Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn streptococcus suis gây bệnh ở lợn tại tỉnh thái nguyên và chế tạo autocvaccine phòng bệnh tt tiếng anh

28 49 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 05:47

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN MẠNH CƯỜNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SUIS GÂY BỆNH Ở LỢN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ CHẾ TẠO AUTOVACCINE PHÒNG BỆNH Ngành: Ký sinh trùng Vi sinh vật học thú y Mã số : 9.64.01.04 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÚ Y THÁI NGUYÊN - 2019 Luận án hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Tô Long Thành TS Nguyễn Văn Quang Người phản biện 1: Người phản biện 2: Người phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường Họp tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Vào hồi giờ, ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên Thư viện Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN Nguyễn Mạnh Cường, Tô Long Thành, Nguyễn Văn Quang, Đỗ Hồng Anh (2018), "Kết xác định số đặc tính sinh học chủng Streptococcus suis gây bệnh lợn tỉnh Thái Nguyên", Tạp chí KHKT Thú y, 25(6), tr 36 - 42 Nguyễn Mạnh Cường, Tô Long Thành, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Quang Tuyên, Đỗ Hồng Anh (2019), "Phân lập, xác định serotype độc lực chủng Streptococcus suis gây bệnh lợn tỉnh Thái Nguyên", Tạp chí KHKT Thú y, 26(2), tr 67 - 73 Nguyễn Mạnh Cường, Tô Long Thành, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Quang Tuyên, Đỗ Hồng Anh (2018), "Kết thử nghiệm vaccine phòng viêm phổi, viêm khớp cho lợn ni tỉnh Thái Ngun", Tạp chí Nơng nghiệp & Phát triển Nông thôn, Số tháng 11, tr 130 - 135 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chăn nuôi lợn tỉnh Thái Nguyên năm qua phát triển nhanh số lượng cải tiến nhiều chất lượng, đáp ứng với nhu cầu tiêu dùng nội tỉnh hướng tới xuất khẩu, góp phần giải việc làm tăng thu nhập cho người chăn nuôi địa bàn nên chiếm vị quan trọng phát triển kinh tế tỉnh trở thành ngành mũi nhọn quan tâm phát triển Chăn nuôi lợn Thái Nguyên chủ yếu trại quy mơ nhỏ nên gặp nhiều khó khăn đặc biệt khâu kiểm soát dịch bệnh nên ảnh hưởng lớn hiệu chăn ni Ngồi bệnh truyền nhiễm gây cho đàn lợn lở mồm long móng, dịch tả, tai xanh… viêm phổi, viêm khớp lợn vi khuẩn Streptococcus suis (S suis) xảy phổ biến gây tổn thất kinh tế cho người chăn nuôi Bệnh S suis lợn với biểu bệnh lý bại huyết, viêm phổi, viêm khớp, viêm não… dẫn đến tử vong, đặc biệt giai đoạn lợn sau cai sữa, làm ảnh hưởng tới tăng trọng, chất lượng giống tăng tỷ lệ loại thải Vi khuẩn S suis đóng vai trò quan trọng gây bệnh hô hấp viêm khớp lợn Nghiên cứu Nguyễn Thị Nội vả Nguyễn Ngọc Nhiên (1993) hệ vi khuẩn đường hô hấp 162 lợn mắc ho thở truyền nhiễm cho thấy Streptococcus chiếm tỷ lệ 74,0% Kết điều tra Đỗ Ngọc Thúy cs (2009b) từ lợn khỏe nuôi trại, lợn đưa tới lò mổ, lợn có triệu chứng viêm phổi, tai xanh viêm khớp, viêm não phân lập vi khuẩn S suis với tỷ lệ khác nhau.Trong số chủng vi khuẩn S suis phân lập phát thấy serotype gây bệnh quan trọng phổ biến 2, Không gây thiệt hại đàn lợn, vi khuẩn S suis gây bệnh nguy hiểm cho người Ở Việt Nam ghi nhận nhiều ca mắc tử vong mắc liên cầu khuẩn Theo thống kê Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) năm 2017 nước ghi nhận 171 ca mắc bệnh liên cầu lợn, 14 người tử vong Đặc biệt, tháng 6/2018 địa bàn tỉnh Thái Nguyên có ca mắc bệnh liên cầu khuẩn S suis (Phương Nam, 2018) Những người bị mắc bệnh xác nhận có tiếp xúc với lợn bệnh chăn ni, giết mổ, ăn thịt tiết canh lợn nhiễm liên cầu khuẩn Xuất phát từ tình hình thực tế sản xuất an toàn thực phẩm nay, nhằm có hiểu biết đầy đủ vi khuẩn S suis gây viêm phổi viêm khớp lợn, làm sở khoa học cho việc nghiên cứu biện pháp phòng, trị bệnh hiệu yêu cầu cấp thiết, góp phần nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập cho người chăn nuôi lợn bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, chúng tơi thực đề tài: “Nghiên cứu số đặc điểm sinh học vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh lợn tỉnh Thái Nguyên chế tạo Autovaccine phòng bệnh” Mục tiêu đề tài - Xác định số đặc điểm sinh học vi khuẩn S suis gây bệnh viêm phổi viêm khớp lợn nuôi tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu chế tạo Autovaccine thử nghiệm phòng viêm phổi viêm khớp cho lợn từ chủng S suis phân lập thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh viêm phổi viêm khớp cho lợn S suis gây có hiệu cao, góp phần thúc đẩy chăn ni lợn địa bàn tỉnh Thái Nguyên phát triển Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học - Là cơng trình nghiên cứu có hệ thống đặc điểm sinh học chủng vi khuẩn S suis lợn nuôi Thái Nguyên - Nghiên cứu chế tạo Autovaccine từ chủng S suis phân lập để phòng viêm phổi, viêm khớp cho lợn ni Thái Ngun có hiệu đề xuất phác đồ điều trị viêm phổi, viêm khớp cho lợn S suis cho hiệu cao - Bổ sung làm phong phú thêm liệu khoa học, sử dụng làm tài liệu tham khảo giảng dạy nghiên cứu vi khuẩn S suis gây bệnh lợn 3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Sử dụng Autovaccine thử nghiệm tiêm phòng cho lợn ni tỉnh Thái Ngun góp phần giảm tỷ lệ lợn mắc viêm phổi, viêm khớp vi khuẩn S suis gây - Áp dụng phác đồ điều trị bệnh viêm phổi, viêm khớp lợn cho hiệu cao, góp phần tăng thu nhập cho người chăn nuôi phát triển bền vững ngành chăn nuôi lợn tỉnh Thái Nguyên - Kết nghiên cứu đề tài sở khoa học để xây dựng biện pháp phòng, trị bệnh vi khuẩn S suis gây lợn đạt hiệu 4 Những đóng góp đề tài: - Là cơng trình nghiên cứu có hệ thống đầy đủ vi khuẩn S suis gây bệnh lợn tỉnh Thái Nguyên - Chế tạo thành công Autovaccine từ chủng S suis phân lập có hiệu phòng viêm phổi, viêm khớp cho lợn xác định phác đồ điều trị lợn mắc viêm phổi, viêm khớp đạt hiệu cao ứng dụng vào thực tiễn sản xuất chăn nuôi lợn Thái Nguyên Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU Chương NỘI DUNG, NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng địa điểm nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Vi khuẩn S suis gây bệnh viêm phổi, viêm khớp lợn phân lập - Autovaccine S suis phòng bệnh viêm phổi, viêm khớp lợn 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu - Các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn huyện, thành thuộc tỉnh Thái Nguyên có lợn nghi mắc bệnh liên cầu khuẩn S suis - Phòng Vi trùng, Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương, Cục Thú y - Viện Khoa học Sự sống, Đại học Thái Nguyên 2.1.3 Thời gian nghiên cứu - Từ năm 2015 đến năm 2018 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu tình hình viêm phổi, viêm khớp lợn nuôi Thái Nguyên - Xác định tỷ lệ lợn mắc chết viêm phổi, viêm khớp qua năm số huyện, thành tỉnh Thái Nguyên từ năm 2015-2017 - Xác định tỷ lệ mắc chết viêm phổi, viêm khớp lợn nuôi Thái Nguyên theo mùa vụ lứa tuổi từ năm 2015-2017 2.2.2 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học chủng S suis phân lập - Phân lập vi khuẩn S suis từ lợn nuôi tỉnh Thái Nguyên mắc viêm phổi, viêm khớp - Xác định số đặc tính sinh vật, hóa học chủng vi khuẩn S suis phân lập - Xác định khả mẫn cảm với số kháng sinh chủng vi khuẩn S suis phân lập - Xác định serotype chủng vi khuẩn S suis phân lập - Xác định độc lực chủng vi khuẩn S suis phân lập 2.3.3 Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm Autovaccine vô hoạt keo phèn từ chủng S suis phân lập - Chọn chủng vi khuẩn S suis dùng chế tạo thử nghiệm Autovaccine - Nghiên cứu chế tạo Autovaccine từ chủng S suis lựa chọn - Xác định đáp ứng miễn dịch lợn với Autovaccine thử nghiệm 2.2.4 Nghiên cứu biện pháp phòng trị viêm khớp, viêm phổi lợn S suis - Thử nghiệm Autovaccine phòng viêm phổi, viêm khớp cho lợn chế tạo từ chủng vi khuẩn S suis phân lập - Thử nghiệm phác đồ điều trị viêm phổi, viêm khớp lợn S suis gây 2.3 Nguyên vật liệu nghiên cứu - Mẫu bệnh phẩm phổi, dịch nhày họng, dịch khớp, dịch não tủy lợn ốm chết có triệu chứng, bệnh tích nghi mắc viêm phổi bệnh nghi vi khuẩn S suis sốt, bỏ ăn, khó thở, ho, sưng khớp, thần kinh - Chuột bạch khoẻ mạnh (18 - 20 gam/con); - Lợn từ 5-6 tuần tuổi, khỏe mạnh chưa tiêm Autovaccine phòng viêm phổi, viêm khớp chế từ vi khuẩn S suis - Các loại mơi trường, hóa chất sử dụng theo quy trình nghiên cứu Bộ môn Vi trùng Viện Thú y Trung tâm chẩn đoán thú y trung ương, Cục Thú y - Bộ Kit sinh hóa API 20 Strep dùng để xác định đặc tính sinh hố định danh vi khuẩn S suis (BioMérieux, Marcy l’Etoile, France) - Giấy thử kháng sinh hãng Oxoid (Anh) sản xuất - Các loại hoá chất sinh phẩm dùng cho phản ứng ngưng kết, huyết học kỹ thuật PCR, phản ứng IHA - Các loại thuốc kháng sinh Cefanew-LA, Marflo-45%, Marphamox-LA thuốc trợ sức Gluco-K-C-Namin Công ty thuốc thú y Marphavet sản xuất - Chủng giống vi khuẩn S suis chuẩn huyết chuẩn tương ứng Trung tâm chẩn đoán thú y trung ương, Cục Thú y cung cấp, dùng tham chiếu với chủng vi khuẩn phân lập phản ứng PCR huyết học - Các dụng cụ thí nghiệm thơng dụng, buồng cấy vơ trùng, nồi hấp, máy ly tâm, máy lắc giàn, máy dùng cho phản ứng PCR dùng cho nghiên cứu vi trùng thuộc Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương, Cục Thú y Viện Khoa học Sự sống, Đại học Thái Nguyên 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu dịch tễ Sử dụng phương pháp nghiên cứu dịch tễ học mô tả dịch tễ học thực nghiệm Nguyễn Như Thanh (2001) 2.4.2 Phương pháp lấy mẫu - Bệnh phẩm dịch nhày họng, dịch ổ khớp: Dùng tăm bơng vơ trùng ngốy sâu vào họng, ngáy vào dịch ổ khớp viêm lợn ốm sau cho vào ống đựng tăm bơng, bảo quản 0C chuyển phòng thí nghiệm vòng - - Bệnh phẩm phổi lợn ốm chết có triệu chứng, bệnh tích nghi mắc bệnh vi khuẩn S suis cho riêng rẽ vào túi nylon vô trùng, bảo quản lạnh 0C đưa phòng thí nghiệm để tiến hành ni cấy phân lập vi khuẩn 2.4.3 Phương pháp nghiên cứu - Các phương pháp nuôi cấy, phân lập giám định vi khuẩn thực theo phương pháp thường quy Bộ môn Vi trùng, Viện Thú y Quốc gia Phòng Vi trùng, Trung tâm chẩn đốn thú y trung ương, Cục Thú y - Phương pháp PCR để xác định serotype gây bệnh vi khuẩn S suis gen mã hoá số yếu tố độc lực theo Wisselink H.J cs (2002b), Silva L.M cs (2006), Đỗ Ngọc Thúy Lê Thị Minh Hằng (2009a) - Phương pháp tính LD50 theo Reed L.J & Muench H (1938) - Phương pháp xác định độc lực chủng vi khuẩn S suis phân lập động vật thí nghiệm Sawade (1985) - Phương pháp xác định khả mẫn cảm với kháng sinh chủng vi khuẩn S suis phân lập theo Bauer A.W (1966) - Xây dựng phác đồ điều trị lợn mắc viêm phổi, viêm khớp vào kết xác định tính mẫn cảm với kháng sinh chủng vi khuẩn S suis để lựa chọn loại thuốc kháng sinh mẫn cảm cao, phép lưu hành Việt Nam - Phương pháp chế tạo Autovaccine thử nghiệm từ chủng vi khuẩn S suis phân lập theo quy trình Bộ môn Vi trùng, Viện Thú y - Kiểm nghiệm vơ trùng, an tồn hiệu lực Autovaccine thử nghiệm theo TCVN 8684:2011 QCVN 01:187-2018 - Phương pháp xác định hiệu giá kháng thể lợn tiêm Autovaccine phản ứng ngưng kết hồng cầu gián tiếp (IHA) theo quy trình đánh giá vaccine OIE (2018) 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu Các số liệu thu trình thực đề tài xử lý theo phương pháp thống kê sinh học chăn nuôi Nguyễn Văn Thiện (2002), phần mềm Minitab (Version 14.0), Excel 2013 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Tình hình lợn mắc chết viêm phổi, viêm khớp từ năm 2015 - 2017 tỉnh Thái Nguyên 3.1.1 Tỷ lệ lợn mắc chết viêm phổi, viêm khớp từ năm 2015-2017 Bảng 3.1: Tỷ lệ lợn mắc chết viêm phổi, viêm khớp từ năm 2015-2017 Năm Số lợn điều tra (con) Viêm phổi Lợn mắc Số 2015 3.850 496 2016 4.120 565 2017 3.170 518 Tính 11.140 1.579 chung Viêm khớp Lợn chết Lợn mắc Tỷ lệ Số Tỷ lệ (%) (%) Số Tỷ lệ (%) 12,88 13,71 16,34 366 434 440 9,50 10,53 13,88 56 68 80 11,29 12,03 15,44 14,17 204 12,91 1.240 11,13 Lợn chết Tỷ Số lệ (%) 21 5,73 28 6,45 36 8,18 85 Viêm phổi viêm khớp Lợn mắc Lợn chết Tỷ Tỷ Số Số lệ lệ con (%) (%) 153 3,97 2,61 207 5,02 2,89 218 6,87 3,66 6,85 578 5,18 18 3,11 Kết bảng 3.1 cho thấy tỷ lệ đàn lợn mắc viêm phổi viêm khớp địa bàn tỉnh Thái Nguyên cao Trong đó, lợn mắc viêm phổi có tỷ lệ trung bình 14,17% chết 12,91%; lợn mắc viêm khớp trung bình 11,13% chết 6,85% Lợn mắc chết hai bệnh có tỷ lệ khác năm điều tra Với viêm phổi, năm 2017 đàn lợn có tỷ lệ mắc chết cao (tương ứng 16,34% 15,44%), tiếp đến năm 2016 (tỷ lệ 13,71% 12,03%) thấp năm 2015 (tỷ lệ 12,88% 11,29%) Đối với viêm khớp, tỷ lệ lợn mắc chết cao năm 2017 (tương ứng 13,88% 8,18%), tiếp sau năm 2016 (10,53% 6,45%) thấp năm 2015 (9,50% 5,73%) Tương tự trên, số lợn mắc chết viêm phổi viêm khớp cao năm 2017 (tương ứng 6,87% 3,66%), tiếp sau năm 2016 (5,02% 2,89%) thấp năm 2015 (3,97% 2,61%) Năm 2017, viêm phổi viêm khớp đàn lợn Thái Nguyên có số lượng mắc chết cao năm trước thời điểm giá lợn thịt xuống thấp 10 năm trở lại nên ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi lợn Lợn thương phẩm không tiêu thụ dẫn đến trang trại gia trại thua lỗ nặng, người chăn nuôi khơng ý đến cơng tác chăm sóc, ni dưỡng, vệ sinh, phòng trị bệnh… nên bệnh tật phát sinh nhiều 3.1.2 Tỷ lệ lợn mắc chết viêm phổi, viêm khớp theo mùa vụ Bảng 3.2: Tỷ lệ lợn mắc chết viêm phổi, viêm khớp theo mùa vụ Hè -Thu Số lợn điều tra (con) 4.357 Đơng - Xn 6.783 Tính chung 11.14 Mùa vụ Viêm phổi Lợn ốm Lợn chết Tỷ Số Số Tỷ lệ lệ con (%) (%) 395 9,06 32 8,10 1.18 17,4 14,5 172 1.57 14,1 12,9 204 Viêm khớp Lợn ốm Lợn chết Tỷ Số Tỷ lệ Số lệ (%) (%) 415 9,52 24 5,78 12,1 825 61 7,39 1.24 11,1 85 6,85 Kết bảng 3.2 cho thấy đàn lợn nuôi tỉnh Thái Nguyên có tỷ lệ mắc chết viêm phổi viêm khớp vụ Đông - Xuân cao vụ Hè - Thu Đối với viêm phổi có tỷ lệ lợn mắc chết vụ Đông - Xuân tương ứng 17,45% 14,52% cao vụ Hè Thu tỷ lệ 9,06% 8,10%; với viêm khớp 12,16% 7,39% so với 9,52% 5,78% 12 42,2 25,5 12,5 10,1 Tetracyclin 168 71 Gentamicin 168 43 Lincomycin 168 21 Penicillin G 168 17 10 Neomycin 168 5,35 38 11 Colistin 168 2,38 32 12 Erythromyci n 168 1,78 26 14,8 29,1 35,1 30,9 22,6 19,0 15,4 25 49 59 52 42,8 45,2 52,3 58,3 72,0 78,5 82,7 72 76 88 98 121 132 139 Kết bảng 3.5 cho thấy chủng S suis mẫn cảm cao với ceftiofur (84,52%), florfenicol (81,54%), amoxicillin (80,35%), ampicillin (72,61%) kháng lại số kháng sinh erythromycin (82,73%), colistin (78,57%), neomycin (72,02%) penicillin G (58,33%) Kết tương đồng với nghiên cứu Nguyễn Thị Kim Lan cs (2017) kiểm tra mức độ mẫn cảm với số kháng sinh chủng S suis phân lập lợn tỉnh Bắc Ninh cho thấy chúng mẫn cảm mạnh với ceftiofur (81,82%), amoxicillin (79,55%), florfenicol (75,00%) ampicillin (70,45%) Kết sở để lựa chọn kháng sinh điều trị bệnh liên cầu S suis cho lợn đạt hiệu cao Thái Nguyên 3.2.5 Xác định serotype chủng S suis phân lập kỹ thuật PCR Bảng 3.6: Kết xác định serotype chủng vi khuẩn S suis phân lập Loại Tổng lợn Serotype số lấy mẫu chủng Số Tỷ (tháng VK lệ tuổi) g (+) (%) Kết xác định serotype Không xác định Tỷ Số Tỷ Số Tỷ lệ chủng lệ chủng lệ (%) (+) (%) (+) (%) Serotype Serotype Serotype 21 Serotype 29 Số g (+) Tỷ lệ (%) Số g (+) Tỷ lệ (%) Số g (+) Lợn (≤1 tháng) Lợn sau cai sữa (>1- tháng) 39 23 58,9 5,13 15,3 0 2,56 17,9 50 32 64,0 6,00 14,0 2,00 2,00 12,0 13 Lợn thịt (>3 - tháng) Lợn hậu bị, nái (≥6 tháng) Cộng 41 21 51,2 7,32 21,9 2,44 2,44 14,6 23 13 56,5 2 8,69 13,0 4,34 4,34 8,69 153 89 58,1 11 7,19 25 16,3 1,96 2,61 21 13,7 Kết bảng 3.6 cho thấy số chủng vi khuẩn S suis thuộc serotype chiếm tỷ lệ cao (58,17%), tiếp đến serotype (16,34%), serotype (7,19%), thấp serotype 21 29 (tỷ lệ tương ứng 1,96 2,61%); lại 21 chủng chưa xác định serotype , chiếm tỷ lệ 13,72% Đối với serotype 2, cao lợn sau cai sữa (64,00%), tiếp đến lợn < tháng tuổi (58,97%) thấp lợn thịt (51,21%) Còn serotype khác vi khuẩn S suis có kết âm tính số chủng S suis phân lập lợn Thái Nguyên triển khai nghiên cứu xác định Kết nghiên cứu tương đồng với kết nghiên số tác Cù Hữu Phú (2011) xác định chủng vi khuẩn S suis thuộc serotype lợn mắc tai xanh với tỷ lệ 58,33% Lê Văn Dương cs (2013) xác định serotype chủng vi khuẩn S suis phân lập từ mẫu bệnh phẩm lợn mắc PRRS Bắc Giang cho thấy serotype chiếm tỷ lệ cao (56,29%), tiếp đến serotype (17,03%) thấp serotype (5,18%) 3.2.6 Kết xác định gen mã hóa yếu tố độc lực chủng vi khuẩn S suis phân lập Kết nghiên cứu cho thấy số gen mã hóa yếu tố độc lực chủng S suis mang gen arcA chiếm tỷ lệ cao (75,5%), tiếp sau gen mrp (71,1%), gen sly (62,2%) gen epf (57,7%) Có kiểu tổ hợp gen mã hóa yếu tố độc lực xác định là: arcA/sly, arcA/mrp, arcA/epf, arcA/mrp/sly 14 arcA/mrp/sly/epf số 45 chủng S suis nghiên cứu Kết nghiên cứu tương đồng với nghiên cứu số tác Đỗ Ngọc Thúy cs (2009) từ lợn khỏe lợn có triệu chứng viêm phổi, tai xanh viêm khớp, viêm não phân lập vi khuẩn S suis với tỷ lệ khác Trong 211 chủng S suis nghiên cứu xác định 18 loại serotype, phổ biến serotype 2, 7, có kiểu tổ hợp gen độc lực Nghiên cứu Cù Hữu Phú cs (2013) cho thấy chủng thuộc serotype có nhiều kiểu tổ hợp gen nhất, phân bố rải rác kiểu tổ hợp gen arcA, arcA/sly; arcA/mrp; arcA/mrp/sly; arcA/mrp/sly/epf Kết phản ứng PCR xác định gen mã hóa độc lực chủng S suis phân lập được trình bày hình 3.2 Ghi chú: M: 100 bp maker Giếng 3: Gen sly Giếng 1: Gen arcA Giếng 4: Gen epf Giếng 2: Gen mrp Hình 1: Kết phản ứng PCR xác định gen mã hóa độc lực chủng S suis phân lập 3.2.7 Kết kiểm tra số đặc tính sinh vật, hóa học chủng S suis lựa chọn sau đời cấy truyền Từ đối tượng lợn lợn theo mẹ, lợn sau cai sữa, lợn thịt, lợn nái hậu bị nái nuôi lựa chọn chủng S suis đại diện cho serotype gây bệnh lợn, gồm: 15 chủng thuộc serotype (S.TN2-1, S.TN2-2, S.TN2-3); chủng thuộc serotype (S.TN7-4, S.TN7-5, S.TN7-6) chủng thuộc serotype (S.TN9-7, S.TN9-8, S.TN9-9) phân bố huyện/thành tỉnh Thái Nguyên Các chủng S suis lựa chọn, sau đời cấy truyền kiểm tra thấy ổn định đặc tính sinh vật, hóa học phù hợp với tiêu chí đánh giá theo Quy trình chẩn đốn bệnh vi khuẩn S suis gây lợn (TCVN 8400-2:2010) Đây đặc tính quan trọng giống cấp I trình nhân giống cấp III để sản xuất vaccine, đảm bảo giữ nguyên đặc tính sinh vật học chúng qua lô giống khác 3.2.8 Kết kiểm tra độc lực số chủng vi khuẩn S suis lựa chọn sau đời cấy truyền Qua bảng 3.7 cho thấy sau đời cấy truyền chủng vi khuẩn S suis thuộc serotype gây chết 100% số chuột thí nghiệm thời gian sau tiêm 24 giờ, có 66,67% chủng gây chết chuột từ 12-24 33,33% chủng từ 18-24 Các chủng S suis serotype gây chết 100% số chuột thí nghiệm khoảng thời từ 12-24 giờ, có 33,33% chủng gây chết chuột từ 12-24 66,67% chủng từ 18-24 Trong đó, có 33,33% chủng thuộc serotype kiểm tra gây chết 100% số chuột thí nghiệm sau tiêm từ 24-36 66,67% chủng gây chết 50% chuột vòng trước 36-48 sau tiêm Bảng 3.7: Kết kiểm tra độc lực số chủng S suis chuột bạch sau đời cấy truyền Ký hiệu chủng S-TN2-1 S-TN2-2 S-TN2-3 S-TN7-4 S-TN7-5 S-TN7-6 S-TN9-7 S-TN9-8 S-TN9-9 Thuộc serotype 2 7 9 Số chuột tiêm (con) 2 2 2 2 Liều tiêm (ml/ con) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kết Số chuột Thời Tỷ lệ chết gian chết (%) (con) (giờ) 2/2 18 - 24 100 2/2 12 - 24 100 2/2 12 - 24 100 1/2 < 48 50 2/2 24 - 36 100 1/2 < 36 50 2/2 12 - 24 100 2/2 18 - 24 100 2/2 18 - 24 100 Phân lập lại VK + + + + + + + + + 16 Tất chuột thí nghiệm chết mổ khám cho thấy có bệnh tích tương đối giống chỗ tiêm đơi có tượng áp xe, phổi viêm sung huyết; tim xưng, mềm, tích nước xoang bao tim Khi tiến hành phân lập lại vi khuẩn thu S suis khiết từ máu tim Như vậy, thấy chủng thuộc serotype 2, ba loại serotype chiếm ưu số chủng vi khuẩn S suis phân lập từ lợn viêm phổi viêm khớp Thái Nguyên chủng có độc lực cao gây chết chuột thời gian ngắn sau đời cấy truyền Đây đặc tính quan trọng cho việc sàng lọc lựa chọn chủng vi khuẩn để chế tạo Autovaccine Dựa vào cơng thức tính LD 50 Reed L.J & Muench H (1938) xác định liều LD50 chủng S suis phân lập cho kết S suis serotype LD50 = 4,5 x 107; serotype LD50 = 4,9 x 107 serotype LD50 = 4,8 x 107 3.3 Kết nghiên cứu chế tạo thử nghiệm Autovaccine từ chủng S suis phân lập 3.3.1 Chọn chủng vi khuẩn S suis để chế tạo Autovaccine thử nghiệm Từ kết nghiên cứu đặc tính sinh vật, hóa học, xác định serotype độc lực chủng S suis phân lập lợn Thái Nguyên, lựa chọn serotype 2, để chế tạo thử nghiệm Autovaccine vô hoạt có bổ trợ keo phèn Các serotype lựa chọn chiếm tỷ lệ cao số serotype phân lập mang đầy đủ gen mã hóa yếu tố độc lực yếu tố ngoại bào (EF-epf), protein giải phóng muramidase (MRP-mrp), yếu tố gây dung huyết suilysin (SLY-sly) enzym arginine deiminase (ARCarcA) gen tạo nên độc tố đóng vai trò quan trọng gây bệnh lợn Ngoài ra, serotype có độc lực cao, gây chết chuột thí nghiệm vòng 12-36 3.3.2 Chế tạo Autovaccine thử nghiệm phòng bệnh S suis lợn 3.3.2.1 Kết nuôi cấy canh trùng để chế tạo Autovaccine thử nghiệm 17 Các serotype 2, nuôi cấy lắc (300 - 500 lần/phút) riêng rẽ vòng 24 giờ, đạt độ đậm tối thiểu 1,64 x 10 vi khuẩn ml canh trùng Sau vô hoạt formalin với tỷ lệ 0,3% bổ sung keo phèn với tỷ lệ 1/5 (20%) theo quy trình chế tạo vaccine vơ hoạt keo phèn Viện Thú y Để kiểm nghiệm Autovaccine thử nghiệm, sử dụng quy trình kiểm nghiệm vắc xin chết có bổ trợ keo phèn theo TCVN 8684:2011và QCVN 01:187-2018 Bảng 3.8: Kết đếm số lượng vi khuẩn có canh trùng S suis dùng chế tạo Autovaccine thử nghiệm Lô Autovaccine Lơ I (1,5 lít) Lơ II (1,5 lít) Lơ III (1,5 lít) Số vi khuẩn/1 ml canh trùng CT2 CT7 CT9 Số lượng Số lượng Số lượng VKTB/1ml VKTB/1ml VKTB/1ml CT CT CT 1,65 x 108 1,63 x 108 1,64 x 108 1,71 x 108 1,68 x 108 1,69 x 108 8 1,72 x 10 1,70 x 10 1,71 x 108 Tính chung Số lượng VKTB/1ml CT 1,64 x 108 1,69 x 108 1,71 x 108 Ghi chú: CT: Canh trùng, CT2: Canh trùng S suis serotype 2; CT7: Canh trùng S suis serotype 7; CT9: Canh trùng S suis serotype 9; VKTB: Vi khuẩn trung bình Kết bảng 3.8 cho thấy sau thời gian nuôi cấy lô canh trùng ba lô Autovaccine thử nghiệm chế tạo thử từ chủng vi khuẩn S suis phân lập có độ đậm vi khuẩn trung bình đạt từ 1,64 x 108 đến 1,71 x 108 vi khuẩn/ml Theo QCVN-01-187:2018 số lượng vi khuẩn phải có ml canh trùng để chế vaccine phải đạt thấp 1,5 x 108 vi khuẩn/ml lô canh trùng đủ tiêu chuẩn Dựa vào kết nghiên cứu Torremorell M (1997) chúng tơi tính liều tiêm Autovaccine cho lợn 2,5 ml/con, tương đương với độ đậm vi khuẩn trung bình khoảng: 4,2 x 108 CFU/ml 3.3.2.2 Kết kiểm tra khiết canh trùng S suis dùng chế tạo Autovaccine Việc kiểm tra khiết tiến hành đồng thời với bước nuôi cấy canh trùng riêng rẽ chủng S suis từ giống nhỏ đến giống lớn Kết cho thấy, canh trùng dùng để chế tạo ba lô Autovaccine đạt tiêu khiết Trên môi trường nước thịt thường, nước thịt gan yếm khí, thạch máu, thạch MacConkey ni cấy với chủng S suis khác (S-TN2-2, S-TN7-5 S-TN9-7) ba lô Autovaccine thử nghiệm I, II III thấy có vi khuẩn S suis phát triển 18 3.3.2.3 Kết kiểm tra vô trùng Autovaccine chế tạo thử nghiệm Kết cho thấy lô Autovaccine thử nghiệm chế tạo đạt tiêu chí vơ trùng tất giai đoạn sau vô hoạt formalin 0,3%, sau bổ sung keo phèn 20% sau chai 3.3.2.4 Kết kiểm tra an toàn Autovaccine chế tạo thử nghiệm Kết cho thấy Autovaccine liều tiêm gấp lần sau 21 ngày tất lợn thí nghiệm sống khơng gây phản ứng cục hay toàn thân cho lợn Lợn thí nghiệm khỏe mạnh, ăn uống bình thường, khơng có có phản ứng cục viêm, sưng, đỏ vị trí tiêm hay có triệu chứng tồn thân sốt, bỏ ăn Như vậy, Autovaccine S suis vô hoạt keo phèn đạt tiêu an toàn theo quy định 3.3.2.5 Kết kiểm tra hiệu lực Autovaccine chế tạo thử nghiệm động vật thí nghiệm - Cơng cường độc với vi khuẩn S suis serotype 2: Sau 21 ngày tiêm Autovaccine mũi thứ tiến hành thử thách công cường độc vi khuẩn S suis serotype với liều 10LD50 (LD50 = 4,5 x 107 CFU) cho tất chuột thí nghiệm đối chứng Kết cho thấy ba lơ Autovaccine có 10/10 chuột sống sau 10 ngày, đạt tỷ lệ 100% bảo hộ Trong lơ đối chứng, chuột chết 100% sau công cường độc từ 18 - 24 - Công cường độc với vi khuẩn S suis serotype 7: Sau 21 ngày tiêm Autovaccine mũi thứ nhất, tiến hành thử thách công cường độc với liều 10LD50 vi khuẩn S suis serotype (LD50= 4,9 x 107 CFU) cho tất chuột thí nghiệm đối chứng Kết cho thấy sau 10 ngày lô Autovaccine lơ I II có 9/10 chuột sống, đạt tỷ lệ bảo hộ 90%, lô III có 10/10 chuột sống đạt tỷ lệ bảo hộ 100% Ở lô đối chứng, chuột chết 100% thời gian 18 - 24 - Công cường độc với vi khuẩn S suis serotype 9: Thí nghiệm tiến hành giống với serotype trên, sau 21 ngày tiêm Autovaccine mũi thứ nhất, tiến hành thử thách công cường độc với liều 10LD50 vi khuẩn S suis serotype (LD50 = 4,8 x 107 CFU) cho tất chuột thí nghiệm đối chứng Kết cho thấy sau 10 ngày lô Autovaccine thử nghiệm lơ I III có 10/10 chuột sống, đạt tỷ lệ bảo hộ 100%, lơ II có 9/10 chuột sống đạt tỷ 19 lệ bảo hộ 90% Ở lô đối chứng, chuột chết 100% thời gian 18 - 24 Như vậy, lô Autovaccine chế tạo thử nghiệm đảm bảo vơ trùng, an tồn có hiệu lực chuột thí nghiệm 3.3.3 Kết xác định đáp ứng miễn dịch Autovaccine thử nghiệm phòng bệnh liên cầu khuẩn S suis lợn 3.3.3.1 Kết xác định hiệu giá kháng thể huyết lợn thí nghiệm sau tiêm Autovaccine 30 ngày Bảng 3.9: Kết xác định hiệu giá kháng thể lợn thí nghiệm sau tiêm Autovaccine 30 ngày 1/16 Kháng nguyên dùng kiểm tra S suis serotype S suis serotype S suis serotype Số lợn kiểm tra (con) T N Đ C T N Đ C T N Đ C Hiệu giá kháng thể 1/32 Số mẫu Số HT mẫ Tỷ lệ (%) kiể u m (+) tra 77, 35 27 Số mẫu HT kiể m tra Số mẫ u (+) Tỷ lệ (% ) 35 35 10 5 0 5 35 35 10 35 5 0 35 35 5 1/64 Số mẫu HT kiể m tra Số mẫ u (+) Tỷ lệ (%) 35 22, 0 26 74, 35 17, 0 0 10 45 27 77, 35 20, 0 0 0 Ghi chú: HT: Huyết thanh; TN: Thí nghiệm; ĐC: Đối chứng Bảng 3.9 cho thấy tất lợn tiêm Autovaccine sau 30 ngày có đáp ứng miễn dịch tốt với kháng nguyên chủng vi khuẩn dùng chế tạo S suis serotype 2, Trong đó, có 100% số mẫu huyết lợn ngưng kết hiệu giá 1/16 nhiều lợn có mẫu huyết ngưng kết hiệu giá 1/32 1/64 Cụ thể: Với kháng nguyên serotype 2: Ở hiệu giá 1/16 có 100% lợn đạt hiệu giá kháng thể ngưng kết; hiệu giá 1/32 có 77,1% hiệu giá 1/64 có 22,8% Với kháng nguyên serotype 7: Ở hiệu giá 1/16 có 100% lợn kiểm tra đạt hiệu giá kháng thể ngưng kết; hiệu giá 1/32 có 74,2% hiệu giá 1/64 có 17,1% Với kháng nguyên serotype 9: Ở hiệu giá 1/16 có 100% lợn kiểm tra đạt hiệu giá kháng thể ngưng kết; hiệu giá 1/32 có 77,1% hiệu giá 1/64 có 20,0% 20 3.3.3.2 Kết xác định hiệu giá kháng thể huyết lợn thí nghiệm sau tiêm Autovaccine 60 ngày Bảng 3.10: Kết xác định hiệu giá kháng thể lợn thí nghiệm sau tiêm Autovaccine 60 ngày 1/16 Kháng nguyên dùng kiểm tra S suis serotype S suis serotype S suis serotype Số lợn kiểm tra (con) T N Đ C T N Đ C T N Đ C Hiệu giá kháng thể 1/32 Số mẫu Số Tỷ lệ HT mẫ (% kiể u ) m (+) tra 91, 35 32 Số mẫu HT kiể m tra Số mẫ u (+) 35 35 10 5 0 5 35 35 10 35 5 0 35 35 5 1/64 Số mẫu HT kiể m tra Số mẫ u (+) 35 12 34, 0 30 85, 35 25, 0 0 10 35 31 88, 35 10 28, 5 0 0 Tỷ lệ (% ) Tỷ lệ (% ) Ghi chú: HT: Huyết thanh; TN: Thí nghiệm; ĐC: Đối chứng Qua bảng 3.10 cho thấy Autovaccine kích thích tạo miễn dịch tốt cho lợn vào thời điểm 60 ngày sau tiêm với kháng nguyên chủng vi khuẩn S suis serotype 2, Trong đó, 100% mẫu huyết lợn có ngưng kết hiệu giá 1/16 đa số lợn có mẫu huyết ngưng kết tăng dần hiệu giá 1/32 1/64 so với kiểm tra lần sau 30 ngày Cụ thể: Với kháng nguyên serotype 2: Ở hiệu giá 1/16 có 100% lợn đạt hiệu giá kháng thể ngưng kết; hiệu giá 1/32 có 91,4% tăng 14,3%; hiệu giá 1/64 có 34,2% tăng 14,4% Với kháng nguyên serotype 7: Ở hiệu giá 1/16 có 100%); hiệu giá 1/32 có 85,7% tăng 11,2%; hiệu giá 1/64 có 25,7% tăng 8,3% Với kháng nguyên serotype 9: Ở hiệu giá 1/16 có 100%; hiệu giá 1/32 có 88,5% tăng 11,4%; hiệu giá 1/64 có 28,57% tăng 8,0% 3.3.3.3 Kết xác định hiệu giá kháng thể huyết lợn thí nghiệm sau tiêm Autovaccine 90 ngày Bảng 3.11: Kết xác định hiệu giá kháng thể lợn thí nghiệm sau tiêm Autovaccine 90 ngày Kháng Số lợn Hiệu giá kháng thể 21 nguyên dùng kiểm tra S suis serotype S suis serotype S suis serotype kiểm tra MHT (con) TN ĐC TN ĐC TN ĐC 35 35 35 1/8 Số mẫ u (+) 35 35 35 1/16 Tỷ lệ (%) 100 100 100 Số mẫ u (+) 33 31 32 Tỷ lệ (%) 94,2 88,5 91,4 1/32 Số mẫ u (+) 22 19 20 Tỷ lệ (%) 62,8 54,2 57,1 1/64 Số mẫ u (+) Tỷ lệ (%) 17,1 11,4 14,2 Ghi chú: MHT: Mẫu huyết thanh; TN: Thí nghiệm; ĐC: Đối chứng Từ kết bảng 3.11, cho thấy vào thời điểm 90 ngày sau tiêm Autovaccine cho lợn, kiểm tra có 100% lợn có kháng thể ngưng kết hiệu giá 1/8 từ hiệu giá 1/16 đến 1/64 tỷ lệ ngưng kết kháng thể huyết lợn thí nghiệm có giảm dần so với đợt kiểm tra lần sau 60 ngày Cụ thể: Với kháng nguyên serotype 2: Ở hiệu giá 1/8 có 100% lợn đạt hiệu giá kháng thể ngưng kết; hiệu giá 1/16 có 94,2% giảm 5,8%; hiệu giá 1/32 có 62,8% giảm 28,6%; hiệu giá 1/64 có 17,1% giảm 8,6% Với kháng nguyên serotype 7: Ở hiệu giá 1/8 có 100%; hiệu giá 1/16 có 88,5% giảm 11,5%; hiệu giá 1/32 có 54,2% giảm 31,5%; hiệu giá 1/64 có 11,4% giảm 14,3% Với kháng nguyên serotype 9: Ở hiệu giá 1/8 có 100%); hiệu giá 1/16 có 91,4% giảm 8,6%; hiệu giá 1/32 có 57,1% giảm 31,4%; hiệu giá 1/64 có 14,2% giảm 14,3% 3.3.3.4 Kết xác định hiệu giá kháng thể huyết lợn thí nghiệm sau tiêm Autovaccine 120 ngày Kết bảng 3.12 cho thấy vào thời điểm sau tiêm 120 ngày hiệu giá kháng thể lợn thí nghiệm từ hiệu giá 1/16 đến 1/64 có tỷ lệ ngưng kết kháng thể huyết lợn thí nghiệm có giảm dần so với lần kiểm tra lần sau 90 ngày Cụ thể: Với kháng nguyên serotype 2: Ở hiệu giá 1/8 có 100% lợn đạt hiệu giá kháng thể ngưng kết; hiệu giá 1/16 có 68,5%, giảm 25,7%; hiệu giá 1/32 có 28,5%, hiệu giá 1/64 khơng có lợn có kháng thể ngưng kết Với kháng nguyên serotype 7: Ở hiệu giá 1/8 có 100%; hiệu giá 1/16 có 62,8%, giảm 25,7%; hiệu giá 1/32 có 22,8%; hiệu giá 1/64 khơng có lợn có kháng thể ngưng kết Với kháng nguyên serotype 9: Ở hiệu giá 1/8 có 100%; hiệu giá 1/16 có 65,7%, giảm 25,72%; hiệu giá 1/32 có 25,7%; hiệu giá 1/64 khơng có lợn có kháng thể ngưng kết 22 Bảng 3.12: Kết xác định hiệu giá kháng thể lợn thí nghiệm sau tiêm Autovaccine 120 ngày Kháng nguyên dùng kiểm tra Số lợn kiểm tra MHT (con) S suis serotype S suis serotype S suis serotype TN ĐC TN ĐC TN ĐC 35 35 35 1/8 Số mẫ u (+) 35 35 35 Tỷ lệ (%) 100 100 100 Hiệu giá kháng thể 1/16 1/32 Số Số Tỷ Tỷ lệ mẫ mẫ lệ u u (%) (%) (+) (+) 24 68,5 10 28,5 0 0 22 62,8 22,8 0 0 23 65,7 25,7 0 0 1/64 Số mẫ u (+) 0 0 0 Tỷ lệ (%) 0 0 0 Tổng hợp kết đáp ứng miễn dịch lợn tiêm Autovaccine chế tạo từ ba loại kháng nguyên serotype 2, S suis cho thấy tỷ lệ lợn có đáp ứng miễn dịch tăng dần thời điểm sau tiêm từ 30 đến 60 ngày trì đến thời điểm sau tiêm 90, sau lượng kháng thể máu giảm dần Autovaccine thử nghiệm kích thích sản sinh kháng thể tốt lợn thí nghiệm, tạo miễn dịch với mức đạt yêu cầu Autovaccine 3.4 Kết nghiên cứu biện pháp phòng, trị viêm phổi, viêm khớp cho lợn S suis gây 3.4.1 Kết xác định hiệu lực Autovaccine phòng viêm phổi viêm khớp cho lợn Bảng 3.13: Kết thử nghiệm Autovaccine phòng viêm phổi viêm khớp S suis cho lợn nuôi Thái Nguyên Nội dung Tiêm Autovaccin e Không tiêm Autovaccin e Địa điểm (huyện/thành) H Phú Bình H Phổ Yên Tp Thái Nguyên Cộng H Phú Bình H Phổ Yên Tp Thái Nguyên Cộng Số lợn theo dõi (con) 760 750 680 2.190 810 730 690 2.230 Viêm phổi Số mắc Tỷ lệ (con) (%) 45 5,92 41 5,46 31 4,55 117 5,34 156 19,25 147 20,13 126 18,26 429 19,23 Viêm khớp Số mắc Tỷ lệ (con) (%) 31 4,07 27 3,60 21 3,08 79 3,60 105 12,96 101 13,83 89 12,89 295 13,22 Qua bảng 3.13 cho thấy lợn tiêm phòng Autovaccine có tỷ lệ mắc viêm phổi, viêm khớp thấp hẳn so với lợn khơng tiêm Với viêm phổi, lợn tiêm Autovaccine có 117 mắc, chiếm tỷ lệ 5,34%; lợn khơng tiêm mắc viêm phổi có tỷ lệ 19,23% 23 Với viêm khớp lợn tiêm Autovaccine có 79 mắc, chiếm tỷ lệ 3,60%, lợn không tiêm có 295 mắc, tỷ lệ 13,22% Áp dụng công thức Halloran M.E cs (1997) tính tỷ lệ hiệu lực phòng viêm phổi 72,24% hiệu lực phòng viêm khớp 72,76% Như vậy, việc sử dụng autovaccinne phòng cho lợn Thái Ngun phù hợp cơng tác phòng chống hạn chế thấp tỷ lệ viêm phổi viêm khớp S suis gây 3.4.2 Kết thử nghiệm số phác đồ điều trị lợn mắc viêm phổi viêm khớp Thái Nguyên Bảng 3.14: Kết điều trị thử nghiệm lợn mắc viêm phổi Phá c đồ Loại thuốc CEFANEW-LA (ceftiofur:10g/100ml) Gluco-K-C- Namin MARFLO-45% (florfenicol:45g/100ml) Gluco-K-C- Namin MARPHAMOX- LA (amoxicillin:15g/100ml) Gluco-K-C- Namin Liều lượng cách dùng 1ml/25kg TT/ngày (4mg ceftiofur /kgTT), tiêm lần/3 ngày 1ml/10kg TT/ngày, tiêm lần/ngày 1ml/30kg TT/ngày (15mg florfenicol/kg TT), tiêm lần/3ngày 1ml/10kg TT/ngày, tiêm lần/ngày 1ml/10kg TT/ngày (15mg amoxicillin /kgTT), tiêm lần/2 ngày 1ml/10kg TT/ngày; tiêm lần/ngày Số lợn điều trị (con ) Ngày điều trị X  mx Tỷ lệ (%) 85 ± 0,15 79 92,9 75 ± 0,13 68 90,6 80 ± 0,16 71 87,5 217 90,4 240 Tính chung Số khỏi bện h (con ) Bảng 3.15: Kết điều trị thử nghiệm lợn mắc viêm khớp Phác đồ Loại thuốc Liều lượng cách dùng Số lợn Ngày điều trị Số khỏi Tỷ lệ (%) 24 CEFANEW-LA (ceftiofur:10g/100ml) Gluco-K-C- Namin MARFLO-45% (florfenicol:45g/100ml) Gluco-K-C- Namin MARPHAMOX- LA (amoxicillin:15g/100ml) Gluco-K-C- Namin Tính chung 1ml/25kg TT/ngày (4mg ceftiofur /kgTT), tiêm lần/3 ngày 1ml/10kg TT/ngày, tiêm lần/ngày 1ml/30kg TT/ngày (15mg florfenicol/kg TT), tiêm lần/3 ngày 1ml/10kg TT/ngày, tiêm lần/ngày 1ml/10kg TT/ngày (15mg amoxicillin /kgTT), tiêm lần/2 ngày 1ml/10kg TT/ngày; tiêm lần/ngày điều trị (con) X  mx bệnh (con) 55 ± 0,10 50 91,90 58 ± 0,17 52 89,65 55 ± 0,13 47 85,45 149 88,69 168 Dựa vào kết kháng sinh đồ, chúng tơi chọn loại kháng sinh có độ mẫn cảm cao với chủng S suis phân lập để xây dựng phác đồ điều trị lợn mắc bệnh Kết trình bày bảng 3.14 3.15 Kết bảng 3.14 cho thấy điều trị thử nghiệm cho lợn mắc viêm phổi sử dụng loại kháng sinh là: CEFANEW-LA; Marflo-45% Marphamox-LA Đồng thời q trình điều trị bổ sung thêm Gluco-K-C-Namin để tăng cường sức đề kháng cho lợn Kết cho thấy ba phác đồ có kết tốt, tỷ lệ lợn khỏi bệnh cao, 240 lợn mắc viêm phổi điều trị, có 217 khỏi bệnh, đạt tỷ lệ 90,41% Trong đó, cao phác đồ 1: Sử dụng CEFANEW-LA với liều ml/25 kg TT điều trị cho 85 lợn mắc viêm phổi, khỏi bệnh 79 con, đạt tỷ lệ 92,94%, thời gian điều trị 6-8 ngày Để thử nghiệm điều trị viêm khớp cho lợn, sử dụng phác đồ giống điều trị viêm phổi cho lợn (Bảng 3.15) Kết cho thấy ba phác đồ điều trị thử nghiệm cho lợn mắc viêm 25 khớp có kết tốt, tỷ lệ lợn khỏi bệnh cao, 168 lợn mắc viêm khớp điều trị, có 149 khỏi bệnh, đạt tỷ lệ 88,69% Trong cao phác đồ 1: Sử dụng CEFANEW-LA với liều ml/25 kg TT điều trị cho 55 lợn mắc viêm khớp, khỏi bệnh 50 con, đạt tỷ lệ 91,90%, thời gian điều trị 7-8 ngày Từ kết thử nghiệm phác đồ khuyến cáo cho cán làm công tác thú y người chăn nuôi địa bàn tỉnh Thái Nguyên áp dụng để điều trị cho lợn mắc viêm phổi, viêm khớp Trong đó, nên sử dụng phác đồ có thành phần kháng sinh ceftiofur cho hiệu cao KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu đề tài, chúng tơi có số kết luận sau: 1.1 Đàn lợn ni địa bàn tỉnh Thái Ngun có tỷ lệ mắc chết viêm phổi, viêm khớp cao, trung bình viêm phổi 14,17% chết 12,91%; viêm khớp 11,13% chết 6,85%, chủ yếu nơi có nhiều trang trại chăn ni tập trung, cao huyện Phú Bình Phổ Yên - Lợn mắc chết viêm phổi có tỷ lệ cao lứa tuổi sau cai sữa (16,79 15,35%) thấp lợn hậu bị, lợn nái (8,18 5,31%) Tỷ lệ lợn mắc chết viêm khớp cao lợn sau cai sữa (16,02 7,81%) thấp lợn hậu bị, lợn nái (3,04 2,85%) 1.2 Tỷ lệ phân lập vi khuẩn S suis từ mẫu bệnh phẩm lợn mắc viêm phổi viêm khớp Thái Nguyên 52,60%; cao lợn sau cai sữa (58,91%) thấp lợn tháng tuổi (45,79%) - Các chủng vi khuẩn S suis phân lập mang đặc điểm sinh học đặc trưng giống, lồi mơ tả tài liệu nước - Các chủng vi khuẩn S suis phân lập mẫn cảm cao với ceftiofur (84,52%), florfenicol (81,54%), amoxicillin (80,35%) 26 - Các chủng S suis phân lập thuộc serotype (58,16%), serotype (16,33%), serotype (7,18%), serotype 29 (2,64%), serotype 21 (1,96%) số chủng chưa xác định 13,72%; gen mã hóa yếu tố độc lực arcA, mrp, sly epf, phân bố kiểu tổ hợp arcA/sly, arcA/mrp, arcA/epf, arcA/mrp/sly arcA/mrp/sly/epf - Đã tuyển chọn 03 chủng vi khuẩn S suis thuộc serotype 2, S.TN2-2, S.TN7-5, S.TN9-7 Sau đời cấy truyền ổn định đặc tính sinh vật, hóa học có độc lực cao, gây chết 100% chuột bạch thí nghiệm sau tiêm vòng 12-36 giờ, đạt yêu cầu sử dụng làm giống để nghiên cứu chế tạo Autovaccine 1.3 Autovaccine thử nghiệm chế tạo từ chủng S suis serotype 2, (S.TN2-2, S.TN7-5, S.TN9-7) đạt tiêu độ đậm, khiết, vơ trùng, an tồn hiệu lực; kích thích sản sinh miễn dịch tốt lợn thí nghiệm, hình thành kháng thể lợn tiêm tạo đáp ứng miễn dịch kéo dài 120 ngày 1.4 Hiệu lực phòng viêm phổi viêm khớp cho đàn lợn tiêm Autovaccine thử nghiệm đạt tương ứng 72,24% 72,76% - Các phác đồ điều trị lợn mắc viêm phổi viêm khớp Thái Nguyên có hiệu cao, tỷ lệ lợn khỏi viêm phổi từ 87,50% 92,94% viêm khớp từ 85,45% - 91,90% Trong đó, phác đồ sử dụng ceftiofur điều trị viêm phổi viêm khớp cho hiệu cao nhất, tỷ lệ lợn khỏi tương ứng 91,90 - 92,94% ĐỀ NGHỊ - Tiếp tục nghiên cứu hồn thiện quy trình chế tạo sử dụng Autovaccine phòng viêm phổi, viêm khớp cho lợn vi khuẩn S.suis gây - Áp dụng phác đồ thử nghiệm điều trị cho lợn mắc viêm phổi, viêm khớp vi khuẩn S suis gây địa phương tỉnh Thái Nguyên ... định số đặc điểm sinh học vi khuẩn S suis gây bệnh vi m phổi vi m khớp lợn nuôi tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu chế tạo Autovaccine thử nghiệm phòng vi m phổi vi m khớp cho lợn từ chủng S suis. .. chăn nuôi lợn bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, chúng tơi thực đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh lợn tỉnh Thái Nguyên chế tạo Autovaccine phòng bệnh Mục... trình nghiên cứu có hệ thống đặc điểm sinh học chủng vi khuẩn S suis lợn nuôi Thái Nguyên - Nghiên cứu chế tạo Autovaccine từ chủng S suis phân lập để phòng vi m phổi, vi m khớp cho lợn ni Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn streptococcus suis gây bệnh ở lợn tại tỉnh thái nguyên và chế tạo autocvaccine phòng bệnh tt tiếng anh , Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn streptococcus suis gây bệnh ở lợn tại tỉnh thái nguyên và chế tạo autocvaccine phòng bệnh tt tiếng anh , Những đóng góp mới của đề tài:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn