Giáo án Tin học tuần 6 Lớp 5

5 70 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 08:10

Tuần: Ngày soạn: Tiết: 11 Ngày dạy: CHỦ ĐỀ 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố lại thao tác gõ văn Tiếng Việt, chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, chèn tranh, ảnh vào văn bản; - Luyện tập thao tác chép, cắt dán, di chuyển đoạn văn hình/tranh ảnh tới vị trí khác văn bản; - Sử dụng phím Tab soạn thảo văn bản; - Biết thêm thao tác định dạng đoạn văn Kỹ năng:Các thao tác soạn thảo, trình bày văn mà em học lớp Thái độ:Có thái độ hứng thú ôn lại kiến thức soạn thảo, trình bày văn II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Ổn định lớp: - Ổn định lớp - Báo sỉ số lớp, hát Kiểm tra cũ: Bài mới: * Giới thiệu mới: - Ở lớp dưới, em học thao tác soạn thảo, trình bày văn Hôm nay, cô em ôn lại kiến thức với “Bài Những em biết” - Nhắc lại tựa - Lắng nghe A Hoạt động bản: A Em cho biết kiểu gõ tiếng Việt hay dùng? Em bạn nhắc lại cách gõ? - Y/c đọc y/c tập a) Các kí tự â, ơ, ê, đ, ă, ư, b) Các dấu “Sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng” - Đọc, xác định y/c BT - Làm việc nhóm đề thảo luận làm tập - Báo cáo kết - Y/c học làm việc nhóm đơi ba - Quan sát, giúp đỡ - Lắng nghe - Nhận xét, kết luận: Kiểu Telex â aa Dấu sắc S ă aw ê ee Dấu Huyền F ô oo ow Dấu hỏi R uw Dấu ngã X đ dd Dấu nặng J A.2 Em chọn cụm từ thích hợp: “đối tượng”; “bảng”; “hình”; “tranh/ảnh”; “căn lề trái”; “căn lề phải”; “căn hai bên” để điền vào chỗ chấm(…): - Y/c đọc y/c tập - Quan sát, giúp đỡ - Nhận xét, kết luận: a) đối tượng b) hình c) tranh ảnh d) bảng e) hai bên A.3 Em trao đổi với bạn - Y/c đọc y/c tập - Quan sát, giúp đỡ - Nhận xét, kết luận: - Đọc, xác định y/c BT - Báo cáo kết - Lắng nghe - Đọc, xác định y/c BT - Làm việc nhóm đề thảo luận làm tập - Báo cáo kết - Lắng nghe - Vài học sinh nhắc lại a) Để di chuyển đoạn văn bản: - Bước 1: Bôi đen đoạn văn cần di chuyển - Bước 2: Nháy chuột phải chọn Cut - Bước 3: Đặt trỏ soạn thảo nơi cần di chuyển - Bước : Nháy chuột phải chọn Paste b) Muốn chép tranh dán vào vị trí khác : - Bước 1: Chọn tranh cần chép - Bước 2: Nháy chuột phải chọn Copy - Bước 3: Đặt trỏ soạn thảo nơi cần chép - Bước : Nháy chuột phải chọn Paste A Em soạn thảo trình bày đoạn văn Tìm kiếm hình ảnh chèn vào hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung đoạn văn vào máy tính - Đọc, xác định y/c BT - Quan sát - Thực hành theo y/c - Quan sát - Nhận xét - Báo cáo kết - Đọc câu trả lời câu hỏi - Nhận xét - Lắng nghe - Y/c đọc y/c tập - Giáo viên trình bày mẫu văn chuẩn bị cho học sinh tham khảo - Quan sát, giúp đỡ - Trình chiếu sản phẩm máy học sinh - Lắng nghe - Nhận xét, đánh giá Củng cố: - Y/c học sinh nhắc lại thao tác chép tranh ảnh văn hay chép văn ? - Y/c học sinh nhắc lại thao tác di chuyển đoạn văn bản? - Nhận xét Đánh giá => Tuyên dương - Nhận xét tiết học Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, chuẩn bị học IV RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần: Ngày soạn: Tiết: 12 Ngày dạy: CHỦ ĐỀ 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố lại thao tác gõ văn Tiếng Việt, chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, chèn tranh, ảnh vào văn bản; - Luyện tập thao tác chép, cắt dán, di chuyển đoạn văn hình/tranh ảnh tới vị trí khác văn bản; - Sử dụng phím Tab soạn thảo văn bản; - Biết thêm thao tác định dạng đoạn văn Kỹ năng:Các thao tác soạn thảo, trình bày văn mà em học lớp Thái độ:Có thái độ hứng thú ơn lại kiến thức soạn thảo, trình bày văn II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Ổn định lớp: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Báo sỉ số lớp, hát - Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Bài mới: * Giới thiệu mới: - Nhắc lại tựa “Bài Những em biết” (tt) - Lắng nghe - Mở tệp cũ làm hết y/c lại - Báo cáo kết - Nhận xét - Lắng nghe A Hoạt động bản: A Em soạn thảo trình bày đoạn văn Tìm kiếm hình ảnh chèn vào hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung đoạn văn vào máy tính - Y/c học sinh mở tệp lưu vào máy tính, bạn chưa - Đọc, xác định y/c BT - Làm việc theo y/c gõ xong gõ tiếp Bạn gõ xong làm tiếp yêu cầu - Nhận xét - Trình bày sản phẩm máy học sinh B Hoạt động thực hành B.1 Em gõ dấu cách, phím Tab Nêu khác - Đọc, xác định y/c BT - Quan sát trả lời gõ hai phím - Nhắc lại - Y/c đọc y/c tập - Nhận xét - Quan sát, giúp đỡ - Nhận xét, kết luận B.2 Thực định dạng lại đoạn đầu văn Hang Sơn Đoòng theo mẫu sau chép định dạng đoạn sang đoạn - Y/c đọc y/c tập - Giáo viên trình bày mẫu văn chuẩn bị cho học sinh tham khảo - Em cho biết có bước để chép định dạng đoạn văn ? Nhận xét, đánh giá: Bước 1: Chọn thẻ Home Bước : Đánh dấu đoạn văn có định dạng mà em muốn chép Bước : Chọn Format Painter Bước : Bôi đen đoạn văn mà em muốn định dạng lai - Lắng nghe - Vài học sinh nhắc lại - Thực hành theo y/c - Báo cáo kết - Đọc ghi nhớ - Đọc, xác định y/c - Trả lời câu hỏi - Nhận xét - Lắng nghe - Lắng nghe - Quan sát, giúp đỡ - Trình chiếu sản phẩm máy học sinh - Nhận xét, đánh giá - Y/c đọc ghi nhớ Củng cố: - Em cho biết có bước để chép định dạng đoạn văn ? - Nhận xét Đánh giá => Tuyên dương - Nhận xét tiết học Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, chuẩn bị học IV RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... học lớp Thái độ:Có thái độ hứng thú ôn lại kiến thức soạn thảo, trình bày văn II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:... chép văn ? - Y/c học sinh nhắc lại thao tác di chuyển đoạn văn bản? - Nhận xét Đánh giá => Tuyên dương - Nhận xét tiết học Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, chuẩn bị học IV RÚT KINH... đọc y/c tập - Giáo viên trình bày mẫu văn chuẩn bị cho học sinh tham khảo - Quan sát, giúp đỡ - Trình chiếu sản phẩm máy học sinh - Lắng nghe - Nhận xét, đánh giá Củng cố: - Y/c học sinh nhắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học tuần 6 Lớp 5, Giáo án Tin học tuần 6 Lớp 5