Giáo án Tin học tuần 5 lớp 5

6 57 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 07:59

Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH: STELLARIUM I MỤC TIÊU: Kiến thức:Tìm hiểu thiên văn học khơng gian xung quanh em Kỹ năng:Các thao tác để tìm hiểu thiên văn vũ trụ với phần mềm Stellarium Thái độ:Có thái độ hứng thú tìm hiểu phần mềm stellarium II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Ổn định lớp: - Ổn định lớp - Báo sỉ số lớp, hát Kiểm tra cũ: - Y/c học sinh đăng nhập vào địa egmail gửi hộp thư cho bạn có đính kèm tệp tin văn soạn thảo máy tính? - Thực hành - Quan sát nhận xét Bài mới: * Giới thiệu mới: - “BÀI STELLARIUM” A Hoạt động bản: A Giới thiệu phần mềm: - Giới thiệu cho học sinh biết Stellarium phần mềm mã nguồn mở cho phép tái lại bầu trời dạng chiều cách chân thực - Đâu biểu tượng phần mềm? - Lắng nghe - Lên máy chủ chọn vào biểu tượng Stellarium - Trả lời - Vài học sinh nhận xét - Lắng nghe - Nhận xét, kết luận: Đây biểu tượng - Làm để khởi độn phần mềm? - Nhận xét, kết luận: Nháy đúp chuột lên biểu tượng hình - Hướng dẫn học sinh chuyển phần sang tiếng để dễ sử dụng: Trỏ chuột vào biểu tượng công cụ góc trái hình Xuất bảng cấu hình sau: Dùng mũi tên sổ xuống bên mục Program language để chọn tiếng Việt Sau chọn Save setting A Hướng dẫn sử dụng: a) Ý nghĩa công cụ dọc ngang Bảng địa điểm Bảng thời gian Bảng bầu trời tùy chọn Bảng tìm kiếm Bảng cấu hình Bảng hỗ trợ - Đưa trỏ phía hình để cơng cụ ngang hình dưới: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - Quan sát, lắng nghe IV RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần: Ngày soạn: Tiết: 10 Ngày dạy: HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH: STELLARIUM(tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức:Tìm hiểu thiên văn học không gian xung quanh em Kỹ năng:Các thao tác để tìm hiểu thiên văn vũ trụ với phần mềm Stellarium Thái độ:Có thái độ hứng thú tìm hiểu phần mềm stellarium II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Ổn định lớp: - Ổn định lớp - Báo sỉ số lớp, hát Kiểm tra cũ: - Y/c học sinhkhởi động phần mềm Stellarium tìm kiếm địa điểm Thành Phố Hồ Chí Minh? - Thực hành - Quan sát nhận xét Bài mới: * Giới thiệu mới: - Nhắc lại tựa - “BÀI STELLARIUM” (tt) B Hoạt động thực hành: B Tìm kiếm địa điểm: - Y/c học sinh tìm kiếm số địa điểm như: Thành Phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, …., số địa điểm khác mà em thích khác Cho học sinh tự khám phá - Thực hành theo y/c - Báo cáo kết - Lắng nghe - Quan sát, giúp đỡ học sinh khám phá phần mềm - Nhận xét, đánh giá học sinh B Tìm kiếm ngơi sao: - Y/c học sinh tìm kiếm số ngơi như: Mộc Tinh, Hỏa Tinh, Thủy Tinh, vv…, số khác mà em thích khác Cho học sinh tự khám phá thêm số chức khác Stellarium theo hướng dẫn giáo viên tiết học trước - Thực hành theo y/c - Báo cáo kết - Lắng nghe - Quan sát, giúp đỡ học sinh khám phá phần mềm - Nhận xét, đánh giá học sinh Củng cố: - Cả lớp thực hành - Y/c học sinh khởi động phần mềm, tìm kiếm ngơi mà em thích - Báo cáo kết - Quan sát lớp - Nhận xét Đánh giá => Tuyên dương - Nhận xét tiết học Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học - Chuẩn bị “Chủ đề Soạn thảo văn Bài Những em biết” IV RÚT KINH NGHIỆM - Lắng nghe ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Ổn định lớp: - Ổn định lớp - Báo sỉ số lớp, hát... đỡ học sinh khám phá phần mềm - Nhận xét, đánh giá học sinh B Tìm kiếm ngơi sao: - Y/c học sinh tìm kiếm số ngơi như: Mộc Tinh, Hỏa Tinh, Thủy Tinh, vv…, số ngơi khác mà em thích khác Cho học. .. dẫn giáo viên tiết học trước - Thực hành theo y/c - Báo cáo kết - Lắng nghe - Quan sát, giúp đỡ học sinh khám phá phần mềm - Nhận xét, đánh giá học sinh Củng cố: - Cả lớp thực hành - Y/c học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học tuần 5 lớp 5, Giáo án Tin học tuần 5 lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn