Cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng anh

7 55 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 23:24

Cải thiện kỹ giao tiếp tiếng Anh Đã có lúc bạn cảm thấy vốn từ cạn kiệt, bạn muốn học kỹ giao tiếp tiếng Anh nhà mà đến trung tâm nào, bạn ti ếp t ục l ặp l ặp lại vài từ quen thuộc biết? kỹ thuật sau giúp bạn phá v ỡ rào c ản t vựng giúp bạn vượt qua nhàm chán từ tiếng Anh thông d ụng v ẫn dùng hàng ngày Khám phá ý tưởng sáng tạo áp dụng việc học kỹ giao tiếp ti ếng Anh giúp cho việc học bạn trở nên thú vị trở lại Hôm nay, Step Up giới thiệu cho bạn kỹ thuật tuyệt vời giúp bạn học tiếng anh giao tiếp hàng ngày cách dễ dàng Ngưng việc nói “Good” “Nice” lúc, tìm từ đồng nghĩa c chúng! Bạn vừa có ngày làm việc tuyệt vời Tất đồng nghiệp thích thuyết trình bạn sếp đề nghị tăng lương cho bạn Nếu hỏi bạn cảm thấy nào, bạn nói đây? Câu trả lời “I feel good,” “I feel great,” “I am so happy” “I am fantastic!” Đâu câu trả lời đúng? Tất xác, câu trả lời dùng từ đồng nghĩa để mô tả cảm xúc bạn! Như thấy rằng, việc học sử dụng từ đồng nghĩa có giá trị vơ lớn việc mở rộng vốn từ vựng bạn Chúng giúp b ạn di ễn t ả nh ững ều bạn muốn nói cách phong phú thú vị nhiều Thế ý từ đồng nghĩa khơng hồn tồn gi ống nhau! Trong số trường hợp, chúng thay cho hoàn toàn, m ột số khác khơng Ví dụ, từ đồng nghĩa “commute” “travel”, chúng hiểu theo nghĩa “di chuyển làm” · I commute to work by bus · I travel to work by bus Tuy nhiên, “commute” dùng với nghĩa “đi tới nơi làm việc” thơi, bạn khơng thể nói “I commute to the beach for a holiday” Sai hoàn toàn! Bạn đừng lo lắng nhiều, thử tìm dùng nhiều từ đồng nghĩa, b ạn s ẽ tích lũy thật nhiều kiến thức cho Bạn thu thập thêm kiến thức cụm từ đồng nghĩa, trái nghĩa qua sách Hack Não 1500 Vừa cung cấp cách ghi nhớ từ vựng, vừa ứng d ụng thực hành th ực tiễn Nếu bạn lo lắng nên dùng từ đồng nghĩa ng ữ c ảnh nào, b ạn vào Smart Words Đây trang web cung cấp cho b ạn list t đồng ngh ĩa xếp theo nhóm Ví dụ từ diễn tả cảm xúc, tích cực, tiêu cực, … Trang web cho phép bạn tải in list t mà b ạn mu ốn, th ật tiện lợi phải không! Dùng so sánh, ví von Bạn nghe thấy người ngữ nói câu: “He snores like a chainsaw”: Anh ta ngáy máy xẻ (ý ngáy to) “She eats like a bird”: Cô ta ăn chim (ý cô ăn ít) Đây ví dụ việc dùng phép so sánh So sánh giúp diễn đạt cách hình ảnh hơn, đồng thời khiến cho lời nói c tr nên trơi chảy uyển chuyển Có nhiều câu so sánh ví von sử dụng ngơn ngữ nói hàng ngày bạn dễ dàng nhận bi ết chúng thông qua t “as” ho ặc “like”, ví dụ: Light as a feather (thin or small; not heavy) Fits like a glove (an ideal match; fits perfectly) Eats like a pig (very hungry and messy eater) Hot as the sun (very hot) Clear as crystal (obvious; easy to understand) Bạn học so sánh ví von để làm cho cách diễn đạt trở nên trơi chảy phong phú Sau số nguồn giúp bạn học câu so sánh ví von: Complete English: Ứng dụng giúp cho người dùng khám phá sâu h ơn v ề ng ữ c ảnh tiếng Anh Nó đưa cho bạn giải thích vơ chi tiết t ất c ả nh ững liên quan đến tiếng Anh, từ cấu trúc ngữ pháp đến thành ngữ, từ lo ại t ất nhiên bao gồm câu so sánh ví von thông dụng 100 Similes on EReadingWorksheets: Trang web cung c ấp cho b ạn m ột list g ồm 100 câu so sánh ví von với nhiều dạng tập mà bạn có th ể d ễ dàng t ải để h ọc Danh sách chia thành trình độ khác nhau, bạn d ễ dàng lựa chọn list từ phù hợp với thân Vậy bạn có thêm phương pháp để cải thiện kỹ nói ti ếng Anh c r ồi Tất nhiên, việc học ln đòi hỏi bạn phải chăm luyện tập thường xuyên Bạn nên kết hợp nhiều phương pháp khác để đạt hiệu tốt Nếu quen với phương pháp âm tương tự chuyện chêm Step Up, bạn kết hợp với phương pháp ngày hôm nay, ch ắc ch ắn bạn s ẽ phải bất ngờ kết mà đem lại Trên kỹ giao tiếp tiếng Anh vô đơn gi ản hữu dụng Với nh ững k ỹ nằng bạn hồn tồn tự tin giao tiếp ti ếng Anh v ới ng ười nước ngồi Tìm kiếm từ trái nghĩa thay cho “not” Bạn có lạm dụng từ “not” để diễn tả điều trái ngược? Ví dụ: not good, not nice, not happy,…Tại bạn không dùng “ bad”, “mean” “sad” thay cho chúng? Đây từ trái ngh ĩa Sử dụng chúng s ẽ giúp b ạn diễn đạt xác hơn, dựa vào từ “not” tr ường h ợp Thông thường, từ trái nghĩa chia thành hai nhóm Nhóm thứ cặp từ trái nghĩa hoàn toàn · light với dark · hot với cold · moving với still Nhóm thứ hai từ trái nghĩa khơng hồn tồn Ví dụ với “overwhelmed” bạn dùng từ trái nghĩa “capable” hay “calm” để diễn tả cảm xúc đối lập cặp đối lập hoàn toàn Cũng giống từ đồng nghĩa, việc học sử dụng từ trái nghĩa có chút khó khăn bạn bắt đầu Bạn tham khảo số nguồn sau để học từ đồng nghĩa từ trái nghĩa tốt hơn: Thesauras.com: Trang web gần giống từ điển, bạn cần gõ từ muốn tìm tìm kiếm Bạn có kết gồm loạt định nghĩa t ừ, t loại, từ đồng nghĩa trái nghĩa đường link dẫn đến định nghĩa cụ th ể từ AntonymsWords.com: Đây dạng từ điển online, đặc biệt dùng để tra từ đồng nghĩa trái nghĩa Chỉ cần gõ từ bạn muốn tìm, bạn có list từ đồng nghĩa, trái nghĩa, cụ thể phong phú nhiều so với từ ển thơng thường Đã có lúc bạn cảm thấy vốn từ cạn kiệt, bạn muốn học kỹ giao tiếp tiếng Anh nhà mà đến trung tâm nào, bạn ti ếp t ục l ặp l ặp lại vài từ quen thuộc biết? kỹ thuật sau giúp bạn phá v ỡ rào c ản t vựng giúp bạn vượt qua nhàm chán từ tiếng Anh thông d ụng v ẫn dùng hàng ngày Ngưng việc nói “Good” “Nice” lúc, tìm từ đồng nghĩa c chúng! Bạn vừa có ngày làm việc tuyệt vời Tất đồng nghiệp thích thuyết trình bạn sếp đề nghị tăng lương cho bạn Nếu hỏi bạn cảm thấy nào, bạn nói đây? Câu trả lời “I feel good,” “I feel great,” “I am so happy” “I am fantastic!” Đâu câu trả lời đúng? Tất xác, câu trả lời dùng từ đồng nghĩa để mô tả cảm xúc bạn! Như thấy rằng, việc học sử dụng từ đồng nghĩa có giá trị vơ lớn việc mở rộng vốn từ vựng bạn Chúng giúp b ạn di ễn t ả nh ững ều bạn muốn nói cách phong phú thú vị nhiều Thế ý từ đồng nghĩa khơng hồn tồn gi ống nhau! Trong số trường hợp, chúng thay cho hồn tồn, m ột số khác khơng Ví dụ, từ đồng nghĩa “commute” “travel”, chúng hiểu theo nghĩa “di chuyển làm” · I commute to work by bus · I travel to work by bus Tuy nhiên, “commute” dùng với nghĩa “đi tới nơi làm việc” thôi, bạn khơng thể nói “I commute to the beach for a holiday” Sai hoàn toàn! Bạn đừng lo lắng nhiều, thử tìm dùng nhiều từ đồng nghĩa, b ạn s ẽ tích lũy thật nhiều kiến thức cho Bạn thu thập thêm kiến thức cụm từ đồng nghĩa, trái nghĩa qua sách Hack Não 1500 Vừa cung cấp cách ghi nhớ từ vựng, vừa ứng d ụng thực hành th ực tiễn Nếu bạn lo lắng nên dùng từ đồng nghĩa ng ữ c ảnh nào, b ạn vào Smart Words Đây trang web cung cấp cho b ạn list t đồng ngh ĩa xếp theo nhóm Ví dụ từ diễn tả cảm xúc, tích cực, tiêu cực, … Trang web cho phép bạn tải in list t mà b ạn mu ốn, th ật tiện lợi phải khơng! Dùng so sánh, ví von Bạn nghe thấy người ngữ nói câu: “He snores like a chainsaw”: Anh ta ngáy máy xẻ (ý ngáy to) “She eats like a bird”: Cô ta ăn chim (ý ăn ít) Đây ví dụ việc dùng phép so sánh So sánh giúp diễn đạt cách hình ảnh hơn, đồng thời khiến cho lời nói c tr nên trơi chảy uyển chuyển Có nhiều câu so sánh ví von sử dụng ngơn ngữ nói hàng ngày bạn dễ dàng nhận bi ết chúng thông qua t “as” ho ặc “like”, ví dụ: Light as a feather (thin or small; not heavy) Fits like a glove (an ideal match; fits perfectly) Eats like a pig (very hungry and messy eater) Hot as the sun (very hot) Clear as crystal (obvious; easy to understand) Bạn học so sánh ví von để làm cho cách diễn đạt trở nên trôi chảy phong phú Sau số nguồn giúp bạn học câu so sánh ví von: Complete English: Ứng dụng giúp cho người dùng khám phá sâu h ơn v ề ng ữ c ảnh tiếng Anh Nó đưa cho bạn giải thích vơ chi tiết t ất c ả nh ững liên quan đến tiếng Anh, từ cấu trúc ngữ pháp đến thành ngữ, từ lo ại t ất nhiên bao gồm câu so sánh ví von thơng dụng 100 Similes on EReadingWorksheets: Trang web cung c ấp cho b ạn m ột list g ồm 100 câu so sánh ví von với nhiều dạng tập mà bạn có th ể d ễ dàng t ải để h ọc Danh sách chia thành trình độ khác nhau, bạn d ễ dàng lựa chọn list từ phù hợp với thân Vậy bạn có thêm phương pháp để cải thiện kỹ nói ti ếng Anh c r ồi Tất nhiên, việc học ln đòi hỏi bạn phải chăm luyện tập thường xuyên Bạn nên kết hợp nhiều phương pháp khác để đạt hiệu tốt Nếu quen với phương pháp âm tương tự chuyện chêm c Step Up, b ạn kết hợp với phương pháp ngày hôm nay, chắn b ạn ph ải bất ngờ kết mà đem lại Trên kỹ giao tiếp tiếng Anh vô đơn gi ản hữu dụng Với nh ững k ỹ nằng bạn hồn tồn tự tin giao tiếp ti ếng Anh v ới ng ười nước ngồi Tìm kiếm từ trái nghĩa thay cho “not” Bạn có lạm dụng từ “not” để diễn tả điều trái ngược? Ví dụ: not good, not nice, not happy,…Tại bạn không dùng “ bad”, “mean” “sad” thay cho chúng? Đây từ trái ngh ĩa Sử dụng chúng s ẽ giúp b ạn diễn đạt xác hơn, dựa vào từ “not” tr ường h ợp Thông thường, từ trái nghĩa chia thành hai nhóm Nhóm thứ cặp từ trái nghĩa hoàn toàn · light với dark · hot với cold · moving với still Nhóm thứ hai từ trái nghĩa khơng hồn tồn Ví dụ với “overwhelmed” bạn dùng từ trái nghĩa “capable” hay “calm” để diễn tả cảm xúc đối lập cặp đối lập hoàn toàn Cũng giống từ đồng nghĩa, việc học sử dụng từ trái nghĩa có chút khó khăn bạn bắt đầu Bạn tham khảo số nguồn sau để học từ đồng nghĩa từ trái nghĩa tốt hơn: Thesauras.com: Trang web gần giống từ điển, bạn cần gõ từ muốn tìm tìm kiếm Bạn có kết gồm loạt định nghĩa t ừ, t loại, từ đồng nghĩa trái nghĩa đường link dẫn đến định nghĩa cụ th ể từ AntonymsWords.com: Đây dạng từ điển online, đặc biệt dùng để tra từ đồng nghĩa trái nghĩa Chỉ cần gõ từ bạn muốn tìm, bạn có list từ đồng nghĩa, trái nghĩa, cụ thể phong phú nhiều so với từ ển thông thường ... ắn bạn s ẽ phải bất ngờ kết mà đem lại Trên kỹ giao tiếp tiếng Anh vô đơn gi ản hữu dụng Với nh ững k ỹ nằng bạn hoàn toàn tự tin giao tiếp ti ếng Anh v ới ng ười nước ngồi Tìm kiếm từ trái nghĩa... học kỹ giao tiếp tiếng Anh nhà mà đến trung tâm nào, bạn ti ếp t ục l ặp l ặp lại vài từ quen thuộc biết? kỹ thuật sau giúp bạn phá v ỡ rào c ản t vựng giúp bạn vượt qua nhàm chán từ tiếng Anh. .. chắn b ạn ph ải bất ngờ kết mà đem lại Trên kỹ giao tiếp tiếng Anh vô đơn gi ản hữu dụng Với nh ững k ỹ nằng bạn hoàn toàn tự tin giao tiếp ti ếng Anh v ới ng ười nước ngồi Tìm kiếm từ trái nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng anh , Cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn