/ heaved hove/ heaved trục lên hid hidden giấu, trốn, ẩn, nấp hit hit đụng held held/holden giữ, nắm hurt hurt làm đau inlaid inlaid dát, khảm đưa vào (máy điện input input toán) inset inset cài, ghép kept kept giữ knelt/ kneeled knelt/ kneeled quỳ knit/ knitted knit/ knitted đan knew known biết, quen biết lade laded lay laid lead led leap leapt learn learnt/ learned leave left lend lent let let lie lay light lit/ lighted lose lost make made may might mean meant meet met melt melted/molt mislay mislaid misread misread misspell misspelt mistake mistook misunderstand misunderstood mow mowed outbid outbid outdo outdid outgrow outgrew output output laden/laded laid led leapt learnt/ learned left lent let lain lit/ lighted lost made outrun outran outrun outsell overcome overeat overfly outsold overcame overate overflew outsold overcome overeaten overflown overhang overhung overhung overhear overheard overheard meant met melted/molten mislaid misread misspelt mistaken misunderstood mown/ mowed outbid outdone outgrown output rời khỏi đặt, để dẫn dắt, lãnh đạo nhảy, nhảy qua học, biết đi, để lại cho mượn (vay) cho phép, nằm thắp sáng làm mất, chế tạo, sản xuất có nghĩa gặp mặt nóng chảy để lạc đọc sai viết sai tả phạm lỗi, nhầm lẫn hiểu lầm cắt cỏ trả giá làm giỏi lớn nhanh cho (dữ kiện) chạy nhanh hơn, vượt bán nhanh khắc phục ăn nhiều bay qua nhô lên trên, treo lơ lửng nghe trộm overlay overpay overrun oversee oversell overshoot oversleep overtake overthrow pay proofread overlaid overpaid overran oversaw oversold overshot overslept overtook overthrew paid proofread overlaid overpaid overrun overseen oversold overshot overslept overtaken overthrown paid proofread prove proved proven/ proved put read /riːd/ rebuild redo relearn remake rend repay reread resell resend reshoot retake rewrite rid ride ring rise run saw say see put read /rɛd/ rebuilt redid relearned/relearnt remade rent repaid reread resold resent reshot retook rewrote rid rode rang rose ran sawed said saw put read /rɛd/ rebuilt redone relearned/relearnt remade rent repaid reread resold resent reshot retaken rewritten rid ridden rung risen run sawn said seen phủ lên trả tiền tràn ngập trông nom bán mức đích ngủ quên đuổi bắt kịp lật đổ trả (tiền) đọc lại, soát lại chứng minh, chứng tỏ đặt, để đọc xây dựng lại làm lại học lại làm lại, chế tạo lại toạc ra, xé hoàn tiền lại đọc lại bán lại gửi lại bắn lại, chụp lại chiếm lại, tái chiếm viết lại giải thoát cưỡi rung chng đứng dậy, mọc chạy cưa nói nhìn thấy seek sell send sew shake shear shed shine shoot show shrink shut sing sit sink slay sleep slide sling slink smell smite sow speak speed spell spend spill spin spit spoil spread spring stand stave sought sold sent sewed shook sheared shed shone shot showed shrank shut sang sat sank slew slept slid slung slunk smelt smote sowed spoke sped/ speeded spelt/ spelled spent spilt/ spilled spun/ span spat spoilt/ spoiled spread sprang stood stove/ staved sought sold sent sewn/ sewed shaken shorn shed shone shot shown/ showed shrunk shut sung sut sunk slain slept slid slung slunk smelt smitten sown/ sewed spoken sped/ speeded spelt/ spelled spent spilt/ spilled spun spat spoilt/ spoiled spread sprung stood stove/ staved tìm kiếm bán gửi may rung, lay, lắc xén lơng (cừu) rơi, rụng chiếu sáng bắn cho xem co rút đóng lại ca hát ngồi chìm, lặn sát hại, giết hại ngủ trượt, lướt ném mạnh ngửi đập mạnh gieo, rải nói chạy đánh vần tiêu xài, sử dụng tràn đổ quay sợi khạc nhổ làm hỏng lan truyền nhảy đứng đâm thủng steal stick sting stink strew stride strike string strive swear sweep swell swim swing take teach tear tell think throw thrust tread unbend undercut undergo underlie underpay undersell understand undertake underwrite undo unfreeze unwind uphold stole stuck stung stunk/ stank strewed strode struck strung strove swore swept swelled swam swung took taught tore told thought threw thrust trod unbent undercut underwent underlay underpaid undersold understood undertook underwrote undid unfroze unwound upheld stolen stuck stung stunk strewn/ strewed stridden struck strung striven sworn swept swollen/ swelled swum swung taken taught torn told thought thrown thrust trodden/ trod unbent undercut undergone underlain underpaid undersold understood undertaken underwritten undone unfrozen unwound upheld đánh cắp ghim vào, đính châm, chích, đốt bốc mùi rắc, rải bước sải đánh đập gắn dây vào cố sức tuyên thệ quét phồng, sưng bơi, lội đong đưa, lắc cầm, lấy dạy, giảng dạy xé, rách kể, bảo suy nghĩ ném, liệng thọc, nhấn giẫm, đạp làm thẳng lại giá rẻ kinh qua nằm trả lương thấp bán rẻ hiểu đảm nhận bảo hiểm tháo làm tan đông tháo ủng hộ upset wake waylay wear weave wed weep wet win will wind withdraw withhold withstand work wring write upset woke/ waked waylaid wore wove/ weaved wed/ wedded wept wet/ wetted won would wound withdrew withheld withstood wrought/ worked wrung wrote upset woken/ waked waylaid worn woven/ weaved wed/ wedded wept wet/ wetted won wound withdrawn withheld withstood wrought/ worked wrung written đánh đổ, lật đổ thức giấc mai phục mặc dệt kết khóc làm ướt chiến thắng quấn rút lui từ khước cầm cự rèn (sắt) vặn, siết chặt viết ... written đánh đổ, lật đổ thức giấc mai phục mặc dệt kết hôn khóc làm ướt chiến thắng quấn rút lui từ khước cầm cự rèn (sắt) vặn, siết chặt viết
- Xem thêm -

Xem thêm: 360 động từ bất quy tắc, 360 động từ bất quy tắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn